Een database versleutelen met een databasewachtwoord

Wanneer u onbevoegd gebruik van een Access-database wilt helpen voorkomen, kunt u de database versleutelen door een wachtwoord in te stellen. Als u het wachtwoord van een versleutelde database weet, kunt u de database ook ontsleutelen en het wachtwoord verwijderen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een database versleutelt met een wachtwoord en hoe u een database ontsleutelt en het wachtwoord verwijdert.

In eerdere versies van Access kunt u gebruikersaccounts en wachtwoorden maken met behulp van een functie met de naam gebruikersbeveiliging. In dit onderwerp wordt beveiliging op gebruikersniveau niet besproken, wat niet beschikbaar is wanneer u de ACCDB-bestandsindeling gebruikt.

Als u een database versleutelt en daarna het wachtwoord kwijtraakt, kunt u de database niet meer gebruiken. U kunt een databasewachtwoord niet verwijderen, wanneer u het wachtwoord niet weet.

In dit artikel

Overzicht

Een database versleutelen met een wachtwoord

Een gesplitste database versleutelen

Een database openen en versleutelen

Een wachtwoord van een database verwijderen

Overzicht

Het versleutelingshulpmiddel maakt uw gegevens onleesbaar voor andere hulpmiddelen en stelt een wachtwoord in dat nodig is om de database te kunnen gebruiken. Houd de volgende regels in gedachten:

 • De nieuwe versleutelingsfunctie is alleen van toepassing op databases in de .accdb-bestandsindeling.

 • Het hulpmiddel maakt gebruik van een sterker versleutelingsalgoritme dan wordt gebruikt in eerdere versies van Access.

 • Als u wilt versleutelen of een wachtwoord wilt toepassen op een database van een eerdere Access-versie (een MDB-bestand), worden de functies Versleutelen en Wachtwoord van Access 2003 gebruikt.

Boven aan pagina

Een database versleutelen met een wachtwoord

Met de stappen in dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een wachtwoord maakt en toepast op een Access-bureaubladdatabase.

Een database versleutelen

 1. Open de database in de modus Exclusief.

  Hoe open ik een database in de modus Exclusief?

  1. Klik op het tabblad Bestand op Openen

  2. Blader in het dialoogvenster Openen naar het bestand dat u wilt openen, en selecteer het bestand.

  3. Klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Exclusief openen. In de volgende afbeelding wordt het menu weergegeven.

   Een bestand openen in de modus Exclusief

 2. Klik op het tabblad Bestand op Info en klik op Versleutelen met wachtwoord

  Het dialoogvenster Databasewachtwoord instellen wordt geopend.

 3. Typ het wachtwoord in het vak Wachtwoord, typ het nogmaals in het vak Bevestigen en klik vervolgens op OK.

  Notities: 

  • Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter.

  • Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, ver weg van de gegevens die erdoor worden beschermd.

Boven aan pagina

Een gesplitste database versleutelen

Als u een gesplitste database wilt versleutelen, versleutelt u zowel de front-enddatabase als de back-enddatabase. Nadat u de back-enddatabase hebt versleuteld, stelt u de koppelingen naar de tabellen opnieuw in.

 1. Met behulp van de stappen in de vorige sectie een database versleutelen met een wachtwoordversleutelt u de back-enddatabase.

 2. Verwijder in de front-enddatabase de koppelingen naar de tabellen in de back-enddatabase en stel vervolgens de koppelingen opnieuw in. U moet het wachtwoord voor de back-enddatabase opgeven, wanneer u de koppelingen opnieuw instelt.

 3. Nadat u de tabellen opnieuw hebt gekoppeld, versleutelt u de front-enddatabase met behulp van de stappen in de sectie een database versleutelen met een wachtwoord.

Een database openen en versleutelen

Zorg ervoor dat u het wachtwoord niet vergeet. Als u het wachtwoord bent vergeten, kunt u het op geen enkele manier terugkrijgen.

 1. Open de versleutelde database zoals u elke andere database opent.

  Het dialoogvenster Wachtwoord is vereist wordt weergegeven.

 2. Typ het wachtwoord in het vak Geef het databasewachtwoord op en klik op OK.

Naar boven

Een wachtwoord van een database verwijderen

Opmerking: Wanneer u een wachtwoord van een database verwijdert, kunt u dit op elk gewenst moment opnieuw instellen (of door een ander wachtwoord vervangen) door de stappen in het gedeelte Een database versleutelen met een wachtwoord eerder in dit artikel te herhalen.

Een wachtwoord verwijderen

 1. Open de database in de modus Exclusief.

  Hoe open ik een database in de modus Exclusief?

  1. Klik op het tabblad Bestand op Openen

  2. Blader in het dialoogvenster Openen naar het bestand dat u wilt openen, en selecteer het bestand.

  3. Klik op de pijl naast de knop Openen en klik vervolgens op Exclusief openen. In de volgende afbeelding wordt het menu weergegeven.

   Een bestand openen in de modus Exclusief

 2. Klik op het tabblad Bestand op Info en klik op Database ontsleutelen. (Als u Access 2007 gebruikt op het tabblad hulpmiddelen voor databases , klikt u in de groep hulpmiddelen voor databases op database ontsleutelen.)

  Het dialoogvenster Databasewachtwoord opheffen wordt geopend.

 3. Typ het wachtwoord in het vak Wachtwoord en klik op OK.

Naar boven

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×