Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) velden bevatten de cumulatieve tijdgebonden kosten volgens basislijn tot de statusdatum of de datum van vandaag. De tijdgebonden -versies van deze velden worden waarden in de loop der tijd.

De GKGW-velden zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Valutaveld

GKGW (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Voor de berekening van de GKGW voor een taak worden in Microsoft Office Project de tijdgebonden kosten volgens de basislijn van de taak tot aan de statusdatum automatisch bij elkaar opgeteld.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld GKGW aan een taakblad toe als u wilt weergeven hoeveel van het budget tot dan toe aan de taak moet zijn besteed volgens de kosten volgens basislijn voor de taak.

Voorbeeld    De kosten volgens de basislijn van een taak bedragen € 500 en zijn evenredig verdeeld over de duur van de taak. De begindatum van de basislijn voor de taak is 1 juni en de einddatum van de basislijn is 1 augustus. Als de huidige datum 1 juli is, zijn de GKGW voor de taak € 250 omdat de taak dan voor de helft moet zijn voltooid.

Opmerkingen    U kunt de GKGW ook vergelijken met de GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) als u wilt weten of kosten van de taak hoger of lager dan gepland zijn. In het veld AVP (afwijking van planning voor verdiende waarde) wordt het verschil tussen deze velden in de loop der tijd weergegeven.

GKGW (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Voor de berekening van de GKGW voor een resource worden in Microsoft Office Project de tijdgebonden kosten volgens de basislijn van de resource tot aan de statusdatum automatisch bij elkaar opgeteld.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld GKGW aan een resourceblad toe als u wilt zien hoeveel van het budget tot dan toe aan de resource moet zijn besteed.

Voorbeeld    John heeft een GKGW van € 100 voor één toegewezen taak, € 200 voor een andere toegewezen taak en € 50 voor een derde toegewezen taak. In de weergave Resourceblad ziet u dat John een totale GKGW heeft van € 350.

Opmerkingen    U kunt de waarde in het veld GKGW vergelijken met de waarde in het veld GKUW (gebudgetteerde kosten voor uitgevoerd werk) om vast te stellen of de resource wat betreft kosten voor- of achterligt op schema. In het veld AVP (afwijking van schema van verdiende waarde) wordt de vergelijking van deze velden weergegeven.

GKGW (toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Voor de berekening van de GKGW voor een toewijzing worden in Microsoft Office Project de tijdgebonden kosten volgens de basislijn voor de toewijzing tot aan de statusdatum of de huidige datum automatisch bij elkaar opgeteld.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld GKGW toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergaven Taakgebruik of Resourcegebruik als u wilt weten welk deel van het budget tot op heden aan de toewijzing had moeten worden besteed.

Voorbeeld    Volgens de basislijn bedragen de kosten voor een toewijzing € 500,00. Deze kosten zijn evenredig over de duur van de toewijzing verdeeld. De basislijn start op 1 juni en eindigt op 1 augustus. Als het vandaag 1 juli is, bevat het veld GKGW voor de toewijzing de waarde € 250,00.

Opmerkingen    Vergelijk de velden GKGW en GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) als u wilt weten of de toewijzing de geplande kosten niet overschrijdt. Het resultaat van deze vergelijking vindt u in het veld AVP (afwijking van planning).

GKGW (tijdgebonden taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Voor de berekening van de tijdgebonden GKGW voor een taak worden in Microsoft Office Project de tijdgebonden kosten volgens de basislijn van de taak tot aan de statusdatum automatisch bij elkaar opgeteld.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld GKGW toe aan het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik als u wilt weergeven hoeveel van het budget aan een taak had moeten worden besteed. U kunt met dit veld ook de GKGW weergeven op een grafiek met S-curve.

Voorbeeld    De kosten volgens de basislijn voor een taak bedragen € 500 en deze zijn evenredig verdeeld over de duur van de taak. De begindatum van de basislijn voor de taak is 1 juni en de einddatum van de basislijn is 1 augustus. Als de huidige datum 1 juli is, zijn de GKGW € 250. Op 1 juni is de tijdgebonden waarde € 12,50. Op 2 juni is dit € 25,00, op 3 juni € 37,50 en op 4 juni € 50. De tijdgebonden waarden worden op deze manier weergegeven (voor de maand juni verdeeld en opgeteld) totdat u op 1 juli de totale GKGW ziet van € 250.

Opmerkingen    U kunt het veld GKGW vergelijken met het veld GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) als u wilt nagaan of de taak voor- of achterligt op de planning (voor wat de kosten betreft). In het veld AVP (afwijking van planning voor verdiende waarde) wordt de vergelijking van deze velden weergegeven.

GKGW (tijdgebonden resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Voor de berekening van de tijdgebonden GKGW voor een resource worden in Microsoft Office Project de tijdgebonden kosten volgens de basislijn van de resource tot aan de statusdatum automatisch bij elkaar opgeteld.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld GKGW toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik. U geeft dan weer hoeveel van het budget aan de resource moet zijn besteed. U kunt dit veld ook gebruiken om de GKGW in een grafiek met S-curve uit te zetten.

Voorbeeld    Johan heeft een GKGW-waarde van € 100 voor één toegewezen taak, € 50 voor een andere toegewezen taak en € 50 voor een derde toegewezen taak. In het tijdgebonden deel van de weergave Resourcegebruik laten de afgelopen vier dagen de tijdgebonden GKGW zien als € 50, € 100, € 150 en € 200.

Opmerkingen    U kunt de GKGW ook vergelijken met de GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) als u wilt weten of de resourcekosten hoger of lager dan gepland zijn. In het tijdgebonden veld AVP (afwijking van planning voor verdiende waarde) wordt het verschil tussen deze velden in de loop der tijd weergegeven.

GKGW (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Voor de berekening van de GKGW voor een toewijzing worden in Microsoft Office Project de tijdgebonden kosten volgens de basislijn voor de toewijzing tot aan de statusdatum van het project automatisch bij elkaar opgeteld.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld GKGW toe aan het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. Met dit veld kunt u nagaan welk deel van het budget tot op heden aan een toewijzing had moeten worden uitgegeven. U kunt met de gegevens in dit veld ook een grafiek met S-curve maken.

Voorbeeld    De kosten volgens de basislijn voor een toewijzing bedragen € 500 en deze zijn evenredig verdeeld over de duur van de toewijzing. De begindatum van de basislijn voor de toewijzing is 1 juni en de einddatum van de basislijn is 1 augustus. Als de huidige datum 1 juli is, bedraagt de waarde voor de GKGW € 250. Op 1 juni is de tijdgebonden waarde € 12,50. Op 2 juni is dit € 25,00, op 3 juni € 37,50 en op 4 juni € 50. De tijdgebonden waarden worden op deze manier weergegeven (voor de maand juni opgeteld en verdeeld) totdat u op 1 juli de totale GKGW ziet van € 250.

Opmerkingen    Vergelijk de velden GKGW en GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) als u wilt weten of de toewijzing de geplande kosten niet overschrijdt. Het resultaat van deze vergelijking vindt u in het tijdgebonden veld AVP (afwijking van planning).

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×