Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Als u bepaalde taken regelmatig uitvoert, kunt u tijd besparen door de stappen waaruit de taken bestaan op te nemen in een macro. En als u vervolgens een van die opgenomen taken wilt uitvoeren, kunt u de macro activeren en deze de stappen voor u laten uitvoeren. 

Word

In Word 2016 voor Mac kunt u een macro maken met een sneltoets, een macro uitvoeren en een macro verwijderen die u niet meer nodig hebt.

 1. Klik op Beeld > Macro's > Macro opnemen.

  Klik op het tabblad Beeld op Macro en klik vervolgens op Macro opnemen om een macro te maken.
 2. Typ een naam voor de macro of accepteer de standaardnaam die door Word wordt gegeven.

  Typ een naam voor uw macro in Macronaam of accepteer de generieke naam die door Word wordt voorgesteld.
 3. Als u deze macro wilt gebruiken in nieuwe documenten die u maakt, moet u controleren of in de lijst Macro opslaan in de optie Alle documenten (normaal) is geselecteerd.

 4. Klik op Toetsenbord om een toetsencombinatie toe te wijzen aan uw macro.

  In Word wordt het dialoogvenster Toetsenbord aanpassen weergegeven.

 5. Type een toetscombinatie in het vak Druk op nieuwe sneltoets.

  In Word wordt de opdracht of macro die al is toegewezen aan een toetsencombinatie (indien van toepassing) weergegeven, nadat u de toetsencombinatie indrukt.

  Wanneer u op een toetsencombinatie drukt, wordt in Word de eventueel aan deze toetsencombinatie toegewezen opdracht of actie weergegeven.

 6. Als de door u gekozen toetsencombinatie al is toegewezen, verwijdert u deze in het vak Druk op nieuwe sneltoets en kiest u vervolgens een nieuwe toetsencombinatie.

  Ga door met de volgende stap nadat u een toetsencombinatie hebt gevonden die niet is toegewezen.

  In Word wordt aangegeven wanneer u een toetsencombinatie hebt ingedrukt die nog niet is toegewezen aan een opdracht of macro.
 7. Als u deze sneltoets wilt gebruiken in nieuwe documenten, moet u controleren of in de lijst Wijzigingen opslaan in de optie Normal.dotm, de algemene sjabloon, is geselecteerd.

  Selecteer Normal.dotm om een macro beschikbaar te maken in nieuwe documenten die u maakt.
 8. Klik op Toewijzen.

 9. Wanneer u klaar bent om de macro op te nemen, klikt u op OK.

 10. Klik voor elke stap in de taak op de gewenste opdrachten of druk op de toetsen.

  In Word worden uw klikken en toetsaanslagen opgenomen, maar niet de tekst die u met de muis selecteert. Gebruik het toetsenbord om tekst te selecteren in een macro op te nemen.

 11. Als u de opname wilt stoppen, klikt u op Beeld > Macro's > Opname stoppen.

  Klik op Opname stoppen in het menu Macro’s om de opname van een macro te beëindigen.

U kunt een macro activeren door op de sneltoets te drukken die u eraan hebt toegewezen of u kunt de macro uitvoeren vanaf de lijst Macro's.

 1. Klik op Beeld > Macro's > Macro's weergeven.

  Klik op Macro’s weergeven om de macro’s weer te geven en te bewerken die aan het huidige document zijn gekoppeld.
 2. Selecteer in de lijst onder Macronaam de macro die u wilt uitvoeren.

 3. Klik op Uitvoeren.

  Na het selecteren van een macro onder Macronaam, klikt u op Uitvoeren om deze uit te voeren.

 1. Klik op Beeld > Macro's > Macro's weergeven.

  Klik op Macro’s weergeven om de macro’s weer te geven en te bewerken die aan het huidige document zijn gekoppeld.
 2. Controleer of de locatie die is opgegeven in Macro's in de locatie van de macro bevat die u wilt verwijderen.

  Selecteer de locatie van de macro's die u wilt weergeven vanuit de lijst Macro's in.

  De lijst vermeldt het document dat is geopend in het huidige venster, evenals de algemene sjabloon en Word-opdrachten.

