Met dicteren kunt u spraak-naar-tekst gebruiken om inhoud in Office te 'schrijven' met behulp van een microfoon en een betrouwbare internetverbinding. Het is een snelle en eenvoudige manier om uw ideeën uit te dragen, concepten of overzichten te maken en notities vast te leggen. 

 1. Open een nieuw of bestaand document en ga naar Home > Dictate  knop Office Dictateterwijl u bent aangemeld bij Microsoft 365 op een apparaat met microfoon.

 2. Wacht tot de knop Dicteren is ingeschakeld en de microfoon begint met luisteren.
  Outlook-luisteren dicteren

 3. Begin met spreken om tekst op het scherm weer te geven.

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Kunt u de knop Dicteren niet vinden? De dicteerfunctie is alleen beschikbaar voor Microsoft 365-abonnees.

Dicteren gebruiken

 1. Open een nieuw of bestaand document en ga naar Home > Dictate knop Office Dictateterwijl u bent aangemeld bij Microsoft 365 op een apparaat met microfoon.

  De knop Dicteren

  Tip: U kunt ook beginnen met dicteren met de sneltoets: ⌥ (Optie) + F1.

 2. Wacht tot de knop Dicteren is ingeschakeld en de microfoon begint met luisteren.

  Dicteren geactiveerd

 3. Begin met spreken om tekst op het scherm weer te geven.

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Kunt u de knop Dicteren niet vinden? De dicteerfunctie is alleen beschikbaar voor Microsoft 365-abonnees.

Meer informatie over het gebruik van dicteren in de webversie van Word en mobiel

Uw documenten dicteren in de webversie van Word

Uw documenten dicteren in Word Mobile

Wat kan ik zeggen?

Als aanvulling op het dicteren van uw inhoud kunt u opdrachten uitspreken om leestekens toe te voegen, door de pagina te navigeren en speciale tekens in te voeren.

Schuif omlaag om een lijst met opdrachten weer te geven die beschikbaar zijn in andere talen.

Woordgroep(en)

Uitvoer

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Woordgroep(en)

	backspace [1-100]	
	delete [word or phrase]	
	delete last/previous [1-100] characters/words	
	delete last/previous [1-100] sentences/paragraphs	
	delete next [1-100] characters/words	
	delete next [1-100] sentences/paragraphs	
	delete or scratch or erase	
	delete that or scratch that 	
	insert space	
	undo	

Woordgroep(en)

	Select word, characters, sentence, para, next, prev, range, unselect/deselect	
	select [phrase]	
	select word/sentence/paragraph 	
	select that	
	select last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	select next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	select from [x] to [y]	
	select the word before [phrase] 	
	select the word after [phrase] 	
	previous word or next word 	
	remove selection	
	unselect that or deselect that 	
	go to the next paragraph	
	go/move to the previous paragraph	
	go/move to the next/previous sentence	
	go/move to the next/previous word	
	go/move to the next/previous bullet	
	go/move to end of sentence	
	go/move to end of paragraph	
	go/move to the end of column	
	go/move to the start/beginning of column	
	go/move to the end of row	
	go/move to the start/beginning of row	
	go/move to the end of table	
	go/move to the start/beginning of table	
	go/move to the next cell	
	go/move to the previous cell	
	go/move to the next/previous column	
	go/move to the next/previous row	

Woordgroep(en)

	align center 	
	align left 	
	align right 	
	apply style [styleName]	
	apply/set [styleName] style	
	bold	
	bold [word or phrase] 	
	bold from [x] to [y]	
	bold last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	bold next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	bold that 	
	capitalize	
	capitalize [word or phrase] 	
	capitalize from [x] to [y]	
	capitalize last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	capitalize next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	capitalize that 	
	change font color to/as [color name]	
	change font size to/as [size]	
	change highlight color to/as [color] 	
	change style to [styleName]	
	clear formatting	
	clear/remove formatting from [word or phrase] 	
	clear/remove formatting from [x] to [y]	
	clear/remove formatting from last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	clear/remove formatting from next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	clear/remove formatting from that 	
	clear/remove formatting from word/sentence/paragraph	
	decrease font/text size or reduce font/text size 	
	decrease indent	
	highlight [word or phrase] 	
	highlight from [x] to [y]	
	highlight last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	highlight next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	highlight that 	
	highlight word/sentence/paragraph	
	increase font/text size 	
	increase indent	
	italicize [word or phrase] 	
	italicize from [x] to [y]	
	italicize last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	italicize next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	italicize that 	
	italics	
	lowercase	
	lowercase [word or phrase] 	
	lowercase from [x] to [y]	
	lowercase last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	lowercase next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	lowercase that 	
	make font/text bigger or make font/text larger 	
	make font/text smaller	
	remove bold	
	remove formatting	
	remove highlight	
	remove highlight from [word or phrase] 	
	remove highlight from [x] to [y]	
	remove highlight from last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	remove highlight from next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	remove highlight from that 	
	remove highlight from word/sentence/paragraph	
	remove italics/underline/strikethrough/subscript	
	set font color to/as [color name]	
	set font size to/as [size]	
	set highlight color to/as [color] 	
	set style as/to [styleName]	
	set text color to/as [color name]	
	set text size to/as [size]	
	strikethrough	
	strikethrough [word or phrase] 	
	strikethrough from [x] to [y]	
	strikethrough last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	strikethrough next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	strikethrough that 	
	subscript/superscript 	
	subscript/superscript [word or phrase] 	
	subscript/superscript from [x] to [y]	
	subscript/superscript last [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	subscript/superscript next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	subscript/superscript that 	
	underline	
	underline [word or phrase] 	
	underline from [x] to [y]	
	underline last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	underline next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	underline that 	
	uppercase	
	uppercase [word or phrase] 	
	uppercase from [x] to [y]	
	uppercase last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	uppercase next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	uppercase that 	

