Een inhoudstype voor een lijst of bibliotheek wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u een site inhoudstype aan een specifieke lijst of bibliotheek toevoegt, kunt u deze aanpassen voor die locatie. Inhoudstypen die zijn gekoppeld aan de lijsten of bibliotheken worden lijstinhoudstypen genoemd. Wijzigingen die u in een lijstinhoudstype aanbrengt gelden alleen voor het exemplaar van dit inhoudstype dat is toegevoegd aan de lijst of bibliotheek. De bovenliggende site-inhoudstype voor het lijstinhoudstype is niet bijgewerkt met de wijzigingen. Als u een overgenomen kenmerken van een lijstinhoudstype aanpassen en het bovenliggende site-inhoudstype wordt bijgewerkt, wordt uw aanpassingen worden overschreven (tenzij u uw lijstinhoudstype alleen-lezen). Als u een lijstinhoudstype aanpast door het toevoegen van extra kenmerken die deze niet met het bovenliggende site-inhoudstype deelt, wordt deze aanvullende kenmerken worden niet overschreven als de bovenliggende site-inhoudstype wordt bijgewerkt.

U moet ten minste beschikken over de machtiging Lijsten beheren om inhoudstypen voor een lijst of bibliotheek te kunnen wijzigen.

Wat wilt u doen?

Een documentsjabloon toevoegen aan een inhoudstype

Documentsjablonen kunt u uitsluitend koppelen aan documentinhoudstypen, dus inhoudstypen die zijn afgeleid van een bovenliggend inhoudstype voor documenten. Als u een documentsjabloon aan een inhoudstype koppelt en auteurs nieuwe documenten van dit inhoudstype maken, worden deze alle op dezelfde sjabloon gebaseerd.

Stel dat uw organisatie een bepaalde documentsjabloon voor contractuele overeenkomsten gebruikt. Als u deze documentsjabloon aan het inhoudstype koppelt dat uw organisatie voor deze overeenkomsten gebruikt en er nieuwe overeenkomsten met behulp van dit inhoudstype worden gemaakt, worden deze alle op dezelfde documentsjabloon voor contractuele overeenkomsten gebaseerd.

 1. Ga naar de documentbibliotheek waarin u het inhoudstype met een documentsjabloon wilt bijwerken.

 2. Klik op het lint op het tabblad Bibliotheek en klik vervolgens op Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype dat u wilt wijzigen.

  Opmerking: Als op basis van de instellingen van de documentbibliotheek meerdere inhoudstypen niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet weergegeven op de pagina Aanpassen voor de bibliotheek.

 4. Klik onder Instellingen op Geavanceerde instellingen.

 5. Als de documentsjabloon die u wilt gebruiken, is opgeslagen op uw site, klikt u op Typ de URL van een bestaande documentsjabloon en typt u de URL voor de sjabloon die u wilt gebruiken.

  U kunt een URL die is gebaseerd op een locatie op een site of resource-map. Documentsjablonen kunnen worden opgeslagen op een van beide de site resource standaardlocatie http://Server de naam van de Site-naam/Document bibliotheek naam/formulieren/inhoudstype / of een locatie van de documentbibliotheek die specifiek om op te slaan documentsjablonen is ingesteld.

  De volgende tabel bevat voorbeelden van typen URL's die u kunt gebruiken. In de voorbeelden wordt verondersteld dat de standaardmap voor documentsjablonen (de map die de bestanden voor site-inhoudstypen bevat) bestaat op http://Servernaam/Site/Naam van documentbibliotheek/Formulieren/Naam van inhoudstype/ en dat de documentsjabloon de naam Docname.doc heeft.

Type URL

Voorbeeld

Relatief ten opzichte van site

Servernaam/Site/Bibliotheeknaam/Formulieren/Docname.doc

In relatie tot bronmap

Docname.doc

 1. Als u de gewenste documentsjabloon wilt uploaden, gaat u naar de sectie Documentsjabloon. Klik op Een nieuwe documentsjabloon uploaden en klik vervolgens op Bladeren. Blader in het dialoogvenster Bestand kiezen naar de locatie van het bestand dat u wilt gebruiken. Selecteer het bestand en klik op Openen.

