Met een groepsvak of een besturingselement Frame kunt u gerelateerde besturingselementen (zoals keuzerondjes, selectievakjes of nauw verwante inhoud) in een visuele eenheid groeperen.

Groepsvakken en Frame-besturingselementen zijn rechthoekige objecten met optionele labels. U kunt een groepsvak of een besturingselement Frame gebruiken om gerelateerde items op een formulier visueel te ordenen. In een toepassing voor klantorders kunt u bijvoorbeeld de naam, het adres en het rekeningnummer van een klant groeperen. U kunt ook in een bestelformulier een lijst met beschikbare artikelen groeperen.

Groepsvak (formulierbesturingselement)

Voorbeeld van een besturingselement Groepsvak van de werkbalk Formulieren

Besturingselement Frame (ActiveX-besturingselement)

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Groepsvak

Welk type besturingselement wilt u gebruiken?

 1. Zorg ervoor dat het tabblad Ontwikkelaars beschikbaar is.

  Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

  1. Klik op Bestand > Opties > Lint aanpassen.

  2. Klik onder Het lint aanpassenop Hoofdtabbladen in de vervolgkeuzelijst.

  3. Schakel het selectievakje Ontwikkelaars in en klik op OK.

  4. Zorg ervoor dat u zich in de ontwerpmodus hebt. Klik op het tabblad Ontwikkelaars op Ontwerpmodus Knopafbeelding.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars op Invoegenen klik vervolgens onder Formulierbesturingselementen op Knopafbeelding.

  Het Access-lint

 3. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van het groepsvak wilt plaatsen.

 4. Plaats gerelateerde besturingselementen binnen de rand van het vak Groep.

  Voorbeeld:

  1. Selectievakjes, zoals een lijst met verwante producten voor inkoop

  2. Labels en tekstvakken, zoals naam- en adresgegevens

  3. Keuzerondjes voor opties die elkaar wederzijds uitsluiten, zoals Klein, Normaal of Groot

 5. Als u de eigenschappen van het besturingselement wilt opgeven, klikt u met de rechtermuisknop op het besturingselement en vervolgens op Besturingselement opmaken.

 1. Zorg ervoor dat het tabblad Ontwikkelaars beschikbaar is.

  Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

  1. Klik op Bestand > Opties > Lint aanpassen.

  2. Klik onder Het lint aanpassenop Hoofdtabbladen in de vervolgkeuzelijst.

  3. Schakel het selectievakje Ontwikkelaars in en klik op OK.

  4. Zorg ervoor dat u zich in de ontwerpmodus hebt. Klik op het tabblad Ontwikkelaars op Ontwerpmodus Knopafbeelding.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars op Invoegenen klik ActiveX besturingselementenop Meer besturingselementen Knopafbeelding.

  Het Access-lint

 3. Selecteer in het dialoogvenster Meer besturingselementen Microsoft Forms 2.0 Frame in de lijst met beschikbare besturingselementen op uw computer.

 4. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van het besturingselement Frame wilt plaatsen.

 5. Als u de eigenschappen van het besturingselement wilt opgeven, klikt u op het tabblad Ontwikkelaars op Eigenschappen Bijschrift 4.

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op het besturingselement klikken en vervolgens op Eigenschappen klikken.

  Het dialoogvenster Eigenschappen wordt geopend. Voor gedetailleerde informatie over een eigenschap selecteert u de eigenschap en drukt u op F1 om een Visual Basic Help-onderwerp weer te geven. U kunt ook de naam van de eigenschap in het vak Zoeken van de Help van Visual Basic typen.

  In deze tabel worden de beschikbare eigenschappen samengevat op basis van functionele categorieën.

Als u het volgende wilt doen

Gebruikt u deze eigenschap

Algemeen:

Of het besturingselement wordt geladen wanneer de werkmap wordt geopend. (Genegeerd voor ActiveX besturingselementen.)

AutoLoad (Excel)

Opgeven of het besturingselement de focus kan krijgen en kan reageren op gebeurtenissen die door de gebruiker worden gegenereerd

Enabled (formulier)

Opgeven of het besturingselement kan worden bewerkt

Locked (formulier)

De naam van het besturingselement opgeven

Name (formulier)

Opgeven hoe het besturingselement wordt gekoppeld aan de cellen eronder (vrij zwevend, verplaatsen maar niet het formaat wijzigen of verplaatsen en formaat wijzigen)

Placement (Excel)

Opgeven of het besturingselement kan worden afgedrukt

PrintObject (Excel)

Opgeven of het besturingselement zichtbaar is of verborgen blijft

Visible (formulier)

Tekst:

Lettertypekenmerken opgeven (vet, cursief, grootte, doorhalen, onderstrepen en gewicht)

Vet, Cursief, Punten, Doorhalen, Onderstrepen, Gewicht (formulier)

Beschrijvende tekst op het besturingselement opgeven waaraan het element kan worden herkend of die het element beschrijft

Caption (formulier)

Formaat en positie:

De hoogte of breedte in punten opgeven

Height, Width (formulier)

De afstand opgeven tussen het besturingselement en de linkerrand of bovenste rand van het werkblad

Left, Top (formulier)

Opmaak:

De achtergrondkleur opgeven

BackColor (formulier)

De kleur van de rand

BorderColor (formulier)

De voorgrondkleur opgeven

ForeColor (formulier)

Opgeven of het besturingselement een schaduw heeft

Shadow (Excel)

Uiterlijk van de rand (geen, verhoogd, verzonken, kader of opstaand).