Woordgroep(en)

	add/start/create [c] by [r] table	
	add/start/create table or add/start/create new table 	
	create bullet list	
	create list 	
	create number list 	
	create numbered list	
	delete cell	
	delete column	
	delete row	
	delete/remove [n] columns	
	delete/remove [n] columns to/on the left/right 	
	delete/remove [n] rows	
	delete/remove [n] rows above/below 	
	delete/remove table 	
	exit list 	
	exit table or exit this table 	
	insert [c] by [r] table	
	insert [c] column(s) by/and [r] row(s) table	
	insert [r] row(s) by/and [c] column(s) table	
	insert column	
	insert row	
	insert table or insert new table 	
	insert/add/create [n] columns	
	insert/add/create [n] columns to/on the left/right 	
	insert/add/create [n] rows	
	insert/add/create [n] rows above/below 	
	next bullet or next item	
	next line	
	start/insert/add bullet list	
	start/insert/add list	
	start/insert/add number list	
	start/insert/add numbered list	

Woordgroep(en)

	pause dictation	
	stop dictation	
	exit/close dictation	
	open/show help	
	show commands	
	insert/add comment 	
	insert/add comment [content]	
	resume dictation	

Woordgroep(en)

Uitvoer

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Andere talen

Selecteer in de onderstaande lijst om opdrachten weer te geven die beschikbaar zijn in elk van de ondersteunde talen.

Woordgroep(en)

Uitvoer

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Woordgroep(en)

Uitvoer

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Woordgroep(en)

Uitvoer

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Woordgroep(en)

Uitvoer

hart-emoji
<3

Woordgroep(en)

Uitvoer

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Woordgroep(en)

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

Woordgroep(en)

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

Woordgroep(en)

start list
start numbered list
next line
exit list

Woordgroep(en)

add comment [your message here]*

Woordgroep(en)

show help
pause dictation
exit dictation*

Woordgroep(en)

Uitvoer

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Woordgroep(en)

Uitvoer

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Woordgroep(en)

Uitvoer

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Woordgroep(en)

Uitvoer

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Woordgroep(en)

Uitvoer

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Woordgroep(en)

Uitvoer

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Woordgroep(en)

Uitvoer

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Woordgroep(en)

Uitvoer

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Woordgroep(en)

Uitvoer

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Woordgroep(en)

Uitvoer

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Woordgroep(en)

Uitvoer

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Woordgroep(en)

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Woordgroep(en)

Uitvoer

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Woordgroep(en)

Uitvoer

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Woordgroep(en)

Uitvoer

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Woordgroep(en)

Uitvoer

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Woordgroep(en)

Uitvoer

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Woordgroep(en)

Uitvoer

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Meer informatie

Dicteren is standaard ingesteld op de taal van uw documenten in Office.

We werken er voortdurend aan om deze talen verder te verbeteren en om meer landinstellingen en talen toe te voegen.