 2. Klik op OK.

Naar boven

Wijzigingen aanbrengen in de kolommen voor een inhoudstype

U kunt aangeven welke eigenschappen of metagegevens u wilt opnemen voor een item van een specifiek inhoudstype door kolommen toe te voegen aan dat inhoudstype. Uw organisatie wil bijvoorbeeld een bepaalde set metagegevens bijhouden voor alle inkooporders, zoals rekeningnummer, projectnummer en projectmanager. Wanneer u kolommen voor rekeningnummer, projectnummer en projectmanager toevoegt aan het inhoudstype voor inkooporders, wordt aan gebruikers gevraagd om deze metagegevens op te geven voor items van dit inhoudstype.

Als een lijst of bibliotheek items van verschillende inhoudstypen bevat, kunt u per inhoudstype unieke metagegevens voor items verzamelen door kolommen rechtstreeks aan een bepaald inhoudstype toe te voegen en niet aan de lijst of bibliotheek.

U kunt kolommen voor een inhoudstype op diverse manieren wijzigen. U kunt het volgende doen:

Een kolom toevoegen

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarin u het inhoudstype wilt wijzigen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u in een lijst werkt, klikt u op het tabblad Lijst en vervolgens op Lijstinstellingen.

  • Als u in een bibliotheek werkt, klikt u op het tabblad Bibliotheek en vervolgens op Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype dat u wilt wijzigen.

  Opmerking: Als meerdere inhoudstypen voor de lijst of de bibliotheek niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet op de pagina Aanpassen voor de lijst of de bibliotheek weergegeven.

 4. Klik onder Kolommen op Toevoegen uit bestaande site- of lijstkolommen.

 5. Klik in de sectie Kolommen selecteren onder Kolommen selecteren uit op de pijl om de groep te selecteren waaruit u een kolom wilt toevoegen.

 6. Klik onder Beschikbare kolommen op de kolom die u wilt toevoegen en klik op Toevoegen om de kolom te verplaatsen naar de lijst Toe te voegen kolommen.

 7. Herhaal de stappen 5 en 6 als u meer kolommen wilt toevoegen.

 8. Klik op OK.

Naar boven

Een kolom verwijderen

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarin u het inhoudstype wilt wijzigen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u in een lijst werkt, klikt u op het tabblad Lijst en vervolgens op Lijstinstellingen.

  • Als u in een bibliotheek werkt, klikt u op het tabblad Bibliotheek en vervolgens op Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype dat u wilt wijzigen.

  Opmerking: Als op basis van de instellingen van de documentbibliotheek meerdere inhoudstypen niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet weergegeven op de pagina Aanpassen voor de bibliotheek.

 4. Klik onder Kolommen op de naam van de kolom die u uit het inhoudstype wilt verwijderen.

 5. Klik op de knop Verwijderen en klik op OK wanneer wordt gevraagd of u de kolom wilt verwijderen uit het inhoudstype.

  Opmerking: De knop Verwijderen is mogelijk niet voor alle kolommen van een inhoudstype aanwezig.

Naar boven

De kolomvolgorde wijzigen

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarin u het inhoudstype wilt wijzigen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u in een lijst werkt, klikt u op het tabblad Lijst en vervolgens op Lijstinstellingen.

  • Als u in een bibliotheek werkt, klikt u op het tabblad Bibliotheek en vervolgens op Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype dat u wilt wijzigen.

  Opmerking: Als op basis van de instellingen van de documentbibliotheek meerdere inhoudstypen niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet weergegeven op de pagina Aanpassen voor de bibliotheek.

 4. Klik onder Kolommen op Kolomvolgorde.

 5. Klik in de sectie Kolomvolgorde op de pijl naast de kolom die u een ander volgordenummer wilt geven in de kolom Positie van bovenaf en selecteer het gewenste volgordenummer.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Een kolom verplicht, optioneel of verborgen maken

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarin u het inhoudstype wilt wijzigen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u in een lijst werkt, klikt u op het tabblad Lijst en vervolgens op Lijstinstellingen.

  • Als u in een bibliotheek werkt, klikt u op het tabblad Bibliotheek en vervolgens op Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype dat u wilt wijzigen.

  Opmerking: Als op basis van de instellingen van de documentbibliotheek meerdere inhoudstypen niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet weergegeven op de pagina Aanpassen voor de bibliotheek.

 4. Klik onder Kolommen op de naam van de kolom die u verplicht wilt maken.

 5. Ga in de sectie Kolominstellingen op een van de volgende manieren te werk:

  • Als gebruikers verplicht informatie voor een kolom moeten opgeven, klikt u op Vereist.

