Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de CUMIPMT beschreven  functie in Microsoft Excel.

Beschrijving

Berekent de cumulatieve rente die tussen begin_periode en einde_periode op een lening is betaald.

Syntaxis

CUM.RENTE(rente;aantal_termijnen;hw;begin_periode;einde_periode;type_getal)

De syntaxis van de functie CUM.RENTE heeft de volgende argumenten:

 • rente Vereist. Het rentepercentage.

 • aantal-termijnen    Vereist. Het totale aantal termijnen.

 • hw    Vereist. De huidige waarde.

 • begin_periode    Vereist. De eerste termijn in de berekening. Betalingstermijnen worden genummerd vanaf 1.

 • einde_periode    Vereist. De laatste termijn in de berekening.

 • type_getal    Vereist. Het tijdstip van de betaling.

type_getal

Tijdstip van de betaling

0 (nul)

Aan het einde van de termijn

1

Aan het begin van de termijn

Opmerkingen

 • Wees consequent in het gebruik van de eenheden waarmee u rente en aantal_termijnen opgeeft. Als u maandelijkse aflossingen verricht op een lening met een looptijd van vier jaar tegen een jaarlijks rentepercentage van 10%, gebruikt u 10%/12 voor rente en 4*12 voor aantal_termijnen. Als u jaarlijkse aflossingen verricht op dezelfde lening, gebruikt u 10% voor rente en 4 voor aantal_termijnen.

 • Als rente ≤ 0, aantal_termijnen ≤ 0 of hw ≤ 0, geeft CUM.RENTE de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als begin_periode < 1, einde_periode < 1 of begin_periode > einde_periode, geeft CUM.RENTE de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als type_getal niet het getal 0 of 1 is, geeft CUM.RENTE de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving

0,09

Jaarlijks rentepercentage

30

Looptijd van de lening in jaren

125000

Huidige waarde

Formule

Beschrijving

Resultaat

=CUM.RENTE(A2/12;A3*12;A4;13;24;0)

De totale rente betaald over het tweede jaar, van periode 13 tot en met 24.

-11135,23213

=CUM.RENTE(A2/12;A3*12;A4;1;1;0)

De rente betaald over één termijn, namelijk de eerste maand.

-937,5

Notities: 

 • Deel het rentepercentage door 12 om een maandelijks rentepercentage te berekenen. Vermenigvuldig het aantal jaren dat er geld is uitbetaald met 12 om het aantal termijnen te berekenen.

 • Als u in Excel voor het web het resultaat in de juiste notatie wilt weergeven, selecteert u de cel en klikt u vervolgens op het tabblad Start in de groep Getal op de pijl naast Getalnotatie en klikt u op Algemeen.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×