Een overzicht van weergaven in Project

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met weergaven kunt u een selectie van de gegevens die u in Microsoft Office Project hebt ingevoerd op verschillende manieren weergeven. Zo'n selectie van gegevens wordt in Project opgeslagen en wordt in de juiste weergave getoond. Zo wordt de taak duur die u in het diagramgedeelte van de weergave Gantt-diagram hebt ingevoerd ook in de taakbladweergave weergegeven.

In dit artikel

De typen, indelingen en onderdelen van weergaven in Project

Project bevat verschillende typen weergaven waarmee u de projectgegevens op diverse manieren kunt weergeven door bepaalde indelingen en bepaalde onderdelen, zoals tabellen, filters, groepen en details toe te passen. Het is belangrijk dat u het verschil tussen deze eigenschappen kent.

Typen

Project gebruikt drie soorten weergaven: weergaven, resourceweergaven en toewijzingsweergaven van taak.

Indelingen

In Project-weergaven worden de volgende indelingen gebruikt: Gantt-diagram, Netwerkdiagram, Grafiek, Blad, Gebruik en Formulier.

In de weergaven Gantt-diagram, Netwerkdiagram en Grafiek worden gegevens grafisch voorgesteld.

Afbeelding

knopafbeelding Gantt-diagramweergaven bestaan uit een tabel en een staafdiagram.

knopafbeelding De weergave Netwerkdiagram bestaat uitsluitend uit een grafiek.

In de weergave Gantt-diagram wordt aan de linkerzijde de lijst met taken weergegeven en aan de rechterzijde een grafische weergave van de taken met een bepaalde tijdsduur in balken. Deze weergave is handig bij het maken van een planning en bij het controleren van een planning in de loop van een project.

In de weergave Netwerkdiagram worden de taken in een stroomdiagram weergegeven. Deze opmaak is handig als u uw planning wilt aanpassen.

In diagramweergaven worden de planning en de voortgang van een project grafisch weergegeven.

Bladweergaven presenteren gegevens in rijen en kolommen, vergelijkbaar met een spreadsheet. Rijen bevatten informatie over taken of resources. Kolommen in Project zijn meestal bedoelde als velden en u deze gebruiken om in te voeren specifieke informatie over taken of resources.

Demoafbeelding voor het instellen van regelafstand 1 als standaard

knopafbeelding Een bladweergave lijkt op een werkblad of tabel.

In gebruiksweergaven worden aan de linkerzijde de taak- of resourcegegevens in rijen en kolommen weergegeven en aan de rechterzijde de tijdgebonden gegevens in rijen en kolommen.

In formulierweergaven wordt gedetailleerde informatie over één taak of resource in een gestructureerde indeling weergegeven.

Afbeelding van pictogram

knopafbeelding De formulierweergave is geschikt om gegevens over specifieke taken en resources in te voeren.

Onderdelen

Iedere weergave is samengesteld uit verschillende afzonderlijke onderdelen, zoals tabellen, filters, groepen en details. Als u de gegevens van een specifieke taak, resource of toewijzing in een weergave wilt benadrukken, kunt u een andere tabel weergeven en een andere filter of groep toepassen. In sommige weergaven kunt u ook het type gegevens wijzigen dat wordt weergegeven.

 • Een tabel is een verzameling velden die in het bladgedeelte van een weergave als kolommen en rijen worden weergegeven. De tabel die standaard wordt weergegeven verschilt per weergave.

 • Een filter is een verzameling criteria voor het weergeven van specifieke taken, resources of toewijzingen. Standaard wordt voor een weergave het filter Alle taken (voor taakweergaven) of het filter Alle resources (voor resourceweergaven) toegepast.

 • In een groep wordt een specifieke categorie projectgegevens weergegeven. Door groepen samen te stellen, kunt u samengevouwen taak-, resource- en toewijzingsgegevens op verschillende manieren rangschikken en weergeven. Standaard worden er geen groepen toegepast.

 • Details zijn velden die nauw met elkaar zijn verbonden en die worden weergegeven in kolommen (zoals in een formulierweergave) of in tabellen waarin de gegevens van een bepaald tijdsbestek staan (zoals in een gebruiksweergave).

Wanneer u de tabellen, filters, groepen of weergavedetails wijzigt, worden er geen gegevens toegevoegd of verwijderd. Een deel van de gegevens wordt alleen op een andere wijze weergegeven. Als u de gegevens vaak op dezelfde manier wilt bekijken, kunt u een weergave aanpassen en deze vervolgens opslaan met verschillende standaardinstellingen voor tabellen, filters, groepen en details. In het menu Beeld kunt u aangeven of u deze aangepaste weergaven wilt gebruiken.

