Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Als een publicatie lettertypen bevat die niet op uw computer staan of niet zijn ingesloten in de publicatie, worden de ontbrekende lettertypen standaard vervangen door het Microsoft Windows-besturingssysteem. Wanneer u in Publisher een publicatie opent die lettertypen bevat die niet op uw computer zijn geïnstalleerd, kunt u de opties selecteren om de ontbrekende lettertypen die in de publicatie worden gebruikt, tijdelijk of definitief te vervangen door lettertypen op uw computer.

Lettertype vervangen is handig als u uw publicatie op een andere computer wilt bekijken en u ervoor wilt zorgen dat de tekst leesbaar blijft, ongeacht welke lettertypen beschikbaar zijn op andere computers. Ontbrekende Oost-Aziatische tekens zijn speciale gevallen en worden afzonderlijk van andere lettertypen verwerkt.

In de meeste gevallen loopt de tekst anders door lettertypevervanging. Regel- en kolombrekingen, pagina-pagina-brekingen, regelafstand en woordafbreking zullen waarschijnlijk veranderen, zelfs als het vervangende lettertype vergelijkbaar is met het ontbrekende lettertype. Aangezien lettertypevervanging aanzienlijk van invloed kan zijn op de indeling van uw publicatie, kunt u het vervangen van lettertypen beter vermijden of uitschakelen.

Wanneer lettertype vervangen is ingeschakeld en u of uw afdrukservice uw bestand opent op een andere computer die niet dezelfde lettertypen heeft als u hebt gebruikt, worden in Microsoft Windows lettertypen vervangen die u hebt gekozen, zodat u de tekst in uw publicatie kunt lezen.

 1. Klik in het dialoogvenster Lettertypen op Lettertype vervangen.

  Opmerking: Als het dialoogvenster Lettertypen niet wordt geopend wanneer u de publicatie opent, klikt u op de knop Bestand, wijs instellingen voor commerciële afdrukken aan en klikt u op Ingesloten lettertypen beheren. Klik in het dialoogvenster Lettertypen op Lettertype vervangen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Lettertype vervangen een ontbrekend lettertype in de lijst met lettertypen.

 3. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u de voorgestelde keuze van vervangende lettertypen alleen voor deze sessie wilt gebruiken, klikt u op Tijdelijk vervangen van dit lettertype voor weergave en afdrukken.

   Opmerking: Lettertypen die als tijdelijk worden vermeld, worden niet in de publicatie opgeslagen.

  • Als u de ontbrekende lettertypen wilt vervangen door de voorgestelde keuze van vervangende lettertypen, klikt u op Definitief vervangen van dit lettertype in de publicatie.

   Opmerking: Dit is een permanente wijziging die niet ongedaan kan worden gemaakt nadat u op OKhebt geklikt, maar u kunt het oorspronkelijke lettertype wel gebruiken als u het later installeert.

  • Ga als volgt te werk om lettertypen toe te wijzen die moeten worden vervangen:

   1. Selecteer een ander lettertype in de lijst Vervangend lettertype.

   2. Klik op Tijdelijk vervangen van dit lettertype voor weergave en afdrukken of vervang definitief dit lettertype in de publicatie.

Naar boven

Als het lettertype dat u gebruikt geen bepaald teken bevat en u het selectievakje Automatisch vervangen door ontbrekende Oost-Aziatische tekenshebt gewist ( Bestand > sopties >Geavanceerd),ziet u een klein vakje in plaats van het ontbrekende teken, waar dat teken ook voorkomt in uw tekst.

Als het selectievakje Voor het automatisch vervangen van ontbrekende Oost-Aziatische tekens is ingeschakeld, wordt automatisch een vervangend lettertype toegepast op het ontbrekende Oost-Aziatische teken. Het selectievakje Automatisch vervangen door ontbrekende Oost-Aziatische tekens is standaard ingeschakeld. Het is raadzaam dit selectievakje ingeschakeld te laten als u de publicatie vanaf uw eigen computer wilt afdrukken.

Als u de publicatie naar een andere computer of een commerciële afdruker wilt sturen, kunt u het beste het automatisch vervangen van lettertype uitschakelen voordat u tekst in de publicatie typt. Wanneer u vervolgens het vakje ziet in plaats van het ontbrekende teken, kunt u het vakje handmatig vervangen door een ander lettertype dat het wante teken bevat.

