Een overzicht van weergaven in Project

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Weergaven weergeven in een bepaalde opmaak, een subset van de gegevens die u in Microsoft Project invoert. Deze subset van gegevens in Project worden opgeslagen en wordt weergegeven in de juiste weergave voor deze. Bijvoorbeeld de taak duur die u in het diagramgedeelte van de weergave Gantt-diagram invoert wordt ook weergegeven in de weergave van het taakblad.

In dit artikel

Meer informatie over het typen, indelingen en onderdelen van weergaven in Project

Welke weergave moet ik gebruiken?

Hoe wordt informatie in een weergave verwerkt?

Wat kan worden opgemaakt in een weergave?

Meer informatie over het typen, indelingen en onderdelen van weergaven in Project

Project biedt verschillende soorten weergaven die projectgegevens weergeven met behulp van verschillende notaties en de onderdelen, zoals tabellen, filters, groepen en details. Het is belangrijk is voor meer informatie over het verschil tussen deze eigenschappen.

Typen

Project gebruikt drie soorten weergaven: weergaven, resourceweergaven en toewijzingsweergaven van taak.

Opmaak

Projectweergaven gebruikmaken van verschillende indelingen. Weergave-indelingen opnemen: Gantt-diagram, netwerkdiagram blad, gebruik en formulier.

Weergave Gantt-diagram, netwerkdiagram weergaven en graph weergaven presenteren grafisch informatie.

Voorbeeld waarin de naam van de afzender voor de opmerkingen staat

Bijschrift 4 Gantt-diagramweergaven bestaan uit een tabel en een staafdiagram.

Bijschrift 4 De weergave Netwerkdiagram bestaat volledig uit een grafiek.

In uiterst links van de weergave, klikt u met een grafische weergave van de taken in balken tijdsduur aan de rechterzijde van de weergave weer Gantt-diagramweergaven om een lijst van uw taken. Deze weergave is handig wanneer in eerste instantie maken van uw planning, en voor het controleren van uw planning naarmate het project vordert.

De weergave Netwerkdiagram uw taken niet weergeven in een stroomdiagram. Deze indeling is handig bij het instellen van uw planning.

Graph weergaven vindt u een afbeelding van de planning en de voortgang van uw project.

Bladweergaven presenteren gegevens in rijen en kolommen, vergelijkbaar met een spreadsheet. Rijen bevatten informatie over taken of resources. Kolommen in Project zijn meestal bedoelde als velden en u deze gebruiken om in te voeren specifieke informatie over taken of resources.

Demoafbeelding voor het instellen van regelafstand 1 als standaard

Bijschrift 4 Een bladweergave lijkt op een werkblad of tabel van gegevens.

Gebruiksweergaven taak of resource lijstgegevens in rijen en kolommen uiterst links van de weergave en tijdgebonden gegevens worden weergegeven in rijen en kolommen aan de rechterzijde van de weergave.

Formulier weergaven gedetailleerde informatie in een gestructureerde indeling over een taak of resource tegelijk.

Afbeelding van pictogram

Bijschrift 4 Een formulierweergave kunt u gemakkelijk invoeren van gegevens over specifieke taken en resources.

Components

Elke weergave bestaat uit de volgende afzonderlijke onderdelen, zoals tabellen, filters, groepen en details. Om u te richten op een bepaalde taak, resource of toewijzing in een weergave, kunt u een andere tabel weergeven en wijzigen van een filter of groep. U kunt ook het type gegevens dat wordt weergegeven in sommige weergaven wijzigen.

  • Een tabel is een reeks velden weergegeven in het bladgedeelte van een weergave als kolommen en rijen. De weergegeven standaardtabel verschilt per weergave.

  • Een filter is een set criteria voor het weergeven van specifieke taken, resources of toewijzingen. Het standaardfilter toegepast op een weergave is hoog taken (voor taakweergaven) of alle resources (voor resourceweergaven).

  • Een groep wordt een bepaalde categorie van informatie uit project weergegeven. U kunt door te groeperen of te categoriseren en samengevouwen taak, resource of toewijzing opgeslagen op verschillende manieren weergeven. Geen groep wordt al dan niet standaard toegepast.

  • Details bestaan uit sterk gerelateerde velden die worden weergegeven in kolommen, zoals in de weergave van een formulier, of in tabellen die informatie over een periode, zoals in een gebruiksweergave weergeven.

Als u tabellen, filters, groepen of weergave details niet toevoegen of verwijderen van gegevens die zijn opgeslagen in Project, daaraan alleen een gedeelte van de gegevens op verschillende manieren.

Naar boven

Welke weergave moet ik gebruiken?

Wanneer u met de weergaven in Project, kunt u bepalen welke gegevens u wilt zien (taak, resource of toewijzingsgegevens) en klik vervolgens bepaalt welke indeling die u wilt gebruiken. Hiermee kunt u bepalen welke weergave wordt beste aansluiten op uw behoeften voldoet. Als u invoeren resourcegegevens voor uw project in een werkblad wilt, kiest u bijvoorbeeld de weergave Resourceblad of de weergave Resourcegebruik. Kiezen om weer te geven taakgegevens een staafdiagram langs een tijdlijn met de weergave Gantt-diagram.

