Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Als onderdeel van zijn filtercriteria controleert het Outlook-filter voor ongewenste e-mail of afzenders van berichten voorkomen op de lijsten met e-mailadressen en internetdomeinen die zijn aangewezen als veilig of die moeten worden geblokkeerd. U kunt het filter aanpassen om bepaalde afzenders of andere soorten berichten te blokkeren of toe te staan.

Een afzender blokkeren

Wanneer u berichten van een bepaald persoon niet langer wilt zien, kunt u de afzender blokkeren.

 • Klik met de rechtermuisknop op een bericht van de afzender die u wilt blokkeren, en klik vervolgens op Ongewenste e-mail > Afzender blokkeren.

De opdracht Afzender blokkeren in de berichtenlijst

De geblokkeerde persoon kan u nog steeds e-mailberichten sturen, maar elk bericht dat afkomstig is van zijn of haar e-mailadres en uw e-mailaccount bereikt, wordt onmiddellijk naar de map Ongewenste e-mail verplaatst. Toekomstige berichten van deze afzender gaan naar de map Ongewenste e-mailof Quarantaine voor eindgebruikers als dit is ingeschakelddoor uw beheerder.

Het is verstandig om e-mailberichten die als ongewenste e-mail zijn aangemerkt regelmatig te bekijken, zodat u zeker weet dat u geen belangrijke berichten mist.

Als u later besluit dat u de blokkering van een afzender weer wilt opheffen, gebruikt u filters voor ongewenste e-mail om te wijzigen welke berichten worden weergegeven.

Berichten van adressen of domeinnamen in de lijst met geblokkeerde afzenders worden altijd als ongewenst behandeld. Alle inkomende berichten van afzenders in de lijst met geblokkeerde afzenders worden in Outlook naar de map Ongewenste e-mail verplaatst, ongeacht de inhoud van het bericht.

Opmerking: Het Outlook-filter voor ongewenste e-mail voorkomt niet dat ongewenste e-mail wordt afgeleverd, maar zorgt ervoor dat van spam verdachte berichten naar de map Ongewenste e-mail in plaats van uw Postvak IN gaan. U kunt het filter voor ongewenste e-mail strikter instellen door het beschermingsniveau te wijzigen of door gebruik te maken van strikter ingestelde oplossingen van andere leveranciers.

Als u een bepaalde afzender aan de lijst met geblokkeerde afzenders wilt toevoegen, klikt u op een bericht van die afzender. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Verwijderen achtereenvolgens op Ongewenste e-mail en op Afzender blokkeren.

Namen aan de lijst met geblokkeerde afzenders toevoegen:

 1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Verwijderen achtereenvolgens op Ongewenste e-mail en op Opties voor ongewenste e-mail.

 2. Klik op het tabblad Geblokkeerde afzenders op Toevoegen.

  Dialoogvenster Adres of domein toevoegen

 3. Typ de naam of het adres in het vak Geef een e-mailadres of een internetdomeinnaam op die moet worden toegevoegd aan de lijst. U kunt bijvoorbeeld het volgende toevoegen:

  • een specifiek e-mailadres, zoals iemand@example.com

  • een internetdomein, zoals @example.com of example.com.

 4. Klik op OK en herhaal dit voor elke vermelding die u wilt toevoegen.

  Notities: 

  • Als u beschikt over bestaande lijsten met veilige namen en adressen, kunt u deze informatie overbrengen naar Outlook. Klik op Importeren uit bestand en blader naar het gewenste lijstbestand. Als u een bestand wilt maken met uw huidige lijst, klikt u op Exporteren naar bestand en geeft u op waar het nieuwe bestand moet worden opgeslagen.

  • Als u een naam in de lijst wilt wijzigen, klikt u op de naam die u wilt wijzigen en vervolgens op Bewerken. Als u een naam wilt verwijderen, klikt u op de gewenste naam en vervolgens op Verwijderen.

  • Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, worden alle namen en e-mailadressen die in het adresboek van uw organisatie staan (de zogenaamde algemene adreslijst), automatisch als veilig beschouwd en kunt u deze niet toevoegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders.

