De veldlengte instellen

U kunt de hoeveelheid ruimte die elk record in een Access-tabel gebruikt, aanpassen door de eigenschap voor de veldgrootte van numerieke velden in de tabel te wijzigen. U kunt ook de veldgrootte wijzigen van een veld waarin tekst wordt opgeslagen, hoewel dit minder effect heeft op de gebruikte ruimte.

Opmerking: De functionaliteit die wordt beschreven in dit artikel, geldt niet voor Access-webdatabases en Access-web-apps.

In dit artikel

Wat gebeurt er wanneer ik de veldlengte wijzig?

U kunt de veldlengte wijzigen van een veld dat leeg is of dat al gegevens bevat. Wat er met de veldlengte gebeurt, is afhankelijk van het feit of het veld al gegevens bevat.

 • Als het veld geen gegevens bevat    Wanneer u de veldlengte wijzigt, wordt de grootte van nieuwe gegevenswaarden voor het veld beperkt. Voor nummervelden bepaalt de veldlengte precies hoeveel schijfruimte Access gebruikt voor elke waarde van het veld. Voor tekstvelden bepaalt de veldlengte de maximumschijfruimte die Access voor elke waarde van het veld toestaat.

 • Als het veld gegevens bevat    Wanneer u de veldlengte wijzigt, kapt Access alle waarden in het veld af die de opgegeven veldlengte overschrijden, en wordt ook de lengte beperkt van nieuwe gegevenswaarden voor het veld, zoals hierboven beschreven.

De veldlengte van een numeriek veld wijzigen

Tip: Als het veld waarvoor u de veldlengte wilt wijzigen, al gegevens bevat, is het raadzaam een back-up van uw database te maken voordat u verdergaat.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die het veld bevat dat u wilt wijzigen en klik op Ontwerpweergave.

 2. Selecteer in het tabelontwerpraster het veld waarvoor u de veldlengte wilt wijzigen.

 3. Voer in het deelvenster Veldeigenschappen op het tabblad Algemeen in de eigenschap Veldlengte de nieuwe veldlengte in. U kunt uit de volgende waarden kiezen:

  • Byte: Voor gehele getallen tussen 0 en 255. De benodigde opslagruimte is één byte.

  • Integer: Voor gehele getallen tussen -32.768 en +32.767. Vereiste opslagruimte is 2 bytes.

  • Lange integer: Voor gehele getallen tussen -2.147.483.648 en +2.147.483.647. De benodigde opslagruimte is vier bytes.

   Tip: Gebruik het gegevenstype Lange integer wanneer u een refererende sleutel maakt om een veld te koppelen aan een primaire-sleutelveld van het type AutoNummering in een andere tabel.

  • Enkel: Voor numerieke drijvende-kommawaarden tussen -3,4 x 1038 en +3,4 x 1038 met maximaal zeven significante cijfers. Vereiste opslagruimte is 4 bytes.

  • Dubbel: Voor numerieke drijvende-kommawaarden tussen -1,797 x 10308 en +1,797 x 10308 met maximaal 15 significante cijfers. Vereiste opslagruimte is 8 bytes.

  • Replicatie-id: Hiermee slaat u een GUID op die voor replicatie is vereist. Vereiste opslagruimte is 16 bytes.

   Opmerking: Replicatie wordt niet ondersteund voor de bestandsindeling .ACCDB.

  • Decimaal: Voor numerieke waarden tussen -9,999... x 1027 en +9,999... x 1027. Vereiste opslagruimte is 12 bytes.

De veldlengte van een tekstveld wijzigen

Tip: Als het veld waarvoor u de veldlengte wilt wijzigen, al gegevens bevat, is het raadzaam een back-up van uw database te maken voordat u verdergaat.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die het veld bevat dat u wilt wijzigen en klik op Ontwerpweergave.

 2. Selecteer in het tabelontwerpraster het veld waarvoor u de veldlengte wilt wijzigen.

 3. Voer in het deelvenster Veldeigenschappen op het tabblad Algemeen in de eigenschap Veldlengte de nieuwe veldlengte in. U kunt een waarde invoeren tussen 1 en 255. Deze waarde geeft het maximum aantal tekens dat elke waarde kan hebben. Gebruik voor grotere tekstvelden het gegevenstype Memo (Lange tekst als u Access 2016 gebruikt).

  Opmerking: Voor gegevens in een tekstveld (Korte tekst als u Access 2016 gebruikt) wordt niet meer ruimte gereserveerd dan nodig is voor het opslaan van de eigenlijke waarden. De eigenschap Veldlengte is de maximumlengte van de veldwaarde.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×