Ondersteunde talen

Chinees (China)

Engels (Australië)

Engels (Canada)

Engels (India)

Engels (Verenigd Koninkrijk)

Engels (Verenigde Staten)

Frans (Canada)

Frans (Frankrijk)

Duits (Duitsland)

Hindi

Italiaans (Italië)

Japans

Portugees (Brazilië)

Spaans (Spanje)

Spaans (Mexico)

Talen in preview *

Arabisch (Bahrein)

Arabisch (Egypte)

Arabisch (Saudi-Arabië)

Bulgaars

Chinees (traditioneel, Hongkong)

Chinees (Taiwan)

Kroatisch (Kroatië)

Tsjechisch

Deens

Nederlands (Nederland)

Engels (Nieuw-Zeeland)

Ests

Fins

Grieks

Gujarati (India)

Hebreeuws

Hongaars

Iers

Koreaans

Lets

Litouws

Maltees

Marathi (India)

Noors (Bokmål)

Pools

Portugees (Portugal)

Roemeens

Russisch

Slowaaks

Sloveens

Zweeds (Zweden)

Tamil (India)

Telugu (India)

Thai

Turks (Turkije)

Vietnamees

* Voor talen in preview geldt dat deze minder nauwkeurig kunnen zijn of een beperkte ondersteuning voor leestekens hebben.

Klik op het tandwielpictogram om de beschikbare instellingen weer te geven.

Dicteren in Word voor de webinstellingen

 • Gesproken taal: Talen weergeven en wijzigen in de vervolgkeuzelijst

 • Microfoon: Uw microfoon weergeven en wijzigen

 • Automatische interpunctie: Schakel het vinkje in of uit als het beschikbaar is voor de gekozen taal

 • Filter voor grof taalgebruik: Mogelijk gevoelige zinnen maskeren met ***

 • Als u 'verwijderen' zelf zegt, wordt het laatste woord of de laatste interpunctie vóór de cursor verwijderd.

 • Als u 'verwijder dat' zegt, wordt de laatste gesproken utterance verwijderd.

 • U kunt een woord of woordgroep vet maken, cursiveren, onderstrepen of doorhalen. Een voorbeeld hiervan is het dicteren van 'controleren voor morgen om 17.00 uur', en vervolgens 'vet morgen' zeggen, waardoor u ' morgen om 17.00 uur controleren' krijgt.

 • Probeer zinnen zoals 'vet laatste woord' of 'laatste zin onderstrepen'.

 • Als u 'Opmerking toevoegen morgen bekijken' zegt, wordt er een nieuwe opmerking ingevoegd met daarin de tekst 'Bekijk dit morgen'.

 • Als u alleen 'opmerking toevoegen' zegt, wordt er een leeg opmerkingenvak gemaakt waarin u een opmerking kunt typen.

 • Als u het dicteren wilt hervatten, gebruikt u de sneltoets Alt + ' of drukt u op het microfoonpictogram in het zwevende dicteermenu.

 • Markeringen kunnen worden weergegeven onder woorden met alternatieven die we mogelijk verkeerd hebben gehoord.

  Als het gemarkeerde woord correct is, kunt u Negeren selecteren.

  Suggesties dicteren

Met deze service worden uw audiogegevens of getranscribeerde tekst niet opgeslagen.

Uw gesproken tekst wordt naar Microsoft verzonden en wordt alleen gebruikt om u van tekstresultaten te voorzien.

Zie Verbonden ervaringen in Office voor meer informatie over ervaringen waarmee uw inhoud wordt geanalyseerd.

Problemen oplossen

Als u de knop om met dicteren te beginnen, niet kunt vinden:

 • Zorg ervoor dat u bent aangemeld met een actief Microsoft 365-abonnement

 • Dicteren is niet beschikbaar in Office 2016 of 2019 voor Windows zonder Microsoft 365

 • Zorg ervoor dat u Windows 10 of hoger hebt

Als de knop Dicteren grijs wordt weergegeven:

 • Zorg ervoor dat de notitie niet de status Read-Only heeft.

De microfoon heeft geen toegang

Als u het bericht 'We hebben geen toegang tot uw microfoon' ziet:

 • Zorg ervoor dat er geen andere toepassing of webpagina gebruikmaakt van de microfoon en probeer het opnieuw

 • Vernieuwen, klikken op Dicteren en de browser toestemming geven voor toegang tot de microfoon

Als u het bericht 'Er is een probleem met de microfoon' of 'De microfoon kan niet worden gedetecteerd' ziet:

Als u het bericht 'De functie Dicteren kan u niet horen' ziet of als er niets op het scherm wordt weergegeven terwijl u dicteert:

 • Zorg ervoor dat uw microfoon niet is gedempt

 • Het invoerniveau van uw microfoon aanpassen

 • Naar een rustigere locatie gaan

 • Als u een ingebouwde microfoon gebruikt, kunt u het opnieuw proberen met een headset of externe microfoon

Als u veel onjuiste of gemiste woorden te zien krijgt:

 • Zorg ervoor dat u een snelle en betrouwbare internetverbinding hebt

 • Vermijd of elimineer achtergrondgeluiden die uw stem kunnen verstoren

 • Probeer bewuster te spreken

 • Controleer of de microfoon die u gebruikt, moet worden bijgewerkt

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×