Contactpersonen zoeken

Het maakt niet uit of u maar een paar contactpersonen hebt, een paar honderd of meer dan duizend, er komt een tijd dat u wilt zoeken naar een bepaalde contactpersoon zonder door een lange lijst te hoeven bladeren. Outlook biedt verschillende manieren om te zoeken naar personen en contactpersonen.

U kunt op verschillende manieren zoeken naar een contactpersoon. U kunt het vak Personen zoeken gebruiken dat op het lint in elke Outlook-map staat, zoeken tijdens het opstellen van een nieuw bericht of nieuwe vergadering, of zoeken in het deelvenster Personen (dat voorheen de map Contactpersonen was).

Een contactpersoon zoeken met het vak Personen zoeken op het lint

Dit is een snelste en eenvoudigste manier om een contactpersoon te vinden. Plaats de cursor in het vak Personen zoeken en typ de eerste letters van de naam of het e-mailadres van de persoon die u zoekt. Terwijl u typt, wordt de lijst met resultaten doorlopend verfijnd. Als u bijvoorbeeld de letter t typt, worden resultaten zoals Tim, Teresa en Tanja weergegeven. Als u ta typt, wordt die lijst teruggebracht tot Tanja.

Zoeken naar een contactpersoon tijdens het opstellen van een nieuw bericht

Wanneer u de knop Aan, CC of BCC selecteert in een nieuw bericht, wordt het standaardadresboek van Outlook weergegeven. Als u een Exchange- of Microsoft 365-account hebt, is dat de algemene adreslijst van uw organisatie. Als u een POP- of IMAP-account gebruikt, wordt de map Contactpersonen weergegeven.

Als u meerdere adresboeken of mappen met contactpersonen hebt, kunt u de vervolgkeuzelijst onder Adresboek gebruiken om er een te kiezen. Er wordt dan een lijst met contactpersonen weergegeven die alfabetisch is gesorteerd op naam.

Om te zoeken typt u een deel van de naam van contactpersoon in het vak Zoeken en selecteert u Zoeken. Selecteer het selectierondje Meer kolommen om te zoeken op andere velden, zoals afdeling, telefoonnummer en locatie. Nadat de lijst met resultaten wordt weergegeven dubbelklikt u op de contactpersoon die u wilt toevoegen aan het vak Aan. U kunt ook de contactpersoon selecteren en op de knop Aan, CC of BCC klikken om de contactpersoon aan het betreffende vak toe te voegen.

Een contactpersoon zoeken in het deelvenster Personen

 1. Kies Personen onder in het scherm.

  Klik op Contactpersonen

 2. Plaats de aanwijzer in het vak Zoeken in contactpersonen boven uw lijst met contactpersonen.

  Klik op Zoeken in contactpersonen op het tabblad Personen

  Opmerking: Het vak Zoeken in contactpersonen bovenaan de lijst met contactpersonen is anders dan het vak Personen zoeken dat zich rechtsboven op het lint van Outlook bevindt. Met het vak Personen zoeken zoekt u alleen op naam en e-mailadres. Met het vak Zoeken in contactpersonen kunt u zoeken op telefoonnummer, adres, bedrijfsnaam en meer.

  het vak personen zoeken vergeleken met het vak zoeken in contactpersonen

 3. Typ de naam van de persoon of andere gegevens, zoals een telefoonnummer of bedrijfsnaam, waarnaar u wilt zoeken.

  Tip: U kunt naar volledige of onvolledige gegevens zoeken. Als u bijvoorbeeld naar iemand met de naam Jaap Kleefstra zoekt, kunt u de volledige naam typen, maar ook alleen 'kle,' de eerste drie letters van de achternaam.

 4. De zoekresultaten worden als visitekaartjes weergegeven, inclusief foto, e-mailadres, zakelijk or privéadres en telefoonnummers. Kies de gewenste persoon in de zoekresultaten.

  Opmerking: Terwijl u typt, wordt de lijst met resultaten verfijnd. Als u bijvoorbeeld de letter J typt, worden Outlook de resultaten Jan, Jimmy, Josefien, Julia en Jules weergegeven. Als u Jul typt, ziet u alleen de resultaten met Julia en Jules in een van de velden, inclusief bedrijfsnaam, e-mailadres en fysiek adres.

