Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

De belangrijkste reden dat de fout #NAAM? in uw formule verschijnt, is dat de naam van de formule een typfout bevat. Bekijk het volgende voorbeeld:

Fout #NAAM? als gevolg van een typfout in de syntaxis

Belangrijk: De foutwaarde #NAAM? betekent dat er iets in de syntaxis moet worden gecorrigeerd. Los de fout op als u deze melding in de formule tegenkomt. Gebruik geen foutverwerkende functies, zoals IFERROR, om de fout te maskeren.

Gebruik de wizard Formule in Excel om typfouten in formulenamen te voorkomen. Als u een formulenaam in een cel of formulebalk typt, wordt in een vervolgkeuzelijst een lijst weergegeven met formules die overeenkomen met de ingevoerde woorden. Als u de formulenaam en de haakjes openen hebt ingevoerd, wordt de syntaxis als tekst met aanwijseffect weergegeven.

Formulesyntaxis als tekst met aanwijseffect

U kunt ook de wizard Functie gebruiken om fouten in de syntaxis te voorkomen. Selecteer de cel met de formule en klik op het tabblad Formule op Functie invoegen.

De Wizard wordt automatisch door Excel geladen.

Voorbeeld van het dialoogvenster wizard Formule.

Als u op een argument klikt, geeft Excel de juiste informatie daarvoor weer.

Hieronder vindt u andere oorzaken van de fout #NAAM?.

Als de formule een verwijzing bevat naar een naam die niet is gedefinieerd in Excel, krijgt u de fout #NAAM?.

Zie het volgende voorbeeld van een SOM-functie die verwijst naar Winst, wat een niet-gedefinieerde naam in de werkmap is.

Fout #NAAM? als gevolg van een verwijzing naar een niet-gedefinieerde naam in de syntaxis

Oplossing: Definieer een naam in Namen beheren en voeg de naam aan de formule toe. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Als de gegevens al in de spreadsheet staan en u een naam wilt toewijzen aan bepaalde cellen of een bereik van cellen, selecteert u eerst de cellen in de spreadsheet. Als u een nieuw bereik wilt maken, kunt u deze stap overslaan.

 2. Ga naar het tabblad Formules en klik in de groep Gedefinieerde namen op Naam definiëren.Klik vervolgens op Naam definiëren.

 3. Voer een unieke naam in.

 4. Voor het bereik: kies of u naam alleen op het blad beschikbaar wilt hebben of in de hele werkmap.

 5. Voer een optionele opmerking in.

 6. Klik op OK.

  Vervolgens wordt de naam aan de formule toegevoegd.

 7. Houd de cursor op de plaats in de syntaxis van de formule waar u de zojuist gemaakte naam wilt toevoegen.

 8. Ga naar het tabblad Formules, klik in de groep Gedefinieerde namen op Gebruiken in formule en selecteer de gedefinieerde naam die u wilt toevoegen.

  Klik op Gebruiken in formule als u een gedefinieerde naam aan een formulesyntaxis wilt toevoegen

Zie Namen definiëren en gebruiken in formules voor meer informatie over het gebruik van gedefinieerde namen.

Als de syntaxis onterecht verwijst naar een gedefinieerde naam, krijgt u de fout #NAAM?.

In het vorige voorbeeld werd er een gedefinieerde naam voor Winst in de spreadsheet gemaakt. In het volgende voorbeeld wordt de naam onjuist gespeld, zodat u opnieuw de fout #NAAM? #NAAM?.

Fout #NAAM? als gevolg van een typfout in de gedefinieerde naam in de syntaxis

Oplossing: Corrigeer de typfout in de syntaxis en maak de formule opnieuw.

Tip: In plaats van gedefinieerde namen handmatig in te voeren, kunt u dit ook automatisch door Excel laten doen. Ga hiervoor naar het tabblad Formules, klik in de groep Gedefinieerde namen op Gebruiken in formule en selecteer de gedefinieerde naam die u wilt toevoegen. De naam wordt door Excel aan de formule toegevoegd.

Als u tekstverwijzingen in een formule opneemt, dan dient u de tekst tussen aanhalingstekens te zetten, ook als u alleen maar een spatie gebruikt. U krijgt de fout #NAAM? als in de syntaxis geen dubbele aanhalingstekens (“”) rond een tekstwaarde staan. Zie het volgende voorbeeld.

Fout #NAAM? als gevolg van ontbrekende dubbele aanhalingstekens in tekstwaarden

In de syntaxis in dit voorbeeld ontbreken dubbele aanhalingstekens rond heeft; vandaar de fout.

Oplossing: Kijk goed naar de syntaxis en controleer of er aanhalingstekens rond de tekstwaarden staan.

Als er in een bereikverwijzing een dubbele punt ontbreekt, wordt de fout #NAAM? #NAAM?.

In het volgende voorbeeld veroorzaakt de formule INDEX de fout #NAAM? omdat in het bereik B2 tot en met B12 een dubbele punt ontbreekt.

Fout #NAAM? als gevolg van het ontbreken van een dubbele punt in de verwijzing naar een bereik

Oplossing: Controleer de syntaxis om ervoor te zorgen dat alle bereikverwijzingen een dubbele punt bevatten.

Er zijn Excel-functies die alleen werken als bepaalde invoegtoepassingen zijn ingeschakeld. Anders veroorzaken deze functies de fout #NAAM?. Als u bijvoorbeeld de functie EUROCONVERT wilt gebruiken, dient de invoegtoepassing Hulpprogramma's voor de euro te zijn ingeschakeld. Als u aangepaste functies of macro's gebruikt waarvoor de invoegtoepassing Analysis ToolPak is vereist, zorg dan dat de invoegtoepassing Analysis ToolPak is ingeschakeld.

U schakelt invoegtoepassingen in Excel als volgt in:

 1. Klik op Bestand > Opties.

 2. Klik op Invoegtoepassingen.

 3. Kies in het vak Lijst beheren de optie Excel-invoegtoepassingen en klik op Start.

 4. Schakel het bijbehorende selectievakje in en klik op OK.

Meer hulp nodig?

Live en gratis antwoorden krijgen in Excel

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Zie ook

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Fouten opsporen in formules

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×