Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

U hebt een formule ingevoerd, maar deze werkt niet. In plaats daarvan hebt u dit bericht over een 'kringzoeker'. Miljoenen mensen hebben hetzelfde probleem en dit gebeurt omdat uw formule zichzelf probeert te berekenen. Dit ziet er als volgt uit:

Een formule die een kringverwijzing veroorzaakt

De formule =D1+D2+D3 wordt afgebroken, omdat deze zich in cel D3 bevindt en zichzelf probeert te berekenen. U kunt het probleem oplossen door de formule naar een andere cel te verplaatsen. Druk op Ctrl+X om de formule te knippen, selecteer een andere cel en druk op Ctrl+V om de formule te plakken.

Tips: 

Vaak wordt een kringverwijzing veroorzaakt doordat een functie een verwijzing naar zichzelf bevat, bijvoorbeeld cel F3 die de functie =SOM(A3:F3) bevat. Hier ziet u een voorbeeld:

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

U kunt ook een van de volgende technieken proberen:

 • Als u net een formule hebt ingevoerd, begint u met de cel waarin u dat hebt gedaan. Controleer of u naar de cel zelf verwijst. Formules zoals =A1+1 (in cel A1) veroorzaken ook kringverwijzingsfouten.

Controleer ook op indirecte verwijzingen. Hiervan is sprake als u een formule in cel A1 plaatst die een andere formule in B1 gebruikt waarmee wordt terugverwezen naar cel A1. Dit is niet alleen verwarrend voor u zelf, maar kan ook in Excel problemen geven.

 • Als u de fout niet kunt vinden, gaat u als volgt te werk. Klik op het tabblad Formules, klik op de pijl naast Foutcontrole, wijs Kringverwijzingen aan en klik op de eerste cel in het submenu.

  De opdracht Kringverwijzingen

 • Controleer de formule in de cel. Als u niet zeker weet of deze cel de oorzaak is van de kringverwijzing, klikt u in de volgende cel in het submenu Kringverwijzingen.

 • Ga aan de hand van stap 1 tot en met 3 verder met het controleren en corrigeren van de kringverwijzingen in de werkmap totdat het woord 'Kringverwijzingen' niet meer op de statusbalk wordt weergegeven.

Tips    

 • Op de statusbalk in de linkerbenedenhoek ziet u het woord Kringverwijzingen en het celadres van één kringverwijzing.

  Als er kringverwijzingen zijn in andere werkbladen, maar niet in het actieve werkblad, wordt op de statusbalk alleen 'Kringverwijzingen' weergegeven, zonder celadres.

 • U kunt naar een andere cel in een kringverwijzing gaan door op de controlepijlen te dubbelklikken. Controlepijlen geven de cellen aan die van invloed zijn op de waarde van de momenteel geselecteerde cel. U kunt controlepijlen weergeven door op het tabblad Formules te klikken en vervolgens op Broncellen aanwijzen of Doelcellen aanwijzen.

  Broncellen aanwijzen

Meer informatie over het waarschuwingsbericht voor kringverwijzingen

De eerste keer dat Excel een kringverwijzing tegenkomt, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven. Klik op OK om het berichtvenster te sluiten.

Wanneer u het bericht sluit, wordt er een nul of de laatst berekende waarde weergegeven in de cel. "De laatst berekende waarde?", zult u zeggen. Inderdaad. In bepaalde gevallen kan een formule zonder problemen worden uitgevoerd totdat de formule probeert zichzelf te berekenen. Een formule die bijvoorbeeld gebruikmaakt van de functie IF, kan goed werken tot een gebruiker een argument (gegevens die de nodig zijn om de formule uit te voeren) opgeeft dat tot gevolg heeft dat met de formule de cel zelf wordt berekend. In dat geval blijft de waarde van de laatste geslaagde berekening behouden.