SpecialEffect (formulier)

Afbeelding:

De bitmap selecteren die in het besturingselement wordt weergegeven

Picture (formulier)

De locatie van een achtergrondafbeelding opgeven (linksboven, rechtsboven, midden enzovoort)

PictureAlignment (formulier)

De manier opgeven waarop de achtergrondafbeelding op het besturingselement wordt weergegeven (bijsnijden, uitrekken of in- of uitzoomen)

PictureSizeMode (formulier)

Opgeven of er meerdere kopieën van de afbeelding naast elkaar in het besturingselement worden weergeven

PictureTiling (formulier)

Toetsenbord en muis:

Een aangepast muispictogram selecteren

MouseIcon (formulier)

Het type aanwijzer selecteren dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis op een bepaald object plaatst (bijvoorbeeld standaard, pijl of invoegteken)

MousePointer (formulier)

Specifiek voor frame:

Het type rand opgeven dat wordt gebruikt, ofwel één lijn of geen

BorderStyle (formulier)

Opgeven of het besturingselement verticale schuifbalken, horizontale schuifbalken of beide heeft

ScrollBars (formulier)

Opgeven welke actie moet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker het laatste besturingselement op een frame of pagina verlaat (alle formulieren of huidige formulier)

Cycle (formulier)

Opgeven of schuifbalken zichtbaar blijven wanneer ze niet nodig zijn

KeepScrollBarsVisible (formulier)

De hoogte of breedte in punten opgeven van het totale gebied dat kan worden bekeken met de schuifbalken

ScrollHeight, ScrollWidth (formulier)

De afstand in punten opgeven van de linkerrand of bovenste rand van het logische formulier vanaf de linkerrand of bovenste rand van het frame

ScrollLeft, ScrollTop (formulier)

Opgeven hoeveel de grootte van een afbeelding in het frame moet worden gewijzigd

Zoom (formulier)

Notities: 

 • Als u van plan bent het besturingselement Frame vaker te gebruiken, kunt u het besturingselement toevoegen aan een werkblad 'Opgeslagen besturingselementen' en het werkblad opslaan voor hergebruik. De volgende keer dat u het besturingselement Frame wilt gebruiken, opent u dat werkblad en kopieert u vervolgens het besturingselement Frame naar het werkbladformulier dat u bewerkt.

 • Standaard sluiten alle keuzerondjes in een frame elkaar wederzijds uit.

 • U kunt ook een wisselknop in een frame gebruiken om een of meer items uit een verwante groep te selecteren. U kunt bijvoorbeeld een bestelformulier maken met een lijst met beschikbare items met vóór elk item een wisselknop.

Welk type besturingselement wilt u gebruiken?

 1. Zorg ervoor dat het tabblad Ontwikkelaars beschikbaar is.

  Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Schakel in de categorie Populair onder Topoptiesvoor het werken met Excel het selectievakje Ontwikkelaars weergeven in het lint in en klik vervolgens op OK.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Invoegen en klik vervolgens onder Formulierbesturingselementen op Groep Knopafbeelding.

  Het Access-lint

 3. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van het groepsvak wilt plaatsen.

 4. Plaats gerelateerde besturingselementen binnen de rand van het vak Groep.

  Voorbeeld:

  1. Selectievakjes, zoals een lijst met verwante producten voor inkoop

  2. Labels en tekstvakken, zoals naam- en adresgegevens

  3. Keuzerondjes voor opties die elkaar wederzijds uitsluiten, zoals Klein, Normaal of Groot

 5. Als u de eigenschappen van het besturingselement wilt opgeven, klikt u met de rechtermuisknop op het besturingselement en vervolgens op Besturingselement opmaken.

 1. Geef het tabblad Ontwikkelaars weer als dit tabblad niet wordt weergegeven.

  Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Schakel in de categorie Populair onder Topoptiesvoor het werken met Excel het selectievakje Ontwikkelaars weergeven in het lint in en klik vervolgens op OK.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Invoegen enklik vervolgens onder ActiveX Besturingselementenop Meer besturingselementen Knopafbeelding.

  Het Access-lint

 3. Selecteer in het dialoogvenster Meer besturingselementen Microsoft Forms 2.0 Frame in de lijst met beschikbare besturingselementen op uw computer.

 4. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van het besturingselement Frame wilt plaatsen.

 5. Als u het ActiveX-besturingselement wilt bewerken, moet u zich in de ontwerpmodus bevinden. Schakel op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen ontwerpmodus Knopafbeelding.

 6. Als u de eigenschappen van het besturingselement wilt opgeven, klikt u op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen Bijschrift 4.

