Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden is een lijst met keuzemogelijkheden die eruitziet als een lijst met selectievakjes waarin u kunt bladeren, in tegenstelling tot een gewone keuzelijst. Gebruikers kunnen in de lijst net zoveel keuzevakjes inschakelen als nodig is. Afhankelijk van het ontwerp van de keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden kunnen gebruikers soms ook naast een van de selectievakjes een eigen lijstitem typen.

In dit artikel

Wanneer gebruik ik een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden?

Gebruik een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden als u een van de volgende dingen wilt doen:

 • Gebruikers de mogelijkheid bieden om meerdere items uit een lijst te selecteren.

 • Gebruikers de mogelijkheid bieden om een eigen waarde in een lijst te typen.

 • Standaard (vrijwel) alle items in een lijst weergeven op een formulier.

 • Waarden weergeven die worden opgehaald uit een vaste lijst, uit de gegevensbron van een formuliersjabloon of uit een externe gegevensbron, zoals een database of een Microsoft Windows SharePoint Services-lijst.

In de volgende afbeelding ziet u hoe gebruikers uitgaven in een formulier voor onkostendeclaratie aan meerdere categorieën kunnen toewijzen door selectievakjes in een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden in te schakelen. De ontwerper van het formulier heeft besloten om aangepaste categorieën toe te staan. Hierdoor kunnen gebruikers een waarde invoeren in een leeg vak naast het laatste selectievakje in de lijst.

Aangepaste waarde wordt als keuze toegevoegd in een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden

Nadat u een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden in uw formuliersjabloon hebt ingevoegd, geeft u de waarden op die u erin wilt opnemen. Anders krijgen gebruikers een lege lijst te zien wanneer ze een formulier openen dat op de betreffende formuliersjabloon is gebaseerd. In het dialoogvenster Eigenschappen van keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden kunt u de waarden zelf typen of de keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden zo configureren dat de waarden worden opgehaald uit een database of een andere gegevensbron.

Verwante besturingselementen

Microsoft Office InfoPath beschikt over besturingselementen die lijken op keuzelijsten met meerdere keuzemogelijkheden, maar een ander doel hebben. Aan de hand van de volgende lijst kunt u beslissen welk van deze besturingselementen het meest geschikt is voor uw formuliersjabloon:

Keuzelijst    - Net als bij een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden kunnen gebruikers in een gewone keuzelijst waarden uit een lijst selecteren. Bij een keuzelijst kunnen gebruikers echter slechts één item uit de lijst selecteren. Net als bij een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden worden in een gewone keuzelijst standaard alle items uit de lijst weergegeven.

Vervolgkeuzelijst    - Net als bij elke andere lijst krijgen gebruikers ook bij een vervolgkeuzelijst een lijst met alternatieven. Bij een vervolgkeuzelijst zijn de lijstwaarden echter verborgen tot de gebruiker op het besturingselement klikt. Gebruikers kunnen uit een vervolgkeuzelijst slechts één item selecteren.

Keuzelijst met invoervak    - Als u gebruikers de mogelijkheid wilt geven om een eigen lijstwaarde te typen óf een waarde uit een vooraf gedefinieerde lijst te kiezen, gebruikt u een keuzelijst met invoervak in plaats van een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden. Gebruikers kunnen uit een keuzelijst met invoervak slechts één item selecteren.

Keuzerondjes    - Net als bij een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden kunnen gebruikers bij een groep keuzerondjes selecteren uit een reeks keuzemogelijkheden. Maar anders dan bij een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden kunnen gebruikers uit een groep keuzerondjes slechts één optie kiezen. Verder klikken gebruikers bij keuzerondjes op een klein rondje om hun keuze te maken, in plaats van op een item in een keuzelijst.

Naar boven

De gebruikerservaring

Bij een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden maakt de gebruiker zijn keuzen door selectievakjes in een vak op het formulier in of uit te schakelen. Als het aantal selectievakjes te hoog is voor de hoogte van het besturingselement wordt aan de rechterzijde van het vak een schuifbalk weergegeven, zodat gebruikers de overige keuzemogelijkheden kunnen bekijken.

U kunt een formuliersjabloon zodanig ontwerpen dat gebruikers desgewenst hun eigen waarde in de lijst kunnen typen. In dat geval verschijnt een selectievakje met daarnaast een invoervak als het laatste item in de lijst.

Leeg vak in een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden

Als de gebruiker een aangepaste waarde wil invoeren, schakelt hij het selectievakje naast het invoervak in en typt hij de waarde in het gebied naast het selectievakje. Om dit mogelijk te maken, schakelt u het selectievakje Gebruikers toestaan om aangepaste waarden in te voeren in het dialoogvenster Eigenschappen van keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden in wanneer u de keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden toevoegt aan de formuliersjabloon.

Naar boven

Informatie over compatibiliteit

Wanneer u in InfoPath een formuliersjabloon ontwerpt, kunt u ervoor kiezen om een voor browsers compatibele formuliersjabloon te ontwerpen. Wanneer u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, zijn keuzelijsten met meerdere keuzemogelijkheden niet beschikbaar in het taakvenster Besturingselementen, aangezien dit type keuzelijst niet kan worden weergegeven in een webbrowser.

