De taakbalken in de weergave Kalender wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De weergave Kalender kunt u vergelijken met een kalender op kantoor; er zijn er geen twee hetzelfde. U kunt de taken in de weergave Kalender herschikken om bepaalde taken herkenbaar te maken of het geheel overzichtelijker te maken.

Opmerking: In dit artikel wordt beschreven hoe u de taakbalken in de weergave Kalender kunt wijzigen. U vindt hier geen informatie over het wijzigen van resource- of taakkalenders voor de planning van uw projectwerk.

In dit artikel

Het type, het patroon of de kleur wijzigen van alle balken in de weergave Kalender

Als u wilt benadrukken alle taken van een bepaald type, kunt u de opmaak van de balken dat taaktype van taak in de agendaweergave wijzigen. U kunt ook specifieke projectgegevens zoals taaknamen, resourcenamen, voltooiingpercentages en duur toevoegen aan de taakbalken.

 1. Klik in het menu Beeld op Kalender.

 2. Klik in het menu Opmaak op Balkstijlen.

 3. Klik in de lijst Taaktype op het type taakbalk waarvan u de opmaak wilt wijzigen.

 4. Klik onder Balkvorm op het balktype, het patroon, de kleur en het patroon van de splitsing voor het taaktype.

  • Als u een schaduw aan de balk wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje Schaduw in.

  • Als u de taakbalk wilt uitbreiden (of naar boven afronden) tot de volgende volledige dag, schakelt u het selectievakje Afronding van balken in.

 5. Typ of selecteer in het vak Veld(en) het veld dat op de balk moet verschijnen.

  Als u meerdere velden wilt opnemen op dezelfde plaats op de taakbalk, typt u een komma (,) achter de veldnaam en typt of selecteert u vervolgens de volgende veldnaam.

 6. Klik in het vak Uitlijnen op de gewenste uitlijning voor de tekst.

 7. Als u wilt dat de tekst doorloopt op de volgende regel, schakelt u het selectievakje Tekstterugloop in balken in.

Tip: Onder Voorbeeld ziet u het effect van de wijzigingen die u aanbrengt in het balktype, het patroon, de kleur en de schaduw.

Naar boven

Bepaalde taakbalken weergeven in de weergave Kalender

U kunt een beperkt aantal taakbalken weergeven of afdrukken op één dag van de weergave Kalender (het aantal weergegeven taken is afhankelijk van de rijhoogte). Een manier om te controleren welke taken worden weergegeven, is door bepaalde taken te filteren.

 1. Klik in het menu Beeld op Kalender.

 2. Wijs Gefilterd opaan in het menu Project.

 3. Klik op het filter dat u wilt toevoegen.

  Als u het werk van een bepaalde resource wilt weergeven in de weergave Kalender, klikt u op Resourcegebruik en vervolgens klikt u in het vak Taken weergeven die gebruikmaken van op de resource waarvan u de taken in de weergave Kalender wilt weergeven.

U kunt ook bepaalde typen taken een hogere prioriteit geven door bepaalde taakcategorieën uit te sluiten.

 1. Klik in het menu Beeld op Kalender.

 2. Klik in het menu Opmaak op Balkstijlen.

 3. Klik in de lijst Taaktype op de taakcategorie die u niet wilt afbeelden en klik vervolgens op Geen in het vak Balktype.

  Herhaal deze stap voor elke taakcategorie die u niet wilt afbeelden.

  Notities: 

  • U kunt afzonderlijke taakbalken verbergen door het selecteren van de taakbalk die u wilt verbergen, te klikken op Taakgegevens te klikken op het tabblad Algemeen en vervolgens het selectievakje taakbalk verbergen te selecteren.

  • U kunt een groter aantal kalenderrijen (weken) op kleiner formaat weergeven om een overzicht van het project te bekijken of minder rijen op groter formaat weergeven om de aandacht op een specifiek gedeelte van het project te richten. Sleep de horizontale lijn tussen twee rijen naar boven of beneden om de rijhoogte te verkleinen of vergroten. Als u de hoogte wilt aanpassen zodat ook voor de dag waarop de meeste taken zijn gepland, alle taken worden weergegeven, dubbelklikt u op de horizontale lijn tussen twee rijen.

Naar boven

Taakbalken rangschikken in de weergave Kalender

U kunt de verticale volgorde wijzigen waarin taken worden weergegeven op een rij per week in de weergave Kalender.

 1. Klik in het menu Beeld op Kalender.

 2. Klik in het menu Opmaak op Lay-out.

 3. Als u de taken in de huidige sorteervolgorde wilt ordenen, klikt u onder Methode op Huidige sorteervolgorde gebruiken.

  Klik onder Methode op Zo veel mogelijk taken opnemen als u zo veel mogelijk taken in een rij wilt opnemen zonder dat de taakbalken elkaar overlappen.

 4. Als u gesplitste taken wilt weergeven in de taakbalken, schakelt u het selectievakje Balksplitsingen weergeven in.

 5. Als u wilt dat de taakopmaak automatisch wordt aangepast als u taken toevoegt of verwijdert, schakelt u het selectievakje Automatische lay-out in.

  Als u het selectievakje Automatische lay-out niet hebt ingeschakeld, klikt u op Nu lay-out toepassen in het menu Opmaak als u de taakbalken wilt rangschikken.

Opmerking: U kunt aangeven welke taken boven of onder aan een week komen te staan door de taken te sorteren. Wijs in het menu Project de opdracht Sorteren aan en klik vervolgens op een sorteeropdracht, of klik op Sorteren op om een van de opties in het dialoogvenster Sorteren te kiezen.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×