Als u een agenda in Visio wilt maken, begint u met de agendasjabloon en gebruikt u shapes om de perioden in te stellen, bijvoorbeeld dagelijks of jaarlijks. Sleep shapes vervolgens naar de agenda voor gebeurtenissen, herinneringen of notities en configureer deze om gegevens op te nemen over de gelegenheden die ze vertegenwoordigen.

De sjabloon Agenda is beschikbaar in de categorie Planning in Visio.

 1. Klik op Bestand > Nieuwen typ agenda in het zoekvak.

 2. Klik op de sjabloon Agenda en klik op Maken.

 3. Sleep vanuit Agendavormende shape voor het beste type agenda, zoals Dag,Week of Maand.

 4. Geef in het vak Configureren dat wordt weergegeven het datumbereik op dat u in de agenda wilt weergeven en stel de andere opties in en klik op OK. Configureren vult automatisch de juiste datums in de agendadagen.Een kalender maken in Visio

 1. Klik op Bestand > Nieuwen klik vervolgens in de lijst Voorgestelde zoekopdrachten op de categorie Planning.

 2. Klik op de agendasjabloon.

 3. Klik in het vak Beschrijving van agendasjabloon op Maken.

 4. Sleep vanuit Agendavormende shape voor het beste type agenda, zoals Dag,Week of Maand.

 5. Geef in het vak Configureren dat wordt weergegeven het datumbereik op dat u in de agenda wilt weergeven en stel de andere opties in en klik op OK. Configureren vult automatisch de juiste datums in de agendadagen.Een kalender maken in Visio

Als u het datumbereik van de agenda wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de agenda en klikt u op Configureren. Wijzig in het vak Configureren de begin- of einddatum.

Opmerking: Werkt het vak Configureren niet voor u? Zie Ik klik op Configureren voor een agenda, maar er gebeurt niets.

Een afspraak toevoegen of wijzigen

 1. Sleep vanuit Agendavormende shape Afspraak naar een agendadag.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de shape en selecteer Configureren.

 3. Geef in het vak Configureren de begin- en eindtijd en andere informatie over de afspraak op en klik op OK.

Als u de datum, tijd of andere informatie over een afspraak wilt wijzigen, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u op Configureren. Wijzig de gegevens vervolgens zo nodig.

Tip: Wanneer u het vak Shapegegevens op uw tekening hebt geopend, kunt u ook afspraakgegevens zien en wijzigen voor elke afspraak waarop u klikt. Als u het vak Shapegegevens wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop op een afspraak en klikt u op Shapegegevens. De tekening blijft geopend op de tekening totdat u de tekening sluit of sluit.

Een meerdaagse gebeurtenis toevoegen of wijzigen

 1. Sleep vanuit Agendavormende gebeurtenisvorm voor meerdere dagen naar de dag waarop de gebeurtenis begint.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de shape en selecteer Configureren.

 3. Geef in het vak Configureren de details op, zoals de einddatum en de einddatum, en klik vervolgens op OK.

Agenda-art toevoegen

Sleep vanuit Agendavormeneen shape, zoals Belangrijk,Feest,Punaiseof een weersvorm, naar de dag die u wilt markeren.

Tekst toevoegen aan de agenda

Dubbelklik op een shape in de agenda, inclusief een dag-, afspraak-, gebeurtenis- of tekenvorm, om automatisch een tekstvak te maken en tekst toe te voegen. Als u de tekst later wilt bewerken, dubbelklikt u nogmaals op de dag of vorm.

Een miniatuurafbeelding van de vorige of volgende maand toevoegen

 1. Sleep vanuit Agendavormende shape Miniatuurmaand naar de tekenpagina.

 2. Geef in het vak Shapegegevens de beste agendaopties op en klik vervolgens op OK.

Een week- of meerweekse agenda maken

 1. Sleep vanuit Agendavormende shape Week of Meerdere weken naar de tekenpagina.

 2. Geef in het vak Configureren dat wordt weergegeven de beste agendaopties op en klik vervolgens op OK.

Een jaarlijkse agenda maken

 1. Sleep vanuit Agendavormende shape Jaar naar de dag naar de tekenpagina.

 2. Geef in het vak Shapegegevens dat wordt weergegeven het jaar op dat u wilt weergeven als agenda en andere aanvullende opties en klik vervolgens op OK.

