Een label of een tekstvak toevoegen aan een werkblad

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als iemand gegevens incorrect invoert of als u denkt dat een collega kan verwarren met het invoeren van gegevens, voegt u een label toe. Met een eenvoudige naam, zoals ' telefoon ', kunnen anderen weten wat ze in een cel moeten plaatsen, en uw etiketten bevatten ook complexere instructies.

U kunt labels toevoegen aan formulieren en ActiveX-besturings elementen.

Een label toevoegen (formulier besturings element)

 1. Klik op ontwikkel aars, klik op Invoegenen klik vervolgens op Label Knopvlak .

  Groep Besturingselementen

 2. Klik op de locatie in het werk blad waar u de linkerbovenhoek van het label wilt weer geven.

 3. Als u de eigenschappen van het besturingselement wilt opgeven, klikt u met de rechtermuisknop op het besturingselement en vervolgens op Besturingselement opmaken.

 1. Klik op ontwikkel aars en klik vervolgens op Invoegenen klik onder ActiveX-besturings elementenop Label Knopvlak .

  Groep Besturingselementen

 2. Klik op de locatie in het werk blad waar u de linkerbovenhoek van het label wilt weer geven.

 3. Klik op ontwerp modus Knopafbeelding .

 4. Klik op de locatie in het werk blad waar u de linkerbovenhoek van het label wilt weer geven.

 5. Als u de eigenschappen van het besturings element wilt opgeven, klikt u op Eigenschappen Knopvlak .

  Tip: U kunt ook met de rechter muisknop op het label klikken en vervolgens op Eigenschappenklikken.

  Het dialoogvenster Eigenschappen wordt geopend. Voor gedetailleerde informatie over een eigenschap selecteert u de eigenschap en drukt u op F1 om een Visual Basic Help-onderwerp weer te geven. U kunt ook de naam van de eigenschap in het vak Zoeken van de Help van Visual Basic typen. In deze tabel vindt u een overzicht van de eigenschappen.

  Overzicht van label eigenschappen per functionele categorie

Als u het volgende wilt doen

Gebruikt u deze eigenschap

Algemeen:

Of het besturings element wordt geladen wanneer de werkmap wordt geopend. (Wordt genegeerd voor ActiveX-besturings elementen.)

AutoLoad (Excel)

Opgeven of het besturingselement de focus kan krijgen en kan reageren op gebeurtenissen die door de gebruiker worden gegenereerd

Enabled (formulier)

Opgeven of het besturingselement kan worden bewerkt

Locked (formulier)

De naam van het besturingselement opgeven

Name (formulier)

Opgeven hoe het besturingselement wordt gekoppeld aan de cellen eronder (vrij zwevend, verplaatsen maar niet het formaat wijzigen of verplaatsen en formaat wijzigen)

Placement (Excel)

Opgeven of het besturingselement kan worden afgedrukt

PrintObject (Excel)

Opgeven of het besturingselement zichtbaar is of verborgen blijft

Visible (formulier)

Tekst:

Lettertypekenmerken opgeven (vet, cursief, grootte, doorhalen, onderstrepen en gewicht)

Vet, Cursief, Punten, Doorhalen, Onderstrepen, Gewicht (formulier)

Beschrijvende tekst op het besturingselement opgeven waaraan het element kan worden herkend of die het element beschrijft

Caption (formulier)

Opgeven hoe tekst wordt uitgelijnd in het besturingselement (links, midden of rechts)

TextAlign (formulier)

Hiermee wordt aangegeven of de inhoud van het besturings element automatisch naar het einde van een regel loopt.

WordWrap Vorm

Formaat en positie:

Hiermee wordt aangegeven of de grootte van het besturings element automatisch wordt aangepast om alle inhoud weer te geven.

AutoSize (formulier)

De hoogte of breedte in punten opgeven

Height, Width (formulier)

De afstand opgeven tussen het besturingselement en de linkerrand of bovenste rand van het werkblad

Left, Top (formulier)

Opmaak:

De achtergrondkleur opgeven

BackColor (formulier)

De achtergrond stijl (transparant of ondoorzichtig).

BackStyle Vorm

De kleur van de rand

BorderColor (formulier)

Het type rand opgeven (geen of één lijn)

BorderStyle (formulier)

De voorgrondkleur opgeven

ForeColor (formulier)

Opgeven of het besturingselement een schaduw heeft

Shadow (Excel)

Uiterlijk van de rand (geen, verhoogd, verzonken, kader of opstaand).

