Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Andere projectmanagers zijn u al voor geweest. U kunt veel tijd besparen door hun werk (bestaande projecten en sjablonen) als uitgangspunt te nemen als u een nieuw project ontwikkelt.

Beginnen met een bestaand project

 1. Open het project of de sjabloon die u als basis voor het nieuwe project wilt gebruiken.

 2. Klik op Bestand > Info.

 3. Wijzig onder Projectgegevens de begin- en einddatum van het project.

 4. Klik op Opslaan als en kies een nieuwe naam en een nieuwe basis voor het project.

U kunt direct aan het nieuwe project gaan werken, maar waarschijnlijk wilt u eerst wat bestaande projectinformatie wissen.

Als u van plan bent het oude bestand voor meerdere nieuwe projecten te gebruiken, bespaart u tijd door het oude project als sjabloon op te slaan. U kunt dan voor het opslaan alle voortgangsgegevens wissen zodat alleen de taken en resources overblijven.

Beginnen met een sjabloon

 1. Klik op Bestand > Nieuw.

 2. Zoek naar sjablonen of klik hieronder op de sjabloon die u wilt gebruiken.

 3. Klik in het voorbeeldvenster op Maken.

Beschikbare sjablonen in het gebied Nieuw van de weergave Backstage

Zorg ervoor dat de gegevens met betrekking tot resources, taken en de duur in de sjabloon correct zijn voor uw project. Wijzig ze als dat nodig is. Meer sjablonen zijn beschikbaar op Microsoft-sjablonen.

Belangrijk:  Office 2007 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Deze instructies zijn specifiek voor Microsoft Project 2007.

Een nieuw project van een sjabloon maken

Project 2007 bevat vele standaardsjablonen die u kunt gebruiken. Extra sjablonen zijn beschikbaar op Microsoft-sjablonen. Als uw organisatie eigen sjablonen heeft, kunnen die zijn opgeslagen op het bedrijfsintranet. Volg deze stappen om een van die sjablonen te gebruiken.

 1. Klik in het menu Bestand op Nieuw.

 2. Klik in het taakvenster Nieuw project onder Sjablonen op Op mijn computer.

  -OF-

  Als uw organisatie de sjablonen opslaat op een website, klikt u onder Sjablonen op Op websites.

 3. Klik in het dialoogvenster Sjablonen op de tabbladen om de beschikbare sjablonen weer te geven.

 4. Klik op de sjabloon die u wilt gebruiken, en klik op OK.

 5. Klik in het menu Bestand op Opslaan als.

 6. Typ een naam voor het nieuwe project in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.

Beschikbare sjablonen

Er zijn verschillende categorieën sjablonen beschikbaar waarmee u een project kunt gaan plannen. Lees de volgende secties om te bepalen welk sjabloon geschikt is voor uw project.

Klantenservicesjablonen

De volgende sjablonen dienen als uitgangspunt voor klantenserviceprojecten.

Sjabloon

Beschrijving

Klantenfeedback controleren

Deze sjabloon biedt een structuur voor het ontwikkelen van processen voor het controleren van feedback van klanten, als onderdeel van een proces van doorlopende verbetering. Deze sjabloon is gericht op processen voor het controleren van feedback nadat die is verzameld. De sjabloon biedt weinig houvast met betrekking tot het verzamelen van gegevens.

Klantenservice opstarten

Deze sjabloon helpt een klantenserviceorganisatie bij het opzetten van een ondersteuningsstructuur voor een nieuw product. Dit is een complex onderwerp waarvoor meerdere planningen nodig kunnen zijn om alle onderdelen af te handelen.

Planning klantenservice na productie

Biedt de basisstappen voor het opzetten van een ondersteuningsservice voor een nieuw consumentenartikel nadat het is geproduceerd. Consumentenartikelen zijn consumptiegoederen zoals voedsel en drank, schoeisel en kleding, tabak en schoonmaakproducten.

Sjablonen voor financiën en boekhouding

De volgende sjablonen dienen als uitgangspunt voor projecten op het gebied van financiën en boekhouding.