 3. Selecteer bij Macronaam de macro die u wilt verwijderen en klik vervolgens op het minteken onder de lijst.

  Selecteer de macro die u wilt verwijderen en klik vervolgens op het minteken onder de lijst.
 4. Wanneer u in Word wordt gevraagd om te bevestigen dat u de macro wilt verwijderen, klikt u op Ja.

Excel

In Excel 2016 voor Mac kunt u een macro maken met een sneltoets, een macro uitvoeren en een macro verwijderen die u niet meer nodig hebt.

Als u een macro opneemt, worden alle stappen opgenomen die nodig zijn om de handelingen te voltooien die u wilt uitvoeren. Dit kan gaan om het intypen van tekst of cijfers, klikken op cellen of opdrachten op het Lint of in menu's, opmaak toevoegen, cellen, rijen of kolommen selecteren en met de muis slepen om cellen te selecteren in uw werkblad.

Opmerking: De opdrachten voor het opnemen, maken en verwijderen van macro's, en andere geavanceerde functies, zijn ook beschikbaar op het tabblad ontwikkelaars op het lint. Als u meer wilt weten over het gebruik van het tabblad Ontwikkelaars, raadpleegt u het tabblad Ontwikkelaars gebruiken om een macro te maken of te verwijderen in Excel 2016 voor Mac.

 1. Selecteer extra > macro > record nieuw.

  Selecteer extra, vervolgens macro en vervolgens nieuwe macro opnemen

 2. Typ in het vak Macronaam een naam voor de macro.

  Een macronaam, locatie en sneltoets invoeren

 3. Als u een sneltoets voor de macro wilt maken, typt u een letter in het vak Option + cmd .

 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst een locatie voor de macro.

  De macro opslaan

  Klik op

  In het document waarin u een macro maakt

  Deze werkmap

  In alle geopende documenten

  Nieuwe werkmap

  Om altijd beschikbaar te zijn wanneer u Excel gebruikt

  Persoonlijke macrowerkmap

 5. Option Een beschrijving van de macro toevoegen.

 6. Wanneer u klaar bent om op te nemen, klikt u op OK.

 7. Klik voor elke stap in de taak op de gewenste opdrachten of druk op de toetsen.

 8. Als u de opname wilt stoppen, selecteert u extra > macro > opname stoppen. (Deze stap wordt niet opgenomen in de macro.)

  Selecteer Opname stoppen

Als u een macro wilt uitvoeren, drukt u op de sneltoets die is toegewezen aan de macro of voert u de macro uit vanuit het dialoogvenster macro's .

 1. Klik op het tabblad Beeld op Macro’s weergeven.

 2. Klik op macro's in het pop-upmenu en selecteer deze werkmap.

 3. Selecteer de macro in de lijst en klik op Uitvoeren.

  Dialoogvenster Macro’s in Excel voor Mac

 1. Selecteer extra > macro > macro's.

  Selecteer macro en selecteer vervolgens Macro's

 2. Selecteer de macro die u wilt verwijderen en druk op het plusteken (+).

  Selecteer Macronaam en selecteer vervolgens min-teken

 3. Er verschijnt een bevestigingsbericht. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

  Verwijdering bevestigen

U kunt ook een macro verwijderen van het tabblad ontwikkelaars .

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars op Macro’s.

 2. Klik in de lijst op de macro die u wilt verwijderen en klik op de knop Verwijderen.

  Selecteer een macro en klik op het minteken om deze te verwijderen

Word

Als u een terugkerende taak wilt automatiseren, kunt u snel een macro maken in Word. U kunt ook Visual Basic Editor in Microsoft Visual Basic for Applications gebruiken om uw eigen macroscript te schrijven of een macro geheel of gedeeltelijk te kopiëren naar een nieuwe macro.

Als u een macro opneemt, worden alle stappen beschreven die nodig zijn voor het voltooien van de acties die u in de macro wilt uitvoeren, worden opgenomen. De navigatie terug naar het tabblad om het opnemen te stoppen maakt echter geen deel uit van de opgenomen stappen.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Opnemen.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor Word

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Typ in het vak Macronaam een naam voor de macro.

