Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Stel dat u de voltooiingsdatum van een project wilt aanpassen door twee weken toe te voegen of dat u de lengte van een afzonderlijke taak in een lijst met taken wilt bepalen. U kunt een aantal dagen, maanden of jaren optellen bij of aftrekken van een datum met behulp van een eenvoudige formule of u kunt gebruik maken van bladfunctie die specifiek zijn ontworpen met het oog op datums.

Dagen bij een datum optellen of van een datum aftrekken

Stel dat u een factuur moet betalen op 8 februari 2012. U wilt een bedrag naar uw bankrekening overmaken zodat het bedrag 15 dagen vóór de vervaldatum op de rekening staat. Bovendien weet u dat uw rekening een betaalcyclus van 30 dagen heeft en u wilt bepalen wanneer u geld moet overmaken voor de factuur van maart 2012 zodat dat het geld 15 dagen voor die datum beschikbaar is. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

 1. Open een nieuw blad in een werkmap.

 2. Typ 8-2-12 in cel A1.

 3. Typ = A1-15 in cel B1 en druk op Return.

  Deze formule trekt 15 dagen af van de datum in cel A1.

 4. Typ =A1+30 in cel C1 en druk op Return.

  Deze formule telt 30 dagen op bij de datum in cel A1.

 5. Typ =C1-15 in cel D1 en druk op Return.

  Deze formule trekt 15 dagen af van de datum in cel C1.

  In de cellen A1 en C1 worden de vervaldatums (8-2-2012 en 9-3-2012) weergegeven voor de rekeningsaldi in februari en maart. In de cellen B1 en D1 worden de datums (24-1-2012 en 23-2-2012) weergegeven waarop u geld moet overmaken zodat die bedragen 15 kalenderdagen vóór die vervaldatums zijn verwerkt.

Maanden bij een datum optellen of van een datum aftrekken

Stel dat u een bepaald aantal hele maanden wilt optellen bij of aftrekken van een datum. U kunt de functie ZELFDE.DAG gebruiken om dat snel doen.

De functie ZELFDE.DAG heeft twee waarden (ook wel argument genoemd) nodig: de begindatum en het aantal maanden dat u wilt optellen of aftrekken. Als u maanden wilt aftrekken, voert u een negatief getal in als het tweede argument (bijvoorbeeld =ZELFDE.DAG("15-2-2012";-5)). Met deze formule worden 5 maanden afgetrokken van de datum 15-2-2012, met als resultaat de datum 15-9-2011.

U kunt de waarde van de begindatum opgeven door te verwijzen naar een cel die een datumwaarde bevat of door een datum tussen aanhalingstekens in te voeren, bijvoorbeeld "15-2-12".

U wilt bijvoorbeeld 16 maanden optellen bij 16 oktober 2012.

 1. Typ 10-16-12 in cel A5.

 2. Typ =ZELFDE.DAG(A5;16) in cel B5 en druk op Return.

  De functie gebruikt de waarde in cel A5 als begindatum.

 3. Typ =ZELFDE.DAG("16-10-12";16) in cel C5 en druk op Return.

  In dit geval gebruikt de functie een datumwaarde die u rechtstreeks invoert, "16-10-12".

  In zowel cel B5 als C5 wordt de datum 16-2-14 weergegeven.

  Waarom worden de resultaten weergegeven als getallen in plaats van datums?

  Afhankelijk van de opmaak van de cellen die de formules bevatten die u hebt ingevoerd, worden de resultaten mogelijk weergegeven als serienummers. in dit geval kan 16-2-14 worden weergegeven als 41686. Als uw resultaten worden weergegeven als serienummers, volgt u deze stappen om de notatie te wijzigen:

  1. Selecteer cellen B5 en C5.

  2. Op het tabblad Start onder Opmaak selecteert u eerst de optie Celeigenschappen en vervolgens Datum. De waarde in de cellen moet nu als een datum worden weergegeven in plaats van een serieel getal.