Als u wilt voorkomen dat een commerciële printer of een andere gebruiker lettertypevervanging toe passen op de tekens in uw publicatie, moet u de lettertypen insluiten in uw publicatie voordat u deze afdrukt.

Lettertype vervangen in- of uitschakelen voor ontbrekende Oost-Aziatische tekens

 1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.

 2. Schakel het selectievakje Automatisch vervangen door ontbrekende Oost-Aziatische tekens in of uit.

Naar boven

Als u de indeling van uw publicatie wilt behouden, inclusief regel- en kolom- en pagina-outs, regelafstand en woordafbreking, is het misschien beter om lettertype niet te vervangen.

Als u lettertypen niet wilt vervangen, moet u een of meer van de volgende dingen doen:

 • Sluit TrueType-lettertypen in uw publicatie in. Wanneer u TrueType-lettertypen insluit, worden deze opgeslagen in uw publicatie. Publicaties met ingesloten lettertypen kunnen de tekst weergeven en afdrukken in de oorspronkelijke lettertypen, zelfs als deze lettertypen niet normaal worden geïnstalleerd op de computer die u gebruikt.

  Opmerking: Alleen TrueType-lettertypen kunnen worden ingesloten en alleen als ze een licentie hebben voor insluiten.

 • Als u de publicatie naar een andere computer wilt laten gaan, controleert u of op de computer dezelfde lettertypen zijn geïnstalleerd als u in de publicatie hebt gebruikt.

 • Als u PostScript-lettertypen in uw publicatie hebt gebruikt en deze naar een commerciële printer hebt gestuurd, vraagt u of de printer de lettertypen heeft die u hebt gebruikt of die u wilt kopen.

Naar boven

Wanneer u een publicatie afdrukt op een PostScript-printer, vervangt de printer PostScript-lettertypen die op de printer staan, door alle TrueType-lettertypen met dezelfde naam die in uw publicatie worden gebruikt. Dit kan ertoe leiden dat de tekst weer doorloopt, wat kan resulteren in onverwachte regeluitbrekingen, woordafbreking en overloop die het uiterlijk van uw publicatie kunnen wijzigen. Ga als volgt te werk om het vervangen van lettertypen uit te schakelen wanneer u afdrukt en alleen lettertypen gebruikt die zijn ingesloten in de publicatie of die op uw computer zijn geïnstalleerd:

 1. Klik op > Afdrukkenen vouw de vervolgkeuzelijst Printer uit.

 2. Selecteer de PostScript-printer die u wilt gebruiken om uw definitieve uitvoer af te drukken.

 3. Klik op Geavanceerde uitvoerinstellingenen klik vervolgens op het tabblad Afbeeldingen en lettertypen.

 4. Klik onder Lettertypenop Alleen publicatielettertypen gebruiken.

Naar boven

Wanneer lettertype vervangen is ingeschakeld en u of uw afdrukservice uw bestand opent op een andere computer die niet dezelfde lettertypen heeft als u hebt gebruikt, worden in Microsoft Windows lettertypen vervangen die u hebt gekozen, zodat u de tekst in uw publicatie kunt lezen.

 1. Klik in het dialoogvenster Lettertypen laden op Lettertype vervangen.

  Opmerking: Als het dialoogvenster Lettertypen laden niet wordt geopend wanneer u de publicatie opent, klikt u in het menu Extra op Hulpmiddelen voor commerciële afdrukhulpmiddelen en klikt u op Lettertypen. Klik in het dialoogvenster Lettertypen op Lettertype vervangen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Lettertype vervangen een ontbrekend lettertype in de lijst met lettertypen.

 3. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u de voorgestelde keuze van vervangende lettertypen alleen voor deze sessie wilt gebruiken, klikt u op Tijdelijk vervangen van dit lettertype voor weergave en afdrukken.

   Opmerking: Lettertypen die als tijdelijk worden vermeld, worden niet in de publicatie opgeslagen.

  • Als u de ontbrekende lettertypen wilt vervangen door de voorgestelde keuze van vervangende lettertypen, klikt u op Definitief vervangen van dit lettertype in de publicatie.

   Opmerking: Dit is een permanente wijziging die niet ongedaan kan worden gemaakt nadat u op OKhebt geklikt, maar u kunt het oorspronkelijke lettertype wel gebruiken als u het later installeert.

