De breedte van het rapport overschrijdt de breedte van de pagina

Als deze fout wordt weergegeven in de ontwerpweergave van uw Access-rapporten en er lege pagina’s worden afdrukt, kunt u dit probleem als volgt oplossen.

Symptomen

  • Wanneer uw rapport is geopend in de ontwerpweergave, wordt er een kleine groene driehoek linksboven in het ontwerpvenster weergegeven.

  • Wanneer u een afdrukvoorbeeld van het rapport weergeeft of het rapport afdrukt, bevat het ongewenste lege pagina’s.

Oorzaak

Een of meer besturingselementen in uw Access-rapport overschrijden de huidige paginabreedte van het rapport.

Hoe kan ik dit oplossen?

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Verminder de breedte van de besturingselementen die de gedefinieerde pagina-afmetingen overschrijden, totdat alle besturingselementen zich binnen de gedefinieerde paginabreedte bevinden. Houd er rekening mee dat besturingselementen voor lijnen mogelijk moeilijk te zien zijn, maar als ze breder zijn dan de paginabreedte, moeten ook deze besturingselementen smaller worden gemaakt.

    Tip: Wanneer u het rapport in de indelingsweergave opent, wordt de paginabreedte aangegeven met verticale streepjeslijnen. Gebruik deze streepjeslijnen om te bepalen welke besturingselementen moeten worden verplaatst of verkleind, zodat ze niet langer de paginabreedte overschrijden.

  • Verplaats de besturingselementen die de gedefinieerde pagina-afmetingen van het rapport overschrijden naar verschillende posities in het rapport, totdat ze zich allemaal binnen de gedefinieerde paginabreedte bevinden.

  • Vergroot de paginabreedte van het rapport zodat alle besturingselementen op de pagina passen. Zie Afdrukopties instellen in Access voor meer informatie over het definiëren van afdrukopties en pagina-instellingen.

  • U kunt overschakelen van de staande pagina-indeling naar de liggende pagina-indeling, zodat u meer ruimte hebt. Gebruik in de ontwerpweergave of de indelingsweergave de opties in de groep Pagina-indeling van het tabblad Pagina-instelling om over te schakelen van Staand naar Liggend.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×