Naar boven

Welke weergave is het meest geschikt?

Wanneer u met de weergaven in Project, kunt u bepalen welke gegevens u wilt zien (taak, resource of toewijzingsgegevens) en klik vervolgens bepaalt welke indeling die u wilt gebruiken. Hiermee kunt u bepalen welke weergave wordt beste aansluiten op uw behoeften voldoet. Als u invoeren resourcegegevens voor uw project in een werkblad wilt, kiest u bijvoorbeeld de weergave Resourceblad of de weergave Resourcegebruik. Kiezen om weer te geven taakgegevens een staafdiagram langs een tijdlijn met de weergave Gantt-diagram. Als u wilt bekijken resourcegegevens voor gebruik in een grafiek, kiest u de weergave Resourcegrafiek.

Tip: Als u de lijst met beschikbare weergaven in een venster aan de zijkant van het Project-venster wilt weergeven, klikt u in het menu Beeld op Weergavebalk. Op de weergavebalk verschijnen de pictogrammen van de weergaven die in het menu Beeld beschikbaar zijn.

Als één weergave niet voldoende is, kan een combinatieweergave handig zijn. In een combinatieweergave worden twee weergaven tegelijkertijd op het scherm getoond. Als u in het bovenste deelvenster van een combinatieweergave een taak of resource selecteert, verschijnt in het onderste deelvenster uitgebreide informatie over die taak of resource. Wanneer u bijvoorbeeld in het bovenste deelvenster een taakweergave gebruikt en in het onderste deelvenster de weergave Resourcegebruik, worden in het onderste deelvenster de resources getoond die zijn toegewezen aan de taken die in het bovenste deelvenster zijn geselecteerd, inclusief informatie over die resources. De getoonde informatie over de resources heeft betrekking op alle toegewezen taken voor elke resource en niet alleen op de taken die in het bovenste deelvenster zijn geselecteerd.

Tip: Als u meerdere weergaven als een combinatieweergave wilt weergeven, klikt u in het menu Venster op Splitsen. Als u terug wilt keren naar één weergave, klikt u in het menu Venster op Splitsing verwijderen.

In de volgende secties leest u meer over de weergaven voor taak-, resource- en toewijzingsgegevens.

Ik wil taakgegevens bekijken en invoeren

U kunt taakgegevens op verschillende manieren weergeven, bijvoorbeeld in een Gantt-diagram, netwerkdiagram, grafiek, blad, gebruiksweergave of formulier.

In onderstaande tabel worden alle weergaven beschreven waarin taakgegevens in de weergave Gantt-diagram worden getoond.

Weergave

Beschrijving

Balk samenvouwen

Samenvattingstaken met labels voor alle subtaken bekijken. Gebruik de weergave Samenvouwen in combinatie met de macro Opmaak_voor_samenvouwen om alle taken met beknopte labels in Gantt-samenvattingsbalken weer te geven.

Gedetailleerd Gantt-diagram

Taken en de bijbehorende informatie in een blad bekijken en de toegestane en opgelopen vertragingen voor taken voor een bepaalde periode in een staafdiagram in een tijdschaal bekijken. Gebruik de weergave Gedetailleerd Gantt-diagram om te kijken in hoeverre een taak vertraging kan oplopen zonder andere taken te beïnvloeden.

Gantt-diagram

Taken en de bijbehorende informatie in een blad bekijken en de taken en de duur voor een bepaalde periode in een staafdiagram op een tijdschaal bekijken. Gebruik de weergave Gantt-diagram om een lijst met taken in te voeren en te plannen. Dit is de standaardweergave als u Project voor de eerste keer start.

Gantt-herverdelingsdiagram

Taken, vertragingen en toegestane vertragingen in een blad bekijken en de gevolgen voor en na de herverdelingsfunctie in Project bekijken. Gebruik de weergave Gantt-herverdelingsdiagram om de vertragingen die door herverdelingen worden veroorzaakt te bekijken.

Mijlpaaldatum samenvouwen

Samenvattingstaken met labels voor alle subtaken bekijken. Gebruik de weergave Mijlpaaldatum samenvouwen in combinatie met de macro Opmaak_voor_samenvouwen om alle taken met beknopte labels met mijlpaalmarkeringen en datums in Gantt-samenvattingsbalken weer te geven.

Samenvouwen als mijlpalen

Samenvattingstaken met labels voor alle subtaken bekijken. Gebruik de weergave Samenvouwen als mijlpalen in combinatie met de macro Opmaak_voor_samenvouwen om alle taken met beknopte labels en mijlpaalmarkeringen in Gantt-samenvattingsbalken weer te geven.

