Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In Visio kunt u het uiterlijk van vormen aanpassen door de tekstkleuren, het lettertype, de opvulkleuren en -patronen, de lijndikte en -stijl of de schaduw te wijzigen.

Snel opmaak toepassen met behulp van vormstijlen

De snelste manier om kleur toe te voegen aan een vorm is met het menu met vooraf ingestelde vormstijlen.

 1. Selecteer de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Ga op de werkbalk naar Start > Vormstijlen:

  Opmaakopties voor vormen op het tabblad Start in Visio voor Microsoft 365.

 3. Open de galerie met stijlen en selecteer een optie die allemaal overeenkomt met het kleurenthema van uw tekening. Opties zijn onder andere verschillende kleuren, kleurovergangen en lijnstijlen.

Opmaak handmatig toepassen

U kunt de opmaak nauwkeuriger toepassen met behulp van het deelvenster Vorm opmaken, zoals hieronder wordt beschreven:

 1. Selecteer de vorm of vormen die u wilt wijzigen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de vorm en selecteer Vorm opmaken.

  Het deelvenster Vorm opmaken wordt weergegeven. 

 3. Selecteer op het tabblad Het tabblad Opvulling & lijn in het deelvenster Vorm opmaken. (opvulling & lijn) het type opvulling en selecteer vervolgens een kleur. 

 4. Als u een rand op de vorm wilt, selecteert u onder Lijn het lijntype en de kleur. Selecteer vervolgens andere opties die u wilt, zoals Transparantie, Breedte, Streepjestype en Cap-type

 5. Als u een effect (zoals Schaduw, Weerspiegeling, Gloed of 3D-weergave ) wilt toepassen, selecteert u het tabblad Het tabblad Effecten in het deelvenster Vorm opmaken. (Effecten) bovenaan het deelvenster en verkent u de beschikbare opties. 

Een aangepaste kleur kiezen om toe te passen

U kunt een aangepaste kleur toepassen door een rood-groen-blauwe kleurcombinatie of een hexadecimale kleurcode op te geven, of door een keuze te maken in het kleurencanvas.

 1. Selecteer een of meer vormen.

 2. Selecteer Start > Knop Opvulling van vorm..

 3. Selecteer Meer kleuren > Aangepast.

 4. U kunt een rood-groen-blauwe kleurcombinatie of een hexwaarde opgeven voor een aangepaste kleur, of u kunt rechtstreeks vanuit de kleurenkaart een kleur kiezen. 

  U kunt een aangepaste kleur selecteren op het tabblad Aangepast van het dialoogvenster Kleuren.

 5. Als u een aangepaste omtrekkleur wilt selecteren, selecteert u Start > Lijn Knop Omtrek vorm.en selecteert u vervolgens Meer kleuren.

De lijndikte van een shape wijzigen

 1. Selecteer de shape.

 2. Selecteer op het tabblad Start in de sectie Vormstijlen de optie Lijn > Gewicht en selecteer vervolgens de gewenste dikte.

  (In het menu Lijn kunt u ook de lijnstijl wijzigen. Gebruik de optie Streepjes of Pijlen om het gewenste type lijn te kiezen.)

  Tip: Als u het formaat van de lijndikte nauwkeuriger wilt aanpassen, klikt u met de rechtermuisknop op een vorm en selecteert u Vorm opmaken, selecteert u Lijn en kiest u de exacte breedte die u wilt, in stappen van ,25 pts. 

Zie ook

Doorzichtigheid toepassen op een vorm

Shapes verplaatsen, draaien en het formaat ervan wijzigen

Een kleur, lijnstijl, kleurovergang en effect onafhankelijk van elkaar toepassen

 1. Selecteer een of meer vormen. 

 2. Selecteer het tabblad Vorm op het werkbalklint. 

 3. Selecteer Shape > Opvulling van vorm Knop Opvulling van vorm.en selecteer vervolgens een optie in de galerie die wordt weergegeven. 

  Het menu Knop Opvulling van vorm.Opvulling van vorm heeft ook de optie Doorzichtigheid , zodat u de ondoorzichtigheid van een vorm kunt aanpassen om tekst of een andere vorm erachter weer te geven.

 4. Als u een rand op de shape wilt, selecteert u Knop Omtrek vorm.Omtrek van vorm en selecteert u vervolgens een optie in de galerie die wordt weergegeven.

  U kunt ook het type lijn, de lijndikte, de streepjes of de pijlen wijzigen (als u een verbindingslijn hebt geselecteerd).

