Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie DBAANTALC in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Telt de niet-lege cellen in een veld (kolom) met records in een lijst of database die voldoen aan de opgegeven voorwaarden.

Het argument veld is optioneel. Als u veld weglaat, worden met DBAANTALC alle records geteld in de database die aan de criteria voldoen.

Syntaxis

DBAANTALC(database;veld;criteria)

De syntaxis van de functie DBAANTALC heeft de volgende argumenten:

 • database Vereist. Het cellenbereik dat de database omvat. Een database is een lijst met gerelateerde informatie waarin rijen met gerelateerde informatie de records vormen en kolommen met gegevens de velden zijn. De eerste rij in de lijst bevat labels voor elke kolom.

 • veld Optioneel. Geeft aan welke kolom in de functie wordt gebruikt. Geef het kolomlabel op tussen dubbele aanhalingstekens, bijvoorbeeld "Ouderdom" of "Oogst", of als een getal (zonder aanhalingstekens) dat de positie van de kolom in de lijst aangeeft: 1 voor de eerste kolom, 2 voor de tweede kolom, enzovoort.

 • criteria Vereist. Het cellenbereik dat de opgegeven criteria bevat. U kunt voor het argument criteria elk bereik opgeven, mits dit bereik ten minste één kolomlabel bevat en ten minste één cel bevat onder het kolomlabel waarin de voorwaarde kan worden opgegeven.

Opmerkingen

 • U kunt elk bereik gebruiken als criteria-argument, mits dit bereik ten minste één kolomlabel bevat en ten minste één cel bevat onder het kolomlabel waarin de voorwaarde kan worden opgegeven.

  Als het bereik G1:G2 bijvoorbeeld de veldkop Salaris in G1 bevat en het bedrag 10.000 in G2, kunt u het bereik definiëren als VergelijkSalaris en deze naam vervolgens gebruiken als het criteria-argument in uw databasefuncties.

 • Hoewel het criteriabereik zich overal op het werkblad kan bevinden, kunt u geen criteriabereik onder de lijst plaatsen. Als u meer informatie aan de lijst toevoegt, wordt de nieuwe informatie toegevoegd aan de eerste rij onder de lijst. Als de rij onder de lijst niet leeg is, kan de nieuwe informatie niet door Excel worden toegevoegd.

 • Zorg ervoor dat het criteriabereik geen overlap heeft met de lijst.

 • Als u een bewerking wilt uitvoeren op een gehele kolom in een database, voegt u een witregel in onder de kolomlabels in het criteriabereik.

Voorbeelden

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Desgewenst kunt u de kolombreedte wijzigen om alle gegevens te zien. Als u een van de volgende voorbeelden kopieert naar Exxcel, moet u alle cellen in deze tabel selecteren, inclusief de cel in de linkerbovenhoek.

Boom

Hoogte

Ouderdom

Oogst

Winst

Hoogte

="=Appel"

>10

<16

="=Peer"

Boom

Hoogte

Ouderdom

Oogst

Winst

Appel

18

20

14

105,0

Peer

12

12

10

96,0

Kers

13

14

9

105,0

Appel

14

15

10

75,0

Peer

9

8

8

76,8

Appel

8

9

6

45,0

Formule

Beschrijving

Resultaat

=DBAANTALC(A4:E10; "Winst"; A1:F2)

Hiermee worden de rijen geteld (1) die "Appel" bevatten in kolom A met als hoogte >10 en <16. Alleen rij 8 voldoet aan deze drie voorwaarden.

1

Voorbeelden van criteria

 • Als u =tekst in een cel invoert, wordt dit door Excel geïnterpreteerd als een formule die door Excel wordt berekend. Als u =tekst wilt gebruiken, die niet door Excel wordt uitgerekend, gebruikt u de volgend syntaxis:

  =''= invoer ''

  Waarbij invoer de tekst of waarde is die u zoekt. Voorbeeld:

Wat u invoert in de cel

Wat wordt berekend en weergegeven

="=L. Fluitsma"

=L. Fluitsma

="=3.000"

=3.000

 • Het maakt in Excel geen verschil of u hoofdletters of kleine letters gebruikt bij het filteren van tekstgegevens. U kunt echter een formule gebruiken voor een hoofdlettergevoelige zoekactie.

In de volgende secties vindt u voorbeelden van complexe criteria.

Meerdere criteria in één kolom

Booleaanse logica:  (Verkoper = "L. Fluitsma" OF Verkoper = "Ch. Nienhuis")

Als u rijen wilt zoeken die voldoen aan meerdere criteria voor één kolom, typt u de criteria direct onder elkaar in aparte rijen van het criteriabereik.

In het volgende gegevensbereik (A6:C10) wordt het criteriabereik (B1:B3) gebruikt om de rijen met 'L. Fluitsma' of 'Ch. Nienhuis' in de kolom Verkoper te tellen.