Sjabloon

Beschrijving

Voorbereiding van jaarverslag

Deze sjabloon kunt u gebruiken voor de algemene financiële en boekhoudactiviteiten die een standaardinspanning definiëren voor de voorbereiding van het financiële jaarverslag. De activiteiten omvatten het verkrijgen van informatie van meerdere afdelingen (zoals Legal en Public Relations) om te garanderen dat alle vereiste informatie nauwkeurig wordt gepresenteerd, evenals het afdrukken en de verspreiding van het verslag.

Implementatie van financiële en boekhoudsystemen

Deze sjabloon bevat de benodigde stappen voor het implementeren van een systeem voor financiën en boekhouding. Het uitgangspunt is dat er al een systeem is, en dat het wordt vervangen door een ander. Ook wordt aangenomen dat de nieuwe toepassingssoftware al gekozen is.

Opstellen van een openingsbalans op de overgangsdatum naar IFRS

Deze sjabloon kunt u gebruiken voor de belangrijke financiële en boekhoudactiviteiten die bedrijven moeten uitvoeren voor het opstellen van een openingsbalans op de overgangsdatum naar IFRS (International Financial Reporting Standards), binnen de context van een overgang van de eerder gebruikte GAAP (Generally Accepted Accounting Principles ).

Naar boven

Sjablonen voor personeelszaken en resourcebeheer

De volgende sjablonen dienen als uitgangspunt voor projecten op het gebied van resourcebeheer.

Sjabloon

Beschrijving

Behoefte aan vaardigheden bepalen - recruteringsplan - recruteringsvoorspelling

Deze sjabloon biedt een structuur voor de algemene HR-activiteiten die nodig zijn voor een analyse van de behoefte aan vaardigheden, en het ontwikkelen van wervings- en trainingsplannen om aan die behoefte te voldoen.

Offshoringsstrategie voor HR-functies evalueren

Deze sjabloon kunt u gebruiken voor de algemene activiteiten die nodig zijn voor het evalueren van een offshoringsstrategie voor HR-functies. De sjabloon bevat fasen voor het evalueren van uw huidige situatie, het doen van voorlopig onderzoek, het uitvoeren van een grondige analyse en het uitbrengen van een pilotprogramma.

Implementatie van HR-informatiesysteem

Deze sjabloon bevat de noodzakelijke stappen voor het implementeren van een HR-informatiesysteem (HRIS). Er wordt niet uitgegaan van een commercieel softwaresysteem.

Beoordelingsgesprekken

Deze sjabloon kunt u gebruiken voor de algemene activiteiten die nodig zijn voor driemaandelijkse of jaarlijkse beoordelingsgesprekken. In deze sjabloon wordt ervan uitgegaan dat er al een proces voor beoordelingsgesprekken is en dat prestaties niet zijn gekoppeld aan compensatie.

Evaluatie en consolidatie van leveranciers

Deze sjabloon kunt u gebruiken voor het identificeren van voorkeursleveranciers.

Verzoek om offerteaanvraag van leverancier

Deze sjabloon biedt een standaardproces voor het maken, verspreiden en beoordelen van aanvragen voor offertes van potentiële leveranciers. De sjabloon is bedoeld voor gebruik door organisaties die formele naleving vereisen van een goedgekeurd proces voor het selecteren van de diensten van leveranciers.

Verkoop- en marketingsjablonen

De volgende sjablonen dienen als uitgangspunt voor projecten op het gebied van verkoop en marketing.

Sjabloon

Beschrijving

Financiële serviceaanbieding starten

Deze sjabloon kan worden gebruikt bij de planning en uitvoering van een financiële service, bij de activiteiten na de introductie en bij de sluiting van het aanbod. Deze sjabloon is gericht op de lancering van de aanbieding, niet de ontwikkeling ervan.

Interne training

Deze sjabloon bevat een plan voor het identificeren van trainingsbehoeften, het ontwikkelen van trainingsoplossingen en implementeren van interne trainingsprogramma's. De sjabloon is gericht op interne verkooptrainingen, maar de algemene structuur kan ook voor andere trainingen worden gebruikt.

Binnenkomende offerteaanvragen beheren

Deze sjabloon biedt verkoopmanagers een gestructureerde methode voor beheren van het offerteaanvraagproces.

