Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie DBGEMIDDELDE in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent het gemiddelde van de waarden in een veld (kolom) met records in een lijst of database die aan opgegeven criteria voldoen.

Syntaxis

DBGEMIDDELDE(database, veld, criteria)

De syntaxis van de functie DBGEMIDDELDE heeft de volgende argumenten:

 • database  is het cellenbereik dat de lijst of de database omvat. Een database is een lijst met gerelateerde informatie waarin rijen met gerelateerde informatie de records vormen en kolommen met gegevens de velden zijn. De eerste rij in de lijst bevat labels voor elke kolom.

 • veld  geeft aan welke kolom in de functie wordt gebruikt. Geef het kolomlabel op tussen dubbele aanhalingstekens, bijvoorbeeld "Ouderdom" of "Oogst", of als een getal (zonder aanhalingstekens) dat de positie van de kolom in de lijst aangeeft: 1 voor de eerste kolom, 2 voor de tweede kolom, enzovoort.

 • criteria  is het cellenbereik dat de opgegeven criteria bevat. U kunt voor het argument criteria elk bereik opgeven, mits dit bereik ten minste één kolomlabel bevat en ten minste één cel onder het kolomlabel waarin de voorwaarde kan worden opgegeven.

Opmerkingen

 • U kunt elk bereik gebruiken als criteria, mits dit bereik ten minste één kolomlabel bevat en ten minste één cel bevat onder het kolomlabel waarin de voorwaarde kan worden opgegeven.

  Als het bereik G1:G2 bijvoorbeeld de veldkop Salaris in G1 bevat en het bedrag 10.000 in G2, kunt u het bereik definiëren als VergelijkSalaris en deze naam vervolgens gebruiken als het criteria-argument in uw databasefuncties.

 • Hoewel het criteriabereik zich overal op het werkblad kan bevinden, kunt u geen criteriabereik onder de lijst plaatsen. Als u meer informatie aan de lijst toevoegt, wordt de nieuwe informatie toegevoegd aan de eerste rij onder de lijst. Als de rij onder de lijst niet leeg is, kan de nieuwe informatie niet door Excel worden toegevoegd.

 • Zorg ervoor dat het criteriabereik geen overlap heeft met de lijst.

 • Als u een bewerking wilt uitvoeren op een gehele kolom in een database, voegt u een witregel in onder de kolomlabels in het criteriabereik.

Voorbeelden

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Boom

Hoogte

Ouderdom

Oogst

Winst

Hoogte

=Appel

>10

<16

=Peer

Boom

Hoogte

Ouderdom

Oogst

Winst

Appel

18

20

14

105

Peer

12

12

10

96

Kers

13

14

9

105

Appel

14

15

10

75

Peer

9

8

8

76,8

Appel

8

9

6

45

Formule

Beschrijving

Resultaat

=DBGEMIDDELDE(A4:E10; "Opbrengst";A1:B2)

De gemiddelde oogst van appelbomen hoger dan 10 meter.

12

=DBGEMIDDELDE(A4:E10; 3; A4:E10)

De gemiddelde leeftijd van alle bomen in de database.

13

Voorbeelden van criteria

 • Als u een gelijkteken (=) in een cel typt, geeft u aan dat u een formule wilt invoeren. Als u tekst wilt weergeven met een gelijkteken, plaatst u dubbele aanhalingstekens rond de tekst en het gelijktaken, zoals hieronder:

  "=L. Fluitsma"

  U kunt dit ook doen als u een expressie invoert (een combinatie van formules, operators en tekst) en u het gelijkteken wilt weergeven in plaats van dit te gebruiken in een module. Bijvoorbeeld:

  =''= invoer ''

  Waarbij invoer de tekst of waarde is die u zoekt. Voorbeeld:

Wat u invoert in de cel

Wat wordt berekend en weergegeven

="=L. Fluitsma"

=L. Fluitsma

="=3.000"

=3.000

In de volgende secties vindt u voorbeelden van complexe criteria.

Meerdere criteria in één kolom

Booleaanse logica:  (Verkoper = "L. Fluitsma" OF Verkoper = "Ch. Nienhuis")

Als u rijen wilt zoeken die voldoen aan meerdere criteria voor één kolom, typt u de criteria direct onder elkaar in aparte rijen van het criteriabereik.

In het volgende gegevensbereik (A6:C10) geeft het criteriabereik (B1:B3) de rijen weer met 'L. Fluitsma' of 'Ch. Nienhuis' in de kolom Verkoper (A8:C10).