Een aangepaste kleur kiezen om toe te passen

 1. Selecteer een of meer vormen.

 2. Als u de vorm wilt opvullen met een thema of standaardkleur, selecteert u Vorm > Opvulling van vorm Knop Opvulling van vorm.> Meer opvulkleuren om een aangepaste kleur te definiëren.

  In het dialoogvenster Aangepaste kleuren kunt u elke kleur opgeven met behulp van een hexadecimale waarde of een rood-groen-blauwe waarde.

 3. Als u een aangepaste kleur wilt toepassen op de rand van de vorm, selecteert u Vorm > Vormcontour Knop Omtrek vorm.> Meer omtrekkleuren.

De lijndikte van een shape wijzigen

 1. Selecteer de shape.

 2. Selecteer op het tabblad Vorm Knop Omtrek vorm.Vormcontour > Gewicht en selecteer vervolgens de gewenste dikte.

  (In het menu Vormkader kunt u ook de lijnstijl wijzigen. Gebruik de optie Streepje of Pijlen om het gewenste type lijn te kiezen.)

  Tip: Voor een nauwkeurigere grootte van de lijndikte kunt u met de rechtermuisknop op een shape klikken en Opties voor opmaak selecteren. Selecteer vervolgens in het deelvenster Opmaakopties de optie Lijn en kies het exacte gewicht dat u wilt, in stappen van 25 pts. In het deelvenster Opmaakopties kunt u ook de omtrek- en opvulkleuren van een vorm kiezen, inclusief aangepaste kleuren. 

Zie ook

De grootte, draaiing en volgorde van een shape wijzigen in de webversie van Visio

Doorzichtigheid toepassen op een vorm

Notities: 

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Tekst in een shape opmaken

U kunt het lettertype, de tekenafstand, de alinea-afstand en -uitlijning, de positie van een tekstblok, opsommingstekens of nummers en tabstops van tekst in een vorm wijzigen. Volg de onderstaande instructies:

Snelle taken

Taak

Actie

Tekst aan een shape toevoegen

Selecteer de shape op de pagina en typ de tekst.

De tekst in een shape selecteren

Dubbelklik op de vorm met de tekst die u wilt opmaken.

Een tekstblok opmaken

 1. Selecteer de vorm met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Selecteer op het tabblad Start in de groepen Lettertype en Alinea de gewenste opmaakopties.

Tekstopmaak van de ene vorm naar de andere kopiëren

 1. Selecteer de tekst die u wilt kopiëren.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Opmaak kopiëren/plakken Opmaak kopiëren/plakken in Visio 2010..

 3. Klik op de vorm met de tekst die u wilt wijzigen.

De achtergrondkleur van het tekstblok wijzigen

 1. Selecteer de vorm met het tekstvak dat u wilt wijzigen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de vorm, wijs Opmaak aan en selecteer Tekst.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Tekst op het tabblad Tekstblok onder Tekstachtergrondde optie Effen kleur.

 4. Selecteer in de lijst naast Effen kleur de gewenste kleur.

 5. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.

Symbolen en interpunctie opmaken

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik onder Visio op opties.

 3. Klik in het dialoogvenster Visio-opties op het tabblad Controle op AutoCorrectie-opties.

 4. Selecteer of wis een van de opties voor automatische opmaak die u wilt in- of uitschakelen.

 5. Klik op OK.

De lijn van een shape wijzigen

U kunt de lijnkleur, lijndikte, streepjestype en transparantie van de rand van een vorm wijzigen.

Snelle taken

Taak

Actie

De lijnkleur of -opmaak wijzigen

 1. Selecteer de vorm met de rand die u wilt opmaken.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Vorm op Lijn en selecteer de gewenste opmaakopties.

De lijn uit een shape verwijderen

 1. Selecteer de vorm met de rand die u wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Vorm op Lijn en selecteer Geen lijn.

Een nieuwe opvulling toepassen op een shape

In Visio 2010 kunt u de opvulkleur en het opvulpatroon wijzigen en zelfs uw eigen opvulpatronen toevoegen aan een vorm.

Snelle taken

Taak

Actie

De opvulkleur wijzigen

 1. Selecteer de vorm met de opvulling die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Vorm op Opvulling en selecteer de gewenste kleur.

Opvulopmaak van de ene shape naar de andere kopiëren

 1. Selecteer de shape met de opvulling die u wilt kopiëren.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Opmaak kopiëren/plakken Opmaak kopiëren/plakken in Visio 2010..

