Als u een beschadigde werkmap opent, wordt in Excel automatisch de modus Bestandsherstel gestart en wordt geprobeerd de werkmap opnieuw te openen en tegelijk te herstellen.

De modus Bestandsherstel kan niet altijd automatisch worden gestart in Excel. Als u een werkmap niet kunt openen omdat deze is beschadigd, kunt u proberen de werkmap handmatig te herstellen.

U kunt ook andere methoden proberen om werkmapgegevens te herstellen als het herstellen van een werkmap niet is gelukt. Mogelijk wilt u als voorzorgsmaatregel de werkmap vaak opslaan en een back-up maken telkens wanneer u de werkmap opslaat. Of u kunt opgeven dat in Excel automatisch een herstelbestand met specifieke intervallen wordt gemaakt. Op deze manier beschikt u altijd over een goed exemplaar van de werkmap als de oorspronkelijke werkmap per ongeluk wordt verwijderd of beschadigd.

Een beschadigde werkmap handmatig herstellen

 1. Klik op het tabblad Bestand op Openen.

 2. Klik Excel 2013 of Excel 2016 op de locatie waar het spreadsheet zich bevindt en klik op Bladeren.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Openen de beschadigde werkmap die u wilt openen.

 4. Klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Openen en herstellen.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Herstellen om zoveel mogelijk van de werkmap te herstellen.

  • Als het niet is gelukt om de werkmap te herstellen en u waarden en formules uit de werkmap wilt ophalen, klikt u op Gegevens ophalen.

Gegevens terughalen uit een beschadigde werkmap

Met de volgende methoden kunt u mogelijk gegevens herstellen die anders verloren gaan. Als een bepaalde methode niet het gewenste resultaat geeft, kunt u een andere methode proberen. U kunt ook softwareoplossingen van derden proberen om werkmapgegevens te herstellen als u uw gegevens niet kunt herstellen met behulp van deze methoden.

Belangrijk: Als een werkmap niet kan worden geopend vanwege een schijf- of netwerkfout, verplaatst u de werkmap naar een ander hardeschijfstation of vanaf het netwerk naar een lokale schijf voordat u een van de onderstaande herstelopties probeert.

 • Voer een van de volgende handelingen uit als u gegevens wilt herstellen wanneer de werkmap is geopend in Excel:

  • De werkmap herstellen naar de laatst opgeslagen versie     Als u een werkblad bewerkt en de werkmap beschadigd raakt voordat u uw wijzigingen hebt opgeslagen, kunt u het oorspronkelijke werkblad herstellen naar de laatst opgeslagen versie.

   Voer de volgende handelingen uit als u de werkmap wilt herstellen naar de laatst opgeslagen versie.

   1. Klik op het tabblad Bestand op Openen.

   2. Dubbelklik op de naam van de werkmap die in Excel is geopend.

   3. Klik op Ja om de werkmap opnieuw te openen.

    Opmerking: De werkmap wordt hersteld naar de laatst opgeslagen versie van de werkmap. Alle wijzigingen waardoor de werkmap mogelijk is beschadigd, zijn verwijderd. Zie Office-bestanden automatisch opslaan en herstellen voor meer informatie over het herstellen van eerdere versies van een werkmap.

  • De werkmap opslaan in de SYLK-indeling (Symbolic Link)     Als u werkmap opslaat in de SYLK-indeling, kunt u mogelijk de beschadigde elementen eruit filteren. De SYLK-indeling wordt meestal gebruikt voor het verwijderen van printerbeschadiging.

   Voer de volgende handelingen uit om de werkmap op te slaan in de SYLK-indeling:

   1. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Opslaan als.

   2. Klik in de lijst Opslaan als op SYLK (Symbolic Link) en klik vervolgens op Opslaan.

    Opmerking: Alleen het actieve blad in de werkmap wordt opgeslagen wanneer u de SYLK-bestandsindeling gebruikt.

   3. Als in een bericht wordt aangegeven dat het geselecteerde bestandstype geen werkmappen met meerdere bladen ondersteunt, klikt u op OK om alleen het actieve blad op te slaan.

   4. Als in een bericht wordt aangegeven dat de werkmap mogelijk functies bevat die niet compatibel zijn met de SYLK-indeling, klikt u op Ja.

   5. Klik op het tabblad Bestand op Openen.

   6. Selecteer het SLK-bestand dat u hebt opgeslagen en klik op Openen.

    Opmerking: Als u het SLK-bestand wilt bekijken, klikt u op Alle bestanden of SYLK-bestanden in de lijst Bestandstype.

   7. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan als.

   8. Klik in het vak Opslaan als op Excel-werkmap.

   9. Typ in het vak Bestandsnaam een nieuwe naam voor de werkmap om een kopie te maken zonder de oorspronkelijke werkmap te vervangen en klik vervolgens op Opslaan.

    Opmerking: Aangezien in deze indeling alleen het actieve werkblad in de werkmap wordt opgeslagen, moet u de beschadigde werkmap herhaaldelijk openen en elk werkblad afzonderlijk opslaan.

 • Voer een van de volgende handelingen uit als u de gegevens wilt herstellen wanneer u de werkmap niet kunt openen in Excel:

  • Stel de berekeningsoptie in Excel in op handmatig     Als u een werkmap wilt openen, kunt u de berekeningsinstelling wijzigen van automatisch in handmatig. De werkmap wordt mogelijk geopend omdat deze niet opnieuw wordt berekend.