Door e-mailadressen en domeinnamen die u vertrouwt, toe te voegen aan de lijst met veilige afzenders, laat u Outlook weten dat berichten van deze bronnen nooit als ongewenste e-mail moeten worden beschouwd. Als u deel uitmaakt van adreslijsten of distributielijsten, kunt u deze namen aan uw lijst met veilige geadresseerden toevoegen.

Opmerking: Als uw postvak wordt gehost op Exchange of Exchange Online, worden wijzigingen die u aan de lijst met Safe-afzenders aan te brengen, niet herkend door Exchange of Exchange Online. Dit kan ertoe leiden dat berichten van domeinen of afzenders die u hebt toegevoegd aan de lijst met Safe afzenders, eindigen in de map Ongewenste e-mail. Neem contact op met de beheerder voor meer hulp. 

Als u iemand wilt toevoegen aan de lijst met veilige afzenders, klikt u op een bericht van de afzender. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Verwijderen achtereenvolgens op Ongewenste e-mail en op Afzender nooit blokkeren.

Als u een specifiek adres of domein wilt toevoegen aan de lijst met veilige geadresseerden, klikt u op een bericht van de afzender. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Verwijderen achtereenvolgens op Ongewenste e-mail en op Deze groep of mailinglijst nooit blokkeren.

Ga als volgt te werk om namen of domeinen handmatig aan deze lijsten toe te voegen:

 1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Verwijderen achtereenvolgens op Ongewenste e-mail en op Opties voor ongewenste e-mail.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u veilige afzenders wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Veilige afzenders op Toevoegen.

  • Als u veilige geadresseerden wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Veilige geadresseerden op Toevoegen.

   Dialoogvenster Adres of domein toevoegen

 3. Typ de naam of het adres in het vak Geef een e-mailadres of een internetdomeinnaam op die moet worden toegevoegd aan de lijst. U kunt bijvoorbeeld het volgende toevoegen:

  • een specifiek e-mailadres, zoals iemand@example.com

  • een internetdomein, zoals @example.com of example.com.

 4. Klik op OK en herhaal dit voor elke vermelding die u wilt toevoegen.

  • Als u wilt dat alle contactpersonen als veilige afzenders worden beschouwd, schakelt u op het tabblad Veilige afzenders het selectievakje E-mail van mijn contactpersonen ook vertrouwen in.

  • Sommige mensen met wie u correspondeert, zijn misschien niet opgenomen in uw lijst met contactpersonen. Als u wilt dat dergelijke mensen als veilige afzenders worden beschouwd, schakelt u het selectievakje Automatisch personen aan wie ik een e-mail stuur toevoegen aan de lijst met veilige afzenders in.

  • Als u beschikt over bestaande lijsten met veilige namen en adressen, kunt u deze informatie overbrengen naar Outlook. Klik op Importeren uit bestand en blader naar het gewenste lijstbestand. Als u een bestand wilt maken met uw huidige lijst, klikt u op Exporteren naar bestand en geeft u op waar het nieuwe bestand moet worden opgeslagen.

  • Als u een naam uit een van de lijsten wilt wijzigen, klikt u op de naam die u wilt wijzigen en vervolgens op Bewerken. Als u een naam wilt verwijderen, klikt u op de gewenste naam en vervolgens op Verwijderen.

  • Als u een Microsoft Exchange Server-account gebruikt, worden alle namen en e-mailadressen die in het adresboek van uw organisatie staan (de zogenaamde algemene adreslijst), automatisch als veilig beschouwd.

Mogelijk ontvangt u ongewenste e-mailberichten uit bepaalde landen of regio's. U kunt in Outlook berichten uit die gebieden blokkeren: via de lijst met geblokkeerde topdomeinnamen worden berichten geblokkeerd die afkomstig zijn van e-mailadressen die eindigen op een bepaald topniveaudomein of op een bepaalde land-/regiocode. Als u in deze lijst bijvoorbeeld de selectievakjes CA [Canada], US [Verenigde Staten] en MX [Mexico] inschakelt, worden alle berichten geblokkeerd van e-mailadressen die eindigen op ca, us of mx. In de lijst worden meer land-/regiocodes weergegeven.

 1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Verwijderen achtereenvolgens op Ongewenste e-mail en op Opties voor ongewenste e-mail.