  • Ga als volgt te werk om lettertypen toe te wijzen die moeten worden vervangen:

   1. Selecteer een ander lettertype in de lijst Vervangend lettertype.

   2. Klik op Tijdelijk vervangen van dit lettertype voor weergave en afdrukken of vervang definitief dit lettertype in de publicatie.

Naar boven

Als het lettertype dat u gebruikt, geen bepaald teken bevat en u het selectievakje Automatisch vervangen door ontbrekende Oost-Aziatische tekens hebt gewist(menuExtra, opdracht Opties, tabblad Bewerken), ziet u een klein vakje in plaats van het ontbrekende teken, waar dat teken ook voorkomt in uw tekst.

Als het selectievakje Voor het automatisch vervangen van ontbrekende Oost-Aziatische tekens is ingeschakeld, wordt automatisch een vervangend lettertype toegepast op het ontbrekende Oost-Aziatische teken. Het selectievakje Automatisch vervangen door ontbrekende Oost-Aziatische tekens is standaard ingeschakeld. Het is raadzaam dit selectievakje ingeschakeld te laten als u de publicatie vanaf uw eigen computer wilt afdrukken.

Als u de publicatie naar een andere computer of een commerciële afdruker wilt sturen, kunt u het beste het automatisch vervangen van lettertype uitschakelen voordat u tekst in de publicatie typt. Wanneer u vervolgens het vakje ziet in plaats van het ontbrekende teken, kunt u het vakje handmatig vervangen door een ander lettertype dat het wante teken bevat.

Als u wilt voorkomen dat een commerciële printer of een andere gebruiker lettertypevervanging toe passen op de tekens in uw publicatie, moet u de lettertypen insluiten in uw publicatie voordat u deze afdrukt.

Lettertype vervangen in- of uitschakelen voor ontbrekende Oost-Aziatische tekens

 1. Klik in het menu Extra op Optiesen klik vervolgens op het tabblad Bewerken.

 2. Schakel het selectievakje Automatisch vervangen door ontbrekende Oost-Aziatische tekens in of uit.

Naar boven

Als u de indeling van uw publicatie wilt behouden, inclusief regel- en kolom- en pagina-outs, regelafstand en woordafbreking, is het misschien beter om lettertype niet te vervangen.

Als u lettertypen niet wilt vervangen, moet u een of meer van de volgende dingen doen:

 • Sluit TrueType-lettertypen in uw publicatie in. Wanneer u TrueType-lettertypen insluit, worden deze opgeslagen in uw publicatie. Publicaties met ingesloten lettertypen kunnen de tekst weergeven en afdrukken in de oorspronkelijke lettertypen, zelfs als deze lettertypen niet normaal worden geïnstalleerd op de computer die u gebruikt.

  Opmerking: Alleen TrueType-lettertypen kunnen worden ingesloten en alleen als ze een licentie hebben voor insluiten.

 • Als u de publicatie naar een andere computer wilt laten gaan, controleert u of op de computer dezelfde lettertypen zijn geïnstalleerd als u in de publicatie hebt gebruikt.

 • Als u PostScript-lettertypen in uw publicatie hebt gebruikt en deze naar een commerciële printer hebt gestuurd, vraagt u of de printer de lettertypen heeft die u hebt gebruikt of die u wilt kopen.

Naar boven

Wanneer u een publicatie afdrukt op een PostScript-printer, vervangt de printer PostScript-lettertypen die op de printer staan, door alle TrueType-lettertypen met dezelfde naam die in uw publicatie worden gebruikt. Dit kan ertoe leiden dat de tekst weer doorloopt, wat kan resulteren in onverwachte regeluitbrekingen, woordafbreking en overloop die het uiterlijk van uw publicatie kunnen wijzigen. Ga als volgt te werk om het vervangen van lettertypen uit te schakelen wanneer u afdrukt en alleen lettertypen gebruikt die zijn ingesloten in de publicatie of die op uw computer zijn geïnstalleerd:

 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukkenen klik vervolgens op het tabblad Printerdetails.

 2. Selecteer in het vak Printernaam de PostScript-printer die u wilt gebruiken om de uiteindelijke uitvoer af te drukken.

 3. Klik op Geavanceerde printerinstellingenen klik vervolgens op het tabblad Afbeeldingen en lettertypen.

 4. Klik onder Lettertypenop Alleen publicatielettertypen gebruiken.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×