Als u vermoedt dat er sprake is van een kringverwijzing in een cel waarin iets anders wordt weergegeven dan nul, probeert u het volgende:

 • Klik op de formule in de formulebalk en druk vervolgens op Enter.

Belangrijk    Als u nog meer formules maakt die kringverwijzingen bevatten, wordt het waarschuwingsbericht vaak niet opnieuw weergegeven. In de volgende lijst ziet u enkele, maar niet alle, gevallen waarin het waarschuwingsbericht wordt weergegeven:

 • U maakt de eerste kringverwijzing in een open werkmap.

 • U verwijdert alle kringverwijzingen in alle open werkmappen en u maakt vervolgens een nieuwe kringverwijzing.

 • U sluit alle werkmappen, maakt een nieuwe werkmap en voert vervolgens een formule met een kringverwijzing in.

 • U opent een werkmap die een kringverwijzing bevat.

 • U opent een werkmap terwijl er geen andere werkmappen open zijn en maakt vervolgens een kringverwijzing.

Meer informatie over iteratieve berekeningen

Soms wilt u misschien kringverwijzingen gebruiken omdat ze ervoor zorgen dat uw functies worden herhaald. Herhaal dit totdat aan een specifieke numerieke voorwaarde is voldaan. Dit kan uw computer vertragen, zodat iteratieve berekeningen meestal zijn uitgeschakeld in Excel.

Tenzij u bekend bent met iteratieve berekeningen, wilt u waarschijnlijk geen kringverwijzingen intact houden. Als u dit doet, kunt u iteratieve berekeningen inschakelen, maar u moet bepalen hoe vaak de formule opnieuw moet worden berekend. Wanneer u iteratieve berekeningen inschakelt zonder de waarden voor maximale iteraties of maximale wijzigingen te wijzigen, stopt Excel met de berekening na 100 iteraties of nadat alle waarden in de kringvormige verwijzing met minder dan 0,001 tussen iteraties zijn gewijzigd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. U kunt het maximum aantal iteraties en de hoeveelheid acceptabele wijzigingen echter zelf bepalen.

 1. Klik op Bestand > Opties > Formules. Als u Excel voor Mac gebruikt, klikt u op het menu Excel en vervolgens op Voorkeuren > Berekening.

 2. Schakel in het gedeelte Berekeningsopties het selectievakje Iteratieve berekening inschakelen in. Klik op een Mac op Iteratieve berekening gebruiken.

 3. Als u het maximum aantal keren wilt opgeven dat een werkblad opnieuw wordt berekend, typt u het aantal iteraties in het vak Maximum aantal. Hoe hoger het aantal iteraties, hoe vaker een werkblad opnieuw moet worden berekend.

 4. Typ in het vak Maximaal verschil de kleinste waarde die vereist is om de iteratie voort te zetten. Dit is de kleinste wijziging in een berekende waarde. Hoe kleiner deze waarde, hoe nauwkeuriger het resultaat en hoe langer Excel nodig heeft om een werkblad te berekenen.

Een iteratieve berekening kan drie resultaten hebben:

 • De oplossing convergeert, wat betekent dat er een stabiel eindresultaat wordt bereikt. Dit is het gewenste resultaat.

 • De oplossing divergeert. Dit betekent dat het verschil tussen het huidige en het vorige resultaat bij elke iteratie groter wordt.

 • De oplossing heeft afwisselend twee verschillende waarden. Na de eerste iteratie is het resultaat bijvoorbeeld 1, na de volgende iteratie is het resultaat 10, na de volgende iteratie is het resultaat weer 1, enzovoort.

Naar boven

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Live en gratis antwoorden krijgen in Excel

Tip: Als u eigenaar bent van een klein bedrijf en op zoek bent naar meer informatie over het instellen van Microsoft 365, gaat u naar Hulp en educatie voor kleine bedrijven.

Zie ook

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Fouten in formules zoeken en verbeteren

Excel-sneltoetsen en -functietoetsen

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×