Zoekopdrachten verfijnen

Krijgt u te veel resultaten wanneer u zoekt naar volledige of onvolledige gegevens? Er zijn manieren om zoekopdrachten te verfijnen. Wanneer u op het tabblad Personen het vak Personen zoeken selecteert, verschijnt het tabblad Hulpmiddelen voor zoeken.

Tip: U kunt het tabblad Hulpmiddelen voor zoeken ook weergeven door op Ctrl+E te drukken.

het tabblad hulpmiddelen voor zoeken

Er zijn veel opties beschikbaar, waaronder de volgende optiegroepen op het tabblad Hulpmiddelen voor zoeken, om de zoekresultaten te beperken.

 • Bereik    Wijzig de mappen waarin u wilt zoeken.

 • Verfijnen    Zoek naar personen met telefoonnummers of andere specifieke soorten gegevens in hun contactgegevens.

 • Opties    Gebruik eerdere zoekopdrachten opnieuw of wijzig de instellingen voor geavanceerd zoeken.

Ga in Contactpersonen op een van de volgende manieren te werk:

 • Typ de naam of andere contactgegevens in het vak Zoeken in contactpersonen.

  Vak Contactpersonen zoeken

 • Druk op Ctrl+E.

U kunt naar volledige of onvolledige gegevens zoeken. U kunt bijvoorbeeld een deel van een bedrijfsnaam of een telefoonnummer invoeren.

 • In een van de kaartweergaven, zoals Visitekaartjes of Adreskaartjes, klikt u op een letter in de alfabetische index die naast de kaartjes wordt weergegeven.

 • Klik in een tabelweergave, zoals Telefoonlijst of Op bedrijf, op een kolomkop om de contactpersonen te sorteren op basis van de criteria die aan de kolom zijn gekoppeld. Enkele voorbeelden van kolomkoppen zijn Volledige naam, Functie, Bedrijf en Categorieën.

U kunt ook zoeken naar contactpersonen in een map in Outlook. Ga als volgt te werk:

 • Op het tabblad Start typt u in de groep Zoeken in het vak Een contactpersoon zoeken de naam van de contactpersoon.

  U kunt een gedeeltelijke naam invoeren, zoals Jenny L, een voor- of achternaam, een e-mailadres, een weergavenaam of een bedrijfsnaam.

Zoekopdrachten verfijnen

Wanneer u in het vak Zoeken in contactpersonen klikt, wordt het tabblad Hulpmiddelen voor zoeken weergegeven. Met de zoekopdrachten kunt u uw zoekactie verfijnen om gerichter naar een contactpersoon te zoeken.

Hulpmiddelen voor zoeken op het tabblad Zoeken in het lint

 • Bereik    Wijzig welke Outlook-mappen in uw zoekopdracht worden opgenomen.

 • Verfijnen    Zoek items op basis van categorisatie of alleen items met de gewenste velden (telefoonnummers, adressen of contactpersonen).

 • Opties    Bekijk en hergebruik eerdere zoekopdrachten of wijzig de instellingen voor geavanceerd zoeken.

Zoeken vanuit het Postvak IN

U kunt ook zoeken naar contactpersonen in een map in uw postvak.

 • Op het tabblad Start typt u in de groep Zoeken in het vak Een contactpersoon zoeken de naam van de persoon die u zoekt.

  U kunt een gedeeltelijke naam invoeren, een voor- of achternaam, een e-mailalias, een weergavenaam of een bedrijfsnaam.

Zoeken via het vak Adresboeken doorzoeken

Zoekvak van het Adresboek

 • Typ in het vak Adresboeken doorzoeken op de standaardwerkbalkwerkbalk de naam van de contactpersoon die u wilt zoeken. Uw Outlook-contactpersonen worden eerst doorzocht. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, worden de andere beschikbare adresboeken doorzocht, met inbegrip van adresboeken die u hebt toegevoegd.