Als u één weergave is niet wordt voldoende, vindt u een combinatieweergave misschien handig. Twee weergaven weergeven gecombineerde weergaven op hetzelfde moment. Wanneer u een taak of resource in het bovenste gedeelte van een combinatieweergave selecteert, ziet u de weergave in het onderste deelvenster gedetailleerde informatie over de geselecteerde taak of resource. Bijvoorbeeld: als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de weergave Resourcegebruik toe als u in het onderste deelvenster weergeeft, ziet de weergave in het deelvenster onder toegewezen resources aan de taken die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over die resources. De resourcegegevens hebben betrekking op alle toegewezen taken voor elke resource, niet alleen op de taken die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster. Zie een weergave splitsen voor meer informatie.

Gebruik de volgende secties voor meer informatie over de weergaven voor de taak, resource-en toewijzingsgegevens.

Ik wil weergeven en invoeren van taakgegevens

Ik wil weergeven en invoeren van resourcegegevens

Ik wil weergeven en invoeren van toewijzingsgegevens

Ik wil weergeven en invoeren van taakgegevens

Taakgegevens is beschikbaar voor weergave in verschillende indelingen, inclusief Gantt-diagram, netwerkdiagram, grafiek, blad, gebruik en formulierindeling.

De volgende tabel wordt beschreven weergaven die taakgegevens worden weergegeven in het Gantt-diagram.

Weergave

Beschrijving

Balk samenvouwen

Overzichtstaken met labels voor alle subtaken weergeven. Gebruik de weergave Samenvouwen als balken met de macro Opmaak_voor_samenvouwen om alle taken met beknopte labels in Gantt-samenvattingsbalken weer te geven.

Gedetailleerd Gantt-diagram

Taken en de bijbehorende gegevens weergeven in een blad en toegestane vertraging en verschuiving voor taken voor een bepaalde periode in een staafdiagram op een tijdschaal bekijken. Gebruik de weergave Gedetailleerd Gantt-diagram om te controleren hoe ver een taak kan oplopen handhaven andere taken.

Gantt-diagram

Taken en de bijbehorende gegevens weergeven in een blad en taken en de duur van een bepaalde periode in een staafdiagram op een tijdschaal bekijken. Gebruik de weergave Gantt-diagram in te voeren en een lijst met taken plannen. Dit is de weergave die standaard wordt weergegeven wanneer u Project voor het eerst start.

Effenen Gantt-diagram

Taken, vertragingen, weergeven en toegestane vertraging in een blad en de effecten voor en na van de functie voor het herverdeling van Project. Gebruik de weergave Gantt-weergave om te controleren van de hoeveelheid vertragingen veroorzaakt door effenen.

Datum van mijlpalen

Overzichtstaken met labels voor alle subtaken weergeven. Gebruik de weergave samenvouwen van mijlpaal datum met de macro Opmaak_voor_samenvouwen om alle taken met beknopte labels met markeringen voor mijlpalen en datums in Gantt-samenvattingsbalken weer te geven.

Mijlpalen

Overzichtstaken met labels voor alle subtaken weergeven. Gebruik de mijlpaal Rollup-weergave met de macro Opmaak_voor_samenvouwen om alle taken met beknopte labels met tekens van de mijlpaal op Gantt-samenvattingsbalken weer te geven.

Gantt-diagram met meerdere basislijnen

Bekijk verschillende gekleurde Gantt-balken voor de eerste drie basislijnen (basislijn, basislijn1 en Basislijn2) op overzichtstaken en subtaken in het diagramgedeelte van de weergave. De weergave Gantt-diagram met meerdere basislijnen gebruiken om te controleren en vergelijken van de eerste drie basislijnen die u voor uw project hebt opgeslagen.

Vergelijkend Gantt-diagram

Taken en taakgegevens weergeven in een blad en een grafiek met een basislijn en geplande Gantt-balken voor elke taak. Gebruik de weergave Vergelijkend Gantt-diagram aan de basislijnplanning volgens de met de daadwerkelijke planning te vergelijken.

Project biedt naast Gantt-diagramweergaven, verschillende weergaven voor het invoeren en evalueren van taakgegevens. De volgende tabel worden enkele van deze weergaven.

Opmaak

Weergave

Beschrijving

Netwerkdiagram

Beschrijvende netwerkdiagram

Alle taken en taakafhankelijkheden bekijken. Gebruik het beschrijvende netwerkdiagram maken en uw schema in een stroomdiagram verfijnen. Deze weergave is vergelijkbaar met de normale weergave Netwerkdiagram, maar de knooppunten zijn groter en bevatten meer informatie.

Netwerkdiagram

Netwerkdiagram

Invoeren, bewerken en Controleer alle taken en taakafhankelijkheden. Gebruik de weergave Netwerkdiagram maken en uw schema in een stroomdiagram verfijnen.

