Taken kunnen hun eigen agenda's hebben. Taken worden standaard gepland op basis van de projectkalender. Als u unieke of specifieke uitzonderingen wilt definiëren, zoals voor machines die tijdens vrije tijd worden uitgevoerd of een office-move die alleen in een weekend kan plaatsvinden, kunt u een taakkalender maken voor afzonderlijke taken. Een taakkalender die is gekoppeld aan een taak, overschrijven de projectagenda.

Opmerking: Wordt uw taak niet correct gepland of niet weergegeven zoals verwacht nadat u een taakkalender op een taak hebt toegepast? Zie Probleemoplossing hieronder.

 1. Kies op het tabblad Project in de groep Eigenschappen de optie Werktijd wijzigen.

 2. Kies Nieuwe agenda maken.

 3. Typ in het dialoogvenster Nieuwe basiskalender maken het type naam voor de nieuwe agenda en kies vervolgens of u een nieuwe basiskalender wilt maken of een agenda wilt maken die is gebaseerd op een kopie van een bestaande agenda.

 4. Kies OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Werktijd wijzigen.

 5. Als u de werkweek voor de taakkalender wilt wijzigen, selecteert u het tabblad Werkweken.

 6. Selecteer de rij in de tabel die de standaardplanning voor de taakkalender aangeeft en kies vervolgens Details.

 7. Selecteer in het dialoogvenster Details voor de dagen van de week die u wilt wijzigen tijdens de planning van de taak en selecteer een van de volgende opties:

  • Standaard werktijden van Project gebruiken voor deze dagen      Kies de dagen waarop de standaardwerktijden moeten worden gebruikt, van 8:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur, van maandag tot en met vrijdag en niet-werktijd in het weekend.

  • Dagen instellen op niet-werktijd      Kies de dagen waarop geen werk kan worden gepland. De wijziging die u aan te brengen, wordt weergegeven in alle maanden in de agenda.

  • Dag(en) instellen op deze specifieke werktijden      Als u de werktijden voor de geselecteerde dagen in de hele planning wilt instellen, typt u de tijden die u wilt laten beginnen in de vakken Van en de tijden die u wilt dat het werk eindigt in de vakken Aan.

 8. Klik met de rechtermuisknop op de taak, kies Informatie,selecteer het tabblad Geavanceerd en selecteer de agenda in de lijst Agenda.

  Dialoogvenster Taakgegevens

Problemen oplossen

Als u een agenda voor een taak maakt en later een resource aan de taak toewijst, kan de taak worden beïnvloed door niet-werktijd in een resourcekalender. In Project worden taken gepland op basis van de projectagenda en vervolgens op de resourcekalender (als een resource aan de taak is toegewezen).

Als een taakkalender wordt toegepast, wordt de projectagenda genegeerd. In plaats daarvan wordt de taak gepland op basis van de taakkalender en vervolgens op de resourcekalender (als een resource aan de taak is toegewezen). U kunt ervoor kiezen om de resourcekalender te negeren bij het plannen van de taak, maar u moet er rekening mee houden dat hierdoor mogelijk werk kan worden toegewezen tijdens de niet-werktijd van een resource.

Als u wilt dat de taakkalender de planning controleert en agenda's negeert voor specifieke resources die u aan de taak hebt toegewezen, selecteert u de taak, kiest u Informatie op het tabblad Taak, selecteert u het tabblad Geavanceerd en selecteert u het selectievakje Resourcekalenders negeren.

Wat kan ik nog meer doen met kalenders?

In Project kunt u uw planning nauwkeurig afstemmen met behulp van meerdere kalenders. Als u begrijpt hoe ze allemaal samenwerken, kunt u gemakkelijker plannen hoe de datums van uw project elkaar zullen beïnvloeden. Hieronder vindt u nog andere handige artikelen om een beter beeld te krijgen van de werkdagen en vrije dagen in uw organisatie.

PROJECTEN
Set the general working days and times for a project (De algemene werkdagen en -tijden voor een project instellen)
Create a new base calendar (Een nieuwe basiskalender maken)
Add a holiday to the project calendar (Een feestdag toevoegen aan de projectkalender)

RESOURCES
Een unieke planning instellen voor een bepaalde resource
De vakantiedagen van een resource toevoegen
De beschikbaarheid van resources wijzigen zonder een kalender te gebruiken

Tip:  Verwijder agenda's die u niet meer nodig hebt!

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×