  • Als gebruikers optioneel informatie voor een kolom kunnen opgeven, klikt u op Optioneel.

  • Als u een kolom wilt verbergen zodat deze niet wordt weergegeven in de formulieren Nieuw, Bewerken of Weergeven voor het inhoudstype, klikt u op Verborgen.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Een workflow toevoegen aan een inhoudstype

Werkstromen maken het mogelijk is om op te geven van een bedrijfsproces voor items en documenten op een site. Werkstromen kunnen worden gebruikt om te automatiseren en bepaalde algemene bedrijfsprocessen, zoals goedkeuring van documenten beheren of controleren. Een werkstroom toevoegt aan een inhoudstype, kunt u ervoor te zorgen dat alle items van dit inhoudstype onderhevig aan bedrijfsprocessen consistente zijn. Als u een werkstroom aan een inhoudstype is toegevoegd, kan deze werkstroom kan worden gestart op afzonderlijke items van dit inhoudstype.

U kunt uitsluitend een werkstroom aan een inhoudstype voor een lijst of bibliotheek toevoegen als er een werkstroom voor uw site of werkruimte is geïmplementeerd. Als er geen werkstromen beschikbaar zijn, neemt u contact op met de centrale beheerder.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarin u het inhoudstype wilt wijzigen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u in een lijst werkt, klikt u op het tabblad Lijst en vervolgens op Lijstinstellingen.

  • Als u in een bibliotheek werkt, klikt u op het tabblad Bibliotheek en vervolgens op Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype waaraan u een werkstroom wilt toevoegen.

  Opmerking: Als op basis van de instellingen van de lijst of bibliotheek meerdere inhoudstypen niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet weergegeven op de pagina Aanpassen voor de bibliotheek.

 4. Klik onder Instellingen op Werkstroominstellingen.

 5. Klik op Werkstroom toevoegen.

 6. Klik op de pagina Werkstroom toevoegen in de sectie Werkstroom op de gewenste werkstroomsjabloon.

 7. Typ in de sectie Naam een unieke naam voor de workflow.

 8. Geef in de sectie Takenlijst een takenlijst bij deze workflow moet worden gebruikt.

  • U kunt de standaardtakenlijst gebruiken, maar ook zelf een nieuwe lijst maken. Als u de standaardtakenlijst gebruikt, kunnen deelnemers aan de workflow hun workflowtaken in de weergave Mijn taken in de takenlijst eenvoudig zoeken en bekijken.

  • Maak een nieuwe takenlijst als bij de taken voor deze workflow gevoelige of vertrouwelijke gegevens betrokken zijn die u buiten de algemene takenlijst wilt houden.

  • Maak een nieuwe takenlijst als binnen uw organisatie een groot aantal workflows wordt gebruikt of als de workflows een groot aantal taken omvatten. In dergelijke gevallen wilt u mogelijk voor elke workflow een afzonderlijke takenlijst maken.

 9. Selecteer in de sectie Geschiedenislijst de geschiedenislijst die u in combinatie met deze workflow wilt gebruiken. De geschiedenislijst bevat alle gebeurtenissen die tijdens de diverse workflowinstanties hebben plaatsgevonden.

  U kunt de standaardgeschiedenislijst gebruiken of zelf een nieuwe lijst maken. Als binnen uw organisatie een groot aantal werkstromen wordt gebruikt, wilt u mogelijk voor elke werkstroom een afzonderlijke geschiedenislijst maken.

 10. Geef in de sectie Startopties op hoe, wanneer en door wie een workflow kan worden gestart.

  Opmerking: Het is mogelijk dat bepaalde opties niet beschikbaar zijn als deze niet worden ondersteund door de workflowsjabloon die u hebt geselecteerd.

 11. Klik op OK of op Volgende.

 12. Selecteer op de pagina Werkstroom aanpassen eventuele aanvullende opties en klik op OK.

Naar boven

Een inhoudstype het kenmerk Alleen-lezen geven

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarin u het inhoudstype het kenmerk Alleen-lezen wilt geven.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u in een lijst werkt, klikt u op het tabblad Lijst en vervolgens op Lijstinstellingen.

  • Als u in een bibliotheek werkt, klikt u op het tabblad Bibliotheek en vervolgens op Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype dat u alleen-lezen wilt maken.

