Op de pagina Personen in Outlook.com kunt u contactpersonen en lijsten met contactpersonen weergeven, maken en bewerken. Nieuwe contactpersonen maken of een nieuwe contactpersoon toevoegen vanuit een e-mailbericht. U kunt ook een lijst met contactpersonen maken voor het verzenden van e-mail naar een groep personen.

Wanneer u naar de pagina Personen wilt gaan, meldt u zich aan bij Outlook.com en selecteert u Personen in de linkerbenedenhoek van de pagina.

Contactpersonen maken

Nieuwe contactpersonen worden opgeslagen in de standaardmappen met contactpersonen en deze worden ook onder alle contactpersonenweergegeven. Als u de contactpersoon wilt opslaan in een andere map, selecteert u de map voordat u de contactpersoon maakt.

 1. Selecteer nieuwe contactpersoonop de werkbalk.

  Schermafbeelding van de knop nieuwe contactpersoon

 2. Voer de details in voor de contactpersoon. Selecteer Meer toevoegen als u meer informatie wilt toevoegen, zoals het adres of de verjaardag van de contactpersoon.

 3. Selecteer Maken.

 1. Ga in Outlook.com naar E-mail.

 2. Open een e-mailbericht in het leesvenster en selecteer de naam van de afzender of geadresseerde die u wilt toevoegen aan uw contactpersonen.

 3. Selecteer Meer opties > Toevoegen aan contactpersonen op de Profielkaart die wordt geopend.

  Selecteer de drie puntjes en selecteer vervolgens Toevoegen aan lijst met contactpersonen

  Opmerking: De contactpersoon wordt automatisch opgeslagen in de standaardmap met contactpersonen op de pagina personen.

Als u iemand wilt toevoegen aan uw favorieten, selecteert u de contactpersoon en vervolgens Toevoegen aan favorieten op de werkbalk.

Tip: Favoriete contactpersonen met een e-mailadres worden ook weergegeven in het linkerdeelvenster in E-mail, zodat u al hun e-mail op één plek kunt zien.

Hier volgen enkele manieren om te zoeken naar een contactpersoon op de pagina Personen:

 • Gebruik Zoeken. Typ in het zoekvak om te zoeken naar een contactpersoon of lijst met contactpersonen.

 • Selecteer Favorieten in de linkerbovenhoek om de personen te bekijken die u als favorieten hebt toegevoegd.

Tips: 

 • Selecteer een letter in een lijstscheidingsteken om snel te schakelen tussen contactpersonen in de lijst.

 • Selecteer een letter om andere beschikbare letters weer te geven

Op de pagina Personen selecteert u een contactpersoon in het middelste deelvenster om informatie over deze contactpersoon te zien of te bewerken.

 • Als u een contactpersoon wilt bewerken, selecteert u Contactpersoon bewerken aan de rechterkant van de pagina of Bewerken op de werkbalk.

  Een schermafbeelding van de knop Contactpersoon bewerken.

Voor contactpersonen met een e-mailadres kunt u ook meer informatie op deze tabbladen zien:

 • Bestanden: Recente bestanden die de contactpersoon met u heeft gedeeld.

 • E-mails: Recente e-mails en e-mailbijlagen uitgewisseld tussen u en de contactpersoon.

 • LinkedIn: Als de contactpersoon een openbaar LinkedIn-profiel heeft met hetzelfde e-mailadres als u voor die persoon hebt opgeslagen, ziet u hier informatie uit LinkedIn.

  Opmerking: Het tabblad LinkedIn is mogelijk niet beschikbaar.

 1. Selecteer een contactpersoon op de pagina Personen.

 2. Selecteer Contactpersoon bewerken en kies het camerapictogram.

  Selecteer het camerapictogram om een foto toe te voegen
 3. Selecteer Een foto uploaden, kies het bestand dat u wilt gebruiken en selecteer vervolgens Openen om de foto te uploaden.

 4. Als u de foto wilt verplaatsen, klikt u in de cirkel en sleept u met de aanwijzer. Als u wilt in- of uitzoomen, gebruikt u de schuifregelaar onder de foto.

  Pas de foto aan en selecteer Toepassen
 5. Selecteer Toepassen en dan Opslaan.

 • Als u de weergave van namen van contactpersonen wilt wijzigen, selecteert u instellingen en vervolgens contactpersonen weergeven op > voornaam of achternaam.

