Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Overzicht

Een klok kromme is een plot van de normale verdeling van een bepaalde gegevensverzameling. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een grafiek kunt maken van een klok curve in Microsoft Excel.

Meer informatie

n het volgende voorbeeld u kunt een klok curve maken met gegevens die zijn gegenereerd door Excel met behulp van het hulpmiddel voor het maken van aselecte getallen in Analysis ToolPak. Wanneer een reeks willekeurige getallen in Microsoft Excel is gegenereerd, kunt u een histogram maken met behulp van de willekeurige getallen en het hulpmiddel histogram van Analysis ToolPak. U kunt in het histogram een grafiek maken voor de weergave van een klok kromme.

Voer de volgende stappen uit om een voorbeeld van een klok te maken:

 1. Start Excel.

 2. Voer de volgende kolomkoppen in een nieuw werkblad in:

  A1:Original B1:Average C1:Bin D1:Random E1:Histogram G1:Histogram

 3. Voer de volgende gegevens in hetzelfde werkblad in:

  A2: 23  B2:
  A3: 25  B3: STDEV
  A4: 12  B4:
  A5: 24
  A6: 27
  A7: 57
  A8: 45
  A9: 19
 4. Voer de volgende formules in hetzelfde werkblad in:

  B2: =AVERAGE(A2:A9)
  B3:
  B4: =STDEV(A2:A9)

  In deze formules wordt respectievelijk het gemiddelde (gemiddelde) en de standaarddeviatie van de oorspronkelijke gegevens gegenereerd.

 5. Voer de volgende formules in om het opslaglocatie bereik voor het histogram te genereren:

  C2: =$B$2-3*$B4

  Hiermee wordt de onderste limiet van het opslaglocatie bereik gegenereerd. Dit getal staat voor drie standaarddeviaties die kleiner zijn dan het gemiddelde.

  C3: =C2+$B$4

  Met deze formule wordt een standaarddeviatie opgeteld bij het in de cel hierboven berekende getal.

 6. Selecteer cel C3, pak de vulgreep en voer de formule omlaag in cel C3 in cel C8.

 7. Voer de volgende stappen uit om de willekeurige gegevens te genereren die de basis vormen voor de klok kromme:

  1. Klik in het menu Extra op Gegevensanalyse.

  2. Klik in het dialoogvenster analysehulpmiddelen op willekeurige getallen genereren en klik vervolgens op OK.

  3. Typ 1 in het vak aantal variabelen .

  4. Typ 2000 in het vak aantal willekeurige getallen .

   Opmerking: Met variërende dit nummer wordt de nauwkeurigheid van de klok kromme groter of kleiner.

  5. Selecteer in het vak distributie de optie normaal.

  6. Voer in het deelvenster parameters het getal in dat wordt berekend in cel B2 (29 in het voorbeeld) in het vak gemiddelde.

  7. Voer in het vak standaarddeviatie het getal in dat wordt berekend in cel B4 (14,68722).

  8. Laat het vak willekeurige seed leeg.

  9. Klik in het deelvenster uitvoeropties op uitvoerbereik.

  10. Typ D2 in het vak uitvoerbereik.

   Hiermee genereert u 2.000 willekeurige getallen die passen bij een normale verdeling.

  11. Klik op OK.

 8. Voer de volgende stappen uit om een histogram voor de willekeurige gegevens te maken:

  1. Klik in het menu Extra op Gegevensanalyse.

  2. Selecteer in het dialoogvenster analysehulpmiddelen de optie histogram en klik vervolgens op OK.

  3. Typ in het vak Invoerbereik de tekst D2: D2001.

  4. In het vak bin Range typt u C2: C8.

  5. Klik in het deelvenster uitvoeropties op uitvoerbereik.

  6. Typ E2 in het vak uitvoerbereik.

  7. Klik op OK.

 9. Voer de volgende stappen uit om een histogram te maken voor de oorspronkelijke gegevens:

  1. Klik in het menu Extra op Gegevensanalyse.

  2. Klik op histogram en klik vervolgens op OK.

  3. Typ in het vak Invoerbereik a2: A9.

  4. In het vak bin Range typt u C2: C8.

  5. Klik in het deelvenster uitvoeropties op uitvoerbereik.

  6. Typ G2 in het vak uitvoerbereik.

  7. Klik op OK.

 10. U maakt labels voor de legenda in de grafiek door het volgende in te voeren:

  E14: =G1&"-"&G2
  E15: =E1&"-"&F2
  E16: =G1&"-"&H2
 11. Selecteer het cellenbereik, E2: H10, op het werkblad.

 12. Klik in het menu Invoegen op grafiek.

 13. Klik onder grafiektypeop spreiding.

 14. Klik onder grafieksubtype, in de middelste rij, op de grafiek aan de rechterkant.

  Opmerking: Net onder deze 5 subtypen ziet u de beschrijving "spreiding met gegevenspunten verbonden via vloeiende lijnen zonder markeringen".

 15. Klik op Volgende.

 16. Klik op het tabblad reeks.

 17. Verwijder de celverwijzing in het vak Naam en selecteer cel E15.

 18. In het vak X waarden verwijdert u de bereikverwijzing en selecteert u vervolgens het bereik E3: E10.

 19. In het vak Y-waarden verwijdert u de bereikverwijzing en selecteert u vervolgens het bereik F3: F10.

 20. Klik op toevoegen om nog een reeks toe te voegen.

 21. Klik in het vak Naam en selecteer cel E14.

 22. Klik op het vak X-waarden en selecteer vervolgens het bereik E3: E10.

 23. In het vak Y-waarden verwijdert u de waarde die daar staat en selecteert u vervolgens het bereik G3: G10.

 24. Klik op toevoegen om nog een reeks toe te voegen.

 25. Klik in het vak Naam en selecteer cel e16.

 26. Klik op het vak X-waarden en selecteer vervolgens het bereik E3: E10.

 27. Klik op het vak Y-waarden, verwijder de waarde die daar staat, en selecteer vervolgens het bereik H3: H10.

 28. Klik op Voltooien.

  De grafiek heeft twee gekromde reeksen en een vlakke reeks langs de x-as.

 29. Dubbelklik op de tweede reeks. de naam moet in de legenda worden aangeduid als '-bin '.

 30. Klik in het dialoogvenster Gegevensreeks opmaken op het tabblad as.

 31. Klik op secundaire as en klik vervolgens op OK.

U hebt nu een grafiek waarop een opgegeven gegevensgroep wordt vergeleken met een klok curve.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over het maken van grafieken, klikt u in het menu Help op Microsoft Excel Help, typt u een grafiek maken in de Office-assistent of de antwoord wizard en klikt u op zoeken om het onderwerp weer te geven.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×