Contactpersonen uit een Excel-spreadsheet importeren in Outlook

Als u veel zakelijke of persoonlijke gegevens van contactpersonen in een werkblad bewaart, kunt u die gegevens met wat voorbereiding rechtstreeks in Outlook 2013 of Outlook 2016 voor Windows importeren. Er zijn drie belangrijke stappen:

 1. Uw Excel-werkmap opslaan als een CSV-bestand.

 2. Uw contactpersonen importeren.

 3. Wijs de Excel-werkbladkolommen toe aan de juiste Outlook-velden.

Stap 1: Uw Excel-werkmap opslaan als een CSV-bestand

Outlook kan bestanden met door komma's gescheiden waarden (.CSV) importeren, maar geen werkmappen met meerdere bladen, dus is stap 1 het opslaan van uw Excel-werkmap als een CSV-bestand. Dit kunt u als volgt doen:

 1. Klik in de werkmap op het werkblad met de contactgegevens die u wilt importeren.

 2. Klik op Bestand > Opslaan als.

 3. Kies de locatie waar u het bestand wilt opslaan.

 4. Klik in de lijst Opslaan als type de optie CSV (gescheiden voor lijstscheidingsteken) (*.csv) en klik op Opslaan.

  In Excel wordt u 'Het geselecteerde bestandstype bevat geen werkmappen die meerdere bladen bevatten'. Dit verwijst naar een beperking van het CSV-bestand. er gebeurt niets met uw oorspronkelijke werkmap (het XLSX-bestand).

 5. Klik op OK.

  In Excel wordt het bericht 'Sommige functies in uw werkmap gaan mogelijk verloren als u deze opslaat als CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken)'. Dit heeft alleen betrekking op de beperkingen van het CSV-bestand en kan worden genegeerd.

 6. Klik op Ja om het huidige werkblad door Excel te laten opslaan als een CSV-bestand. De oorspronkelijke werkmap (het XLSX-bestand) wordt gesloten.

 7. Sluit het CSV-bestand.

U bent klaar in Excel. Nu kunt u de contactgegevens gaan importeren in Outlook.

Opmerking: Sommige landinstellingen gebruiken standaard verschillende lijstscheidingstekens. Het standaardscheidingsteken voor Nederlands is bijvoorbeeld de puntkomma. Maar Outlook biedt geen ondersteuning voor de puntkomma als scheidingsteken voor velden. U moet dus eerst de puntkomma's in het CSV-bestand vervangen door komma's om naar de volgende stap te kunnen gaan.

Stap 2: Uw contactpersonen in Outlook importeren

Opmerking:  Zie Contactpersonen importeren in een Outlook.com-account als u het CSV-bestand wilt importeren in een Outlook.com-account (of een ander Exchange ActiveSync-account) in Outlook 2013.

 1. Kies in Outlook bovenaan het lint de optie Bestand.

  Zo ziet het lint eruit in Outlook 2016.
 2. Kies Openen en exporteren > Importeren/exporteren.

  Als u een PST-bestand van Outlook wilt maken, kiest u Bestand, kiest u Openen en Exporteren en vervolgens Importeren/exporteren

 3. Kies Gegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.

  De wizard Importeren en exporteren

  Tip: Als u wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren en u geen wachtwoord hebt ingesteld, klikt u op Annuleren om naar het volgende venster te gaan.

 4. Kies Door lijstscheidingstekens gescheiden waarden en klik op Volgende.

 5. Blader naar het CSV-bestand dat u wilt importeren.

 6. Kies onder Opties of u duplicaten (bestaande contactpersonen) wilt vervangen, dubbele contactpersonen wilt maken of geen duplicaten wilt importeren.

 7. Klik op Volgende en kies de doelmap voor uw contactpersonen. Standaard moet Contactpersonen zijn geselecteerd, maar als dat niet zo is, schuift u omhoog of omlaag totdat u de map hebt gevonden. U kunt ook een andere map kiezen of een nieuwe map maken.

 8. Klik op Volgende.

 9. Controleer of het selectievakje naast Mijn_contactpersonen.csv importeren (veronderstellende dat dit de bestandsnaam is) is ingeschakeld.

 10. Klik nog niet op Voltooien omdat u enkele kolommen in uw CSV-bestand moet 'toewijzen' aan de velden met contactgegevens in Outlook. Toewijzing kan helpen de contactpersonen op juiste wijze te importeren.

Stap 3: De kolommen in het CSV-bestand toewijzen aan Outlook-velden met contactgegevens

 1. Klik op de knop Aangepaste velden toewijzen. De knop Aangepaste velden toewijzen wordt weergegeven.

  • Onder Van ziet u een vak met de kolomnamen in het CSV-bestand dat u importeert.

  • Onder Naar worden de standaardvelden weergegeven die in Outlook worden gebruikt voor contactpersonen. Als een veld overeenkomt met een kolom in het CSV-bestand, ziet u de kolom onder Toegewezen vanuit.

