Documenten lezen in Word

Veelgebruikte hulpprogramma's voor lezen zijn in Word ingebouwd: door een document te bladeren, opmerkingen toe te voegen, woorden te definiëren en te vertalen, en tekst te kopiëren of te markeren, evenals andere handige Leeshulpmiddelen. U kunt de modus voor volledig scherm in-of uitschakelen op het lint.

Als u een document leest, niet schrijft of ingrijpend bewerkt, klikt u of tikt u op Beeld > Leesmodusom de hulpmiddelen voor het schrijven en de menu's te verbergen en meer ruimte over te laten voor de pagina's zelf. In de leesmodus wordt de pagina-indeling automatisch aan uw apparaat aangepast, en worden kolommen en grotere letters gebruikt, die u beide kunt aanpassen.

Leesmodus in Word

Als u de leesmodus wilt verlaten, klikt of tikt u op Beeld > Document bewerken.

Naast de besturingselementen die u regelmatig gebruikt, kunt u in-en uitzoomen op afbeeldingen en andere objecten, secties uitvouwen of samenvouwen of ingesloten Video's bekijken. U kunt de kolommen, paginakleur en -indeling aanpassen. En met het navigatiedeelvenster kunt u snel door het document bewegen.

Afbeelding van een gedeelte van het menu Beeld in leesmodus, met de optie Document bewerken geselecteerd.

Lezen

Klik op Beeld > Leesmodus om over te schakelen naar de indeling voor de leesmodus.

Klik of tik op de pijlen langs de rand van het scherm om de pagina om te slaan.

Afbeelding met de pijl voor het omslaan van de rechterpagina in leesmodus

 • Dubbelklik of dubbeltik om in te zoomen, zodat tabellen, grafieken en afbeeldingen in het document het hele scherm vullen.

 • Klik of tik buiten het object om opnieuw uit te zoomen en door te gaan met lezen.

 • Als zich opmerkingen in het document bevinden, ziet u een opmerkingshint in de marge. Klik erop om de betreffende opmerking te lezen. Als u alle opmerkingen wilt weergeven, klikt u op Beeld > Opmerkingen weergeven.

 • U kunt zelf opmerkingen toevoegen door de inhoud te selecteren waarover u feedback wilt geven. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de selectie en klik op Nieuwe opmerking. Typ uw opmerking in de tekstballon die wordt weergegeven.

  Tip:  Met de overige opties in de lijst Beeld kunt u het navigatiedeelvenster openen, de kolombreedte of de achtergrondkleur wijzigen en overschakelen van de weergave met kolommen naar de gebruikelijke indeling.

Afbeelding van het menu Beeld in leesmodus, met de optie voor het navigatiedeelvenster geselecteerd.

Selecteer de tekst die u wilt kopiëren en klik hierop met de rechtermuisknop, en klik op Kopiëren.

Klik met de rechtermuisknop op de tekst die u wilt vertalen of definiëren. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

 • In Word 2016 klikt u op Vertalen of Smart Lookup.

 • Klik in Word 2013 op vertalen of definiëren

Selecteer de tekst en klik hierop met de rechtermuisknop, klik op Markeren en klik op de gewenste kleur.

U kunt via tikken of een muisklik delen van een document uitvouwen of samenvouwen. De pijl voor het uit- of samenvouwen wordt weergegeven als u stil houdt naast een kop. (Als u een apparaat met een aanraakscherm gebruikt, zijn de pijlen altijd zichtbaar.)

Afbeelding met de pijl voor het uitvouwen en samenvouwen naast een kop in de leesmodus.

Open een document opnieuw en lees verder waar u was gestopt. De locatie waar u bent gestopt met lezen wordt onthouden, zelfs als u een onlinedocument op een andere computer opent.

De weergave Lezen in volledig scherm is geoptimaliseerd voor het lezen van documenten op het beeldscherm. In de weergave Lezen in volledig scherm kunt u bovendien het document bekijken zoals het er op papier zou uitzien.

 • Klik op het tabblad Weergave, in de groep Documentweergaven, op Lezen in volledig scherm.

  Office 14-lint

U kunt op een van de volgende manieren te werk gaan als u in een document van pagina naar pagina wilt gaan:

 • Klik op de pijlen in de onderste hoeken van de pagina's.

 • Druk op PAGE DOWN en PAGE UP of SPATIEBALK en BACKSPACE op het toetsenbord.

 • Klik op de navigatiepijlen boven aan het scherm.

