Notities worden automatisch opgeslagen in OneNote terwijl u bezig bent, maar u kunt het beste altijd een back-up van uw notitieblokken maken, net zoals van de rest van uw computer. Het kan altijd gebeuren dat uw harde schijf crasht en dan bent u uw notities voorgoed kwijt. Als u een back-up van uw notitieblokken maakt, kunt u notities terugzetten vanuit een back-up als dat nodig is.

Opmerking: Automatische back-up is alleen beschikbaar in de bureaubladversie van OneNote. Als u momenteelWebversie van OneNote of OneNote op een ander platform gebruikt, gaat u naar www.onenote.com om OneNote 2016 voor Windows versie van OneNote downloaden.

Stel automatische back-ups in door een locatie te kiezen waarop u uw bestanden kunt opslaan. Zorg ervoor dat u een locatie kiest die zich niet op de harde schijf van uw computer bevindt.

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies in het dialoogvenster Opties voor OneNote de optie Opslaan en back-up maken.

 3. Kies rechts onder Opslaan de optie Back-upmap > Wijzigen.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Opties voor OneNote in OneNote 2016.

 4. Ga in het dialoogvenster Map selecteren naar de back-upmap. U kunt bijvoorbeeld een persoonlijke map in het netwerk of een USB-station gebruiken.

 5. Kies Selecteren om de nieuwe locatie te accepteren en klik op OK.

In OneNote wordt automatisch elke week een back-up van uw notitieblokbestanden gemaakt. Als u veel belangrijke notities maakt, kunt u vaker een back-up maken door de andere instellingen van Opslaan en back-up maken in het dialoogvenster Opties voor OneNote aan te passen.

Tip: U kunt de locatie voor een back-up op elk gewenst moment wijzigen door de vorige stappen te herhalen.

Naar boven

Handmatig een back-up van uw notitieblokken maken

Wanneer u veel informatie toevoegt of wijzigt die u beslist niet mag kwijtraken, kunt u handmatig een back-up uitvoeren.

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies in het dialoogvenster Opties voor OneNote de optie Opslaan en back-up maken.

 3. Kies rechts onder Opslaan de optie Nu een back-up maken van alle notitieblokken.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Opties voor OneNote in OneNote 2016.

 4. Wanneer er wordt aangegeven dat de back-up is voltooid, klikt u op OK.

Voor de meeste personen is de nieuwste set notities waarschijnlijk altijd het belangrijkst. Als u echter met de back-upfuncties regelmatig belangrijke notities wilt archiveren, moet u ervoor zorgen dat oudere back-upsets niet door de nieuwe worden overschreven. U kunt deze opties instellen door de optie Aantal back-ups die moeten worden bewaard aan te passen in de instellingen van Opslaan en back-up maken in het dialoogvenster Opties voor OneNote.

Naar boven

Microsoft Office OneNote 2007 maakt automatisch back-ups van uw notities. Alleen van secties die zijn gewijzigd sinds de laatste back-up wordt een nieuwe back-up gemaakt. U kunt wijzigen hoeveel back-ups worden bewaard, hoe vaak deze worden gemaakt en waar deze worden opgeslagen. U kunt ook op elk gewenst moment handmatig een back-up van uw notities maken en back-upbestanden gebruiken om uw notities te herstellen.

Opmerking: OneNote-back-upbestanden worden standaard op uw computer op dezelfde harde schijf opgeslagen als de oorspronkelijke notitieblokbestanden. Als u regelmatig met belangrijke of bedrijfskritische informatie werkt, is het een goed idee om de back-upbestanden op te slaan op een aparte harde schijf of in een persoonlijke map in een netwerk.

Wat wilt u doen?

Automatische back-up van notitieblokken in- of uitschakelen

Standaard wordt in OneNote met regelmatige tussenpozen automatisch een back-up van uw notities gemaakt. U kunt de frequentie waarmee dit gebeurt, wijzigen en u kunt de functie voor automatische back-up op elk gewenst moment in- of uitschakelen.

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties in de lijst Categorie op Back-up.

 3. Voer onder Back-up een van de volgende handelingen uit:

  • Als u automatische back-ups wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje Automatisch een back-up van mijn notitieblok maken met de volgende tijdsinterval in en selecteert u vervolgens hoe vaak een back-up moet worden gemaakt van uw notities.

  • Als u automatische back-ups wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Automatisch een back-up van mijn notitieblok maken met de volgende tijdsinterval uit.

Opmerking: De naam van een back-upbestand bevat de aanmaakdatum van het bestand. Een back-upbestand voor een notitiebloksectie met de naam Vergaderingen dat op 1 december 2007 is gemaakt, krijgt bijvoorbeeld automatisch de naam 'Vergaderingen.one (op 1-12-2007).one'.

Naar boven

Het aantal back-ups wijzigen dat wordt opgeslagen

Standaard worden twee back-ups van uw notities opgeslagen: de meest recente versie en de hieraan voorafgaande versie. U kunt ervoor kiezen meer of minder back-ups op te slaan.

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties in de lijst Categorie op Back-up.

 3. Geef bij Back-up in het vak Aantal back-ups dat moet worden bewaard op hoeveel kopieën van uw notities moeten worden bewaard.

Naar boven

De standaardopslaglocatie voor back-upbestanden wijzigen

Door back-ups van uw notities automatisch op dezelfde harde schijf op te slaan als de oorspronkelijke notitieblokbestanden, beschermt u uw notities voor het geval deze per ongeluk worden gewijzigd, beschadigd of verwijderd terwijl u aan het werk bent. Bovendien kunt u notities op deze manier snel en eenvoudig herstellen. Als u belangrijke notities nog meer wilt beschermen, moet u de standaardlocatie van de OneNote-back-upmap wijzigen. Geschikte back-uplocaties zijn een map op een aparte harde schijf, een verwisselbare harde schijf of een persoonlijke map in het netwerk.

Afhankelijk van het besturingssysteem op uw computer worden de back-ups van de notitieblokbestanden opgeslagen op een van de volgende standaardlocaties:

 • In Microsoft Windows XP is de standaardlocatie van de back-upmap voor uw notitieblokken: C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Local Settings\Application Data\Microsoft\OneNote\Backup.

 • In Windows Vista is de standaardlocatie van de back-upmap voor uw notitieblokken:C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Microsoft\OneNote\12.0\Backup.

Als u wilt de standaardopslaglocatie van back-upbestanden wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties in de lijst Categorie op Opslaan.

 3. Klik onder Opslaan in de lijst Paden op Back-upmap en klik vervolgens op Wijzigen.

 4. Navigeer in het dialoogvenster Map selecteren naar de map waarin de back-upbestanden moeten worden opgeslagen en klik op Selecteren.

Naar boven

Handmatig een back-up maken van alle gewijzigde bestanden

Opmerking: Als u de opslaglocatie van de back-upbestanden wilt bekijken of wijzigen, volgt u de stappen in De standaardopslaglocatie voor back-upbestanden wijzigen

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties in de lijst Categorie op Back-up.

 3. Klik onder Back-up op Nu een back-up maken van de gewijzigde bestanden.

Naar boven

Handmatig een back-up maken van alle notitieblokken

Opmerking: Als u de opslaglocatie van de back-upbestanden wilt bekijken of wijzigen, volgt u de stappen in De standaardopslaglocatie voor back-upbestanden wijzigen

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties in de lijst Categorie op Back-up.

 3. Klik onder Back-up op Nu een back-up maken van alle notitieblokken.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×