  Tip: U kunt ook een gedeeltelijke naam invoeren, zoals Jenny L, een voor- of achternaam, een e-mailadres, een weergavenaam, een e-mailalias of een bedrijfsnaam. Als u snel een contactpersoon wilt openen waarnaar u eerder hebt gezocht, klikt u op de pijl naast het vak Adresboeken doorzoeken en klikt u op de gewenste naam.

Een bericht adresseren nadat u de naam of het e-mailadres hebt gevonden

 1. Klik in een nieuw bericht op het vak Aan, Cc of Bcc in de berichtkop.

 2. Typ de naam in het vak Zoeken.

 3. Dubbelklik in de lijst Naam op de naam en klik vervolgens op OK.

  Waarom zie ik niet de namenlijst (kolom) in het adresboek?

  Mogelijk hebt u de laatste keer dat u het adresboek gebruikte, de zoekoptie Meer kolommen gebruikt. Als u de namenlijstweergave wilt herstellen, klikt u op Alleen naam naast Zoeken.

  Overige kolommen doorzoeken

Andere manieren om te zoeken

Wanneer u een naam typt in het vak Aan, Cc of Bcc in een e-mailbericht, wordt automatisch gecontroleerd of de naam die u hebt getypt, overeenkomt met een naam in het adresboek. Als er een overeenkomst is gevonden, worden de weergavenaam en het e-mailadres ingevuld, zodat u het bericht kunt verzenden. Als er geen overeenkomst is gevonden, wordt u in het dialoogvenster Namen controleren om meer informatie gevraagd. Als de letters die u hebt getypt in meerdere namen voorkomen, kunt u de gewenste naam in de lijst selecteren. Als de naam niet wordt gevonden, moet u mogelijk in een ander adresboek zoeken of een nieuwe contactpersoon maken.

Als u een e-mailadres of een alias in de vakken typt en deze persoon of distributielijst in het adresboek staat, wordt de weergavenaam ingevuld. Deze vervangt de tekst die u hebt getypt.

 1. Klik op de standaardwerkbalk op Adresboek Knopafbeelding .

  Tip: U kunt het adresboek ook openen via het menu Extra en in een geopend bericht. Klik in het bericht op het tabblad Bericht in de groep Namen op Adresboek.

 2. Klik in de lijst Adresboek op het adresboek waarin u wilt zoeken naar namen.

  De adresboeken in de lijst Adresboek zijn gemaakt op basis van mappen in uw Contactpersonen. Dit geldt niet voor de Global Address List (GAL). Standaard wordt de inhoud van de hoofdmap met contactpersonen in Outlook gebruikt voor het Outlook-adresboek. Andere mappen met contactpersonen die u maakt worden ook vermeld, tenzij u een eigenschap instelt die voorkomt dat deze mappen worden weergegeven. De Microsoft Exchange GAL wordt gemaakt en beheerd door de beheerder van uw organisatie.

  Lijst Adresboeken
 3. In het vak Zoeken typt u de naam of een deel van de naam waarnaar u zoekt.

  zoeken naar namen

  Als u met behulp van andere informatie, zoals functie of locatie, wilt zoeken naar een naam, klikt u op Meer kolommen en voert u de gegevens in. In dit vak kunt u op meer dan één criterium zoeken. Typ een komma achter elk criterium. Elk van de opgegeven kolommen, ook wel bekend als velden voor deze gegevens, wordt doorzocht.

  Waarom zie ik niet de namenlijst (kolom) in het adresboek?

  Mogelijk hebt u de laatste keer dat u het adresboek gebruikte, de zoekoptie Meer kolommen gebruikt. Als u de namenlijstweergave wilt herstellen, klikt u op Alleen naam naast Zoeken.

  Overige kolommen doorzoeken

  Notities: 

  • Als u de gewenste naam niet in het huidige adresboek kunt vinden, zoekt u in een ander adresboek. De lijst Adresboek kan uit meerdere adresboeken bestaan, die elk afzonderlijke informatie bevatten. Zoeken naar items in een willekeurige kolom

  • Als u in een LDAP internetadreslijst naar een e-mailadres zoekt, kunt u een naam zoeken aan de hand van de eerste letter van de naam of andere letters uit de naam. Hiervoor klikt u op Begint met of Bevat.

