In PowerPoint kunt u bepalen wanneer een animatie-effect wordt gestart en de snelheid waarmee dit gebeurt. U kunt ook het effect herhalen of terugspoelen om uw presentatie er precies te laten uitzien zoals u dat wilt. In dit artikel worden enkele manieren beschreven waarop u de animaties in uw presentaties nauwkeurig kunt aanpassen.

De begintijd instellen

U kunt instellen dat een animatie-effect begint wanneer u klikt of afhankelijk van andere animatie-effecten in de dia.

 1. Klik in de dia op de tekst of het object met het animatie-effect waarvoor u de begintijd wilt instellen.

 2. Klik op het tabblad Animaties op de pijl-omlaag starten en kies een van de volgende opties:

  De timing voor het starten van een animatie instellen

  • Als u het animatie-effect wilt starten wanneer u op de dia klikt, selecteert u Bij klikken.

  • Als u de animatie wilt starten op hetzelfde moment als het vorige effect in de lijst (met één muisklik worden dus meerdere animatie-effecten uitgevoerd), selecteert u Met vorige.

  • Als u het animatie-effect wilt starten zodra het vorige effect in de lijst is voltooid, selecteert u Na vorige.

De snelheid instellen

Als u het animatie-effect in een sneller of langzamer tempo wilt uitvoeren, wijzigt u de instelling Duur.

 1. Klik in de dia op de tekst of het object met het animatie-effect waarvoor u de snelheid wilt instellen.

 2. Typ op het tabblad Animaties in het vak Duur het aantal seconden dat het effect moet worden afgespeeld.

  De snelheid van het animatie-effect instellen

  Tip:  Kleinere getallen betekenen dat het effect sneller wordt uitgevoerd en sneller wordt uitgevoerd, en grotere getallen betekent dat het effect langzamer wordt uitgevoerd en langer duurt om te voltooien.

De begintijd uitstellen

Als u de begintijd wilt uitstellen of een pauze wilt tussen animatie-effecten in een dia, kunt u een vertraging instellen voor een of meer effecten.

 1. Klik in de dia op de tekst of het object met het animatie-effect waarvoor u een vertraging of een andere optie voor de timing wilt opgeven.

 2. Typ op het tabblad Animaties in het vak Vertraging het aantal seconden waarna het effect moet worden afgespeeld.

  Een pauze invoegen of de begintijd vertragen voordat het volgende animatie-effect wordt gestart

  Tip:  Het begin van de opgegeven vertraging van een effect wordt bepaald door de waarde voor Starten. Als u voor een effect bijvoorbeeld Na vorige starten selecteert met een vertraging van 1,5 seconde, begint deze vertraging zodra het vorige effect is beëindigd.

Herhalen of terugspoelen

Nadat een object met animatie is uitgevoerd, is het gebruikelijk dat het object op het eindpunt blijft staan en in de uiteindelijke vorm wordt weergegeven. U kunt een animatie-effect (of een reeks effecten) echter ook laten terugkeren naar de oorspronkelijke toestand, herhalen dus.

 1. Klik op het tabblad Animaties op het startprogramma Extra effectopties Het startpictogram voor het weergeven van extra effectopties.

  Extra animatie-effecten weergeven

 2. Klik op het tabblad Tijdsinstellingen en doe een of beide van de volgende dingen:

  • Als u een animatie-effect meerdere keer wilt afspelen, selecteert u een optie in de lijst Herhalen.

  • Als u een animatie-effect automatisch wilt retourneren naar de oorspronkelijke status en locatie op de dia nadat deze is afgespeeld, schakelt u het selectievakje Terugspoelen wanneer u klaar bent met afspelen in.

   Een animatie-effect herhalen of terugspoelen

Zie ook

Zie voor meer informatie over het gebruik van PowerPoint-animatie-effecten:

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×