  • De veldenNaam, Voornaam en Achternaam zijn standaard Outlook-contactgegevensvelden, dus als de gegevens van de contactpersoon in uw bestand een van deze namen hebben, kunt u doorgaan.

   Een kolom van Excel toewijzen aan een Outlook-contactgegevensveld

 2. U moet waarschijnlijk handmatig toewijzen. In dit geïmporteerde bestand staat de mobiele telefoon van de contactpersoon bijvoorbeeld in een kolom met de naam 'Cell Ph'. Er is geen exacte overeenkomst in Outlook. Maar u kunt een geschikte overeenkomst vinden in Outlook door dit te doen:

  1. Schuif in het venster aan de rechterkant omlaag, dan vindt u Ander adres met een plusteken ernaast (+).

  2. Klik op het plusteken om de gegevens eronder uit te vouwen, dan ziet u een goede overeenkomst, namelijk Mobiele telefoon.

 3. Sleep vanuit het venster aan de linkerkant Mob. nr. en zet dit neer in Mobiele telefoon in het rechtervenster.

  U ziet dat Mob. nr. nu wordt weergegeven naast Mobiele telefoon in de kolom Toegewezen vanuit.

  Mob. nr. is toegewezen aan het veld Mobiele telefoon in Outlook

 4. Sleep de rest van de waarden een voor een van het linkerdeelvenster naar de juiste Outlook-velden in het rechterdeelvenster. U kunt bijvoorbeeld Adres slepen naar Huisadres of Werkadres, afhankelijk van het type adres van uw contactpersonen.

 5. Klik op Voltooien.

  Uw contactpersonen worden geïmporteerd in Outlook.

 6. Als u uw contactpersonen wilt bekijken in Outlook 2016, kiest u onder in de navigatiebalk het pictogram Personen.

  Kies het pictogram Personen onder aan de pagina.

Zie ook

Outlook-e-mail, -contactpersonen en -agenda importeren en exporteren

 1. Als u in een bestaande map Contactpersonen importeert, gaat u verder met stap 3.

 2. Als u in Outlook een nieuwe map wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op de map Contactpersonen, klikt u op Nieuwe map, typt u een naam voor de nieuwe map en klikt u vervolgens op OK.

 3. Klik op het tabblad Bestand in het lint en klik vervolgens op Openen in het menu.

 4. Klik op het tabblad Importeren. De wizard Importeren en exporteren wordt geopend.

 5. Selecteer Gegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.

 6. Selecteer Door komma's gescheiden waarden (Windows) en klik op Volgende.

 7. Als het bestand dat wordt weergegeven, niet het gewenste bestand is, klikt u op Bladeren , bladert u naar de map die wordt vermeld in stap 3, en dubbelklikt u vervolgens op het bestand om het te selecteren.

 8. Als u in een nieuwe map importeert, zijn de instellingen van Opties niet relevant omdat er geen duplicaten zijn. Als u niet naar een nieuwe map importeert, kiest u de meest logische selectie. Klik op Duplicaten toestaan als u twijfelt, en klik vervolgens op Volgende.

 9. Klik op de map Contactpersonen of een ander type map met contactpersonen die u hebt gemaakt, en klik vervolgens op Volgende.

 10. Als u niet zeker weet of de kolomnamen in de eerste rij van het werkblad correct worden toegewezen aan de Outlook-velden, klikt u op Aangepaste velden toewijzen om ze te controleren.

 1. Als u in een bestaande map Contactpersonen importeert, gaat u verder met stap 3.

 2. Als u in Outlook een nieuwe map wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op Contactpersonen, klikt u op Nieuwe map, typt u een naam voor de nieuwe map en klikt u vervolgens op OK.

 3. Klik in het menu Bestand op Importeren en exporteren.

 4. Selecteer Gegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.

 5. Selecteer Door komma's gescheiden waarden (Windows) en klik op Volgende.

 6. Als het bestand dat wordt weergegeven, niet het gewenste bestand is, klikt u op Bladeren, bladert u naar de map die wordt vermeld in stap 3, en dubbelklikt u vervolgens op het bestand om het te selecteren.

 7. Als u in een nieuwe map importeert, zijn de instellingen van Opties niet relevant omdat er geen duplicaten zijn. Als dit niet het geval is, kiest u de meest logische selectie. Klik op Duplicaten toestaan als u twijfelt, en klik vervolgens op Volgende.

 8. Klik op de map Contactpersonen of een ander type map met contactpersonen die u hebt gemaakt, en klik vervolgens op Volgende.

 9. Als u niet zeker weet of de kolomnamen in de eerste rij van het werkblad correct worden toegewezen aan de Outlook-velden, klikt u op Aangepaste velden toewijzen om ze te controleren.

  Opmerking: Als Aangepaste velden toewijzen niet beschikbaar is, hebt u een andere map dan van het type contactpersonen gekozen om in te importeren. Klik op Vorige en kies vervolgens de juiste map. Als u tevreden bent over de toewijzing, klikt u op OK om het dialoogvenster Aangepaste velden toewijzen te sluiten en klikt u vervolgens op Voltooien.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×