Netwerkdiagram

Diagram werkmaprelaties

Bekijk de voorafgaande en opvolgende taken van de geselecteerde taak. In een groot project of een project met een complexe koppeling, gebruikt u deze taakweergave kunt richten op de taakafhankelijkheden van een specifieke taak.

Grafiek

Agenda

Taken en de duur voor een bepaalde week of een bereik van weken in een maandkalender weergeven.

Blad

Taakblad

Invoeren, bewerken en controleer de taakgegevens van de in een werkbladindeling.

Type_getal

Taakformulier voor meer informatie

Invoeren, bewerken en gedetailleerde bijhouden en plannen, informatie over een geselecteerde taak, één taak per keer controleren. Het rastergebied kunt informatie over de toegewezen resources, voorafgaande en opvolgende taken weergeven.

Type_getal

Taakformulier

Invoeren, bewerken en bekijk informatie over een geselecteerde taak, één taak per keer. Informatie over de toegewezen resources, voorafgaande en opvolgende taken kunt weergeven met het rastergebied.

Type_getal

Formulier met taaknamen

Invoeren, bewerken en controleren van de geselecteerde taak toegewezen resources, voorafgaande en opvolgende taken. De weergave formulier taak is een vereenvoudigde versie van de weergave Taakformulier.

Naar boven

Ik wil weergeven en invoeren van resourcegegevens

Project biedt verschillende weergaven voor resourcegegevens, in de grafiek, blad en formulier. De volgende tabel worden enkele van deze weergaven.

Opmaak

Weergave

Beschrijving

Grafiek

Resourcegrafiek

Weergave Resourcetoewijzing, kosten of werk gedurende een periode voor één resource of groep resources tegelijk. Informatie wordt weergegeven in een kolom grafiek. Wanneer gebruikt in combinatie met andere weergaven, zijn de weergave Resourcegrafiek bijzonder nuttig zijn voor het zoeken van overbezetting van resources.

Blad

Resourceblad

Invoeren, bewerken en controleer de resourcegegevens van de in een werkbladindeling.

Type_getal

Resourceformulier

Invoeren, bewerken en Controleer alle resources, taken en planningsinformatie over een geselecteerde resource, een resource tegelijk. Het rastergebied kunt informatie over de planning van de resource, kosten, of werk voor toegewezen taken weergeven. Dit is vooral handig als onderdeel van een combinatieweergave.

Type_getal

Formulier met resourcenamen

Invoeren, bewerken en controleren van de geselecteerde resource planningsinformatie over een geselecteerde resource, een resource tegelijk. Het rastergebied kunt informatie over de planning van de resource, kosten, of werk voor toegewezen taken weergeven. De weergave van het formulier met resourcenamen is een vereenvoudigde versie van de Resource formulierweergave.

Naar boven

Ik wil weergeven en invoeren van toewijzingsgegevens

Toewijzingsgegevens worden ingevoerd in weergaven die gebruikmaken van de indeling gebruik. De volgende tabel worden deze weergaven beschreven.

Weergave

Beschrijving

Weergave Taakgebruik

Bekijk, invoeren en bewerken van toewijzingen per taak. In het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik, elke taak weergegeven met de toegewezen resources eronder. Toegangsgegevens voor werk of de kosten voor de taak en de toewijzing wordt weergegeven op basis van de tijdschaal in het roostergedeelte van de weergave, bijvoorbeeld per dag of per week.

Resourcegebruik

Bekijk, invoeren en bewerken van toewijzingen door resource. Elke resource wordt vermeld in het bladgedeelte van de weergave Resourcegebruik, met alle bijbehorende taaktoewijzingen eronder. In het roostergedeelte van de weergave, wordt zoals werk of kosten voor de resource en de toewijzing weergegeven op basis van de tijdschaal, bijvoorbeeld per week of maand.

Naar boven

Hoe wordt informatie in een weergave verwerkt?

Weergaven weergeven informatie die in Project wordt berekend en voert u in berekende velden. Bijvoorbeeld in Project automatisch worden weergegeven de begindatum worden gepland in het veld Begindatum voor elke taak. Project bijgewerkt bovendien de informatie die wordt berekend als u gerelateerde projectgegevens wijzigt. U kunt berekende gegevens in sommige gevallen bewerken.

U kunt de gevolgen van wijzigingen tot uw projectgegevens met behulp van gemarkeerde wijzigingen bijhouden. Wanneer het markeren van wijzigingen is ingeschakeld, nadat een wijziging wordt aangebracht in uw projectgegevens, arcering cellen met gegevens die worden beïnvloed door deze wijziging in een andere kleur. Als de wijzigingen niet wenselijk voor uw project, kunt u eenvoudig ongedaan kan maken en de vorige gegevens herstellen.

U kunt ook de achtergrond van specifieke cellen handmatig arceren of Project op automatisch arceren de achtergronden van cellen die aan bepaalde criteria voldoen configureren.

Naar boven

Meer informatie

De juiste weergave kiezen voor uw projectplanning

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×