 2. Klik op het tabblad Internationaal op Lijst met geblokkeerde topniveaudomeinen.

  Dialoogvenster Lijst met geblokkeerde topniveaudomeinen

 3. Schakel in deze lijst het selectievakje in van de land-/regiocode die u wilt blokkeren of klik op Alles selecteren.

 4. Klik op OK in beide geopende dialoogvensters.

U kunt alle e-mailadressen blokkeren in taalcoderingen, ook wel tekensets of alfabetten genoemd, die u opgeeft. De meerderheid van ongewenste e-mail wordt tegenwoordig verzonden in US-ASCII-codering. De rest wordt verzonden in verschillende internationale coderingen. Met de lijst met geblokkeerde coderingen kunt u ongewenste e-mailberichten uitfilteren die worden weergegeven in talen die u niet begrijpt.

 1. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Verwijderen op de pijl naast Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Opties voor ongewenste e-mail.

 2. Ga naar het tabblad Internationaal en klik op Lijst met geblokkeerde coderingen.

  Dialoogvenster Lijst met geblokkeerde coderingen

 3. Klik in deze lijst op de taalcodering die u wilt blokkeren of klik op Alles selecteren.

 4. Klik op OK in beide geopende dialoogvensters

  Notities: 

  • Unicode-coderingen worden niet opgenomen in de lijst met geblokkeerde coderingen.

  • Berichten die in onbekende of niet-opgegeven coderingen zijn opgesteld, worden gefilterd door het standaardfilter voor ongewenste e-mail.

Belangrijk:  Office 2007 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Ongewenste namen aan de lijst met geblokkeerde afzenders toevoegen

U kunt berichten van een bepaalde afzender gemakkelijk blokkeren door het e-mailadres of de domeinnaam van de afzender aan de lijst met geblokkeerde afzenders toe te voegen. Berichten van adressen of domeinnamen in deze lijst worden altijd als ongewenst behandeld. Alle inkomende berichten van afzenders in de lijst met geblokkeerde afzenders worden in Outlook naar de map Ongewenste e-mail verplaatst, ongeacht de inhoud van het bericht.

Geblokkeerde afzenders

 1. Klik in het menu Extra op Opties om het dialoogvenster Opties te openen.

 2. Ga naar het tabblad Voorkeuren en klik onder E-mail op Ongewenste e-mail om het dialoogvenster Opties voor ongewenste e-mail te openen.

 3. Klik op het tabblad Geblokkeerde afzenders.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Typ de naam of het adres in het vak Geef een e-mailadres of een internetdomeinnaam op die moet worden toegevoegd aan de lijst. U kunt bijvoorbeeld het volgende toevoegen:

  • een specifiek e-mailadres, zoals iemand@example.com

  • een internetdomein, zoals @example.com of gewoon example.com.

 6. Klik op OK.

Adres of domein toevoegen

Notities: 

 • Als u een afzender snel aan de lijst met geblokkeerde afzenders wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op een e-mailbericht van die afzender. Wijs in het snelmenu naar Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Afzender aan lijst met geblokkeerde afzenders toevoegen.

 • Als u beschikt over bestaande lijsten met geblokkeerde namen en adressen, kunt u deze informatie overbrengen naar Outlook. Zie E-mailadressen importeren in de lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail voor meer informatie.

 • Als u een naam uit de lijst met geblokkeerde afzenders wilt verwijderen, gaat u in het dialoogvenster Opties voor ongewenste e-mail naar het tabblad Geblokkeerde afzenders, klikt u op de naam die u wilt verwijderen en klikt u vervolgens op Verwijderen.

 • Als u een naam in de lijst met geblokkeerde afzenders wilt wijzigen, gaat u naar het tabblad Geblokkeerde afzenders, klikt u op de naam die u wilt wijzigen en klikt u vervolgens op Bewerken.

U kunt e-mailadressen en domeinnamen die u vertrouwt aan uw lijst met veilige afzenders toevoegen. Zo laat u Outlook weten dat berichten van deze bronnen nooit als ongewenste e-mail moeten worden beschouwd.

Veilige afzenders

 1. Klik in het menu Extra op Opties om het dialoogvenster Opties te openen.

 2. Ga naar het tabblad Voorkeuren en klik onder E-mail op Ongewenste e-mail om het dialoogvenster Opties voor ongewenste e-mail te openen.