Planning voor marketingcampagne

Deze sjabloon bevat de verschillende overwegingen waarmee u mogelijk rekening moet houden bij het plannen van een marketingcampagne binnen uw organisatie, waaronder kennis van uw marktpositie, het verzamelen van gegevens en de analyse van de doeltreffendheid van de campagne.

Organiseren en uitvoeren van marketingevenementen

Deze sjabloon bevat de belangrijkste categorieën waarmee u rekening moet houden bij de planning van een marketingevenement.

Vakbeurs plannen, uitvoeren en evalueren

Deze sjabloon bevat de stappen die nodig zijn voor het plannen van een vakbeurs. Naarmate u meer beurzen organiseert en een bepaalde routine opbouwt, worden de taken korten.

Sjablonen voor de levenscyclus van productontwikkeling

De volgende sjablonen dienen als uitgangspunt voor projecten binnen de levenscyclus van productontwikkeling.

Sjabloon

Beschrijving

Externe technische training

Met deze sjabloon kunt u externe trainingsprogramma’s zowel plannen als implementeren, op het gebied van het evalueren van behoeften, ontwikkelen van materiaal en inhoud, genereren van vraag en het uitvoeren van activiteiten.

Ontwikkelen van MSF-toepassingen

Deze sjabloon is afkomstig uit het procesmodel voor toepassingsontwikkeling, een belangrijk onderdeel van het Microsoft Solutions Framework (MSF). Dit flexibele model zorgt voor betere controle over projecten, minimale risico’s, hogere productkwaliteit en kortere ontwikkelingstijden in de softwarebranche.

Nieuw product

Deze sjabloon biedt een structuur voor het ontwikkelen van een nieuw product, op basis van een gedisciplineerde aanpak die de kans op succes vergroot.

Nieuwe productlancering

Deze sjabloon helpt de belangrijkste onderdelen van een krachtig productintroductieplan te definiëren en beheren: duidelijk bepaalde verkoopdoelstellingen; gegarandeerde bereidheid van verkoopkanalen; promotiefuncties (PR, marketing en adverteren); en resources om de uitvoering bij te houden, te controleren en te analyseren.

Planning van productontwikkeling

Deze sjabloon bevat een strategische benadering van productontwikkeling. Deze sjabloon maakt gebruik van uw zakelijke marktpositie, een productinfrastructuur en kennis van uw doelen en concurrenten om een structuur vast te stellen waarmee u producten kunt gaan ontwikkelen.

Productevaluatie na het op de markt brengen van het product

Deze sjabloon bevat de belangrijkste evaluatiegebieden voor de prestaties van een product nadat het op de markt is gebracht.

Softwareontwikkeling

Deze sjabloon is gericht op de stappen en processen die nodig zijn voor het opstarten van een proces voor softwareontwikkeling. U kunt de sjabloon meteen in gebruik nemen, of deze aanpassen voor recursieve ontwikkeling.

Softwarelokalisatie

Deze sjabloon is gericht op de stappen en processen die nodig zijn voor het lokaliseren van software.

Naar boven

Sjablonen voor het stroomlijnen van processen en naleving

De volgende sjablonen dienen als uitgangspunt voor projecten voor het volgen van stroomlijnings- en nalevingsactiviteiten.

Sjabloon

Beschrijving

ISO 9001-managementevaluatie

Deze sjabloon leidt u door het proces van een managementevaluatie van de naleving van ISO 9001, inclusief geplande intervallen en strenge evaluatierichtlijnen.

Project Office

Deze sjabloon bevat de noodzakelijke stappen processen voor het opstarten, controleren en vestigen van een projectafdeling binnen een onderneming.

Six Sigma DMAIC-cyclus

Deze sjabloon bevat de fases, belangrijkste activiteiten en af te leveren producten in de standaardlevenscyclus van Six Sigma.

SOX-naleving en technologieopties

Deze sjabloon kunt u gebruiken voor de algemene activiteiten voor de herziening van bestaande interne controles, en de evaluatie van mogelijke technologieopties voor een efficiëntere naleving van SOX (Sarbanes-Oxley) artikel 404. In dit project wordt ervan uitgegaan dat de organisatie de SOX-wetgeving reeds naleeft.