 3. Voer in het snelmenu Macro opslaan in een van de volgende handelingen uit:

  De macro opslaan

  Klik op

  In het document waarin u de macro maakt

  [documentnaam] (document)

  In alle geopende documenten

  Alle documenten (normaal)

 4. Klik op OK en voer de acties uit die u wilt opnemen.

 5. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Stoppen.

U kunt de ingebouwde Visual Basic Editor gebruiken om een macro te maken.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Editor.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor Word

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Als u een module wilt invoegen, klikt u in Visual Basic Editor op Module in het menu Invoegen.

 3. Typ of plak de macrocode die u wilt gebruiken in het codevenster van de module.

 4. Klik wanneer u klaar bent in het menu Word op Sluiten en terugkeren naar Microsoft Word.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Macro’s.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor Word

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Klik in de lijst op de macro die u wilt uitvoeren en klik op Uitvoeren.

Als u een macro wilt bewerken, gebruikt u Visual Basic Editor.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Macro’s.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor Word

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Klik in de lijst op de macro die u wilt bewerken en klik op Bewerken.

  Visual Basic Editor wordt geopend.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 4. Klik wanneer u klaar bent in het menu Word op Sluiten en terugkeren naar Microsoft Word.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Macro’s.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor Word

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Klik in de lijst op de macro die u wilt kopiëren en klik op Bewerken.

  Visual Basic Editor wordt geopend.

 3. Selecteer in het codevenster van de Visual Basic Editor de regels van de macro die u wilt kopiëren.

  Tip: Als u de hele macro wilt kopiëren, moet u ook de regels met Sub en End Sub in de selectie opnemen.

 4. Klik op Kopiëren in het menu Bewerken.

 5. Klik in het vak Project van het codevenster op de module waarin u de code wilt plaatsen.

 6. Klik op Plakken in het menu Bewerken.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Macro’s.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor Word

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Klik in de lijst op de macro die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

PowerPoint

Als u een terugkerende taak wilt automatiseren, kunt u Visual Basic for Applications gebruiken voor het maken van een macro in PowerPoint.

U kunt de ingebouwde Visual Basic Editor gebruiken om een macro te maken.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Editor.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor PowerPoint

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Als u een module wilt invoegen, klikt u in Visual Basic Editor op Module in het menu Invoegen.

 3. Typ of plak de macrocode die u wilt gebruiken in het codevenster van de module.

 4. Klik wanneer u klaar bent in het menu PowerPoint op Sluiten en terugkeren naar Microsoft PowerPoint.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Macro’s.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor PowerPoint

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Klik in de lijst op de macro die u wilt uitvoeren en klik op Uitvoeren.

Als u een macro wilt bewerken, gebruikt u Visual Basic Editor.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Macro’s.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor PowerPoint

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Klik in de lijst op de macro die u wilt bewerken en klik op Bewerken.

  Visual Basic Editor wordt geopend.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 4. Klik wanneer u klaar bent in het menu PowerPoint op Sluiten en terugkeren naar Microsoft PowerPoint.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Macro’s.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor PowerPoint

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Klik in de lijst op de macro die u wilt kopiëren en klik op Bewerken.

  Visual Basic Editor wordt geopend.

 3. Selecteer in het codevenster van de Visual Basic Editor de regels van de macro die u wilt kopiëren.

  Tip: Als u de hele macro wilt kopiëren, moet u ook de regels met Sub en End Sub in de selectie opnemen.

 4. Klik op Kopiëren in het menu Bewerken.

 5. Klik in het vak Project van het codevenster op de module waarin u de code wilt plaatsen.

 6. Klik op Plakken in het menu Bewerken.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Macro’s.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor PowerPoint

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Klik in de lijst op de macro die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Excel

Als u een terugkerende taak wilt automatiseren, kunt u snel een macro maken in Excel. U kunt ook Visual Basic Editor in Microsoft Visual Basic for Applications gebruiken om uw eigen macroscript te schrijven of een macro geheel of gedeeltelijk te kopiëren naar een nieuwe macro.

