Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Maakt een nieuw index op een bestaande tabel.

Opmerking: Voor niet-Microsoft Access-databases ondersteunt de Microsoft Access-database-engine het gebruik van CREATE INDEX niet (behalve voor het maken van een pseudo-index op een aan ODBC gekoppelde tabel) en evenmin DDL-instructies. Gebruik in plaats daarvan een DAO-methode. Zie de sectie Opmerkingen voor meer informatie.

Syntaxis

CREATE [ UNIQUE ] INDEX index
ON table (field [ASC|DESC][, field [ASC|DESC], ...])
[WITH { PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL }]

De instructie CREATE INDEX bestaat uit de volgende onderdelen:

Onderdeel

Beschrijving

index

De naam van de index die moet worden gemaakt.

table

De naam van de bestaande tabel die de index bevat.

field

De naam van het veld of de velden die moeten worden geïndexeerd. Als u een enkelvoudige index wilt maken, moet u na de tabelnaam de veldnamen tussen haakjes zetten. Als u een meervoudige index wilt maken, moet u de naam van elk veld vermelden dat in de index wordt opgenomen. Als u een aflopende index wilt maken, gebruikt u DESC gereserveerd woord, anders wordt ervan uitgegaan dat de index oplopend is.


Opmerkingen

Als u dubbele waarden in het geïndexeerde veld (de geïndexeerde velden) van verschillende records wilt voorkomen, gebruikt u het gereserveerde woord UNIQUE.

In de optionele WITH-component kunt u regels voor gegevensvalidatie afdwingen. U kunt:

  • Voorkomen dat NULL-waarden in het geïndexeerde veld of de geïndexeerde velden van nieuwe records worden ingevoerd door gebruik te maken van de optie DISALLOW NULL.

  • Voorkomen dat records met de waarde NULL in het geïndexeerde veld of de geïndexeerde velden in de index worden opgenomen door gebruik te maken van de optie IGNORE NULL.

  • Het geïndexeerde veld of de geïndexeerde velden aangeven als primaire sleutel door middel van het gereserveerde woord PRIMARY. Dit houdt in dat de sleutel uniek is, zodat u het gereserveerde woord UNIQUE achterwege kunt laten.

U kunt CREATE INDEX gebruiken om een pseudo-index te maken op een gekoppelde tabel in een ODBC-gegevensbron, zoals Microsoft® SQL Server™, die nog geen index bevat. U hebt geen toestemming of toegang nodig tot de externe server om een pseudo-index te maken, en de externe database is niet op de hoogte van en wordt niet beïnvloed door de pseudo-index. U gebruikt dezelfde syntaxis voor gekoppelde en oorspronkelijke tabellen. Het kan met name handig zijn om een pseudo-index te maken voor een tabel die gewoonlijk alleen-lezen zou zijn.

U kunt de instructie ALTER TABLE ook gebruiken om enkelvoudige of meervoudige indices aan een tabel toe te voegen, en u kunt de instructie ALTER TABLE of DROP gebruiken als u een met ALTER TABEL of CREATE INDEX gemaakte index wilt verwijderen.

Opmerking: Gebruik het gereserveerde woord PRIMARY niet als u een nieuwe index maakt voor een tabel die al een primaire sleutel bevat. Doet u dat wel, dan krijgt u een foutmelding.Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×