 

A

B

C

1

Product

Verkoper

Verkoop

2

=L. Fluitsma

3

=Ch. Nienhuis

4

5

6

Product

Verkoper

Omzet

7

Drank

T. Veen

€ 5.122

8

Vlees

L. Fluitsma

€ 450

9

Vlees

Ch. Nienhuis

€ 6.328

10

Vlees

L. Fluitsma

€ 6.544

Meerdere criteria in meerdere kolommen waarbij alle criteria waar moeten zijn

booleaanse logica:  (Product = "Vlees" EN Omzet > 1.000)

Als u rijen wilt vinden die voldoen aan meerdere criteria in meerdere kolommen, typt u alle criteria in dezelfde rij van het criteriabereik.

In het volgende gegevensbereik (A6:C10) geeft het criteriabereik (A1:C2) alle rijen weer met 'Vlees' in de kolom Product en met een waarde die groter is dan € 1.000 in de kolom Omzet (A9:C10).

 

A

B

C

1

Product

Verkoper

Verkoop

2

=Vlees

>1.000

3

4

5

6

Product

Verkoper

Omzet

7

Drank

T. Veen

€ 5.122

8

Vlees

L. Fluitsma

€ 450

9

Vlees

Ch. Nienhuis

€ 6.328

10

Vlees

L. Fluitsma

€ 6.544

Meerdere criteria in meerdere kolommen waarbij elk criterium waar kan zijn

Booleaanse logica:  (Product = "Vlees" OF Verkoper = "Ch. Nienhuis")

Als u rijen wilt zoeken die voldoen aan meerdere criteria in meerdere kolommen, waarbij elk criterium waar kan zijn, typt u de criteria in verschillende rijen van het criteriabereik.

In het volgende gegevensbereik (A6:C10) geeft het criteriabereik (A1:B3) alle rijen weer die 'Vlees' bevatten in de kolom Product of 'L. Fluitsma' in de kolom Verkoper (A8:C10).

 

A

B

C

1

Product

Verkoper

Verkoop

2

=Vlees

3

=L. Fluitsma

4

5

6

Product

Verkoper

Omzet

7

Drank

T. Veen

€ 5.122

8

Vlees

L. Fluitsma

€ 450

9

Vlees

Ch. Nienhuis

€ 6.328

10

Vlees

L. Fluitsma

€ 6.544

Meerdere sets criteria waarbij elke set criteria bevat voor meerdere kolommen

Booleaanse logica:  ((Verkoper = "Fluitsma" EN Omzet >3000) OF (Verkoper = "Nienhuis" EN Omzet > 1500) )

Als u rijen wilt zoeken die voldoen aan meerdere sets criteria, waarbij elke set criteria bevat voor meerdere kolommen, typt u elke set criteria in aparte rijen.

In het volgende gegevensbereik (A6:C10), geeft het criteriabereik (B1:C3) de rijen weer die zowel 'L. Fluitsma' bevatten in de kolom Verkoper en een waarde die groter is dan € 3.000 in de kolom Omzet, of de rijen die 'Ch. Nienhuis' bevatten in de kolom Verkoper en een waarde die groter is dan € 1.500 in de kolom Omzet (A9:C10).

 

A

B

C

1

Product

Verkoper

Verkoop

2

=L. Fluitsma

>3.000

3

=Ch. Nienhuis

>1.500

4

5

6

Product

Verkoper

Omzet

7

Drank

T. Veen

€ 5.122

8

Vlees

L. Fluitsma

€ 450

9

Vlees

Ch. Nienhuis

€ 6.328

10

Vlees

L. Fluitsma

€ 6.544

Meerdere sets criteria waarbij elke set criteria bevat voor één kolom

booleaanse logica:  ( (Omzet > 6.000 EN Omzet < 6.500 ) OF (Omzet < 500) )

Als u rijen wilt zoeken die voldoen aan meerdere sets criteria, waarbij elke set criteria bevat voor één kolom, neemt u meerdere kolommen op met dezelfde kolomkop.

In het volgende gegevensbereik (A6:C10) geeft het criteriabereik (C1:D3) rijen weer die waarden bevatten tussen 6.000 en 6.500 en waarden van minder dan 500 in de kolom Omzet (A8:C10).

 

A

B

C

D

1

Product

Verkoper

Omzet

Verkoop

2

>6.000

<6.500

3

<500

4

5

6

Product

Verkoper

Omzet

7

Drank

T. Veen

€ 5.122

8

Vlees

L. Fluitsma

€ 450

9

Vlees

Ch. Nienhuis

€ 6.328

10

Vlees

L. Fluitsma

€ 6.544

Criteria voor het zoeken van tekstwaarden die gedeeltelijk identiek zijn

Als u tekstwaarden wilt zoeken die gedeeltelijk identiek zijn, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

 • Typ een of meer tekens zonder een gelijkteken (=) om rijen te zoeken die een tekstwaarde bevatten die met deze tekens beginnen. Als u bijvoorbeeld de tekst Ven invoert als criterium, worden 'Veninga', 'Venema' en 'Venne' gevonden.

