In PowerPoint is een tijdelijke aanduiding een vooraf opgemaakte container op een dia voor inhoud (tekst, afbeeldingen of video). Met de vooraf ingesteld opmaak kunt u dia's gemakkelijker consistent opmaken.

U kunt een tijdelijke aanduiding opmaken in de diamodelweergave. Vervolgens gebruikt u de tijdelijke aanduiding ( voeg er inhoud aan toe ) in de normale weergave.

De dia met afbeelding heeft twee rechthoekige tijdelijke aanduidingen:

 1. De tijdelijke aanduiding (bovenste) titel vraagt de gebruiker om tekst en maakt deze op in het standaardlettertype Kop, grootte en kleur

 2. De tijdelijke aanduiding (lager) Inhoud accepteert tekst of een tabel, grafiek, SmartArt-graphic, afbeelding of video, zoals aangegeven door de klikbare pictogrammen in het midden.

Een dia Titel en Inhoud met twee tijdelijke aanduidingen

De prompttekst in een tijdelijke aanduiding wijzigen

U kunt de algemene prompttekst ('Klik om te bewerken ...') wijzigen voor een tijdelijke aanduiding.

 1. Selecteer op het tabblad Beeld in de groep Basisweergaven de optie Diamodel.

 2. Selecteer in de diamodelweergave in het deelvenster Miniaturen de indeling die u wilt wijzigen.

 3. Selecteer in het hoofddeelvenster in de indeling de huidige prompttekst (zoals Klik om tekst te bewerken)en typ in plaats daarvan de tekst die u wilt gebruiken.

 4. Wanneer u de wijzigingen in de diamodelweergave voltooit, selecteert u op het tabblad Diamodel de optie Basisweergave sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik wilt behouden, klikt u in de groep Thema bewerken op Thema's enklikt u vervolgens op Huidig thema opslaan.

Een tijdelijke aanduiding verkleinen of vergroten, of verplaatsen

 1. Klik op het tabblad Beeld op Diamodel.

 2. Klik in de dia-indeling die u wilt wijzigen op de tijdelijke aanduiding die u wilt wijzigen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het formaat wilt formaat ervan, wijst u een van de formaatgrepen aan en sleept u de greep wanneer de aanwijzer een tweepuntige pijl wordt Tweepuntige pijl.

  • Als u de positie wilt herpositioneren, wijst u een van de randen aan en sleept u de tijdelijke aanduiding naar een nieuwe positie wanneer de aanwijzer een vierpuntige pijl Witte aanwijzer met pijl met vier punten.

 3. Klik op het tabblad Diamodel op Modelweergave sluiten.

 4. Selecteer in de normale weergave in het deelvenster Miniaturen alle dia's die gebruikmaken van de dia-indeling die u zojuist hebt gewijzigd.

  Als u meerdere dia's wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op elke dia.

  Klik in het deelvenster Miniaturen op de dia
 5. Klik op het tabblad Start op Indelingen selecteer vervolgens de indeling met de tijdelijke aanduidingen die u zojuist hebt gewijzigd.

  Met deze stap wordt de tijdelijke aanduiding gewijzigd door de gewijzigde dia-indeling opnieuw toe te passen op een werkelijke dia.

Een tijdelijke aanduiding toevoegen aan een dia-indeling

Tijdelijke aanduidingen kunnen alleen worden toegevoegd aan dia-indelingen, niet aan afzonderlijke dia's in een presentatie. Zie Wat is een dia-indeling? en Wat is een diamodel? als u nog niet eerder met dia-indelingen hebt gewerkt en meer te weten wilt komen voordat u verder leest.

 1. Ga naar het tabblad Beeld en klik op Diamodel.

 2. Klik in het linkerminiatuurvenster op de dia-indeling waaraan u een of meer tijdelijke aanduidingen wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad Diamodel op Tijdelijke aanduiding invoegen en klik op het type tijdelijke aanduiding dat u wilt toevoegen.

  Hiermee wordt de knop Tijdelijke aanduiding invoegen weergegeven in de Diamodelweergave in PowerPoint

 4. Klik ergens in de dia-indeling en sleep vervolgens om de tijdelijke aanduiding te tekenen. U kunt zoveel tijdelijke aanduidingen toevoegen als u wilt.

 5. Als u een tijdelijke aanduiding voor tekst toevoegt, kunt u de prompttekst ("Klik om te bewerken ...") aanpassen die in de tijdelijke aanduiding wordt weergegeven:

  Selecteer de standaardtekst in de tijdelijke aanduiding en vervang deze door uw eigen prompttekst.

  Overschakelen naar het tabblad Start om de prompttekst naar voorkeur op te maken.

  Met de geselecteerde tekst kunt u het Lettertype of Tekengrootte wijzigen. Als er ongewenste opsommingstekens voor uw prompttekst worden weergegeven, klikt u in de groep Alinea op de pijl-omlaag naast Opsommingstekens en klikt u op Geen.

 6. Klik wanneer u klaar bent op het tabblad Diamodel op Modelweergave sluiten.

 7. Selecteer in de normale weergave in het deelvenster Miniaturen alle dia's die gebruikmaken van de dia-indeling die u zojuist hebt gewijzigd.

  (Als u meerdere dia's wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op elke dia.)

  Klik in het deelvenster Miniaturen op de dia
 8. Klik op het tabblad Start op Indelingen selecteer vervolgens de indeling met de tijdelijke aanduidingen die u zojuist hebt gewijzigd.

  Met deze stap wordt de tijdelijke aanduiding gewijzigd door de gewijzigde dia-indeling opnieuw toe te passen op een werkelijke dia.