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op het besturingselement klikken en vervolgens op Eigenschappen klikken.

  Het dialoogvenster Eigenschappen wordt geopend. Voor gedetailleerde informatie over een eigenschap selecteert u de eigenschap en drukt u op F1 om een Visual Basic Help-onderwerp weer te geven. U kunt ook de naam van de eigenschap in het vak Zoeken van de Help van Visual Basic typen.

  In deze tabel worden de beschikbare eigenschappen samengevat op basis van functionele categorieën.

Als u het volgende wilt doen

Gebruikt u deze eigenschap

Algemeen:

Of het besturingselement wordt geladen wanneer de werkmap wordt geopend. (Genegeerd voor ActiveX besturingselementen.)

AutoLoad (Excel)

Opgeven of het besturingselement de focus kan krijgen en kan reageren op gebeurtenissen die door de gebruiker worden gegenereerd

Enabled (formulier)

Opgeven of het besturingselement kan worden bewerkt

Locked (formulier)

De naam van het besturingselement opgeven

Name (formulier)

Opgeven hoe het besturingselement wordt gekoppeld aan de cellen eronder (vrij zwevend, verplaatsen maar niet het formaat wijzigen of verplaatsen en formaat wijzigen)

Placement (Excel)

Opgeven of het besturingselement kan worden afgedrukt

PrintObject (Excel)

Opgeven of het besturingselement zichtbaar is of verborgen blijft

Visible (formulier)

Tekst:

Lettertypekenmerken opgeven (vet, cursief, grootte, doorhalen, onderstrepen en gewicht)

Vet, Cursief, Punten, Doorhalen, Onderstrepen, Gewicht (formulier)

Beschrijvende tekst op het besturingselement opgeven waaraan het element kan worden herkend of die het element beschrijft

Caption (formulier)

Formaat en positie:

De hoogte of breedte in punten opgeven

Height, Width (formulier)

De afstand opgeven tussen het besturingselement en de linkerrand of bovenste rand van het werkblad

Left, Top (formulier)

Opmaak:

De achtergrondkleur opgeven

BackColor (formulier)

De kleur van de rand

BorderColor (formulier)

De voorgrondkleur opgeven

ForeColor (formulier)

Opgeven of het besturingselement een schaduw heeft

Shadow (Excel)

Uiterlijk van de rand (geen, verhoogd, verzonken, kader of opstaand).

SpecialEffect (formulier)

Afbeelding:

De bitmap selecteren die in het besturingselement wordt weergegeven

Picture (formulier)

De locatie van een achtergrondafbeelding opgeven (linksboven, rechtsboven, midden enzovoort)

PictureAlignment (formulier)

De manier opgeven waarop de achtergrondafbeelding op het besturingselement wordt weergegeven (bijsnijden, uitrekken of in- of uitzoomen)

PictureSizeMode (formulier)

Opgeven of er meerdere kopieën van de afbeelding naast elkaar in het besturingselement worden weergeven

PictureTiling (formulier)

Toetsenbord en muis:

Een aangepast muispictogram selecteren

MouseIcon (formulier)

Het type aanwijzer selecteren dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis op een bepaald object plaatst (bijvoorbeeld standaard, pijl of invoegteken)

MousePointer (formulier)

Specifiek voor frame:

Het type rand opgeven dat wordt gebruikt, ofwel één lijn of geen

BorderStyle (formulier)

Opgeven of het besturingselement verticale schuifbalken, horizontale schuifbalken of beide heeft

ScrollBars (formulier)

Opgeven welke actie moet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker het laatste besturingselement op een frame of pagina verlaat (alle formulieren of huidige formulier)

Cycle (formulier)

Opgeven of schuifbalken zichtbaar blijven wanneer ze niet nodig zijn

KeepScrollBarsVisible (formulier)

De hoogte of breedte in punten opgeven van het totale gebied dat kan worden bekeken met de schuifbalken

ScrollHeight, ScrollWidth (formulier)

De afstand in punten opgeven van de linkerrand of bovenste rand van het logische formulier vanaf de linkerrand of bovenste rand van het frame

ScrollLeft, ScrollTop (formulier)

Opgeven hoeveel de grootte van een afbeelding in het frame moet worden gewijzigd

Zoom (formulier)

Notities: 

 • Als u van plan bent het besturingselement Frame vaker te gebruiken, kunt u het besturingselement toevoegen aan een werkblad 'Opgeslagen besturingselementen' en het werkblad opslaan voor hergebruik. De volgende keer dat u het besturingselement Frame wilt gebruiken, opent u dat werkblad en kopieert u vervolgens het besturingselement Frame naar het werkbladformulier dat u bewerkt.

 • Standaard sluiten alle keuzerondjes in een frame elkaar wederzijds uit.

 • U kunt ook een wisselknop in een frame gebruiken om een of meer items uit een verwante groep te selecteren. U kunt bijvoorbeeld een bestelformulier maken met een lijst met beschikbare items met vóór elk item een wisselknop.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×