Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een bestaande SharePoint-takenlijst toevoegen aan Project Web App

Een project kan op veel verschillende manieren beginnen. U weet vanaf het begin mogelijk veel projectdetails, of u hebt mogelijk slechts een algemeen idee wat er bij het project is betrokken. Daarom vindt u het wellicht handiger om uw projectplanning te beginnen met een SharePoint-takenlijst. U kunt die bestaande SharePoint-takenlijst toevoegen aan Projecten in Project Web App zodat de belanghebbenden uw project zien wanneer zij de volledige werkbelasting van uw organisatie controleren.

Nadat een SharePoint-takenlijst is toegevoegd aan Project Web App, kunnen gebruikers wijzigingen blijven aanbrengen in de lijst in SharePoint en kunnen deze wijzigingen worden weergegeven in Project Web App. Als u wijzigingen wilt kunnen blijven aanbrengen in de lijst in Project Web App, raadpleegt u Een SharePoint-takenlijst veranderen in een ondernemingsproject.

In dit artikel

Kiezen hoe u uw SharePoint-takenlijst wilt importeren

Wanneer u een SharePoint-takenlijst wilt opnemen in Project Web App, kunt u de lijst toevoegen aan Projecten in Project Web App. Tijdens het importproces identificeert u de SharePoint-site die de takenlijst bevat en kiest u welke takenlijst van de site u wilt gebruiken. U geeft ook een projectnaam op. Stel dat u een site hebt genaamd 'Marketingteamprojecten' en een takenlijst op die site genaamd 'Vergadertaken'. Wanneer u de lijst toevoegt in Project Web App, geeft u op dat de lijst zich op de site 'Marketingteamprojecten' bevindt, geeft u een geschiktere projectnaam op zoals 'Marketingvergadering' en selecteert u de lijst 'Vergadertaken'.

De geselecteerde takenlijst wordt opgenomen in Projecten in Project Web App, onder de projectnaam die u tijdens het importproces hebt opgegeven. In Projecten kunt u het project openen in Project Web App om de takenlijst weer te geven op de SharePoint-site. In dit voorbeeld ziet u in Projecten een nieuwe rij voor 'Marketingvergadering' en wanneer u die rij opent in Project Web App, ziet u de taken in de lijst 'Vergadertaken'.

U kunt dit importproces voor een bestaande SharePoint-takenlijst op een aantal verschillende manieren uitvoeren:

 • Gebruik het webonderdeel aan de slag met Project Web App.    Als het beschikbaar is op de startpagina van Project Web App, bevat het webonderdeel aan de slag met Project Web App een wizard waarmee u door het importproces kunt lopen.

 • Een takenlijst toevoegen aan Project Web App vanuit SharePoint.    Op de SharePoint-site die uw takenlijst bevat, kunt u ervoor kiezen om de takenlijst toe te voegen aan Project Web App.

 • Een takenlijst toevoegen vanuit Project Web App.    Als u al werkt in Project Web App, kunt u ervoor kiezen om de takenlijst toe te voegen vanuit Projecten.

Een takenlijst toevoegen met Aan de slag met het webonderdeel Project Web App

Een bestaande takenlijst toevoegen met Aan de slag met het webonderdeel Project Web App:

 1. Klik in Project Web App op Projecten maken of importeren bij Aan de slag met het webonderdeel Project Web App.

 2. Klik op de pagina Een nieuw project maken op Bestaande SharePoint-sites toevoegen aan Project Web App.

 3. Schakel in het dialoogvenster SharePoint-sites toevoegen aan Project Web App het selectievakje in naast de site die de takenlijst bevat die u wilt opnemen in Project Web App.

  Opmerking:  In het dialoogvenster SharePoint-sites toevoegen aan Project Web App worden alleen de sites vermeld waartoe u toegang hebt in SharePoint. Als de site die u wilt toevoegen, zich bevindt op een site waartoe u geen toegang hebt, neemt u contact op met een beheerder van die site voor machtigingen.

 4. Typ in de kolom Projectnaam voor de geselecteerde rij de projectnaam die u wilt gebruiken in Project Web App voor deze gekoppelde SharePoint-takenlijst.

 5. Kies in de kolom Takenlijst voor de geselecteerde rij de takenlijst van de SharePoint-site die u wilt opnemen in Projecten.

  Tip:  Als u meerdere takenlijsten van verschillende sites wilt importeren, herhaalt u stap 3 tot en met 5 voor elke site. Als u meerdere takenlijsten van dezelfde site wilt importeren, voert u deze procedure uit en herhaalt u de procedure op dezelfde site, zodat u de toegevoegde takenlijst een andere naam kunt geven.

 6. Klik op Toevoegen om de takenlijst toe te voegen aan Projecten met de projectnaam die u hebt opgegeven.

Een takenlijst toevoegen vanuit SharePoint

Als u werkt aan een takenlijst in SharePoint, is het voor u mogelijk handiger om die takenlijst toe te voegen aan Project Web App vanuit SharePoint.

