De tabvolgorde instellen voor besturingselementen

De tabvolgorde instellen voor besturingselementen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een formulier in een Access-bureaubladdatabase gebruikt, kunt u schakelen tussen besturingselementen door op de TAB-toets te drukken. De volgorde waarin de besturingselementen op een formulier op de toets TAB reageren, kunt u opgeven. Op een formulier ontwerpen en de besturingselementen die zijn reageren op de TAB-toets in een logische volgorde, bijvoorbeeld van boven naar beneden en van links naar rechts, zodat het formulier eenvoudig is te gebruiken.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de tabvolgorde kunt wijzigen, een besturingselement uit de tabvolgorde kunt verwijderen en het tabgedrag voor het laatste veld in een formulier kunt wijzigen.

De informatie in dit artikel is gericht op formulieren, maar u kunt deze procedures ook gebruiken om de tabvolgorde in te stellen voor besturingselementen in rapporten. Wanneer u een rapport opent in de rapportweergave, kunt u de tabtoets gebruiken om tussen de besturingselementen te schakelen.

Opmerking: In dit artikel niet van toepassing op Access Webdatabases en Access-WebApps – het soort databases u ontwerpen met Access en online publiceren. In webtoepassingen, de tabvolgorde is automatisch ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

Wat wilt u doen?

De tabvolgorde voor besturingselementen wijzigen

Een besturingselement verwijderen uit de tabvolgorde

Het tabgedrag voor het laatste veld in de tabvolgorde wijzigen

De tabvolgorde voor besturingselementen wijzigen

Als u hulpmiddelen zoals wizards of indelingen gebruikt om een formulier te maken, is de tabvolgorde in Access gelijk aan de volgorde waarin de besturingselementen worden weergegeven op het formulier: van boven naar beneden en van links naar rechts. Als u echter een formulier maakt of wijzigt zonder gebruik te maken van een wizard of indeling, stelt u wellicht een tabvolgorde in die niet overeenkomt met de locatie van de besturingselementen op het formulier. Gebruik de onderstaande procedure om de tabvolgorde van de besturingselementen te wijzigen.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Extra op Tabvolgorde

 3. Klik in het dialoogvenster Tabvolgorde, onder Sectie, op de sectie die u wilt wijzigen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een tabvolgorde van boven naar beneden of van links naar rechts wilt maken in Access, klikt u op AutoVolgorde.

  • Als u uw eigen aangepaste tabvolgorde wilt maken, klikt u op de kiezer voor het besturingselement dat u wilt verplaatsen. (Klik en sleep om meer dan één besturingselement tegelijk te selecteren.) Klik nogmaals op de kiezer en sleep het besturingselement naar de gewenste locatie in de lijst.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Een besturingselement verwijderen uit de tabvolgorde

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Als het taakvenster Eigenschappenvenster niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om dit weer te geven.

 3. Selecteer het besturingselement dat u uit de tabvolgorde wilt verwijderen.

 4. Klik op het tabblad Overige van het eigenschappenvenster in het vak van de eigenschap Tabstop op Nee.

  Opmerking: Als u een besturingselement verwijdert uit de tabvolgorde, kunt u nog steeds op het besturingselement klikken om het te selecteren, mits de eigenschap Ingeschakeld van het besturingselement is ingesteld op Ja.

Naar boven

Het tabgedrag voor het laatste veld in de tabvolgorde wijzigen

Standaard wordt, als u op de tabtoets drukt terwijl de cursor zich in het laatste veld in de tabvolgorde bevindt, de volgende record in de gegevensbron weergegeven in Access en wordt de cursor naar het eerste veld in de tabvolgorde verplaatst. U kunt dit gedrag wijzigen zodat de huidige record actief blijft. Als het formulier pagina-einden bevat, kunt u bovendien het gedrag zodanig wijzigen dat de cursor niet naar de volgende pagina wordt verplaatst in Access. Dit is handig als u wilt voorkomen dat de gebruiker meer dan één record (of pagina) tegelijk kan bewerken.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Als het taakvenster Eigenschappenvenster niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om dit weer te geven.

 3. Selecteer de optie Formulier in de vervolgkeuzelijst boven aan het eigenschappenvenster.

 4. Selecteer een van de volgende acties op het tabblad Overige van het eigenschappenvenster in het vak van de eigenschap Cyclus.

Instelling

Beschrijving

Alle records

Als u in het laatste veld in de record op de tabtoets drukt, wordt de focus naar het eerste veld in de volgende record verplaatst.

Huidige record

Als u in het laatste veld in de record op de tabtoets drukt, wordt de focus terug naar het eerste veld in de huidige record verplaatst.

Huidige pagina

Als u in het laatste veld op de formulierpagina op de tabtoets drukt, wordt de focus terug naar het eerste veld op de huidige pagina verplaatst.

Opmerking: U kunt een formulier in pagina's verdelen door gebruik te maken van het besturingselement Pagina-einde. Dit besturingselement is beschikbaar in de Ontwerpweergave in de groep Besturingselementen van het tabblad Ontwerp. Als het formulier geen pagina-einden bevat, gedraagt de optie Huidige pagina zich op dezelfde manier als de optie Huidige record.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×