  Opmerking: Als meerdere inhoudstypen voor de lijst of de bibliotheek niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet op de pagina Aanpassen voor de lijst of de bibliotheek weergegeven.

 4. Klik onder Instellingen op Geavanceerde instellingen.

 5. Klik in de sectie Alleen-lezen onder Moet dit inhoudstype het kenmerk Alleen-lezen hebben? op Ja.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Een informatiebeheerbeleid opgeven voor een inhoudstype

U kunt toepassen van een bestaand beleid van de siteverzameling site aan een lijstinhoudstype. U kunt ook een nieuw informatiebeheerbeleid maken die alleen voor een specifieke lijstinhoudstype geldt.

Een siteverzamelingsbeleid toepassen op een lijstinhoudstype

Als er voor uw site al informatiebeheerbeleid is gemaakt als siteverzamelingsbeleid, kunt u dit toepassen op afzonderlijke lijstinhoudstypen.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarin u het inhoudstype wilt wijzigen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u in een lijst werkt, klikt u op het tabblad Lijst en vervolgens op Lijstinstellingen.

  • Als u in een bibliotheek werkt, klikt u op het tabblad Bibliotheek en vervolgens op Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype waarop u een informatiebeheerbeleid wilt toepassen.

  Opmerking: Als op basis van de instellingen van de lijst of bibliotheek meerdere inhoudstypen niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet weergegeven op de pagina Aanpassen voor de lijst of bibliotheek.

 4. Klik onder Instellingen op Beleidsinstellingen voor informatiebeheer.

 5. Klik onder Beleid opgeven op Siteverzamelingsbeleid gebruiken en selecteer het beleid dat u wilt toepassen.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Een nieuw informatiebeheerbeleid maken voor een lijstinhoudstype

Het is mogelijk een informatiebeheerbeleid te definiëren dat uitsluitend op een bepaald lijstinhoudstype van toepassing is. Als u op deze manier een informatiebeheerbeleid maakt, kunt u dit beleid niet opnieuw gebruiken voor andere lijsten, bibliotheken of sites. Als voor een lijst of bibliotheek het beheer van meerdere inhoudstypen is toegestaan, kunt u geen informatiebeheerbeleid opgeven dat van toepassing is op de gehele lijst of bibliotheek. In plaats daarvan moet u een informatiebeheerbeleid definiëren voor elk afzonderlijk lijstinhoudstype dat is gekoppeld aan die lijst of bibliotheek.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarin u het inhoudstype wilt wijzigen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u in een lijst werkt, klikt u op het tabblad Lijst en vervolgens op Lijstinstellingen.

  • Als u in een bibliotheek werkt, klikt u op het tabblad Bibliotheek en vervolgens op Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype waarvoor u een informatiebeheerbeleid wilt definiëren.

  Opmerking: Als op basis van de instellingen van de lijst of bibliotheek meerdere inhoudstypen niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet weergegeven op de pagina Aanpassen voor de lijst of bibliotheek.

 4. Klik onder Instellingen op Beleidsinstellingen voor informatiebeheer.

 5. Klik onder Beleid opgeven op Beleid definiëren en klik vervolgens op OK.

 6. Typ op de pagina Beleid bewerken in de sectie Naam en administratieve beschrijving een beknopte beschrijving van het beleid dat u maakt.

  Wanneer u een beleid voor een lijstinhoudstype definieert, krijgt het beleid dezelfde naam als het lijstinhoudstype. U kunt uitsluitend unieke namen opgeven voor beleidsregels voor informatiebeheer die in de lijst Siteverzamelingsbeleid zijn gedefinieerd.

 7. Typ in de sectie Beleidsverklaring een verklaring waarin u voor gebruikers het doel van het beleid toelicht. Deze verklaring wordt weergegeven zodra gebruikers documenten of items openen waarop het beleid van toepassing is. Uit de verklaring moeten de beleidsfuncties blijken die op de inhoud van toepassing zijn of de speciale verwerking die voor de inhoud vereist is. De maximumlengte van een beleidsverklaring is 512 tekens.

 8. Selecteer in de volgende secties de afzonderlijke beleidsfuncties die u aan uw informatiebeheerbeleid wilt toevoegen.

  Zie de koppelingen onder Zie ook voor meer informatie over het configureren van de functies van de afzonderlijke beleidsregels voor informatiebeheer.

 9. Nadat u de gewenste opties hebt geselecteerd voor de diverse beleidsfuncties die u aan dit informatiebeheerbeleid wilt toevoegen, klikt u op OK om de beleidsfuncties toe te passen.