SpecialEffect (formulier)

Afbeelding:

De bitmap selecteren die in het besturingselement wordt weergegeven

Picture (formulier)

De locatie van de afbeelding ten opzichte van het bijschrift (Left, top, rechts enzovoort).

PicturePosition Vorm

Toetsenbord en muis:

De sneltoets voor het besturings element.

Accelerator Vorm

Een aangepast muispictogram selecteren

MouseIcon (formulier)

Het type aanwijzer selecteren dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis op een bepaald object plaatst (bijvoorbeeld standaard, pijl of invoegteken)

MousePointer (formulier)

 1. Klik op ontwikkel aars en klik vervolgens op Invoegenen klik onder ActiveX-besturings elementenop tekstvak Knopvlak .

  Groep Besturingselementen

 2. Klik op de locatie in het werk blad waar u de linkerbovenhoek van het tekstvak wilt weer geven.

 3. Als u het ActiveX-besturings element wilt bewerken, klikt u op ontwerp modus Knopafbeelding .

 4. Als u de eigenschappen van het besturings element wilt opgeven, klikt u op Eigenschappen Knopvlak .

  Tip: U kunt ook met de rechter muisknop op het tekstvak klikken en vervolgens op Eigenschappenklikken.

  Het dialoogvenster Eigenschappen wordt geopend. Voor gedetailleerde informatie over een eigenschap selecteert u de eigenschap en drukt u op F1 om een Visual Basic Help-onderwerp weer te geven. U kunt ook de naam van de eigenschap in het vak Zoeken van de Help van Visual Basic typen. In de volgende sectie wordt een overzicht gegeven van de eigenschappen die beschikbaar zijn.

  Overzicht van de eigenschappen van een tekstvak per functionele categorie

Als u het volgende wilt doen

Gebruikt u deze eigenschap

Algemeen:

Of het besturings element wordt geladen wanneer de werkmap wordt geopend. (Wordt genegeerd voor ActiveX-besturings elementen.)

AutoLoad (Excel)

Opgeven of het besturingselement de focus kan krijgen en kan reageren op gebeurtenissen die door de gebruiker worden gegenereerd

Enabled (formulier)

Opgeven of het besturingselement kan worden bewerkt

Locked (formulier)

De naam van het besturingselement opgeven

Name (formulier)

Opgeven hoe het besturingselement wordt gekoppeld aan de cellen eronder (vrij zwevend, verplaatsen maar niet het formaat wijzigen of verplaatsen en formaat wijzigen)

Placement (Excel)

Opgeven of het besturingselement kan worden afgedrukt

PrintObject (Excel)

Opgeven of het besturingselement zichtbaar is of verborgen blijft

Visible (formulier)

Tekst:

Of een woord of teken de basis eenheid is voor het uitbreiden van een selectie.

AutoWordSelect Vorm

Lettertypekenmerken opgeven (vet, cursief, grootte, doorhalen, onderstrepen en gewicht)

Vet, Cursief, Punten, Doorhalen, Onderstrepen, Gewicht (formulier)

Hiermee wordt aangegeven of geselecteerde tekst gemarkeerd blijft wanneer het besturings element niet de focus heeft.

HideSelection Vorm

De standaardruntimemodus van de Input Method Editor (IME)

IMEMode (formulier)

Opgeven of de grootte van het besturingselement wordt aangepast om volledige of gedeeltelijke regels tekst weer te geven

IntegralHeight (formulier)

Het maximum aantal tekens dat een gebruiker kan invoeren.

MaxLength Vorm

Of het besturings element meerdere tekst regels ondersteunt.

Meerdere regels Vorm

Tijdelijke aanduidingen voor tekens, zoals een sterretje (*), worden weer gegeven in plaats van de werkelijke tekens.

PasswordChar Vorm

Of de gebruiker een tekst regel kan selecteren door te klikken op de linkerzijde van de tekst.

SelectionMargin Vorm

De tekst in het besturingselement

Text (formulier)

Opgeven hoe tekst wordt uitgelijnd in het besturingselement (links, midden of rechts)

TextAlign (formulier)

Hiermee wordt aangegeven of de inhoud van het besturings element automatisch naar het einde van een regel loopt.

WordWrap Vorm

Gegevens en binding:

Het bereik opgeven dat is gekoppeld aan de waarde van het besturingselement

LinkedCell (Excel)

De inhoud of status van het besturingselement opgeven

Value (formulier)

Formaat en positie:

Hiermee wordt aangegeven of de grootte van het besturings element automatisch wordt aangepast om alle inhoud weer te geven.