Agenda's maken

 1. Klik op het tabblad Bestand, klik op Nieuwen klik vervolgens op de categorie Planning.

 2. Dubbelklik op de sjabloon Agenda.

 3. Sleep vanuit Agendavormende shape voor het type agenda dat u naar de pagina wilt maken.

 4. Geef in het dialoogvenster Configureren dat wordt weergegeven de beste agendaopties op en klik vervolgens op OK.

Belangrijke dagen markeren

Een afspraak toevoegen of wijzigen

 1. Sleep vanuit Agendavormende shape Afspraak naar een agendadag.

 2. Geef in het dialoogvenster de afspraakopties op en klik op OK.

De afspraak is gekoppeld aan de dag en wordt met de dag verplaatst als u deze verplaatst. Als u een afspraak wilt wijzigen, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u vervolgens op Configureren.

Een eendaagse of meerdaagse gebeurtenis toevoegen of wijzigen

 1. Sleep vanuit Agendavormende gebeurtenisvorm voor meerdere dagen naar de dag waarop de gebeurtenis begint.

 2. Geef in het dialoogvenster Configureren de opties op en klik vervolgens op OK.

De gebeurtenis is gekoppeld aan de dag en wordt met de dag verplaatst als u deze verplaatst. Als u een gebeurtenis wilt wijzigen, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u vervolgens op Configureren.

Agenda-art toevoegen

 • Sleep vanuit Agendavormeneen shape, zoals Belangrijk,Vieringof Punaise,naar de dag die u wilt markeren.

Agenda-art wordt niet verplaatst als u de datum wijzigt. Als u de agenda echter verwijdert, wordt de vorm van de agenda-kunst ook verwijderd.

Een miniatuurafbeelding van de vorige of volgende maand toevoegen

 1. Sleep vanuit Agendavormende shape Miniatuurmaand naar de tekenpagina.

 2. Geef in het dialoogvenster Shapegegevens de beste agendaopties op en klik vervolgens op OK.

Een week- of meerweekse agenda maken

 1. Sleep vanuit Agendavormende shape Week of Meerdere weken naar de tekenpagina.

 2. Geef in het vak Configureren dat wordt weergegeven de beste agendaopties op en klik vervolgens op OK.

Een jaarlijkse agenda maken

 1. Sleep vanuit Agendavormende shape Jaar naar de dag naar de tekenpagina.

 2. Geef in het vak Shapegegevens dat wordt weergegeven het jaar op dat u wilt weergeven als agenda en andere aanvullende opties en klik vervolgens op OK.

Een week- of meerweekse agenda maken

Weekkalenders en agenda's met meerdere weken bieden veel flexibiliteit. Een wekelijkse agenda kan 2 tot 8 dagen duren.

Weekkalender

Een kalender met meerdere weken bevat weken uit dezelfde of aangrenzende maanden.

Kalender voor meerdere weken

Opmerking: Agenda's met meerdere weken die langer dan 35 dagen duren, passen niet op de standaardtekenpagina. U kunt het grootte van de agendavorm wijzigen door deze te selecteren en vervolgens een hoekselectiegreep te slepen Afbeelding van selectiegreep. Als u een agenda met meerdere weken wilt maken die aanzienlijk langer dan 35 dagen bespant, maakt u een nieuwe tekenpagina en voegt u vervolgens een nieuwe agenda met meerdere weken toe aan elke pagina in uw tekening.

 1. Wijs in het menu Bestand de knop Nieuwaan, wijs Planningaan en klik vervolgens op Agenda.

 2. Voor elke wekelijkse agenda die u wilt maken, klikt u in het menu Invoegen op Nieuwe pagina.

 3. Sleep vanuit Agendavormende shape Week of Meerdere weken naar elke tekenpagina.

 4. Geef in het dialoogvenster Configureren de beste agendaopties op en klik vervolgens op OK.

 5. Wijzig de titel door erop te dubbelklikken en vervolgens de beste tekst te typen.

  Tip: Als de titel niet zichtbaar is, klikt u met de rechtermuisknop op de week en klikt u vervolgens op Configureren. Schakel in het dialoogvenster het selectievakje Titel weergeven in.