   Voer de volgende handelingen uit om de berekeningsoptie in Excel in te stellen op handmatig:

   1. Zorg ervoor dat u een nieuwe, lege werkmap hebt geopend in Excel. Voer de volgende handelingen uit als er geen nieuwe, lege werkmap is geopend:

  • Klik op het tabblad Bestand op Nieuw.

  • Klik onder Beschikbare sjablonen op Lege werkmap.

   1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.

   2. Klik in de categorie Formules onder Berekeningsopties op Handmatig.

   3. Klik op OK.

   4. Klik op het tabblad Bestand op Openen.

   5. Selecteer de beschadigde werkmap en klik op Openen.

  • Maak een koppeling naar de beschadigde werkmap via externe verwijzingen     Als u alleen gegevens en geen formules of berekende waarden uit de werkmap wilt ophalen, kunt u externe verwijzingen gebruiken om een koppeling te maken naar de beschadigde werkmap.

   Voer de volgende handelingen uit als u een koppeling wilt maken naar de beschadigde werkmap via externe verwijzingen:

   1. Klik op het tabblad Bestand op Openen.

   2. Selecteer de map met de beschadigde werkmap, kopieer de bestandsnaam van de beschadigde werkmap en klik op Annuleren.

   3. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Nieuw.

   4. Klik onder Beschikbare sjablonen op Lege werkmap.

   5. Typ =Bestandsnaam!A1 in cel A1 van de nieuwe werkmap, waarbij Bestandsnaam de naam is van de beschadigde werkmap die u in stap 2 hebt gekopieerd. Druk vervolgens op Enter.

    Tip: U hoeft alleen de naam van de werkmap op te geven. U hoeft de bestandsnaamextensie niet te typen.

   6. Als het dialoogvenster Waarden bijwerken wordt weergegeven, selecteert u de beschadigde werkmap en klikt u op OK.

   7. Als het dialoogvenster Blad selecteren wordt weergegeven, selecteert u het juiste blad en klikt u vervolgens op OK.

   8. Selecteer cel A1.

   9. Klik op het tabblad Start, in de groep Klembord, op Kopiëren.

   10. Selecteer een celbereik, vanaf cel A1, dat ongeveer even groot is als het celbereik met gegevens in de beschadigde werkmap.

   11. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken.

   12. Klik met het geselecteerde celbereik op het tabblad Start in de groep Klembord nogmaals op Kopiëren.

   13. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op de pijl onder Plakken en klik vervolgens onder Waarden plakken op Waarden.

    Opmerking: Door waarden te plakken, worden de koppelingen naar de beschadigde werkmap verwijderd en blijven alleen de gegevens over.

  • Haal gegevens op uit een beschadigde werkmap met behulp van een macro     Als een grafiek aan de beschadigde werkmap is gekoppeld, kunt u de brongegevens van de grafiek ophalen met behulp van een macro.

   Voer de volgende handelingen uit als u een macro wilt gebruiken:

   1. Typ de volgende macrocode in een moduleblad:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Voeg een nieuw werkblad in uw werkmap in en wijzig de naam in ChartData.

   3. Selecteer de grafiek waaruit u de onderliggende gegevenswaarden wilt ophalen.

   4. Opmerking: De grafiek kan zijn ingesloten op een werkblad of op een afzonderlijk grafiekblad.

   5. Voer de macro GrafiekwaardenOphalen uit.

   6. De gegevens uit de grafiek worden op het werkblad ChartData geplaatst.

Automatisch een back-upexemplaar van een werkmap opslaan

Door automatisch een back-up van uw werkmap op te slaan, beschikt u altijd over een goed exemplaar van de werkmap als de oorspronkelijke werkmap per ongeluk wordt verwijderd of beschadigd.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan als.

 2. Klik Excel 2013 of Excel 2016 op de locatie waar het spreadsheet zich bevindt en klik op Bladeren.

 3. Klik op de vervolgkeuzepijl naast Extra, naast de knop Opslaan, en klik op Algemene opties.

 4. Schakel het selectievakje Altijd back-up maken in.

Zie Office-bestanden herstellen voor meer informatie over het opslaan en herstellen van eerdere versies van een werkmap en informatie over het herstellen van nieuwe werkmappen (die u niet eerder hebt opgeslagen).

Automatisch een herstelbestand maken met specifieke intervallen

Door Excel zo te configureren dat er regelmatig een herstelbestand van uw werkmap wordt gemaakt, beschikt u altijd over een goed exemplaar van de werkmap als de oorspronkelijke werkmap per ongeluk wordt verwijderd of beschadigd.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.

 2. Schakel in de categorie Opslaan onder Werkmappen opslaan het selectievakje Elke in en geef een aantal minuten op.

 3. Geef in het vak Locatie van AutoHerstel-bestand de locatie op waarin het herstelbestand moet worden opgeslagen.

 4. Controleer of het selectievakje AutoHerstel alleen voor deze werkmap uitschakelen is uitgeschakeld.

Zie Office-bestanden herstellen voor meer informatie over het opslaan en herstellen van eerdere versies van een werkmap en informatie over het herstellen van nieuwe werkmappen (die u niet eerder hebt opgeslagen).

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

Deelnemen aan Microsoft insiders >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×