Naar boven

Een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden invoegen

Hoe u precies een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden invoegt, hangt af van het feit of u een geheel nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt of het ontwerp van de formuliersjabloon baseert op een database of een andere externe gegevensbron.

In de volgende afbeelding ziet u hoe een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden eruitziet wanneer deze is geselecteerd in de ontwerpmodus, voordat de ontwerper van de formuliersjabloon handmatig de keuzelijstwaarden toevoegt.

Lege keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden, geselecteerd in de ontwerpmodus

Besturingselementen kunnen afhankelijk of niet-afhankelijk zijn. Wanneer een besturingselement afhankelijk is, is het verbonden met een veld of groep in de gegevensbron zodat de in het besturingselement ingevoerde gegevens worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (.xml). Wanneer een besturingselement niet afhankelijk is, is het niet met een veld of groep verbonden en worden gegevens die zijn ingevoerd in het besturingselement, niet opgeslagen. Wanneer u een besturingselement selecteert of de muisaanwijzer erboven houdt, worden rechtsboven in het besturingselement tekst en een bindingspictogram weergegeven. De tekst geeft de groep of het veld aan waarvan het besturingselement afhankelijk is in de gegevensbron. Het pictogram geeft aan of het besturingselement correct is gebonden aan die groep of dat veld. Wanneer de binding correct is, wordt een groen pictogram weergegeven. Als er iets mis is met de binding, ziet u in plaats daarvan een blauw of rood pictogram.

De gegevensbron voor de formuliersjabloon bestaat uit velden en groepen die in een hiërarchische structuur worden weergegeven in het taakvenster Gegevensbron. Keuzelijsten met meerdere keuzemogelijkheden zijn altijd afhankelijk van herhalend veld binnen een groep. Met herhalende velden kunt u meer dan één waarde in het veld opslaan. In het volgende voorbeeld is de keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden Categorie in de formuliersjabloon afhankelijk van het herhalende veld categorie in het taakvenster Gegevensbron.

Relatie tussen keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden in formuliersjabloon en overeenkomstig veld in gegevensbron

Wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, is het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen standaard ingeschakeld. Daardoor kan InfoPath automatisch velden en groepen maken in de gegevensbron wanneer u besturingselementen aan de formuliersjabloon toevoegt. Deze velden en groepen worden aangegeven met pictogrammen voor mappen en bestanden in het taakvenster Gegevensbron.

Als u het ontwerp van de formuliersjabloon op een XML-bestand (Extensible Markup Language), database of webservice baseert, leidt InfoPath de velden en groepen in het taakvenster Gegevensbron af van die bestaande gegevensbron.

Een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden invoegen

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Voer in het taakvenster Besturingselementen een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje Gegevensbron automatisch maken als u in de gegevensbron automatisch een herhalend veld wilt maken waarvan de keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden afhankelijk is.

  • Als u de keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden afhankelijk wilt maken van een bestaand herhalend veld, schakelt u het selectievakje Gegevensbron automatisch maken uit.

   Opmerking: Als het selectievakje niet beschikbaar is, is de gegevensbron vergrendeld. Als u bijvoorbeeld het ontwerp van de formuliersjabloon baseert op een XML-schema, kunt u mogelijk geen nieuwe velden of groepen toevoegen aan de gegevensbron in InfoPath. Deze beperking helpt te voorkomen dat u in het schema per ongeluk wijzigingen aanbrengt die het schema ongeldig kunnen maken.

 4. Klik onder Besturingselementen invoegen op Keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden.

 5. Als u in stap 3 het selectievakje Gegevensbron automatisch maken hebt uitgeschakeld, selecteert u in het dialoogvenster Binding keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden een herhalend veld waarvan u de keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden afhankelijk wilt maken.

 6. Op de formuliersjabloon typt u de labeltekst boven of links van de keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden, gevolgd door een dubbele punt (:).

 7. Als u de waarden wilt opgeven die u in de lijst wilt laten opnemen, dubbelklikt u op de keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden.

 8. Klik op het tabblad Gegevens.

 9. Voer een van de volgende handelingen uit om de vervolgkeuzelijst te vullen:

  Typ zelf de waarden voor de lijst

  Deze optie is handig wanneer u een vooraf ingestelde, beperkte reeks waarden hebt en u niet verwacht dat die waarden in de toekomst zullen veranderen. Als de waarden dan toch zouden veranderen, moet u een bijgewerkte versie van uw formuliersjabloon publiceren, zodat gebruikers de meest recente items in de lijst kunnen zien en gebruiken.

  1. Klik op Toevoegen.

  2. Typ in het vak Waarde de tekst die u wilt opslaan als een gebruiker dit item kiest.

  3. Typ in het vak Weergavenaam de tekst die u voor dit item wilt weergeven en klik vervolgens op OK.

  4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor elk item dat u aan de vervolgkeuzelijst wilt toevoegen.

  5. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

  Waarden uit een ander deel van het formulier gebruiken

  Deze optie is handig als u wilt dat de waarden in uw lijst veranderen, afhankelijk van andere waarden die de gebruikers in hun formulier invoeren.