 6. U kunt afspraken, gebeurtenissen of agenda-items toevoegen.

  • Een afspraak toevoegen of wijzigen

   1. Sleep vanuit Agendavormende shape Afspraak naar een agendadag.

   2. Geef in het dialoogvenster de afspraakopties op en klik op OK.

    De afspraak is gekoppeld aan de dag en wordt met de dag verplaatst als u deze verplaatst.

   3. Als u een afspraak wilt wijzigen, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u vervolgens op Configureren.

    Opmerking: Als u de datum van de dag wijzigt, wordt de afspraak verwijderd.

  • Een eendaagse of meerdaagse gebeurtenis toevoegen of wijzigen

   1. Sleep vanuit Agendavormende gebeurtenisvorm voor meerdere dagen naar de dag waarop de gebeurtenis begint.

    Opmerking: U kunt de shape Gebeurtenis met meerdere dagen gebruiken om gebeurtenissen te maken die één of meer dagen duren.

   2. Geef in het dialoogvenster Configureren het onderwerp, de locatie, de begindatum, de einddatum en de datumnotatie op en klik op OK.

    De gebeurtenis is gekoppeld aan de dag en wordt met de dag verplaatst als u deze verplaatst.

    Opmerking: Als u een eendaagse gebeurtenis hebt opgegeven, wordt de shape Meerdaagse gebeurtenis uitlijnd op de opgegeven datum. Als de gebeurtenis meer dan één dag bespant, wordt de shape uitgebreid over alle opgegeven datums.

   3. Als u een gebeurtenis wilt wijzigen, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u vervolgens op Configureren.

    Tip: U kunt ook de uiteinden van de shape Gebeurtenis met meerdere dagen slepen om het datumbereik uit te vouwen.

  • Agenda-art toevoegen

   1. Sleep vanuit Agendavormeneen shape, zoals Belangrijk,Vieringof Punaise,naar de dag waarop u deze wilt laten verschijnen.

    U kunt het teken van de agenda wijzigen door een selectiegreep te slepen Afbeelding van selectiegreep.

    Opmerking: Agenda-kunst wordt geassocieerd met de dag, niet met de datum waarop u deze hebt verplaatst, dus als u de datum wijzigt, wordt de vorm van de agendaart niet naar de nieuwe datum verplaatst. Als u de agenda echter verwijdert, wordt de vorm van de agenda-kunst ook verwijderd.

Een jaarlijkse agenda maken

U kunt een kalender van één jaar maken op één pagina, zoals in de volgende afbeelding, of een meerjarenkalender met elk jaar op een andere pagina.

Year calendar

 1. Wijs in het menu Bestand de knop Nieuwaan, wijs Planningaan en klik vervolgens op Agenda.

 2. Voor elke jaarlijkse agenda die u wilt maken, klikt u in het menu Invoegen op Nieuwe pagina.

 3. Sleep vanuit Agendavormende shape Jaar naar elke tekenpagina.

 4. Geef in het dialoogvenster Shapegegevens de beste agendaopties op en klik vervolgens op OK.

  Notities: 

  • Als u bepaalde dagen of maanden in een jaarkalender wilt markeren, subselecteert u de dag of maand die u wilt markeren. Klik op de werkbalk Opmaak op de pijl naast de knop Opvulkleur Knopafbeelding en klik vervolgens op de beste kleur. Herhaal dit voor de extra dagen of maanden die u wilt markeren.

  • Als u snel het jaar of de dag wilt wijzigen die weken beginnen, klikt u met de rechtermuisknop op de shape Jaar en klikt u vervolgens op Configureren.

  • Als u het kleurenschema voor het jaar wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op een leeg gebied op de tekenpagina en klikt u vervolgens op Kleurenschema's.

Zie ook

Ik klik op Configureren voor een kalender, maar er gebeurt niets

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×