Verkoper

="=L. Fluitsma"

="=N.Blaauboer"

Categorie

Verkoper

Verkoop

Dranken

T. Veen

€ 5122

Zuivel

L. Fluitsma

€ 450

Vlees

Ch. Nienhuis

€ 6.328

Vlees

L. Fluitsma

€ 6.544

Formule

Beschrijving

Resultaat

'=DBAANTALC(A6:C10,2,B1:B3)

Hiermee wordt het aantal rijen (3) geteld in A6:C10 dat aan een van de voorwaarden "Verkoper" voldoet in rij 2 en 3.

=DBAANTALC(A6:C10;2;B1:B3)

Meerdere criteria in meerdere kolommen waarbij alle criteria waar moeten zijn

booleaanse logica:  (Product = "Vlees" EN Omzet > 2.000)

Als u rijen wilt vinden die voldoen aan meerdere criteria in meerdere kolommen, typt u alle criteria in dezelfde rij van het criteriabereik.

In het volgende gegevensbereik (A6:C12) wordt het criteriabereik (A1:C2) gebruikt om alle rijen weer met 'Vlees' in de kolom Categorie en met een waarde die groter is dan € 2.000 in de kolom Omzet.

Categorie

Verkoper

Verkoop

="=Vlees"

>2000

Categorie

Verkoper

Verkoop

Dranken

T. Veen

€ 5122

Zuivel

L. Fluitsma

€ 450

Vlees

N. Blaauboer

€ 935

Vlees

L. Fluitsma

€ 6544

Dranken

N. Blaauboer

€ 3677

Vlees

L. Fluitsma

€ 3186

Formule

Beschrijving

Resultaat

'=DBAANTALC(A6:C12,,A1:C2)

Hiermee wordt het aantal rijen (2) geteld in A6:C12 dat aan de voorwaarden voldoet in rij 2 ("Vlees" en >2000).

=DBAANTALC(A6:C12;;A1:C2)

Meerdere criteria in meerdere kolommen waarbij elk criterium waar kan zijn

Booleaanse logica:  (Product = "Vlees" OF Verkoper = "Ch. Nienhuis")

Als u rijen wilt zoeken die voldoen aan meerdere criteria in meerdere kolommen, waarbij elk criterium waar kan zijn, typt u de criteria in verschillende rijen van het criteriabereik.

In het volgende gegevensbereik (A6:C10) geeft het criteriabereik (A1:B3) alle rijen weer met 'Vlees' in de kolom Product of 'L. Fluitsma'.

Categorie

Verkoper

="=Vlees"

="=L. Fluitsma"

Categorie

Verkoper

Verkoop

Dranken

T. Veen

€ 5122

Zuivel

L. Fluitsma

€ 675

Vlees

N. Blaauboer

€ 937

Vlees

N. Blaauboer

Formule

Beschrijving

Resultaat

'=DBAANTALC(A6:C10,"Sales",A1:B3)

Hiermee wordt het aantal rijen (2) geteld in A6:C10 dat aan een van de voorwaarden voldoet in A1:C3, waarbij het veld "Verkoper" niet leeg is.

=DBAANTALC(A6:C10;"Verkoop";A1:B3)

Meerdere sets criteria waarbij elke set criteria bevat voor meerdere kolommen

Booleaanse logica:  ((Verkoper = "Fluitsma" EN Omzet >3000) OF (Verkoper = "Nienhuis" EN Omzet > 1500) )

Als u rijen wilt zoeken die voldoen aan meerdere sets criteria, waarbij elke set criteria bevat voor meerdere kolommen, typt u elke set criteria in aparte rijen.

In het volgende gegevensbereik (A6:C10), wordt het criteriabereik (B1:C3) gebruikt om de rijen te tellen die zowel 'L. Fluitsma' bevatten in de kolom Verkoper en een waarde die groter is dan € 3.000 in de kolom Omzet, of de rijen die zowel 'Ch. Nienhuis' bevatten in de kolom Verkoper als een waarde die groter is dan € 1.500 in de kolom Omzet.

Categorie

Verkoper

Verkoop

="=L. Fluitsma"

>3000

="=N.Blaauboer"

>1500

Categorie

Verkoper

Verkoop

Dranken

T. Veen

€ 5122

Zuivel

L. Fluitsma

€ 450

Vlees

Ch. Nienhuis

€ 6.328

Vlees

L. Fluitsma

€ 6.544

Formule

Beschrijving

Resultaat

'=DBAANTALC(A6:C10,,B1:C3)

Hiermee wordt het aantal rijen (2) geteld in A6:C10 dat aan alle voorwaarden voldoet in B1:C3.

=DBAANTALC(A6:C10;;B1:C3)

Meerdere sets criteria waarbij elke set criteria bevat voor één kolom

booleaanse logica:  ( (Omzet > 6.000 EN Omzet < 6.500 ) OF (Omzet < 500) )

Als u rijen wilt zoeken die voldoen aan meerdere sets criteria, waarbij elke set criteria bevat voor één kolom, neemt u meerdere kolommen op met dezelfde kolomkop.

In het volgende gegevensbereik (A6:C10) wordt het criteriabereik (C1:D3) gebruikt om de rijen te tellen met waarden tussen $6.000 en $6.500 en met waarden van minder dan $500 in de kolom Omzet.