Gantt-diagram met meerdere basislijnen

Gantt-balken met verschillende kleuren weergeven voor de eerste drie basislijnen (Basislijn, Basislijn1 en Basislijn2) voor samenvattingstaken en subtaken in het diagramgedeelte van de weergave. Gebruik de weergave Gantt-diagram met meerdere basislijnen om de eerste drie basislijnen die u voor het project hebt opgeslagen te bekijken en te vergelijken.

PA_Verwacht Gantt-diagram

Het verwachte scenario voor een project bekijken op basis van de duur die door een PERT-analyse is berekend.

PA_Optimistisch Gantt-diagram

Het beste scenario voor een project bekijken op basis van de duur die door een PERT-analyse is berekend.

PA_Pessimistisch Gantt-diagram

Het slechtste scenario voor een project bekijken op basis van de duur die door een PERT-analyse is berekend.

Vergelijkend Gantt-diagram

Taken en informatie over taken in een blad bekijken, samen met een grafiek met een basislijn en geplande Gantt-balken voor elke taak. Gebruik de de weergave Vergelijkend Gantt-diagram om de planning van de basislijn met de werkelijke planning te vergelijken.

Naast de weergave Gantt-diagram kunt u in Project verschillende andere weergaven gebruiken voor het invoeren en evalueren van taakgegevens. In onderstaande tabel worden deze weergaven beschreven.

Opmaak

Weergave

Beschrijving

Netwerkdiagram

Beschrijvend netwerkdiagram

Alle taken en taakafhankelijkheden bekijken. Gebruik de weergave Beschrijvend netwerkdiagram om uw planning in een stroomdiagram te maken en aan te passen. Deze weergave kunt u vergelijken met een normaal netwerkdiagram, alleen zijn de knooppunten groter waardoor een gedetailleerder beeld ontstaat.

Netwerkdiagram

Netwerkdiagram

Taken en taakafhankelijkheden invoeren, aanpassen en bekijken. Gebruik de weergave Netwerkdiagram om uw planning in een stroomdiagram te maken en aan te passen.

Netwerkdiagram

Relatiediagram

De voorafgaande en opvolgende taken van de geselecteerde taak bekijken. In een groot project of een project met een complexe koppeling van taken kunt u deze weergave gebruiken om de taakafhankelijkheden van een specifieke taak te accentueren.

Grafiek

Kalender

Taken en de bijbehorende duur bekijken voor een bepaalde week of een bepaald aantal weken in een maandkalender.

Blad

PA_PERT-gegevensinvoerblad

Geef het beste, het verwachte en het slechtste scenario op voor de duur van een taak als voorbereiding op het berekenen van de meest waarschijnlijke duur met behulp van een PERT-analyse. Dit helpt u bij het afwegen en afstemmen van ongelijkheden tussen verschillende taakschattingen.

Blad

Taakblad

Taakgegevens in een spreadsheetindeling invoeren, bewerken en bekijken.

Formulier

Formulier met taakdetails

Gedetailleerde gegevens over het bijhouden en plannen van één geselecteerde taak invoeren, bewerken en bekijken. In het rastergebied kan informatie worden weergegeven over toegewezen resources, voorafgaande taken en opvolgende taken.

Formulier

Taakfomulier

Gegevens over één geselecteerde taak invoeren, bewerken en bekijken. In het rastergebied kan informatie worden weergegeven over toegewezen resources, voorafgaande taken en opvolgende taken.

Formulier

Formulier met taaknamen

De toegewezen resources, voorafgaande taken en opvolgende taken van de geselecteerde taak invoeren, bewerken en bekijken. De weergave Formulier met taaknamen is een vereenvoudigde versie van de weergave Taakfomulier.

Naar boven

Ik wil resourcegegevens bekijken en invoeren

Project beschikt over verschillende weergaven voor resourcegegevens, in grafiek-, blad- en formulierindeling. In de onderstaande tabel worden deze weergaven beschreven.

Opmaak

Weergave

Beschrijving

Grafiek

Resourcegrafiek

De toewijzingen, de kosten of het werk voor een bepaalde periode voor één resource of groep resources bekijken. De gegevens worden in een grafiek met kolommen weergegeven. Als u de weergave Resourcegrafiek in combinatie met andere weergaven gebruikt, kunt u zien welke resources overbezet zijn.

Blad

Resourceblad

Resourcegegevens in een spreadsheetindeling invoeren, bewerken en bekijken.

Formulier

Resourceformulier

Alle resource-, taak- en planninggegevens voor één geselecteerde resource invoeren, bewerken en bekijken. In het rastergebied kan informatie worden weergegeven over de planning, de kosten en het werk van de resource voor de toegewezen taken. U kunt deze weergave het beste in combinatie met een andere weergave gebruiken.