 3. Klik op het tabblad Veilige afzenders.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Typ de naam of het adres in het vak Geef een e-mailadres of een internetdomeinnaam op die moet worden toegevoegd aan de lijst. U kunt bijvoorbeeld het volgende toevoegen:

  • een specifiek e-mailadres, zoals iemand@example.com

  • een internetdomein, zoals @example.com of gewoon example.com.

 6. Klik op OK.

Adres of domein toevoegen

 • Als u wilt dat al uw contactpersonen als veilige afzenders worden beschouwd, schakelt u op het tabblad Veilige afzenders het selectievakje E-mail van mijn contactpersonen ook vertrouwen in.

 • Sommige mensen met wie u correspondeert, zijn misschien niet opgenomen in uw lijst met contactpersonen. Als u wilt dat dergelijke mensen als veilige afzenders worden beschouwd, schakelt u het selectievakje Automatisch personen aan wie ik een e-mail stuur toevoegen aan de lijst met veilige afzenders in. Zie Geadresseerden toevoegen aan de lijst met veilige afzenders voor meer informatie.

 • Als Automatisch afbeeldingen downloaden blokkeren is ingeschakeld (de standaardinstelling), worden berichten van of naar e-mailadressen of domeinnamen die in de lijst met veilige afzenders en veilige geadresseerden staan, als uitzonderingen behandeld en wordt externe inhoud (zoals afbeeldingen) niet geblokkeerd. Er wordt een uitzondering gemaakt wanneer het selectievakje Downloads in e-mailberichten toestaan wanneer de afzenders en geadresseerden in de lijsten Veilige afzenders en Veilige geadresseerden staan die door het filter Ongewenste e-mail worden gebruikt in het dialoogvenster Instellingen voor automatisch afbeeldingen downloaden is uitgeschakeld.

 • Als u beschikt over bestaande lijsten met veilige namen en adressen, kunt u deze informatie overbrengen naar Outlook. Zie E-mailadressen importeren in de lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail voor meer informatie.

 • Als u een afzender, domeinnaam of adreslijstnaam snel aan de lijst met veilige afzenders wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op een bericht dat afkomstig is van een bron die u als veilig beschouwt. Wijs in het verschenen snelmenu naar Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Afzender toevoegen aan lijst met veilige afzenders of Domein van afzender (@example.com) toevoegen aan lijst met veilige afzenders. Het is de moeite waard om berichten die naar de map Ongewenste e-mail zijn verplaatst regelmatig te controleren, zodat u kunt nagaan of er geen gewenste berichten ten onrechte als ongewenst zijn aangeduid. U kunt gewenste berichten herstellen en de afzenders van die berichten aan uw lijst met veilige afzenders toevoegen.

 • Als u een naam uit de lijst met veilige afzenders wilt verwijderen, gaat u in het dialoogvenster Opties voor ongewenste e-mail naar het tabblad Veilige afzenders, klikt u op de naam die u wilt verwijderen en klikt u vervolgens op Verwijderen.

 • Als u een naam in de lijst met veilige afzenders wilt wijzigen, gaat u naar het tabblad Veilige afzenders, klikt u op de naam die u wilt wijzigen en klikt u vervolgens op Bewerken.

 • Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, worden alle namen en e-mailadressen die in het adresboek van uw organisatie staan (de zogenaamde algemene adreslijst), automatisch als veilig beschouwd. (Microsoft Exchange is veel gebruikelijker in zakelijke e-mailsystemen en wordt zelden gebruikt in thuis- of persoonlijke accounts.)

Als u deel uitmaakt van adreslijsten of distributielijsten, kunt u deze namen aan uw lijst met veilige geadresseerden toevoegen, zodat berichten die naar deze e-mailadressen of domeinnamen worden verzonden nooit als ongewenst worden behandeld.

Veilige geadresseerde

 1. Klik in het menu Extra op Opties om het dialoogvenster Opties te openen.

 2. Ga naar het tabblad Voorkeuren en klik onder E-mail op Ongewenste e-mail om het dialoogvenster Opties voor ongewenste e-mail te openen.

 3. Klik op het tabblad Veilige geadresseerden.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Typ de naam of het adres in het vak Geef een e-mailadres of een internetdomeinnaam op die moet worden toegevoegd aan de lijst. U kunt bijvoorbeeld het volgende toevoegen:

  • een specifiek e-mailadres, zoals iemand@example.com

  • een internetdomein, zoals @example.com of gewoon example.com.

