In het veld ABV (afwijking bij voltooiing) wordt het verschil weergegeven tussen het BBV (budget bij voltooiing) of de kosten volgens basislijn en de SBV (schatting bij voltooiing) voor een taak, resource of toewijzing van een taak. 

Er zijn verschillende categorieën ABV-velden.

Gegevenstype    Valutaveld

ABV (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als er een basislijn is ingesteld, bevat het veld ABV voor de taak de waarde € 0. De geplande kosten voor de taak en de gebudgetteerde kosten voor de taak zijn op dit moment hetzelfde, zodat het verschil € 0 is. Als de planning echter wordt aangepast of de voortgang van de taak wordt gerapporteerd, wordt de ABV voor de taak berekend in Microsoft Office Project. Het betreft de kosten van de werkelijke hoeveelheid werk plus de kosten per gebruik voor de taak tot dit moment. In Project wordt de ABV als volgt berekend:

ABV = budget bij voltooiing (kosten volgens basislijn) - schatting bij voltooiing

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld ABV toe aan een taakbladweergave als u wilt weten of u na het voltooien van de taak waarschijnlijk onder, boven of precies binnen het budget zult zitten.

Voorbeeld    De gebudgetteerde kosten voor een taak bedragen € 500, omdat u oorspronkelijk had geschat dat een toegewezen resource 10  uur nodig zou hebben om de taak te voltooien tegen een tarief van € 50 per uur. Als de resource maar vijf  uur nodig heeft om de taak te voltooien, bedragen de gebudgetteerde kosten € 500 en worden de geschatte kosten bijgewerkt naar € 250. De ABV is dan €  250-, waarmee wordt aangegeven dat u €  250 onder het budget zit op het moment dat de taak is voltooid.

Opmerkingen    Als de ABV negatief is, zijn de geplande kosten voor de taak momenteel hoger dan het gebudgetteerde bedrag (het bedrag van de basislijn). In dit geval kan het zinvol zijn om de hoeveelheid resterend werk te wijzigen of een resource met een lager tarief toe te wijzen voor het resterende werk aan de taak. Als de ABV positief is, zijn de geschatte kosten voor de taak momenteel lager dan de gebudgetteerde kosten.

ABV (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als er een basislijn is ingesteld, bevat het veld ABV voor de resource de waarde € 0. De geplande kosten voor de resource en de gebudgetteerde kosten voor de resource zijn op dit moment hetzelfde, zodat het verschil € 0 is. Als de planning wordt aangepast, of als de resource voortgang rapporteert voor toegewezen taken, wordt in Microsoft Office Project de ABV voor alle toewijzingen van de resource berekend. Het betreft hier de kosten van de werkelijke hoeveelheid werk plus de kosten per gebruik voor de resource tot dit moment. In Project wordt de ABV als volgt berekend:

ABV = budget bij voltooiing (kosten volgens basislijn) - schatting bij voltooiing

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld ABV toe aan een resourcebladweergave als u wilt weten of u na het voltooien van de taak waarschijnlijk onder, boven of precies binnen het budget voor een resource zult zitten als alle toegewezen taken zijn voltooid.

Voorbeeld    Als de gebudgetteerde kosten voor een resource € 5.000 bedragen en de geschatte kosten € 4.000, is de waarde voor ABV € 1.000, wat wil zeggen dat de kosten voor de toewijzingen van deze resource naar schatting € 1.000 onder het budget zullen liggen bij voltooiing van alle toewijzingen van de resource.

Opmerkingen    Als de ABV negatief is, zijn de geplande kosten voor de resource momenteel hoger dan het gebudgetteerde bedrag (het bedrag van de basislijn). In dit geval kan het zinvol zijn om de hoeveelheid resterend werk voor bepaalde toewijzingen te wijzigen of een resource met een lager tarief toe te wijzen voor het resterende werk aan toewijzingen. Als de ABV positief is, zijn de geschatte kosten voor de resource momenteel lager dan de gebudgetteerde kosten.

ABV (toewijzingsveld)

Invoertype     Berekend

Berekeningswijze     Als er een basislijn is ingesteld en u een eerste toewijzing maakt, bevat het veld ABV voor de toewijzing de waarde € 0. De geplande kosten voor de toewijzing en de gebudgetteerde kosten voor de toewijzing zijn op dit moment hetzelfde, zodat het verschil € 0 is. Als de planning wordt aangepast, of als de toegewezen resource voortgang rapporteert voor toegewezen taken, wordt in Microsoft Office Project de ABV voor de toewijzing berekend. Deze waarde omvat de kosten van de werkelijke hoeveelheid werk plus de kosten per gebruik voor de toewijzing tot dit moment. In Project wordt de ABV als volgt berekend:

ABV = budget bij voltooiing (kosten volgens basislijn) - schatting bij voltooiing

Aanbevolen gebruik     Voeg het veld ABV toe aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u wilt weten of u na het voltooien van een toewijzing waarschijnlijk onder, boven of precies binnen het budget zult zitten.

Voorbeeld     Als de gebudgetteerde kosten voor een toewijzing € 500 bedragen en de geschatte kosten € 400, is de waarde voor ABV € 100, wat wil zeggen dat u naar schatting € 100 onder het budget zult zitten bij voltooiing van de toewijzing.

Opmerkingen     Als de ABV negatief is, zijn de geplande kosten voor de toewijzing momenteel hoger dan het gebudgetteerde bedrag (het bedrag van de basislijn). In dit geval kan het zinvol zijn om de hoeveelheid resterend werk voor de toewijzing te wijzigen of een resource met een lager tarief toe te wijzen voor het resterende werk aan de taak. Als de ABV positief is, zijn de geschatte kosten voor de toewijzing momenteel lager dan de gebudgetteerde kosten.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×