De functie CORREL retourneert de correlatiecoëfficiënt van twee celbereiken. U gebruikt de correlatiecoëfficiënt om het verband tussen twee eigenschappen vast te stellen. U kunt bijvoorbeeld het verband tussen de gemiddelde temperatuur op een bepaalde plaats en het gebruik van airconditioning vaststellen.

Syntaxis

CORRELATIE(matrix1;matrix2)

De syntaxis van de functie CORRELATIE heeft de volgende argumenten:

 • matrix1    Verplicht. Een bereik van celwaarden.

 • matrix2    Verplicht. Een tweede celbereik.

Opmerkingen

 • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst, logische waarden of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd. Cellen met nulwaarden worden echter wel opgenomen.

 • Als matrix1 en matrix2 een ander aantal gegevenspunten hebben, retourneert CORREL een fout #N/A.

 • Als matrix1 of matrix2 leeg is of als s (de standaarddeviatie) van de waarden gelijk is aan nul, geeft CORREL een waarde #DIV/0! weergegeven.

 • Zolang de correlatiecoëfficiënt dichter bij +1 of -1 ligt, geeft deze positieve (+1) of negatieve correlatie (-1) tussen de matrices aan. Positieve correlatie betekent dat als de waarden in de ene matrix toenemen, de waarden in de andere matrix ook toenemen. Een correlatiecoëfficiënt die dichter bij 0 ligt, geeft geen of zwakke correlatie aan.

 • De vergelijking voor de correlatiecoëfficiënt luidt als volgt:

  Vergelijking

  waarbij 

  x en y

  de steekproefgemiddelden GEMIDDELDE(matrix1) en GEMIDDELDE(matrix2) zijn.

Voorbeeld

Het volgende voorbeeld retourneert de correlatiecoëfficiënt van de twee gegevenssets in de kolommen A en B.

Gebruik de functie CORREL om de correlatiecoëfficiënt van twee gegevenssets in kolom A & B te retourneren met =CORREL(A1:A6;B2:B6). Het resultaat is 0,997054486.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

Deelnemen aan Microsoft insiders >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×