 6. Klik op OK.

Adres of domein toevoegen

Notities: 

 • Als u een afzender, domeinnaam of adreslijstnaam snel aan de lijst met veilige geadresseerden wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op een bericht dat afkomstig is van een bron die u als veilig beschouwt. Wijs in het snelmenu dat verschijnt naar Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Geadresseerde toevoegen aan lijst met veilige geadresseerden.

 • Als u een naam uit de lijst met veilige geadresseerden wilt verwijderen, gaat u in het dialoogvenster Opties voor ongewenste e-mail naar het tabblad Veilige geadresseerden, klikt u op de naam die u wilt verwijderen en klikt u vervolgens op Verwijderen.

 • Als u een naam in de lijst met veilige geadresseerden wilt wijzigen, gaat u naar het tabblad Veilige geadresseerden, klikt u op de naam die u wilt wijzigen en klikt u vervolgens op Bewerken.

 • Als u een Exchange-account gebruikt (zeldzaam in thuis- of persoonlijke e-mailaccounts), worden alle namen en e-mailadressen die in het adresboek van uw organisatie staan (de zogenaamde algemene adreslijst), automatisch als veilig beschouwd.

Mogelijk ontvangt u ongewenste e-mailberichten uit bepaalde landen of regio's. U kunt in Outlook berichten uit die gebieden blokkeren: via de lijst met geblokkeerde topdomeinnamen worden berichten geblokkeerd die afkomstig zijn van e-mailadressen die eindigen op een bepaald topniveaudomein of op een bepaalde land-/regiocode. Als u in deze lijst bijvoorbeeld de selectievakjes CA [Canada], US [Verenigde Staten] en MX [Mexico] inschakelt, worden alle berichten geblokkeerd van e-mailadressen die eindigen op ca, us of mx. In de lijst worden meer land-/regiocodes weergegeven.

Internationaal

 1. Klik in het menu Extra op Opties om het dialoogvenster Opties te openen.

 2. Ga naar het tabblad Voorkeuren en klik onder E-mail op Ongewenste e-mail om het dialoogvenster Opties voor ongewenste e-mail te openen.

 3. Klik op het tabblad Internationaal en klik vervolgens op Lijst met geblokkeerde topniveaudomeinen.

 4. Schakel in deze lijst het selectievakje in van de land-/regiocode die u wilt blokkeren of klik op Alles selecteren.

 5. Klik tweemaal op OK.

Lijst met geblokkeerde topniveaudomeinen

U kunt alle e-mailadressen blokkeren in taalcoderingen (ook wel tekensets of alfabetten genoemd) die u opgeeft. De meerderheid van ongewenste e-mail wordt tegenwoordig verzonden in US-ASCII-codering. De rest wordt verzonden in verschillende internationale coderingen. Met de lijst met geblokkeerde coderingen kunt u ongewenste e-mailberichten uitfilteren die worden weergegeven in talen die u niet begrijpt.

Internationaal

 1. Klik in het menu Extra op Opties om het dialoogvenster Opties te openen.

 2. Ga naar het tabblad Voorkeuren en klik onder E-mail op Ongewenste e-mail om het dialoogvenster Opties voor ongewenste e-mail te openen.

 3. Klik op het tabblad Internationaal en klik vervolgens op Lijst met geblokkeerde coderingen.

 4. Klik in deze lijst op de taalcodering die u wilt blokkeren of klik op Alles selecteren.

 5. Klik tweemaal op OK.

Lijst met geblokkeerde coderingen

Notities: 

 • Unicode-coderingen zijn niet beschikbaar in de lijst met geblokkeerde coderingen. (Unicode is de gestandaardiseerde catalogus van digitale codes die de tekens [letters en symbolen] in de alfabetten van 24 grote wereldtalen vertegenwoordigen.)

 • Berichten die in onbekende of niet-opgegeven coderingen zijn opgesteld, worden gefilterd door het standaardfilter voor ongewenste e-mail.

Verwante onderwerpen

E-mail markeren als ongewenste e-mail of afzenders blokkeren in Outlook.com
Filter ongewenste e-mail en spam in webversie van Outlook

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×