  1. Klik in het dialoogvenster Adresboek op een ander adresboek in de lijst Adresboek.

  2. Als u contactpersonen uit uw lijst met contactpersonen in Outlook in de lijst Adresboek wilt weergeven, klikt u onder Outlook-adresboek op de naam van de map met contactpersonen die u wilt gebruiken.

   Een contactpersoon moet al eerder in het veld E-mail of Fax zijn ingevuld om te worden weergegeven in het Outlook-adresboek of de map Contactpersonen.

Een bericht adresseren nadat u de naam of het e-mailadres hebt gevonden

 1. Klik in een nieuw bericht op Aan, Cc of Bcc in de berichtkop.

 2. Zoek de naam of e-mailadres met behulp van de stappen in het voorgaande gedeelte, Contactpersonen zoeken.

 3. Dubbelklik op de naam of het e-mailadres in de lijst in het adresboek en klik op OK.

  Waarom zie ik niet de namenlijst (kolom) in het adresboek?

  Mogelijk hebt u de laatste keer dat u het adresboek gebruikte, de zoekoptie Meer kolommen gebruikt. Als u de namenlijstweergave wilt herstellen, klikt u op Alleen naam naast Zoeken.

  Overige kolommen doorzoeken

 1. Klik op de standaardwerkbalk op Adresboek Knopafbeelding .

  Tip: U kunt het adresboek ook openen via het menu Extra en in een geopend bericht. Klik in het bericht op het tabblad Bericht in de groep Namen op Adresboek.

 2. Klik in de lijst Adresboek op het adresboek waarin u wilt zoeken naar namen.

  Lijst Adresboeken

 3. Klik voor het vak Zoeken op Meer kolommen.

 4. Typ de gegevens die u zoekt of een deel hiervan. Typ bijvoorbeeld een telefoonnummer, locatie of de functie van de persoon.

  Notities: 

  • In dit vak kunt u op meer dan één criterium zoeken. Typ een komma achter elk criterium. Elk van de opgegeven kolommen, ook wel bekend als velden voor deze gegevens, wordt doorzocht.

  • U kunt de naam van de persoon of een deel hiervan opnemen in het vak Zoeken om de zoekopdracht te verfijnen.

  • Als u de persoon die u zoekt niet kunt vinden, moet u mogelijk in een ander adresboek zoeken. Niet alle adresboeken bevatten dezelfde velden.

Met de functie Geavanceerd zoeken kunt u meerdere trefwoorden of criteria gebruiken om naar iemand te zoeken. Dit is vergelijkbaar met de zoekactie die wordt uitgevoerd met de optie Meer kolommen in het vak Zoeken, maar hier typt u de zoekcriteria in afzonderlijke velden in plaats van in één vak en gescheiden door komma's. Afhankelijk van de contactgegevens die voor een persoon zijn ingevoerd, zijn mogelijk niet alle velden van toepassing op de zoekopdracht.

Met Geavanceerd zoeken kunt u zien welke velden worden doorzocht aan de hand van uw specifieke trefwoorden of criteria.

 1. Klik op de standaardwerkbalk op Adresboek Knopafbeelding .

  Tip: U kunt het adresboek ook openen via het menu Extra en in een geopend bericht. Klik in het bericht op het tabblad Bericht in de groep Namen op Adresboek.

 2. Klik in de lijst Adresboek op het adresboek waarin u wilt zoeken naar namen.

  Kies een adresboek om in de lijst te zoeken

 3. Klik op Geavanceerd zoeken.

 4. In het vak Zoeken typt u de gegevens in de desbetreffende velden.

  Typ zoekcriteria om iemand te vinden

  Hoe meer informatie u toevoegt, hoe verfijnder de zoekresultaten worden.

  Opmerking: Als u de persoon die u zoekt niet kunt vinden, moet u mogelijk in een ander adresboek zoeken. Niet alle adresboeken bevatten dezelfde informatie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×