 • Gebruik een jokerteken.

  De volgende jokertekens kunnen worden gebruikt als vergelijkingscriteria.

U gebruikt

Gewenste zoekresultaat

? (vraagteken)

Eén willekeurig teken
Zo vindt u met smi? bijvoorbeeld 'smit' en 'smid'.

* (sterretje)

Een willekeurig aantal tekens
Zo vindt u met 'g*d' bijvoorbeeld 'goed' en 'gereed'.

~ (tilde) gevolgd door ?, * of ~

Een vraagteken, sterretje of tilde
Zo vindt u met fy91~? "fy91?".

In het volgende gegevensbereik (A6:C10), geeft het criteriabereik (A1:B3) rijen weer met 'Gr' als eerste tekens in de kolom Product of rijen met 'e' als vijfde teken in de kolom Verkoper (A7:C9).

 

A

B

C

1

Product

Verkoper

Verkoop

2

Ik

3

=????e*

4

5

6

Product

Verkoper

Omzet

7

Drank

T. Veen

€ 5.122

8

Vlees

L. Fluitsma

€ 450

9

Vlees

Ch. Nienhuis

€ 6.328

10

Vlees

L. Fluitsma

€ 6.544

Criteria op basis van het resultaat van een formule

U kunt als criterium een berekende waarde gebruiken die het resultaat is van een formule. Houd daarbij de volgende belangrijke punten in de gaten:

 • Het resultaat van de formule moet WAAR of ONWAAR zijn.

 • Omdat u een formule gebruikt, voert u de formule in zoals u dat normaal ook zou doen. Voer de expressie niet op de volgende manier in:

  =''= invoer ''

 • Gebruik geen kolomlabel als criteriumlabel. Laat de criteriumlabels leeg of gebruik een label dat geen kolomlabel is in het bereik (Berekend gemiddelde en Exacte overeenkomst in onderstaande voorbeelden).

  Als u een kolomlabel in de formule gebruikt in plaats van een relatieve celverwijzing of een bereiknaam, wordt er een foutwaarde weergegeven zoals #NAAM? of #WAARDEV! in de cel die het criterium bevat. U kunt deze fout negeren omdat de fout geen invloed heeft op de manier waarop het bereik wordt gefilterd.

 • De formule die u gebruikt voor de criteria, moet een relatieve verwijzing gebruiken om te verwijzen naar de corresponderende cel in de eerste rij (C7 en A7 in onderstaande voorbeelden).

 • Alle andere verwijzingen in de formule moeten absolute verwijzingen zijn.

In de volgende subsecties vindt u specifieke voorbeelden van criteria die het resultaat zijn van een formule.

Filteren op waarden die groter zijn dan het gemiddelde van alle waarden in het gegevensbereik

In het volgende gegevensbereik (A6:D10), geeft het criteriabereik (D1:D2) rijen weer die een waarde hebben in de kolom Omzet die groter is dan het gemiddelde van alle waarden voor Omzet (C7:C10). In de formule verwijst 'C7' naar de gefilterde kolom (C) van de eerste rij van het gegevensbereik (7).

 

A

B

C

D

1

Product

Verkoper

Omzet

Berekend gemiddelde

2

=C7>GEMIDDELDE($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Product

Verkoper

Omzet

7

Drank

T. Veen

€ 5.122

8

Vlees

L. Fluitsma

€ 450

9

Vlees

Ch. Nienhuis

€ 6.328

10

Vlees

L. Fluitsma

€ 6.544

Filteren op tekst met een hoofdlettergevoelige zoekactie

In het gegevensbereik (A6:D10) worden door het criteriabereik (D1:D2) rijen met 'Vlees' in de typekolom weergegeven door met de functie GELIJK een hoofdlettergevoelige zoekactie uit te voeren. In de formule verwijst 'A7' naar de gefilterde kolom (A) van de eerste rij van het gegevensbereik (7).

 

A

B

C

D

1

Product

Verkoper

Omzet

Exacte overeenkomst

2

=GELIJK(A7, "Vlees")

3

4

5

6

Product

Verkoper

Omzet

7

Drank

T. Veen

€ 5.122

8

Vlees

L. Fluitsma

€ 450

9

Vlees

Ch. Nienhuis

€ 6.328

10

Vlees

L. Fluitsma

€ 6.544

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×