Naar boven

De instellingen van het documentinformatiepaneel wijzigen voor een inhoudstype

Het documentinformatiescherm, die wordt weergegeven in de volgende Microsoft Office 2010 -programma's: Word, Excel en PowerPoint, kunnen gebruikers weergeven en de eigenschappen van het inhoudstype voor een document dat is opgeslagen op een documentbeheerserver rechtstreeks vanuit de Office wijzigen programma's die ze gebruiken om het document te bewerken. Bijvoorbeeld, als het documentinhoudstype voor een specifieke bibliotheek bevat de statuskolom, kunnen gebruikers weergeven de eigenschap Status in het documentinformatiepaneel in Word wanneer ze het document bewerken. Zij kunnen ook het documentinformatiepaneel gebruiken voor het wijzigen van de waarde van de eigenschap Status van concept in definitief. Wanneer het document is opgeslagen op de server, wordt deze eigenschap wordt automatisch bijgewerkt in de kolom Status voor de bibliotheek.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarin u het inhoudstype wilt wijzigen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u in een lijst werkt, klikt u op het tabblad Lijst en vervolgens op Lijstinstellingen.

  • Als u in een bibliotheek werkt, klikt u op het tabblad Bibliotheek en vervolgens op Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype waarvoor u het documentinformatiepaneel wilt wijzigen.

  Opmerking: Als op basis van de instellingen van de lijst of bibliotheek meerdere inhoudstypen niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet weergegeven op de pagina Aanpassen voor de lijst of bibliotheek.

 4. Klik onder Instellingen op Instellingen van het documentinformatiepaneel.

 5. Ga in de sectie Sjabloon voor het documentinformatiepaneel op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een standaardsjabloon wilt gebruiken waarmee de eigenschappen (kolommen) worden weergegeven die voor het inhoudstype zijn gedefinieerd, klikt u op Standaardsjabloon voor Microsoft Office-toepassingen gebruiken.

  • Als u een bestaande aangepaste sjabloon wilt gebruiken, klikt u op Een bestaande aangepaste sjabloon gebruiken (URL, UNC, of URN) en typt u vervolgens het pad waarin de sjabloon is opgeslagen.

  • Als u een bestaande aangepaste sjabloon (XSN) wilt uploaden, klikt u op Bestaand aangepast sjabloon (XSN) uploaden voor gebruik en klikt u vervolgens op Bladeren om de gewenste sjabloon op te sporen.

   Opmerking: Als u een sjabloon op deze manier wilt uploaden, moet u de publicatie-URL uit de sjabloon in InfoPath verwijderen en de sjabloon daarna pas publiceren en uploaden.

  • Als u een aangepast paneel in InfoPath wilt maken, klikt u op Een nieuwe aangepaste sjabloon maken.

   Als u deze optie selecteert, wordt de standaardsjabloon door InfoPath gestart en weergegeven, die u vervolgens naar eigen inzicht kunt aanpassen.

 6. Geef in de sectie Altijd weergeven op of u dit documentinformatiepaneel automatisch wilt weergeven wanneer documenten van dit inhoudstype eerst worden geopend of in een Office 2010 -programma opgeslagen.

 7. Klik op OK.

Naar boven

Een inhoudstype uit een lijst of bibliotheek verwijderen

Wanneer u een inhoudstype uit een lijst of bibliotheek verwijdert, kunnen gebruikers geen items van dat inhoudstype meer maken in de lijst of bibliotheek. Als een inhoudstype uit een lijst of bibliotheek wordt verwijderd, worden items die met dat inhoudstype zijn gemaakt niet verwijderd.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waaruit u het inhoudstype wilt verwijderen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u in een lijst werkt, klikt u op het tabblad Lijst en vervolgens op Lijstinstellingen.

  • Als u in een bibliotheek werkt, klikt u op het tabblad Bibliotheek en vervolgens op Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype dat u wilt verwijderen.

  Opmerking: Als op basis van de instellingen van de lijst of bibliotheek meerdere inhoudstypen niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet weergegeven op de pagina Aanpassen voor de lijst of bibliotheek.

 4. Klik onder Instellingen op Dit inhoudstype verwijderen.

 5. Wanneer wordt gevraagd of u zeker weet dat u dit inhoudstype wilt verwijderen, klikt u op OK.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×