AutoSize (formulier)

De hoogte of breedte in punten opgeven

Height, Width (formulier)

De afstand opgeven tussen het besturingselement en de linkerrand of bovenste rand van het werkblad

Left, Top (formulier)

Opmaak:

De achtergrondkleur opgeven

BackColor (formulier)

De achtergrond stijl (transparant of ondoorzichtig).

BackStyle Vorm

De kleur van de rand

BorderColor (formulier)

Het type rand (geen of één lijn).

BorderStyle (formulier)

De voorgrondkleur opgeven

ForeColor (formulier)

Opgeven of het besturingselement een schaduw heeft

Shadow (Excel)

Uiterlijk van de rand (geen, verhoogd, verzonken, kader of opstaand).

SpecialEffect (formulier)

Of een automatische tab wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker het maximum aantal toegestane tekens in het besturings element invoert.

AutoTab Vorm

Toetsenbord en muis:

Of slepen en neerzetten is ingeschakeld.

DragBehavior Vorm

Het selectie gedrag bij het invoeren van het besturings element (Alles selecteren of niet selecteren).

EnterFieldBehavior Vorm

Het effect van het drukken op ENTER (een nieuwe regel maken of focus verplaatsen).

EnterKeyBehavior Vorm

Een aangepast muispictogram selecteren

MouseIcon (formulier)

Het type aanwijzer selecteren dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis op een bepaald object plaatst (bijvoorbeeld standaard, pijl of invoegteken)

MousePointer (formulier)

Hiermee wordt aangegeven of tabbladen zijn toegestaan in het bewerkings gebied.

TabKeyBehavior Vorm

Specifiek voor tekstvak:

Opgeven of het besturingselement verticale schuifbalken, horizontale schuifbalken of beide heeft

ScrollBars (formulier)

 1. Klik achtereenvolgens op Bestand, Opties en Lint aanpassen.

 2. Schakel onder hoofd tabbladen het selectie vakje ontwikkel aars in en klik op OK.

Een label geeft het doel van een cel of tekstvak aan, geeft korte instructies weer of bevat een titel of bijschrift. Een label kan ook een beschrijvende afbeelding bevatten. Gebruik een label voor een flexibele plaatsing van instructies, om tekst te benadrukken en als samengevoegde cellen of een specifieke locatie niet praktisch is.

Een tekstvak is een rechthoekig vak waarin u tekst of gegevens in een cel kunt weer geven, invoeren of bewerken. Een tekstvak kan ook een statische tekst bevatten en gegevens gebruikers kunnen alleen lezen. Gebruik een tekstvak als alternatief voor het invoeren van tekst in een cel wanneer u een object wilt weer geven dat vrij zweeft. U kunt ook een tekstvak gebruiken om tekst weer te geven of te bekijken die onafhankelijk is van rij-en kolom begrenzingen, waarbij de indeling van een raster of een tabel met gegevens in het werk blad behouden blijft.

Label op een formulier besturings element:

Voorbeeld van een formulierbesturingselement Label

Een label voor een ActiveX-besturings element:

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Label

Een ActiveX-besturings element tekstvak:

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Tekstvak

Notities: 

 • Als u een tekstvak wilt maken met een set tijdelijke aanduidingen die een wacht woord accepteren, gebruikt u de eigenschap PasswordChar . Zorg ervoor dat u de gekoppelde cel of andere locatie waar de tekst is opgeslagen, beveiligt. Gebruik sterke wacht woorden die bestaan uit hoofd letters en kleine letters, cijfers en symbolen, zoals Y6dh! et5, niet House27. Wacht woorden moeten uit 8 of meer tekens bestaan; 14 is beter.

  En uw wacht woord niet vergeet. Als u dit doet, kan dit niet worden gevonden. Office heeft geen hoofd sleutel om alles te ontgrendelen. Bewaar wacht woorden op een veilige plaats van de informatie die ze helpen beschermen.

 • Als u een schuivend tekstvak met meerdere regels met horizontale en verticale schuif balken wilt maken , stelt u MultiLine in op True, AutoSize en WordWrap op False, ScrollBars to 3en LinkedCell naar het celadres (zoals D1) waarin u de tekst wilt opnemen. Als u een nieuwe regel wilt invoeren, moet de gebruiker op CTRL + ENTER of SHIFT + ENTER drukken, waardoor een speciaal teken wordt gegenereerd dat is opgeslagen in de gekoppelde cel.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×