Categorie

Verkoper

Omzet

Verkoop

>6000

<6500

<500

Categorie

Verkoper

Verkoop

Dranken

T. Veen

€ 5122

Zuivel

L. Fluitsma

€ 450

Vlees

Ch. Nienhuis

€ 6.328

Vlees

L. Fluitsma

€ 6.544

Formule

Beschrijving

Resultaat

'=DBAANTALC(A6:C10,,C1:D3)

Hiermee wordt het aantal rijen (2) geteld dat voldoet aan de voorwaarden in rij 2 (>6000 en <6500) of aan de voorwaarde in rij 3 (<500).

=DBAANTALC(A6:C10;;C1:D3)

Criteria voor het zoeken van tekstwaarden die gedeeltelijk identiek zijn

Als u tekstwaarden wilt zoeken die gedeeltelijk identiek zijn, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

 • Typ een of meer tekens zonder een gelijkteken (=) om rijen te zoeken die een tekstwaarde bevatten die met deze tekens beginnen. Als u bijvoorbeeld de tekst Ven invoert als criterium, worden 'Veninga', 'Venema' en 'Venne' gevonden.

 • Gebruik een jokerteken.

  De volgende jokertekens kunnen worden gebruikt als vergelijkingscriteria.

U gebruikt

Gewenste zoekresultaat

? (vraagteken)

Eén willekeurig teken
Zo vindt u met smi? bijvoorbeeld 'smit' en 'smid'.

* (sterretje)

Een willekeurig aantal tekens
Zo vindt u met 'g*d' bijvoorbeeld 'goed' en 'gereed'.

~ (tilde) gevolgd door ?, * of ~

Een vraagteken, sterretje of tilde
Zo vindt u met fy91~? "fy91?".

In het volgende gegevensbereik (A6:C10) wordt het criteriabereik (A1:B3) gebruikt om rijen te tellen met 'Gr' als eerste tekens in de kolom Product of rijen met 'e' als vijfde teken in de kolom Verkoper.

Categorie

Verkoper

Verkoop

Gr

????e*

Categorie

Verkoper

Verkoop

Dranken

T. Veen

€ 5122

Zuivel

L. Fluitsma

€ 450

Vlees

Ch. Nienhuis

€ 6.328

Vlees

L. Fluitsma

€ 6.544

Formule

Beschrijving

Resultaat

'=DBAANTALC(A6:C10,,A1:B3)

Hiermee wordt het aantal rijen (3) geteld dat voldoet aan een van de voorwaarden in A1:B3.

=DBAANTALC(A6:C10;;A1:B3)

Criteria op basis van het resultaat van een formule

U kunt als criterium een berekende waarde gebruiken die het resultaat is van een formule. Houd daarbij de volgende belangrijke punten in de gaten:

 • Het resultaat van de formule moet WAAR of ONWAAR zijn.

 • Omdat u een formule gebruikt, voert u de formule in zoals u dat normaal ook zou doen. Voer de expressie niet op de volgende manier in:

  =''= invoer ''

 • Gebruik geen kolomlabel als criteriumlabel. Laat de criteriumlabels leeg of gebruik een label dat geen kolomlabel is in het bereik (Berekend gemiddelde en Exacte overeenkomst in onderstaande voorbeelden).

  Als u een kolomlabel in de formule gebruikt in plaats van een relatieve celverwijzing of een bereiknaam, wordt in Excel een foutwaarde weergegeven, zoals #NAME? of #VALUE!, in de cel met het criterium. U kunt deze fout negeren omdat de fout geen invloed heeft op de manier waarop het bereik wordt gefilterd.

 • De formule die u gebruikt voor de criteria, moet een relatieve verwijzing gebruiken om te verwijzen naar de corresponderende cel.

 • Alle andere verwijzingen in de formule moeten absolute verwijzingen zijn.

Filteren op waarden die groter zijn dan het gemiddelde van alle waarden in het gegevensbereik

In het volgende gegevensbereik (A6:C10) wordt het criteriabereik (C1:C2) weer gebruikt om rijen te tellen met een waarde in de kolom Omzet die groter is dan het gemiddelde van alle waarden voor Omzet (C7:C10). Het gemiddelde wordt berekend in cel 'C4' en het resultaat wordt gecombineerd in cel C2 met de formule =">"&C4 om de gebruikte criteria te maken.

Verkoop

=TEKST.SAMENVOEGEN(">";C4)

Berekend gemiddelde

=GEMIDDELDE(C7:C10)

Categorie

Verkoper

Verkoop

Dranken

T. Veen

€ 5122

Zuivel

L. Fluitsma

€ 450

Vlees

Ch. Nienhuis

€ 6.328

Vlees

L. Fluitsma

€ 6.544

Formule

Beschrijving

Resultaat

'=DBAANTALC(A6:C10,,C1:C2)

Hiermee wordt het aantal rijen (3) geteld dat voldoet aan de voorwaarde (>4611) in C1:C2. De voorwaarde in C2 wordt gemaakt via het samenvoegen van =">" met C4, die het berekende gemiddelde bevat van C7:C10.

=DBAANTALC(A6:C10;;C1:C2)

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×