Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een eenvoudige formule maken in Excel

U kunt een eenvoudige formule maken om waarden op uw werkblad op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen. Eenvoudige formules beginnen altijd met een gelijkteken (=), gevolgd door constanten (getalwaarden) en rekenoperatoren, zoals plus (+), min (-), een asterisk (*) of een deelteken (/).

We nemen een eenvoudige formule als voorbeeld.

 1. Klik op het werkblad op de cel waarin u de formule wilt invoeren.

 2. Typ het gelijkteken = en vervolgens de constanten en operatoren (maximaal 8192 tekens) die u in de berekening wilt gebruiken.

  Typ voor ons voorbeeld =1+1.

  Notities: 

  • U hoeft de constanten niet in de formule te typen. U kunt ook de cellen selecteren waar de waarden in staan die u wilt gebruiken, en tussen het selecteren van de cellen door de operatoren typen.

  • Volgens de standaardvolgorde voor wiskundige bewerkingen worden vermenigvuldigen en delen uitgevoerd voordat er wordt opgeteld en afgetrokken.

 3. Druk op Enter (Windows) of Return (Mac).

Laten we naar een andere variant op een eenvoudige formule kijken. Typ =5+2*3 in een andere cel en druk op Enter of Return. Excel vermenigvuldigt de laatste twee getallen en telt het eerste getal bij het resultaat op.

AutoSom gebruiken

U kunt AutoSom gebruiken om snel een kolom of rij of getallen op te geven. Selecteer een cel naast de getallen die u wilt optelen, klik op AutoSom op het tabblad Start, druk op Enter (Windows) of Return (Mac) en dat is alles!

AutoSom op het tabblad Start

Wanneer u op AutoSom klikt, wordt automatisch een formule (met de functie SOM) ingevoerd om de getallen op te tellen.

Opmerking: U kunt ook ALT+= (Windows) of ALT+OPDRACHT+= (Mac) in een cel typen, waarna Excel automatisch de functie SOM invoegt.

Hier volgt een voorbeeld. Als u de getallen voor januari in dit entertainmentbudget wilt optellen, selecteert u cel B7 (de cel direct onder de kolom met getallen). Klik vervolgens op AutoSom. Er verschijnt dan een formule in cel B7 en de cellen die u optelt worden gemarkeerd.

Formule gemaakt door te klikken op Start > AutoSom

Druk op Enter om het resultaat (95,94) in cel B7 weer te geven. U kunt de formule ook bekijken in de formulebalk boven in het Excel-venster.

Resultaat van AutoSom in cel B7

Notities: 

 • Als u een kolom met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct onder het laatste getal in de kolom. Als u een rij met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct rechts van de rij met getallen.

 • Nadat u een formule hebt gemaakt, kunt u deze naar andere cellen kopiëren in plaats van dat u de formule steeds opnieuw typt. Als u bijvoorbeeld de formule van cel B7 naar cel C7 kopieert, wordt de formule in C7 automatisch aangepast aan de nieuwe locatie en worden de getallen in C3:C6 berekend.

 • U kunt AutoSom ook gebruiken voor meer dan één cel tegelijk. U kunt bijvoorbeeld B7 en C7 markeren en vervolgens op AutoSom klikken om beide kolommen tegelijk op te tellen.

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Zo nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Opmerking: Als u de resultaten voor formules wilt weergeven, selecteert u de formules en drukt u op F2 en vervolgens op Enter (Windows) of Return (Mac).

Gegevens

2

5

Formule

Beschrijving

Resultaat

=A2+A3

Telt de waarden in de cellen A1 en A2 op

=A2+A3

=A2-A3

Trekt de waarde in cel A2 af van de waarde in A1

=A2-A3

=A2/A3

Deelt de waarde in cel A1 door de waarde in A2

=A2/A3

=A2*A3

Vermenigvuldigt de waarde in cel A1 met de waarde in A2

=A2*A3

=A2^A3

Verheft de waarde in cel A1 tot de exponentiële waarde in A2

=A2^A3

Formule

Beschrijving

Resultaat

=5+2

Telt 5 en 2 bij elkaar op

=5+2

=5-2

Trekt 2 van 5 af

=5-2

=5/2

Deelt 5 door 2

=5/2

=5*2

Vermenigvuldigt 5 met 2

=5*2

=5^2

Verheft 5 tot de macht 2

=5^2

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Communities.

Overzicht van formules in Excel

Functie SOM

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×