Jaren bij een datum optellen of van een datum aftrekken

Stel dat u een bepaald aantal jaren wilt optellen bij of aftrekken van bepaalde datums, zoals wordt beschreven in de volgende tabel:

Datum

Op te tellen of af te trekken jaren

9-6-2009

3

2-9-2009

–5

10-12-2010

25

 1. Typ op een nieuw blad 9-6-2009 in cel A2 en typ 3 in cel B2.

 2. Typ 2-9-2009 in cel A3 en typ -5 in cel B3.

 3. Typ 10-12-2010 in cel A4 en typ 25 in cel B4.

 4. Typ =DATUM(JAAR(A2)+B2;MAAND(A2);DAG(A2)) in cel A6 en druk op Return.

  Met deze formule wordt de waarde in cel B2 (3 jaar) opgeteld bij de waarde in cel A2, met 9-6-2012 als resultaat.

 5. Typ =DATUM(JAAR(A3)+B3;MAAND(A3);DAG(A3)) in cel A7 en druk op Return.

  Met deze formule wordt de waarde in cel B3 (-5 jaar) opgeteld bij de waarde in cel A3, met 2-9-2004 als resultaat.

 6. Typ =DATUM(JAAR(A4)+B4;MAAND(A4);DAG(A4)) in cel A8 en druk op Return.

  Met deze formule wordt de waarde in cel B4 (25 jaar) opgeteld bij de waarde in cel A4, met 10-12-35 als resultaat.

  In elk van de drie formules wordt een bepaald aantal jaren uit kolom B opgeteld bij het jaar dat wordt afgeleid uit de datum in kolom A.

  In cel A6 wordt bijvoorbeeld de functie JAAR gebruikt met de datum in cel A2 (9-6-2009) en is het jaar 2009 het resultaat. Vervolgens wordt 3 (de waarde in B2) opgeteld bij het jaar en is 2012 het resultaat. In dezelfde formule retourneert de functie MAAND de waarde 6 en retourneert de functie DAG de waarde 9. In de functie DATUM worden deze drie waarden vervolgens gecombineerd tot een datum die drie jaar later is, te weten 9-6-2012.

Een combinatie van dagen, maanden en jaren optellen bij een datum

Stel dat u een combinatie van dagen, maanden en jaren wilt optellen bij een specifieke datum.

 1. Typ op een nieuw blad 9-6-2012 in cel A2.

 2. Typ =DATUM(JAAR(A2)+3;MAAND(A2)+1;DAG(A2)+5) in cel A4 en druk op Return.

  Met deze formule wordt 3 jaar, 1 maand en 5 dagen opgeteld bij 9-6-2012, met 14-7-2015 als resultaat.

 3. Typ =DATUM(JAAR(A2)+1;MAAND(A2)+7;DAG(A2)+5) in cel A5 en druk op Return.

  Met deze formule wordt 1 jaar, 7 maanden en 5 dagen opgeteld bij 9-6-2012, met 14-1-2014 als resultaat.

  In elke formule wordt een bepaald aantal jaren, maanden en dagen opgeteld bij de datum in de cel A2.

  In cel A5 wordt bijvoorbeeld de functie JAAR gebruikt met de datum in cel A2 (9-6-2012) en is het jaar 2012 het resultaat. Vervolgens wordt 1 bij het jaar opgeteld zodat 2013 het resultaat is. Het resultaat van de functie MAAND is de waarde 6 en bij deze waarde worden 7 maanden opgeteld. Omdat het totaal van 6 maanden plus 7 maanden 13 maanden is, wordt met de functie DATUM 1 jaar opgeteld bij het jaar, zodat 2014 het resultaat is. Met de functie DATUM wordt vervolgens 12 afgetrokken van de maand, waardoor de waarde 1 het resultaat voor de maand is. Het resultaat van de functie DAG is de waarde 9 waarbij 5 dagen worden opgeteld, zodat het resultaat 14 is. Ten slotte worden in de functie DATUM deze drie waarden (2014, 1 en 14) gecombineerd tot een datum die één jaar, zeven maanden en vijf dagen later is, namelijk 14-1-2014.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×