De datum en de tijd opslaan waarop een record is gewijzigd

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt van bijhouden wanneer records in een Access-tabel laatst zijn gewijzigd, klikt u met behulp van een formulier met een macro. Wanneer het formulier wordt gebruikt voor het wijzigen van een record, wordt de datum en tijd van de macro opgeslagen in de tabel. Alleen de meest recente wijzigingsdatum en tijd worden opgeslagen.

Opmerking: De procedures in dit artikel zijn voor gebruik in Access-bureaubladdatabases.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

Stap 1: tijdstempelvelden toevoegen aan een tabel

Stap 2: een macro maken waarmee de datum en de tijd worden vastgelegd

Stap 3: de macro toevoegen aan een formulier voor gegevensinvoer

Overzicht

Voor het vastleggen van de datum en de tijd waarop de records in een tabel zijn gewijzigd, moet u de volgende stappen uitvoeren:

Stap 1: tijdstempelvelden toevoegen aan een tabel    U hebt een locatie voor het opslaan van de datum en de tijd nodig voordat u deze kunt vastleggen. In de eerste stap maakt u velden in de tabel met de records die u wilt bijhouden. Als u de datum en de tijd wilt vastleggen, maakt u een veld voor de datum en een veld voor de tijd. Als u alleen de datum of de tijd wilt vastleggen, maakt u alleen het veld dat u nodig hebt.

Stap 2: een macro maken waarmee de datum en de tijd worden vastgelegd    Met de macro worden één of twee acties uitgevoerd, afhankelijk van de vraag of u de datum, de tijd of beide wilt vastleggen. Wanneer u de macro schrijft, geeft u alleen de velden op waarin de datum en de tijd worden opgeslagen en niet de tabel met die velden. Op deze manier kunt u de macro eenvoudig opnieuw gebruiken met andere tabellen en formulieren.

Stap 3: de macro toevoegen aan een formulier voor gegevensinvoer    U voegt de macro aan de formuliereigenschap Voor bijwerken toe van het formulier dat u gebruikt om records in de tabel te bewerken. Als u andere formulieren gebruikt om records in de tabel te bewerken, kunt u de macro ook aan die andere formulieren toevoegen. Op deze manier kunt u de datum en de tijd vastleggen, ongeacht welk formulier u voor het bewerken van de record gebruikt.

Tip: Als u bijhouden van wilt wanneer records worden gemaakt, maar niet van belang wanneer ze worden gewijzigd, net een veld maken in de tabel voor het bijhouden en gebruiken van de eigenschap van de Standaardwaarde van het veld naar tijdstempel elke record wanneer deze is gemaakt.

Naar boven

Voordat u begint

Houd rekening met het volgende voordat u begint:

 • Gebruikers moeten macro's in de database inschakelen. Als een gebruiker de database opent, maar geen macro's inschakelt, krijgen de records geen tijdstempel. Als u de database op een vertrouwde locatie opslaat, worden macro's automatisch ingeschakeld.

 • Als een gebruiker records bewerkt, maar geen formulier voor gegevensinvoer gebruikt met de macro waarmee de records van een tijdstempel worden voorzien, krijgen de records die de gebruiker bewerkt, geen tijdstempel.

 • Omdat de datum en de tijd in tabelvelden worden opgeslagen, worden de waarden van die velden telkens overschreven wanneer er een record wordt gewijzigd. U kunt dus alleen de datum en de tijd van de meest recente wijziging opslaan.

 • Als u alleen vastleggen van de datum en tijd waarop een record wordt gemaakt wilt, een veld toevoegen aan de tabel en de eigenschap Standaardwaarde van dat veld ingesteld op Now() of Date().

 • Als uw databasebestand een oudere bestandsindeling heeft en voor het bestand beveiliging op gebruikersniveau wordt gebruikt, moet u machtigingen hebben om het ontwerp te kunnen wijzigen van de tabel en de formulieren die worden gebruikt om de records van het bestand te bewerken.

Naar boven

Stap 1: tijdstempelvelden toevoegen aan een tabel

Maak velden om de gegevens in op te slaan.

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Voer een of beide van de volgende handelingen uit:

  • Maak een veld voor het opslaan van de datum.    Typ Gewijzigd op in een nieuwe rij in de kolom Veldnaam van het ontwerpvenster en selecteer Datum/tijd in de kolom Gegevenstype.

  • Maak een veld voor het opslaan van de tijd.    Typ Gewijzigd om in een nieuwe rij in de kolom Veldnaam van het ontwerpvenster en selecteer Datum/tijd in de kolom Gegevenstype.

 3. Druk op Ctrl+S om de wijzigingen op te slaan.

Naar boven

Stap 2: een macro maken waarmee de datum en de tijd worden vastgelegd

Nadat u de velden hebt gemaakt, maakt u een macro om een tijdstempel aan die velden toe te voegen. Als u de macro opnieuw wilt gebruiken met andere tabellen, verwijst u alleen naar de veldnamen en niet naar de tabelnamen.

Opmerking: Als u alleen de datum of de tijd wilt vastleggen, laat u de macroactie weg die u niet nodig hebt.

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de knop Module of Klassenmodule en klikt u op Macro.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Weergeven/verbergen op Alle acties weergeven.

 3. Open in het macrovenster de lijst met macroacties en selecteer WaardeInstellen.

  Tabblad voor macro-ontwerp in Access 2010.

  1. eerst alle beschikbare macroacties weergeven. De actie WaardeInstellen wordt beschouwd als mogelijk onveilige en standaard is verborgen, omdat deze gegevens kunt wijzigen.

  2. Selecteer vervolgens de actie WaardeInstellen in deze lijst.

 4. Typ of plak [Gewijzigd op] in het vak Item van de actie WaardeInstellen.

 5. Typ Datum() in het vak Expressie.

 6. Open de volgende lijst met macroacties en selecteer WaardeInstellen.

 7. Typ of plak [Gewijzigd om] in het vak Item van de actie WaardeInstellen.

 8. Typ Tijd() in het vak Expressie.

 9. Druk op Ctrl+S en typ Laatst gewijzigd in het dialoogvenster Opslaan als.

Naar boven

Stap 3: de macro toevoegen aan een formulier voor gegevensinvoer

Nadat u de macro hebt gemaakt, voegt u deze toe aan elk formulier voor gegevensinvoer dat door gebruikers wordt gebruikt om gegevens in de desbetreffende tabel in te voeren.

 1. Open het formulier voor gegevensinvoer in de ontwerpweergave.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Extra op Bestaande velden toevoegen.

 3. Sleep vanuit de Lijst met velden onder Voor deze weergave beschikbare velden de velden Gewijzigd op en Gewijzigd om naar het formulier. Pas zo nodig de grootte en de positie van de velden op het formulier aan.

 4. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 5. Controleer in het eigenschappenvenster of Selectietype is ingesteld op Formulier.

  Tip: Als u het Selectietype wilt wijzigen, klikt u op het gewenste type selectie in de vervolgkeuzelijst.

 6. Klik in het eigenschappenvenster op het tabblad Gebeurtenis.

 7. Klik op het tabblad Gebeurtenis op de pijl in het vak Voor bijwerken en klik vervolgens op Laatst gewijzigd.

 8. Als u meerdere formulieren gebruikt om records te bewerken, herhaalt u deze procedure voor elk formulier.

 9. Als u wilt controleren of de macro goed werkt, opent u het formulier in de formulierweergave, bewerkt u een record en drukt u vervolgens op Shift+F9. De datum en de tijd waarop u de record hebt bewerkt, moeten nu worden weergegeven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×