 3. Klik op de vorm met de opvulling die u wilt wijzigen.

Een patroonvulling toepassen

 1. Selecteer de vorm met de opvulling die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Vorm op Opvulling en selecteer Opvullingsopties.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Opvulling in de lijst Patroon het gewenste patroon.

 4. Selecteer in de lijst Patroonkleur de gewenste kleur.

 5. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.

Een nieuw opvulpatroon maken

 1. Selecteer op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Weergeven/verbergen de optie Tekeningverkenner.

 2. Klik in het venster Tekeningverkenner met de rechtermuisknop op Opvulpatronen.

 3. Typ in het dialoogvenster Nieuw patroon onder Details een naam voor het patroon.

 4. Kies onder Gedrag een optie.

  Gedragsopties

  • Knop in het dialoogvenster Nieuw patroon. Meerdere kopieën van de afbeelding maken om een vorm te vullen (tegel de afbeelding)

  • Knop in het dialoogvenster Nieuw patroon. Meerdere afbeeldingen langs de lijn te tegelen zonder ze te vervormen.

  • Knop in het dialoogvenster Nieuw patroon. Één afbeelding uitrekken om de vorm te vullen.

 5. Als u het patroon wilt aanpassen wanneer de schaal van de tekenpagina wordt gewijzigd, schakelt u het selectievakje Geschaald in.

 6. Klik op OK.

 7. Open in het venster Tekeningverkenner de map Lijnpatronen , klik met de rechtermuisknop op het nieuwe patroon en klik vervolgens op Patroonvorm bewerken.

 8. Maak de vorm of vormen die u als patroon wilt aanwijzen. U kunt helemaal nieuwe vormen maken, bestaande shapes wijzigen of bitmaps invoegen.

 9. Klik op de knop Venster sluiten en klik vervolgens op Ja om het patroon bij te werken.

Opmerking: Hiervoor moet het tabblad Ontwikkelaars op het lint zichtbaar zijn.

Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik onder Visio op opties.

 3. Ga in het dialoogvenster Visio-opties naar het tabblad Lint aanpassen en selecteer hoofdtabbladen in de lijst Lint aanpassen.

 4. Selecteer onder Hoofdtabbladende optie Ontwikkelaar.

 5. Klik op OK.

De opvulling van een shape verwijderen

 1. Selecteer de vorm met de opvulling die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Vorm op Opvulling en selecteer Geen opvulling.

Een thema toepassen op uw shapes

Wanneer u een thema toepast in Visio 2010, geeft u de opmaak (lettertype, tekstkleuren, opvulkleuren, randen en schaduwen) van elke vorm op de tekenpagina op.

De ingebouwde thema's passen zowel kleuropmaak (tekstkleur, opvulkleur) als vormeffecten (randstijl, schaduw) toe op vormen. U kunt ervoor kiezen om alleen de effecten (rand-, schaduw-, lettertype- en verbindingsstijlen) of alleen de kleuren (tekst, lijn, verbindingslijn, opvul- en schaduwkleuren) van de vormen in uw tekening te wijzigen.

Zie Een professioneel uiterlijk toepassen op uw tekeningen met thema's voor meer informatie over thema's.

Snelle taken

Taak

Actie

Een thema toepassen op de shapes in uw tekening

Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Thema op het gewenste thema of klik op Knop Meer voor meer opties.

Themakleuren wijzigen

Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Thema op Kleuren en selecteer de gewenste kleur.

De thema-effecten wijzigen

Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Thema op Effecten en selecteer de gewenste effecten.

Uw eigen thema maken

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Thema's op Kleuren en selecteer Nieuwe themakleuren maken.

 2. Typ in het dialoogvenster Nieuwe themakleuren onder Algemeen in het vak Naam een nieuwe naam die u wilt gebruiken voor het nieuwe thema.

 3. Selecteer de gewenste kleuren.

 4. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.

 5. Klik in de groep Thema's op Effecten en selecteer Nieuwe thema-effecten maken.

 6. Typ in het dialoogvenster Nieuw thema-effecten onder Algemeen in het vak Naam een nieuwe naam die u wilt gebruiken voor het nieuwe thema.

 7. Selecteer de gewenste instellingen voor lettertype, lijn, opvulling, schaduw en verbindingslijn.

 8. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.

Een thema uit een shape verwijderen

Klik met de rechtermuisknop op de shape, wijs Opmaak aan en selecteer Thema verwijderen.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×