Een externe lijst naar Excel exporteren

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt gegevens synchroniseren tussen een externe lijst en Microsoft Excel, en beide gegevenssets up-to-date houden. Zo kunt u bijvoorbeeld een productvoorraad bijhouden in een lijst, zodat deze gegevens gemakkelijk kunnen worden gedeeld en bijgewerkt, maar ook regelmatig een voorraadanalyse uitvoeren met Microsoft Excel.

Opmerking:  U kunt een externe lijst niet synchroniseren met oudere Excel-versies dan Excel 2013. Doet u dit toch, dan verschijnt het bericht “Kan geen verbinding maken met de lijst".

Zie inhoud over externe gegevens zoekenvoor meer informatie.

Voor het werken met externe gegevens moet u een paar dingen doen, zodat u veilig toegang hebt tot de gegevens. De volgende informatie kan u helpen uw vervolgstappen te plannen. Als u problemen ondervindt bij het werken met externe gegevens, kunt u deze mogelijk achterhalen aan de hand van deze informatie. Voor toegang tot externe gegevens doet u het volgende:

De externe gegevensbron voorbereiden    Een beheerder moet mogelijk een account maken en machtigingen verlenen voor de gegevensbron, zodat de juiste personen toegang hebben tot de gegevens en de gegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen. In een externe database kan de beheerder ook specifieke tabellen, weergaven, query's en dergelijke maken om de resultaten te beperken tot het hoognodige en om de prestaties te verbeteren.

SharePoint-services en accounts configureren    Een beheerder moet de Business Data Connectivity-services en de Secure Store-service activeren. Zie Configure Business Connectivity Services solutions for SharePoint 2013 (Engelstalig) en Een externe lijst maken van een SQL Azure-tabel met Business Connectivity Services en Secure Store voor informatie over deze services.

Secure Store-services configureren    Een beheerder moet het volgende doen: de beste toegangsmethode voor de externe gegevensbron bepalen, een doeltoepassing maken en de referenties voor de doeltoepassing instellen. Een Secure Store-doeltoepassing maken of bewerken.

Business Data Connectivity-services configureren    Een beheerder moet ervoor zorgen dat de gebruiker die het externe inhoudstype maakt, machtigingen heeft voor de BDC-metagegevensopslag en dat de juiste gebruikers toegang hebben tot het externe inhoudstype waarop de externe lijst is gebaseerd. Zie Configure Business Connectivity Services solutions for SharePoint 2013 (Engelstalig) voor meer informatie.

Een extern inhoudstype maken    Een gebruiker moet een extern inhoudstype definiëren dat informatie bevat over verbindingen, toegang, werking, kolommen, filters en andere metagegevens die worden gebruikt om gegevens op te halen uit de externe gegevensbron.

Een externe lijst maken    Een gebruiker moet een externe lijst maken op basis van het externe inhoudstype en indien nodig een of meer weergaven van de externe lijst maken.

Controleren of de Office-producten gereed zijn voor gebruik    Als u externe gegevens wilt synchroniseren met Office-producten, dient u te beschikken over ten minste Windows 7 en de gratis softwareproducten SQL Server Compact 4.0, .NET Framework 4 en WCF Data Services 5.0 voor OData V3. Deze producten moeten zijn geïnstalleerd op elke clientcomputer. (Indien nodig wordt u automatisch gevraagd de software te downloaden.) Controleer tijdens de installatie van Office ook of de optie Business Connectivity Services is ingeschakeld (dit is standaard het geval). Met deze optie wordt de Business Connectivity Services Client Runtime geïnstalleerd. Dit onderdeel heeft de volgende taken: het cachen en synchroniseren van externe gegevens, het toewijzen van bedrijfsgegevens aan externe inhoudstypen, het weergeven van de keuzelijst voor externe items in Office-producten en het uitvoeren van aangepaste oplossingen in Office-producten.

Voor het downloaden van de vereiste softwareproducten raadpleegt u: Prerequisite software needed to work with external data in Office 2013 (Engelstalig).

Zie voor meer algemene informatie over het gebruik van externe gegevens: materiaal zoeken over externe gegevens.

De externe lijst naar Excel exporteren

  1. Navigeer naar de SharePoint-site met de lijst.

  2. Klik op de werkbalk Snel Starten op de naam van de SharePoint-lijst of klik in het menu Instellingen Knop Office 365-instellingen op Site-inhoud of Alle site-inhoud weergeven. Klik vervolgens in de juiste lijstsectie op de naam van de lijst.

  3. Klik op Lijst en vervolgens op Exporteren naar Excel.

    Deze functie is standaard ingeschakeld op externe lijsten, maar kan door een systeembeheerder worden uitgeschakeld.

  4. Klik op OK als u wordt gevraagd de bewerking te bevestigen.

  5. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Openen.

  6. Als u wordt gevraagd of u gegevensverbindingen op uw computer wilt inschakelen, klikt u op Inschakelen indien u denkt dat de verbinding met de gegevens op de SharePoint-site veilig is.

Een Excel-tabel wordt gemaakt met een gegevensverbinding die is gebaseerd op een webquerybestand. De kolommen in de geëxporteerde tabel worden bepaald door de huidige weergave van de externe lijst. De externe gegevens die worden geëxporteerd, worden bepaald door de filters die zijn gedefinieerd voor het externe inhoudstype en in de weergave voor de externe lijst en de taalinstellingen voor de SharePoint-site. Paginalimieten worden genegeerd.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×