Opmerking:  Als u interesse hebt in het gebruik van de takenlijstgegevens in uw Project Server-database, maar geen Project Web App-site binnen de siteverzameling wilt maken waarin uw takenlijst wordt opgeslagen, kunt u de Project Web App-siteverzamelingsfuncties inschakelen zonder een Project Web App-site te maken.

Als u een bestaande takenlijst wilt toevoegen aan Project Web App vanuit SharePoint, moet u eerst het webonderdeel Projecten toevoegen aan een pagina op de site. U moet deze configuratieprocedure eenmalig uitvoeren.

Het webonderdeel Projecten toevoegen aan een pagina:

 1. Klik op de pagina waaraan u een knop wilt toevoegen om een takenlijst te importeren op Pagina en klik vervolgens op Bewerken.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Onderdelen op Webonderdeel.

 3. Klik onder Categorieën op Project Web App.

 4. Klik onder Onderdelen op Projecten en klik vervolgens op Toevoegen.

 5. Klik eenmaal in het webonderdeel Projecten en klik vervolgens op het tabblad Webonderdeel op Eigenschappen van webonderdeel.

 6. Klik in het deelvenster Projecten dat wordt weergegeven op Project Web App om dit uit te vouwen.

 7. Typ de URL op het hoogste niveau van de siteverzameling die uw takenlijst bevat in het vak URL van Project Web App en klik vervolgens op OK.

 8. Klik op het tabblad pagina in de groep bewerken op Opslaan . of stoppen met bewerken.

Nadat het webonderdeel Projecten is toegevoegd, kunt u dit gebruiken zo vaak gebruiken als u wilt om takenlijsten toe te voegen aan Project Web App vanuit uw SharePoint-site.

Een bestaande takenlijst toevoegen:

 1. Klik eenmaal in het webonderdeel Projecten en klik op het tabblad Projecten.

 2. Klik in de groep Project op SharePoint-sites toevoegen.

 3. Schakel in het dialoogvenster SharePoint-sites toevoegen aan Project Web App het selectievakje in naast de site die de takenlijst bevat die u wilt opnemen in Project Web App.

  Opmerking:  In het dialoogvenster SharePoint-sites toevoegen aan Project Web App worden alleen de sites vermeld waartoe u toegang hebt in SharePoint. Als de site die u wilt toevoegen, zich bevindt op een site waartoe u geen toegang hebt, neemt u contact op met een beheerder van die site voor machtigingen.

 4. Typ in de kolom Projectnaam voor de geselecteerde rij de projectnaam die u wilt gebruiken in Project Web App voor deze gekoppelde SharePoint-takenlijst.

 5. Kies in de kolom Takenlijst voor de geselecteerde rij de takenlijst van de SharePoint-site die u wilt opnemen in Projecten.

  Tip:  Als u meerdere takenlijsten van verschillende sites wilt importeren, herhaalt u stap 3 tot en met 5 voor elke site. Als u meerdere takenlijsten van dezelfde site wilt importeren, voert u deze procedure uit en herhaalt u de procedure op dezelfde site, zodat u de toegevoegde takenlijst een andere naam kunt geven.

 6. Klik op Toevoegen om de takenlijst toe te voegen aan Projecten met de projectnaam die u hebt opgegeven.

Een takenlijst toevoegen vanuit Project Web App

Een bestaande SharePoint-takenlijst toevoegen vanuit Project Web App:

 1. Klik op de werkbalk Snel starten in Project Web App onder Projecten op Projecten.

 2. Klik op het tabblad Projecten in de groep Project op SharePoint-sites toevoegen.

 3. Schakel in het dialoogvenster SharePoint-sites toevoegen aan Project Server het selectievakje in naast de site die de takenlijst bevat die u wilt opnemen in Project Web App.

  Opmerking:  In het dialoogvenster SharePoint-sites toevoegen aan Project Server worden alleen de sites vermeld waartoe u toegang hebt in SharePoint. Als de site die u wilt toevoegen, zich bevindt op een site waartoe u geen toegang hebt, neemt u contact op met een beheerder van die site voor machtigingen.

 4. Typ in de kolom Projectnaam voor de geselecteerde rij de projectnaam die u wilt gebruiken in Project Web App voor deze gekoppelde SharePoint-takenlijst.

 5. Kies in de kolom Takenlijst voor de geselecteerde rij de takenlijst van de SharePoint-site die u wilt opnemen in Projecten.

  Tip:  Als u meerdere takenlijsten van verschillende sites wilt importeren, herhaalt u stap 3 tot en met 5 voor elke site. Als u meerdere takenlijsten van dezelfde site wilt importeren, voert u deze procedure uit en herhaalt u de procedure op dezelfde site, zodat u de toegevoegde takenlijst een andere naam kunt geven.

 6. Klik op Toevoegen om de takenlijst toe te voegen aan Projecten met de projectnaam die u hebt opgegeven.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×