DatePart, functie

Geeft een variant (geheel getal) als resultaat die het opgegeven gedeelte van een bepaalde datum bevat.

Waarschuwing    Er is een probleem met het gebruik van deze functie. De laatste maandag in sommige kalenderjaren kan worden geretourneerd als week 53, terwijl dat week 1 moet zijn. Zie de functies Opmaak of DatePart voor meer informatie en een tijdelijke oplossing om een verkeerd weeknummer voor de afgelopen maandag in jaar te retourneren.

Syntaxis

DatePart ( interval, datum [, eerstedagvanweek] [, eersteweekvanjaar] )

De syntaxis van de functie DatePart bevat deze argumenten:

Argument

Beschrijving

interval

Vereist. Een tekenreeksexpressie die het tijdsinterval aangeeft dat u als resultaat wilt geven.

datum

Vereist. Waarde van het type Variant (datum) die u wilt evalueren.

eerstedagvanweek

Optioneel. Een constante die de eerste dag van de week aangeeft. Als deze niet is opgegeven, wordt uitgegaan van zondag.

eersteweekvanjaar

Optioneel. Een constante die de eerste week van het jaar aangeeft. Als deze niet is opgegeven, wordt de week waarin 1 januari valt, als eerste week beschouwd.

Instellingen

Het intervalargument heeft deze instellingen:

Instelling

Beschrijving

jjjj

Jaar

k

Kwartaal

m

Maand

j

Dag van jaar

d

Dag

w

Weekdag

ww

Week

h

Uur

N

Minuut

s

Seconde

Het argument eerstedagvanweek heeft deze instellingen:

Constante

Waarde

Beschrijving

vbUseSystem

0

De NLS API-instelling gebruiken.

vbSunday

1

Zondag (standaard)

vbMonday

2

Maandag

vbTuesday

3

Dinsdag

vbWednesday

4

Woensdag

vbThursday

5

Donderdag

vbFriday

6

Vrijdag

vbSaturday

7

Zaterdag

Het argument eersteweekvanjaar heeft deze instellingen:

Constante

Waarde

Beschrijving

vbUseSystem

0

De NLS API-instelling gebruiken.

vbFirstJan1

1

Beginnen met de week waarin 1 januari valt (standaard).

vbFirstFourDays

2

Beginnen met de eerste week die minimaal vier dagen in het nieuwe jaar heeft.

vbFirstFullWeek

3

Beginnen met de eerste volledige week van het jaar.

Opmerkingen

U kunt de functie DatePart gebruiken om een datum te evalueren en een bepaald tijdsinterval te retourneren. Zo kunt u DatePart gebruiken om de dag van de week of het huidige uur te berekenen.

Het argument eerstedagvanweek is van invloed op berekeningen waarin de intervalsymbolen 'w' en 'ww' worden gebruikt.

Als datum een letterlijke datum is, wordt het opgegeven jaar een permanent onderdeel van die datum. Als datum echter tussen dubbele aanhalingstekens (" ") staat, en u het jaar weglaat, wordt het huidige jaar ingevoegd in de code wanneer de expressie met datum wordt geëvalueerd. Hierdoor kunt u code schrijven die in verschillende jaren kan worden gebruikt.

Opmerking: Als de eigenschap Calendar voor datum is ingesteld op Gregoriaans, moet de opgegeven datum de Gregoriaanse kalender volgen. Als de kalender Hijri is, moet de opgegeven datum de notatie van de Hijri kalender volgen.

Het geretourneerde datumonderdeel wordt uitgedrukt in de tijdseenheid van de huidige Arabische kalender. Als de huidige kalender bijvoorbeeld Hijri is en u het datumonderdeel jaar wilt retourneren, bestaat de jaarwaarde uit een Hijri-jaar.

Queryvoorbeelden

Expressie

Resultaten

SELECT DatePart("yyyy",[DateofSale]) AS NewDate FROM ProductSales;

Geeft als u het jaar van de datumwaarden van het veld 'DateofSale' als retourneert.

SELECT DatePart("q",[DateofSale]) AS NewDate FROM ProductSales;

Geeft het kwartaal (op basis van kalenderjaar) als retourneert van de datumwaarden van het veld 'DateofSale'.

SELECT DatePart("y",[DateofSale]) AS NewDate FROM ProductSales;

Retourneert de dag van het jaar (1 t/m 365) van de datumwaarden van het veld 'DateofSale'.

SELECT DatePart("d",[DateofSale]) AS NewDate FROM ProductSales;

Retourneert de dag van de datumwaarden van het veld 'DateofSale'.

SELECT DatePart("w",[DateofSale]) AS NewDate FROM ProductSales;

Geeft de 'weekdag' (van 1 tot 7, waarbij 1 staat voor zondag) als retourneert van de datumwaarden van het veld 'DateofSale'.

SELECT DatePart("ww",[DateofSale]) AS NewDate FROM ProductSales;

Retourneert het weeknummer (van 1 tot 52) van de datumwaarden van het veld 'DateofSale'.

SELECT DatePart("h",[DateTime]) AS NewDate FROM ProductSales;

Retourneert het uur van de datumwaarden van het veld DateTime.

SELECT DatePart("n",[DateTime]) AS NewDate FROM ProductSales;

Geeft als retourneert de 'Minuten' van de datumwaarden van het veld 'DateTime'.

SELECT DatePart("s",[DateTime]) AS NewDate FROM ProductSales;

Retourneert de 'seconden' van de datumwaarden van het veld 'DateTime'.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt een datum genomen en wordt met behulp van de functie DatePart het kwartaal van het jaar weergegeven waarin deze datum valt.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date:")
Msg = "Quarter: " & DatePart("q", TheDate)
MsgBox Msg

Zie ook

De juiste datumfunctie kiezen

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders