CORRELATIE, functie

De functie CORREL retourneert de correlatiecoëfficiënt van twee celbereiken. U gebruikt de correlatiecoëfficiënt om het verband tussen twee eigenschappen vast te stellen. U kunt bijvoorbeeld het verband tussen de gemiddelde temperatuur op een bepaalde plaats en het gebruik van airconditioning vaststellen.

Syntaxis

CORRELATIE(matrix1;matrix2)

De syntaxis van de functie CORRELATIE heeft de volgende argumenten:

 • matrix1    Verplicht. Een bereik van celwaarden.

 • matrix2    Verplicht. Een tweede celbereik.

Opmerkingen

 • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst, logische waarden of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd. Cellen met nulwaarden worden echter wel opgenomen.

 • Als matrix1 en matrix2 een ander aantal gegevenspunten hebben, retourneert CORREL een fout #N/A.

 • Als matrix1 of matrix2 leeg is of als s (de standaarddeviatie) van de waarden gelijk is aan nul, geeft CORREL een waarde #DIV/0! weergegeven.

 • Zolang de correlatiecoëfficiënt dichter bij +1 of -1 ligt, geeft deze positieve (+1) of negatieve correlatie (-1) tussen de matrices aan. Positieve correlatie betekent dat als de waarden in de ene matrix toenemen, de waarden in de andere matrix ook toenemen. Een correlatiecoëfficiënt die dichter bij 0 ligt, geeft geen of zwakke correlatie aan.

 • De vergelijking voor de correlatiecoëfficiënt luidt als volgt:

  Vergelijking

  waarbij 

  x en y

  de steekproefgemiddelden GEMIDDELDE(matrix1) en GEMIDDELDE(matrix2) zijn.

Voorbeeld

Het volgende voorbeeld retourneert de correlatiecoëfficiënt van de twee gegevenssets in de kolommen A en B.

Gebruik de functie CORREL om de correlatiecoëfficiënt van twee gegevenssets in kolom A & B te retourneren met =CORREL(A1:A6;B2:B6). Het resultaat is 0,997054486.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×