  Tip: Klik op Weergaveoptiesen klik vervolgens op twee pagina's weergeven Bijschrift 4 om twee pagina's, of schermen, per keer weer te geven.

Een document scherm voor scherm bekijken

 1. Klik op Weergaveoptiesen klik vervolgens op twee pagina's weergeven Bijschrift 4 om twee pagina's, of schermen, per keer weer te geven.

 2. Druk op CTRL+PIJL-RECHTS of CTRL+PIJL-LINKS om naar een ander scherm te gaan.

Klik op Weergaveopties en ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Zorg er eerst voor dat de optie afgedrukte pagina weergeven onder Weergaveopties niet is geselecteerd. Als u de tekst groter wilt weergeven, klikt u op Lettertype vergroten. Als u meer tekst op het scherm wilt weergeven, klikt u op Lettertype verkleinen.

 • Als u wilt zien hoe de pagina wordt weergegeven wanneer u deze afdrukt, klikt u op afgedrukte pagina weergeven.

 • Als u twee pagina's tegelijk wilt weergeven, klikt u op twee pagina's weergeven Bijschrift 4 .

Naar een scherm gaan

 • Als u naar het eerste of laatste scherm van het document wilt gaan, drukt u op Home of End.

 • Als u naar een bepaald scherm wilt gaan, voert u het schermnummer in en drukt u op Enter.

Naar een sectie van het document gaan

Met het tabblad door de pagina's in uw document in het navigatiedeelvenster kunt u zoeken naar de sectie van het document waarnaar u wilt springen.

 1. Als het navigatiedeelvenster niet zichtbaar is, klikt u boven aan het scherm op pagina x van x en klikt uop navigatiedeelvenster.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u naar een willekeurige kop in het document wilt gaan, klikt u op het tabblad Bladeren door koppen op het document en klikt u op een willekeurige kop. Deze optie is niet beschikbaar als er in het document geen koppen zijn gedefinieerd.

  • Als u naar een bepaalde pagina wilt gaan, klikt u op het tabblad door de pagina's bladeren op het document en klikt u vervolgens op de miniatuurafbeelding voor de pagina.

Naar boven

 1. Klik op de titelbalk op de pijl naast Tekstmarkeringskleur.

 2. Klik op de gewenste markeringskleur.

 3. Selecteer de tekst of afbeelding die u wilt markeren.

 • Als u markeringen wilt uitschakelen, klikt u op Tekstmarkeringskleuren vervolgens op markering stoppenof drukt u op ESC.

 • Als u de kleur van de markeerstift wilt wijzigen, klikt u op de pijl naast Tekstmarkeringskleuren klikt u vervolgens op de gewenste kleur.

 • Klik op de titelbalk op Opmerking invoegen.

Wijzigingen in het document bijhouden

 1. Klik op Weergaveopties en vervolgens op Typen toestaan als u typen in het document wilt toestaan.

 2. Klik opnieuw op Weergaveopties, wijs Wijzigingen bijhouden aan en klik vervolgens op Wijzigingen bijhouden.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan.

Naar boven

Een woord of woordgroep zoeken of vervangen

 1. Klik op extraen klik vervolgens op zoeken.

 2. Typ in het vak zoeken naar de tekst waarnaar u wilt zoeken, net zoals in andere weergaven in Microsoft Word.

 3. Klik op het tabblad Vervangen als u de tekst die u in het document vindt, door andere tekst wilt vervangen. Vervolgens voert u in het vak Vervangen door de vervangende tekst in.

  Opmerking: Als u vervangenwilt gebruiken, moet u op Weergaveoptiesklikken en vervolgens op typen toestaanklikken.

 1. Selecteer een woord of woordgroep in het document.

 2. Klik op extraen klik vervolgens op onderzoek.

  Opmerking: Als u in een bepaald type informatiebron wilt zoeken, zoals in een woordenboek, een vertaalwoordenboek, een encyclopedie of een synoniemenwoordenboek, kiest u een service in het taakvenster Onderzoeken.

 • Klik op Sluiten rechtsboven in het scherm of druk op ESC.

Naar boven

De weergave Lezen in volledig scherm is geoptimaliseerd voor het lezen van documenten op het beeldscherm. In de weergave Lezen in volledig scherm kunt u bovendien het document bekijken zoals het er op papier zou uitzien.

Een document lezen

 • Klik op het tabblad Weergave, in de groep Documentweergaven, op Lezen in volledig scherm.