Alle stappen die nodig zijn om de acties te voltooien die u de macro wilt laten uitvoeren, zijn opgenomen. De navigatie terug naar het tabblad om het opnemen te stoppen maakt echter geen deel uit van de opgenomen stappen.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Opnemen.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor Excel

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Typ in het vak Macronaam een naam voor de macro.

  Tip: Als u een sneltoets aan de macro wilt toewijzen, typt u een letter in het vak Option+Cmd+.

 3. Voer in het snelmenu Macro opslaan in een van de volgende handelingen uit:

  De macro opslaan

  Klik op

  In het document waarin u de macro maakt

  Deze werkmap

  In alle geopende documenten

  Nieuwe werkmap

  Om altijd beschikbaar te zijn wanneer u Excel gebruikt

  Persoonlijke macrowerkmap

  De persoonlijke macrowerkmap bevindt zich in Users/ gebruikersnaam/Library/Application Support/Microsoft/Office/Excel.

 4. Klik op OK en voer de acties uit die u wilt opnemen.

 5. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic nogmaals op Opnemen.

U kunt de ingebouwde Visual Basic Editor gebruiken om een macro te maken.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Editor.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor Excel

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Als u een module wilt invoegen, klikt u in Visual Basic Editor op Module in het menu Invoegen.

 3. Typ of plak de macrocode die u wilt gebruiken in het codevenster van de module.

 4. Klik wanneer u klaar bent in het menu Excel op Sluiten en terugkeren naar Microsoft Excel.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Macro’s.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor Excel

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Klik in de lijst op de macro die u wilt uitvoeren en klik op Uitvoeren.

  Tip: Als u een macro wilt uitvoeren via een sneltoets, drukt u op OPTION + COMMAND + de letter die u hebt getypt bij het toewijzen van de sneltoets.

Als u een macro wilt bewerken, gebruikt u Visual Basic Editor.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Macro’s.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor Excel

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Klik in de lijst op de macro die u wilt bewerken en klik op Bewerken.

  Visual Basic Editor wordt geopend.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 4. Klik wanneer u klaar bent in het menu Excel op Sluiten en terugkeren naar Microsoft Excel.

Nadat u deze procedure hebt voltooid, wordt de macro uitgevoerd wanneer de werkmap met de macro wordt geopend.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Opnemen.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor Excel

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Typ Auto_Openen in het vak Macronaam.

 3. Voer in het snelmenu Macro opslaan in een van de volgende handelingen uit:

  De macro opslaan

  Klik op

  In het document waarin u de macro maakt

  Deze werkmap

  In alle geopende documenten

  Nieuwe werkmap

  Om altijd beschikbaar te zijn wanneer u Excel gebruikt

  Persoonlijke macrowerkmap

 4. Klik op OK en voer de acties uit die u wilt opnemen.

 5. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic nogmaals op Opnemen.

 6. Klik in het menu Bestand op Opslaan als.

 7. Klik in het snelmenu Indeling op Excel-werkmap met macro's (.xlsm) en klik vervolgens op Opslaan.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Macro’s.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor Excel

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Klik in de lijst op de macro die u wilt kopiëren en klik op Bewerken.

  Visual Basic Editor wordt geopend.

 3. Selecteer in het codevenster van de Visual Basic Editor de regels van de macro die u wilt kopiëren.

  Tip: Als u de hele macro wilt kopiëren, moet u ook de regels met Sub en End Sub in de selectie opnemen.

 4. Klik op Kopiëren in het menu Bewerken.

 5. Klik in het vak Project van het codevenster op de module waarin u de code wilt plaatsen.

 6. Klik op Plakken in het menu Bewerken.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars onder Visual Basic op Macro’s.

  Tabblad Ontwikkelaar, groep Visual Basic voor Excel

  Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is

  1. Klik aan de rechterkant van het lint op Pop-upmenu Actieen klik vervolgens op lint voorkeuren.

  2. Schakel onder Aanpassen het selectievakje Ontwikkelaars in.

 2. Klik in de lijst op de macro die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×