IT-sjablonen

De volgende sjablonen dienen als uitgangspunt voor IT-projecten.

Sjabloon

Beschrijving

Infrastructuurimplementatie

Deze sjabloon bevat de benodigde stappen en processen voor het opstarten, ontwerpen en implementeren van een nieuwe infrastructuur.

Plan ter verbetering van beveiligingsinfrastructuur

Deze sjabloon biedt een methode voor identificeren, plannen en implementeren van infrastructuurverbeteringen. De nadruk ligt op de beveiligingsinfrastructuur, ter illustratie van een plan waarvoor een balans is vereist tussen twee belangrijke behoeften: het in stand houden van de beveiliging en het in stand houden van de capaciteit om zaken te doen. Deze benadering kan echter worden gebruikt voor vele andere infrastructuurinitiatieven.

Sjablonen voor strategische bedrijfsontwikkeling

De volgende sjablonen dienen als uitgangspunt voor projecten op het gebied van strategische bedrijfsontwikkeling.

Sjabloon

Beschrijving

Nieuw bedrijf

Deze sjabloon bevat het proces voor het ontwikkelen van een ondernemingskans tot een nieuw, actief bedrijf. De sjabloon kan worden aangepast voor een breed scala aan specifieke zakelijke situaties.

Evaluatie van strategische fusie of overname

Deze sjabloon kunt u gebruiken voor de algemene activiteiten die een bedrijf doorloopt voor het bepalen van de strategie voor bedrijfsgroei. De roadmap omvat het begrip van de positie op de markt, het evalueren van afwegingen tussen fusies en overnames en interne ontwikkeling, het evalueren van kandidaten voor een fusie of overname en het valueren van doelbedrijven.

Andere sjablonen

De volgende sjablonen dienen als uitgangspunt voor diverse soorten projecten.

Sjabloon

Beschrijving

Commerciële bouw

Deze sjabloon bevat de basistaken die nodig zijn voor het bouwen van een commerciële ruimte van meerdere verdiepingen, en toont de verbanden tussen die taken. U kunt de sjabloon gebruiken als trainingshulpmiddel of voor de ontwikkeling van aangepaste planningen voor uw projecten, of de sjabloon aanpassen en gebruiken voor een eerste projectplanning.

E-Gov-project (Electronic Government)

Deze sjabloon bevat een voorbeeld van een E-Gov-toepassing voor een staat of lokale overheidsinstantie. De voorbeeldtoepassing is een elektronisch betaalsysteem, een voorbeeld van een E-Gov-project van de overheid voor de burger. Het voorbeeld is ingericht als een programma met drie projecten (Technische architectuur, Beveiliging extranet en e-Betaling) om een manier te laten zien waarop complexe projecten kunnen worden georganiseerd.

Techniek

Deze sjabloon helpt met het bepalen van de normale activiteiten die nodig zijn voor een efficiënt technisch project, en koppelt ze aan een veelgebruikte planningsindeling. U kunt deze sjabloon gebruiken voor trainingen, of aanpassen en gebruiken als uitgangspunt voor een eerste projectplanning.

Verhuizing

Deze sjabloon bevat de stappen die nodig zijn voor een verhuizing.

Verzekeringsclaimverwerking

Deze sjabloon kunt u gebruiken voor het verwerken van schadeverzekeringsclaims, vanuit het oogpunt van de verzekeringsmaatschappij. Deze sjabloon is ontworpen voor autoverzekeraars, maar kan ook worden gebruikt voor inboedel- en opstalverzekeringen.

Bedrijfsverhuizing

Deze sjabloon bevat de stappen die nodig zijn voor het verhuizen van uw bedrijf naar een nieuwe locatie.

Woningbouw

Deze sjabloon bevat de basistaken die nodig zijn voor het bouwen van een gezinswoonruimte en de verbanden tussen die taken. U kunt deze sjabloon gebruiken voor trainingen, voor het ontwikkelen van aangepaste planningen voor uw projecten, of als uitgangspunt voor een eerste projectplanning.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×