  1. Klik onder Items in keuzelijst op Waarden opzoeken in de gegevensbron van het formulier.

   De items in de vervolgkeuzelijst moeten worden gekoppeld aan een bepaalde herhalende groep of een herhalend veld in de formuliersjabloon.

  2. Klik op XPath selecteren Knopafbeeldingnaast het vak Items en klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op het herhalende veld of de herhalende groep met de velden die de waarden voor de vervolgkeuzelijst bevatten en klik vervolgens op OK.

  3. Klik op XPath selecteren Knopafbeeldingnaast het vak Waarde, klik op het veld dat de mogelijke waarden voor de items in de lijst bevat en klik vervolgens op OK. Een van deze waarden wordt opgeslagen in de onderliggende XML wanneer een gebruiker op een item in de vervolgkeuzelijst klikt.

  4. Klik op XPath selecteren Knopafbeeldingnaast het vak Weergavenaam, klik op het veld dat de waarden bevat die worden weergegeven in de lijst en klik vervolgens op OK.

   Tip: Als u wilt voorkomen dat waarden voor weergavenamen meerdere keren in de vervolgkeuzelijst worden weergegeven, selecteert u het selectievakje Alleen items met unieke weergavenaam weergeven.

  Waarden uit een database, webservice, XML-document of SharePoint-site gebruiken

  Deze optie is handig als u de waarden in een keuzelijst up-to-date wilt houden of regelmatig wilt laten vernieuwen. De waarden worden gewoonlijk opgeslagen in een database of andere externe gegevensbron en worden opgehaald telkens wanneer het formulier wordt geopend.

  1. Klik op Waarden opzoeken in een externe gegevensbron.

  2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

   • Als u al een gegevensverbinding hebt toegevoegd, klikt u erop in het vak Gegevensverbinding.

   • Klik op Toevoegen als u een gegevensverbinding wilt toevoegen en volg de instructies in de wizard Gegevensverbinding.

    De items in de vervolgkeuzelijst moeten worden gekoppeld aan een bepaald herhalend veld of een bepaalde herhalende groep.

  3. Klik op XPath selecteren Knopafbeeldingnaast het vak Items en klik vervolgens in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op de groep of het veld met de velden die de waarden voor de vervolgkeuzelijst bevatten en klik vervolgens op OK.

  4. Klik op XPath selecteren Knopafbeeldingnaast het vak Waarde, klik op het veld dat de mogelijke waarden voor de items in de lijst bevat en klik vervolgens op OK. Een van deze waarden wordt opgeslagen in de onderliggende XML wanneer een gebruiker op een item in de vervolgkeuzelijst klikt.

  5. Klik op XPath selecteren Knopafbeeldingnaast het vak Weergavenaam, klik op het veld dat de waarden bevat die worden weergegeven in de lijst en klik vervolgens op OK.

   Tip: Als u wilt voorkomen dat waarden voor weergavenamen meerdere keren in de vervolgkeuzelijst worden weergegeven, selecteert u het selectievakje Alleen items met unieke weergavenaam weergeven.

 10. Als u gebruikers de mogelijkheid wilt bieden om onder aan de keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden een eigen waarde te typen, schakelt u het selectievakje Gebruikers toestaan om aangepaste waarden in te voeren in.

Naar boven

Tips voor de indeling

Met de volgende tips kunt u het uiterlijk, de grootte en andere aspecten van een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden zo goed mogelijk op uw wensen afstemmen:

 • Als u de breedte van verschillende keuzelijsten met meerdere keuzemogelijkheden tegelijk wilt wijzigen, selecteert u de keuzelijsten met meerdere keuzemogelijkheden waarvan u de breedte wilt wijzigen, drukt u op Alt+Enter, klikt u op het tabblad Grootte en typt u daarna een nieuw getal in het vak Breedte.

 • Als u de achtergrondkleur van verschillende keuzelijsten met meerdere keuzemogelijkheden tegelijk wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende keuzelijsten met meerdere keuzemogelijkheden. Klik daarna in het menu Opmaak op Randen en arcering en voer op het tabblad Arcering de gewenste wijzigingen uit.

 • Als u het lettertype wilt aanpassen dat naast de selectievakjes in een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden wordt weergegeven, gebruikt u de vakken Lettertype en Tekengrootte op de werkbalk Opmaak. Als u voor alle keuzelijsten met meerdere keuzemogelijkheden op de formuliersjabloon het lettertype en de tekengrootte in één keer wilt wijzigen, klikt u op de keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden die de gewenste opmaak bevat en klikt u daarna in het menu Opmaak op Lettertype toepassen op alle besturingselementen van Keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden.

 • Als u de afstand wilt wijzigen tussen een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden en de omringende objecten, kunt u experimenteren met de marge-instellingen op het tabblad Grootte in het dialoogvenster Eigenschappen van keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden. Als u marges gebruikt om de tussenafstanden te wijzigen, hebt u een preciezere controle dan wanneer u alinea-einden gebruikt om de tussenafstanden te wijzigen.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×