Formulier

Formulier met resourcenamen

De planninggegevens voor één geselecteerde resource invoeren, bewerken en bekijken. In het rastergebied kan informatie worden weergegeven over de planning, de kosten en het werk van de resource voor de toegewezen taken. De weergave Formulier met resourcenamen is een vereenvoudigde versie van de weergave Resourceformulier.

Naar boven

Ik wil toewijzingsgegevens bekijken en invoeren

Toewijzingsgegevens worden in weergaven met een gebruiksindeling ingevoerd. In onderstaande tabel worden deze weergaven beschreven.

Weergave

Beschrijving

Taakgebruik

Toewijzingen per taak invoeren, bewerken en bekijken. In het werkbladgedeelte van de weergave Taakgebruik wordt elke taak weergegeven met daaronder de toegewezen resources. In het roostergedeelte van de weergave wordt informatie weergegeven over het werk of de kosten voor de taak en de toewijzing op basis van de tijdschaal, bijvoorbeeld per dag of per week.

Resourcegebruik

Toewijzingen per resource invoeren, bewerken en bekijken. In het werkbladgedeelte van de weergave Resourcegebruik wordt iedere resource weergegeven met daaronder de bijbehorende taaktoewijzingen. In het roostergedeelte van de weergave wordt informatie weergegeven over het werk en de kosten voor de resource en de toewijzing op basis van de tijdschaal, bijvoorbeeld per week of per maand.

Naar boven

Hoe worden de gegevens in een weergave verwerkt?

Weergaven tonen gegevens die in Project worden berekend en in berekende velden worden ingevoerd. Zo wordt in Project automatisch voor elke taak het veld Begindatum ingevuld. Als u gerelateerde projectgegevens wijzigt, werkt Project direct de gegevens bij die het programma berekent. In sommige gevallen kunt u de berekende gegevens bewerken.

Met Office Project 2007 kunt u de gevolgen van wijzigingen in de projectgegevens bijhouden door wijzigingsmarkeringen te gebruiken. Als u Wijzigingsmarkeringen weergeven hebt ingeschakeld en wijzigingen in de projectgegevens aanbrengt, krijgen de cellen die door de aangebrachte wijzigingen worden gewijzigd een andere kleur. Als deze wijzigingen ongewenst zijn, kunt u ze eenvoudig herstellen.

U kunt de achtergrond van cellen ook handmatig een andere kleur geven of opgeven dat Office Project 2007 automatisch de achtergrond inkleurt van cellen die aan bepaalde criteria voldoen.

Naar boven

Welke onderdelen kunnen in een weergave worden opgemaakt?

Nadat u een weergave hebt geselecteerd, wilt u wellicht de opmaak van de weergave aanpassen aan uw eigen wensen voordat u de projectgegevens gaat rondsturen. U kunt de leesbaarheid van een project verbeteren door mijlpalen te markeren of door de kleur van taakbalken of de titels van velden aan te passen aan de huisstijl van uw organisatie. Weergaven zijn eenvoudig aan te passen en u kunt de gewijzigde weergaven ook opslaan zodat u ze later opnieuw kunt gebruiken.

Weergave

Tips voor de opmaak

Kalender

 • Wijzig het patroon, de vorm of de kleur van de taakbalken

 • Pas de volgorde van de balken aan of verberg enkele balken om uw project duidelijker en beter leesbaar te maken

 • Markeer belangrijke gegevens met de opmaakopties

Gantt-diagram

 • Wijzig het uiterlijk van Gantt-balken

 • Wijzig de weergave van de verbindingen tussen Gantt-balken

 • Wijzig de manier waarop vrije dagen worden weergegeven

 • Pas de weergave zodanig aan dat u snel specifieke taken en bijbehorende afhankelijkheden herkent of dat u direct ziet wanneer resources niet op taken zijn ingezet

Taak- of Resourcegebruik

 • Wijzig de weergave van de details om belangrijke gegevens duidelijker en doeltreffender te doen uitkomen

Elke bladweergave

 • Wijzig de titels van velden aan de hand van de huisstijl van uw organisatie

 • Wijzig de breedte van de velden zodat lange taaknamen kunnen worden weergegeven

 • Gebruik in de tekst verschillende lettertypen, tekstgrootten en effecten

Office Project 2007 beschikt over nieuwe opmaakopties voor de weergave Kalender. Naast de maandweergave kunt u uw taken nu ook voor één week of voor een aangepast datumbereik weergeven. De weergave Kalender bevat tevens een maandvenster waarin de drie omliggende maanden van het opgegeven datumbereik worden weergegeven.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×