 • Als u sorteren wilt selecteren, gebruikt u het menu sorteren boven aan de lijst. Selecteer bijvoorbeeld sorteren op > achternaam .

U kunt contactpersonen koppelen om aan te geven dat ze zijn gerelateerd, bijvoorbeeld als u meerdere vermeldingen voor dezelfde persoon hebt. Gekoppelde contactpersonen worden weergegeven als één contactpersoon.

Contactpersonen handmatig koppelen:

 • Op de pagina Personen selecteert u twee of meer contactpersonen. Selecteer vervolgens Contactpersonen koppelen in het deelvenster aan de rechterkant.

Contactpersonen koppelen met de optie Contactpersonen opschonen:

 • Selecteer Beheren op de werkbalk op de pagina Personen en selecteer vervolgens Contactpersonen opschonen. U ziet dan alle contactpersonen met dezelfde naam, hetzelfde e-mailadres of hetzelfde telefoonnummer.

 • Selecteer de contactpersonen die u wilt koppelen en selecteer vervolgens Opschonen.

Een gekoppelde contactpersoon ontkoppelen:

 • Selecteer de contactpersoon op de pagina Personen, selecteer Gekoppelde contactpersonen op de werkbalk en selecteer vervolgens Ontkoppelen.

Lijsten met contactpersonen maken

Een lijst met contactpersonen is een verzameling e-mailadressen die u kunt gebruiken voor het verzenden van e-mail naar een groep personen. Lijsten met contactpersonen worden soms ook wel distributielijsten genoemd.

Maak bijvoorbeeld een lijst met contactpersonen met de naam Mijn boekenclub en voeg alle leden van de club eraan toe. Wanneer u een e-mailbericht wilt verzenden naar iedereen in de Club, voegt u de boek club toe aan de regel aan van het e-mailbericht.

Opmerking: Standaard worden lijsten met contactpersonen gemaakt in de standaardmap met contactpersonen en kunnen ze ook worden weergegeven onder alle lijsten met contactpersonen. Als u de lijst met contactpersonen in een andere map wilt opslaan, selecteert u de map voordat u nieuwe lijst met contactpersonenselecteert.

 1. Selecteer op de werkbalk de pijl naast nieuwe contact persoon op de pagina personen en selecteer vervolgens nieuwe lijst met contactpersonen.

  Schermafbeelding van het menu nieuwe contactpersoon waarbij nieuwe lijst met contactpersonen is geselecteerd

 2. Voer een naam in voor de lijst en Voeg namen of e-mailadressen toe.

 3. Selecteer Maken.

Tip: Als u contactpersonen wilt groeperen om een andere reden dan voor het sturen van e-mail, dan kunt u een map maken. Voeg vervolgens de contactpersonen aan de map toe.

 1. Selecteer op de pagina personen de optie alle lijsten met contactpersonen in het linkerdeelvenster.

 2. Selecteer de lijst met contactpersonen en selecteer vervolgens Bewerken.

 3. Voer namen of e-mailadressen in.

 4. Selecteer Opslaan.

 1. Selecteer op de pagina personen de optie alle lijsten met contactpersonen in het linkerdeelvenster.

 2. Selecteer de lijst met contactpersonen en selecteer vervolgens Bewerken.

 3. Selecteer de x voor de naam of het e-mailadres dat u wilt verwijderen.

 4. Selecteer Opslaan.

 • Selecteer in het linkerdeelvenster op de pagina personen de optie alle lijsten met contactpersonen of zoek de naam van de lijst met contactpersonen.

Nog steeds hulp nodig?

Als u ondersteuning wilt krijgen in Outlook.com, klikt u hier of selecteert u  Help-pictogram voor Outlook.com in de menubalk en voert u uw query in. Als de zelfhulp uw probleem niet oplost, schuift u omlaag naar Hebt u nog steeds hulp nodig? en selecteer Ja.

Als u contact met ons wilt opnemen in Outlook.com, moet u zich aanmelden. Als u zich niet kunt aanmelden, klikt u hier

Voor andere hulp bij uw Microsoft-account en -abonnementen gaat u naar de Help voor account en facturering.

Pictogram Hulp vragen-app

Voer uw probleem hier in voor hulp en probleemoplossing bij andere Microsoft-producten. 

Post vragen, volg discussies en deel uw kennis in de Outlook.com-community.

Contactpersonen importeren in Outlook.com

Welke versie van Outlook heb ik?

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×