  Afbeelding van Word-lint

U kunt op een van de volgende manieren te werk gaan als u in een document van pagina naar pagina wilt gaan:

 • Klik op de pijlen in de onderste hoeken van de pagina's.

 • Druk op PAGE DOWN en PAGE UP of SPATIEBALK en BACKSPACE op het toetsenbord.

 • Klik op de navigatiepijlen boven aan het scherm.

  Tip: Klik op Weergaveoptiesen klik vervolgens op twee pagina's weergeven Bijschrift 4 om twee pagina's, of schermen, per keer weer te geven.

Naar boven

 1. Klik op Weergaveoptiesen klik vervolgens op twee pagina's weergeven Bijschrift 4 om twee pagina's, of schermen, per keer weer te geven.

 2. Druk op CTRL+PIJL-RECHTS of CTRL+PIJL-LINKS om naar een ander scherm te gaan.

Naar boven

Klik op Weergaveopties en ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Als u de tekst groter wilt weergeven, klikt u op Lettertype vergroten.

 • Als u meer tekst op het scherm wilt weergeven, klikt u op Lettertype verkleinen.

 • Als u de pagina wilt weergeven zoals deze wordt afgedrukt, klikt u op Afdrukpagina weergeven.

 • Als u twee pagina's tegelijk wilt weergeven, klikt u op twee pagina's weergeven Bijschrift 4 .

Naar boven

 • Als u naar het eerste of laatste scherm van het document wilt gaan, drukt u op Home of End.

 • Als u naar een bepaald scherm wilt gaan, voert u het schermnummer in en drukt u op Enter.

Naar boven

U kunt de documentstructuur of het deelvenster Miniaturen gebruiken om de documentsectie te vinden waar u naar toe wilt gaan.

 1. Als de documentstructuur of het deelvenster Miniaturen niet zichtbaar is, klikt u op Naar een pagina of sectie in het document gaan in het midden boven aan het scherm en klikt u vervolgens op Documentstructuur of Miniaturen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op een kop in de documentstructuur om naar die sectie in het document te gaan.

  • Als u naar een bepaalde pagina wilt gaan, klikt u op de miniatuur van deze pagina.

Naar boven

In de weergave Lezen in volledig scherm kunt u inhoud markeren, uw wijzigingen bijhouden, opmerkingen toevoegen en wijzigingen beoordelen.

Inhoud markeren die u wilt onthouden

 1. Klik op Leeshulpmiddelen en klik vervolgens op Tekstmarkeringskleur.

 2. Selecteer de tekst of afbeelding die u wilt markeren.

 • Als u het markeren wilt uitschakelen, klikt u op Leeshulpmiddelen, klikt u op Tekstmarkeringskleur en klikt u op Markeren stoppen of drukt u op ESC.

 • Als u de markeringskleur wilt wijzigen, klikt u op Leeshulpmiddelen, klikt u op de pijl naast Tekstmarkeringskleur en klikt u vervolgens op de gewenste kleur.

Wijzigingen in het document bijhouden

 1. Klik op Weergaveopties en vervolgens op Typen toestaan als u typen in het document wilt toestaan.

 2. Klik opnieuw op Weergaveopties, wijs Wijzigingen bijhouden aan en klik vervolgens op Wijzigingen bijhouden.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan.

Opmerkingen toevoegen

 • Plaats het invoegpunt op de locatie waar u de opmerking wilt toevoegen, klik op Leeshulpmiddelen en klik op Nieuwe opmerking.

Naar boven

 1. Klik op Leeshulpmiddelen en vervolgens op Zoeken.

 2. Voer in het vak Zoeken naar net als in elke andere weergave van Microsoft Office Word de tekst in waarnaar u wilt zoeken.

 3. Klik op het tabblad Vervangen als u de tekst die u in het document vindt, door andere tekst wilt vervangen. Vervolgens voert u in het vak Vervangen door de vervangende tekst in.

Naar boven

 1. Selecteer een woord of woordgroep in het document.

 2. Klik op Leeshulpmiddelen en vervolgens op Onderzoeken.

  Opmerking: Als u in een bepaald type informatiebron wilt zoeken, zoals in een woordenboek, een vertaalwoordenboek, een encyclopedie of een synoniemenwoordenboek, kiest u een service in het taakvenster Onderzoeken.

Naar boven

 • Klik op Sluiten rechtsboven in het scherm of druk op ESC.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×