Een database converteren naar de ACCDB-bestandsindeling

In Access worden databases in de ACCDB-bestandsindeling gemaakt. Deze indeling ondersteunt functies zoals velden met meerdere waarden, gegevensmacro's en publiceren naar Access Services.

U kunt databases die zijn gemaakt in Microsoft Office Access 2003, Access 2002, Access 2000 of Access 97, converteren naar de ACCDB-bestandsindeling. Houd er echter rekening mee dat een database in de ACCDB-indeling niet kan worden geopend of gekoppeld in lagere versies dan Access 2007.

Daarnaast ondersteunt de ACCDB-indeling geen replicatie of beveiliging op gebruikersniveau. Als u de database wilt delen met personen die Access 2003 of eerder gebruiken, of als u wilt werken met replicatie of beveiliging op gebruikersniveau, moet u de MDB-bestandsindeling gebruiken.

Opmerking: Hoewel ze dezelfde bestandsindeling hebben, kunnen sommige functies in Access 2010 en nieuwere versies niet worden gebruikt in Access 2007. Zie de sectie Access 2007gebruiken om een database te openen die is gemaakt of gewijzigd in nieuwere versies.

In dit artikel

Een Access 2000- of Access 2002-2003-database converteren naar de ACCDB-indeling

Als u een Access 2000- of Access 2002-2003-database (.MDB) wilt converteren naar de ACCDB-bestandsindeling, moet u de database eerst openen in Access 2007, Access 2010, Access 2013 of Access 2016 en deze vervolgens opslaan in de ACCDB-bestandsindeling.

 1. Klik op Bestand en vervolgens op Openen.

 2. Selecteer de Access 2000- of Access 2002-2003-database (.MDB) die u wilt converteren.

  Opmerking: Als het dialoogvenster Databaseverbetering wordt weergegeven, wil dat zeggen dat u een database opent met een bestandsindeling van vóór Access 2000. Zie de sectie Een Access 97-database converteren naar de ACCDB-indeling voor meer informatie hierover.

 3. Klik achtereenvolgens op Bestand, Opslaan als en Database opslaan als.

 4. Selecteer het bestandstype Access en klik op Opslaan als.

  Als er databaseobjecten zijn geopend wanneer u op Database opslaan als klikt, wordt er gevraagd of u deze objecten wilt sluiten voordat u de kopie maakt. Klik op Ja als u wilt dat de objecten worden gesloten, of klik op Nee als u het hele proces wilt annuleren. Indien nodig wordt u gevraagd om eventuele wijzigingen op te slaan.

 5. Typ in het dialoogvenster Opslaan als een bestandsnaam in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

  Er wordt een kopie van de database gemaakt, die vervolgens wordt geopend. De oorspronkelijke database wordt automatisch gesloten.

Een Access 97-database converteren naar de ACCDB-indeling

Vanaf Access 2013 is het niet meer mogelijk om een Access 97-database (.MDB) direct te converteren naar de ACCDB-bestandsindeling. U kunt een Access 97-database wel openen in een oudere versie van Access en de database opslaan met een indeling die wel kan worden geopend in Access 2013. U gaat bijvoorbeeld als volgt te werk om een Access 97-database te openen in Access 2003 en te converteren naar een indeling die kan worden geopend in Access 2013:

 1. Open de Access 97-database in Access 2003.

 2. Klik op Extra > Databasehulpprogramma's > Database converteren > naar Access 2002-2003-bestandsindeling.

 3. Voer een naam in voor de database en klik op Opslaan.

 4. Sluit Access 2003 en open Access 2013.

 5. Open de database en klik op Bestand > Opslaan als > Access-database (.ACCDB) > Opslaan als > Opslaan.

U kunt een Access 97-database ook converteren naar de ACCDB-indeling met Access 2007 of Access 2010. Wanneer u een Access 97-database opent in een van deze twee producten, wordt de wizard Databaseverbetering geopend die u helpt bij het converteren van de database naar de ACCDB-indeling.

Access 2007 gebruiken om een database te openen die is gemaakt of gewijzigd in nieuwere versies

Omdat in Access 2016, Access 2013, Access 2010 en Access 2007 dezelfde bestandsindeling wordt gebruikt, kunt u in Access 2007 een database openen die in Access 2010, Access 2013 of Access 2016 is gemaakt, zonder eerst de opdracht Opslaan als te gebruiken. Access 2016, Access 2013 en Access 2010 bevatten echter nieuwe functies die alleen in Access 2016, Access 2013 en Access 2010 kunnen worden uitgevoerd. Afhankelijk van de functie, kan een van de volgende problemen optreden wanneer u de database in Access 2007 wilt gebruiken:

 • U kunt het object niet wijzigen waarvoor de functie is gebruikt.

 • U kunt het object niet openen waarvoor de functie is gebruikt.

 • U kunt de database helemaal niet openen in Access 2007.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×