Een tijdelijke aanduiding verwijderen

U wordt aangeraden een tijdelijke aanduiding niet te verwijderen uit een vooraf ontworpen dia-indeling. Als u zo'n wijziging wilt maken, dupliceren u die indeling, geeft u deze een aparte naam en bewerkt u die kopie.

 1. Klik op het tabblad Beeld op Diamodel.

 2. Klik in het linkerminiatuurvenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen.

 3. Selecteer de tijdelijke aanduiding in de indeling en druk op de toets Verwijderen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een ingebouwde dia-indeling met een tijdelijke aanduiding voor titeltekst, twee tijdelijke aanduidingen voor ondertiteling en twee tijdelijke aanduidingen waaraan u tekst, een tabel, grafiek, SmartArt-graphic, afbeelding of een film of geluidsfragment kunt toevoegen.

Tijdelijke aanduidingen in een indeling

U kunt tijdelijke aanduidingen overal in een dia-indeling toevoegen en aangepaste prompttekst toevoegen om uw gebruikers te vragen een bepaald type inhoud in te voeren. U kunt de tekst ook aanpassen voor specifiekere aanwijzingen.

Belangrijk: Als u een dia-indeling wijzigt nadat u al enkele dia's hebt gemaakt die deze indeling gebruiken, moet u de indeling opnieuw op de dia's aanpassen. Zie 'De updates toepassen zodat deze op uw dia's worden weergegeven' in het artikel Een dia-indelingbewerken en opnieuw toepassen.

 1. Ga naar het tabblad Beeld en klik in de groep Presentatieweergaven op Diamodel.

 2. Klik in het deelvenster met de diamodellen en -indelingen op de indeling waaraan u een of meer tijdelijke aanduidingen wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad Diamodel in de groep Modelindeling op Tijdelijke aanduiding invoegen en klik op het type tijdelijke aanduiding dat u wilt toevoegen.

  Een tijdelijke aanduiding invoegen

 4. Klik ergens in de indeling en sleep vervolgens om de tijdelijke aanduiding te tekenen.

 5. Als u een tijdelijke aanduiding voor tekst toevoegt, kunt u aangepaste tekst toevoegen.

  Markeer de standaardtekst in de tijdelijke aanduiding en vervang deze door uw eigen prompttekst.

  Opmerking: Als er een ongewenst opsommingsteken wordt weergegeven vóór de aangepaste prompttekst, klikt u op het tabblad Start en klikt u in de groep Alinea op de pijl-omlaag naast Opsommingstekens enklikt u vervolgens op Geen.

 6. Herhaal stappen 2 t/m 4 als u meerdere tijdelijke aanduidingen aan een indeling wilt toevoegen.

  Opmerking: Wanneer u tijdelijke aanduidingen aan een indeling toevoegt en de inhoud in die tijdelijke aanduidingen het doel van de indeling verandert, is het misschien ook een goed idee de indeling een nieuwe naam te geven. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de miniatuur van de dia-indeling, klik op Naam van indeling wijzigen, typ een nieuwe naam en klik vervolgens op Naam wijzigen.

 7. Ga naar het tabblad Diamodel en klik in de groep Sluiten op Modelweergave sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

 8. Selecteer in de lijst met diaminiaturen de dia waarop u de indeling met de zojuist toegevoegde tijdelijke aanduidingen opnieuw wilt toepassen.

 9. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Dia's op Indeling en klik vervolgens op de gewijzigde indeling.

  Opmerking: Zie Een nieuwe aangepaste indeling maken voor meer informatie over indelingen.

De prompttekst in een tijdelijke aanduiding wijzigen

U kunt de algemene prompttekst ("Klik om te bewerken ...") vervangen voor een tijdelijke aanduiding.

 1. Wijs in het menu Beeld de knop Basisweergaven aanen klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in de diamodelweergave op de eerste dia-indeling onder het diamodel in het navigatievenster. (Dia-indelingen staan onder het diamodel, het eerste item in het navigatiedeelvenster.)

 3. Selecteer de tekst Klik om de titelstijl van hetmodel te bewerken en typ vervolgens de aangepaste tekst die u wilt vervangen door.

 4. Wanneer u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u op het tabblad Diamodel op Basis sluiten om terug te keren naar de weergave Normaal (bewerken).

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik wilt behouden, klikt u in de groep Thema bewerken op Thema's enklikt u vervolgens op Huidig thema opslaan.

Een tijdelijke aanduiding verkleinen of vergroten, of verplaatsen

 1. Klik op het tabblad Beeld op Diamodel.

 2. Klik in de dia-indeling die u wilt wijzigen op de tijdelijke aanduiding die u wilt wijzigen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het formaat wilt formaat ervan, wijst u een van de formaatgrepen aan en sleept u de greep wanneer de aanwijzer een tweepuntige pijl wordt Tweepuntige pijl.

  • Als u de positie wilt herpositioneren, wijst u een van de randen aan en sleept u de tijdelijke aanduiding naar een nieuwe positie wanneer de aanwijzer een vierpuntige pijl Witte aanwijzer met pijl met vier punten.

 3. Klik op het tabblad Diamodel op Modelweergave sluiten.

 4. Selecteer in de normale weergave in het deelvenster Miniaturen alle dia's die gebruikmaken van de dia-indeling die u zojuist hebt gewijzigd.

  Als u meerdere dia's wilt selecteren, houdt u de opdrachttoets ingedrukt ⌘ en klikt u op elke dia.

  Klik in het deelvenster Miniaturen op de dia
 5. Klik op het tabblad Start op Indelingen selecteer vervolgens de indeling met de tijdelijke aanduidingen die u zojuist hebt gewijzigd.

  Met deze stap wordt de tijdelijke aanduiding gewijzigd door de gewijzigde dia-indeling opnieuw toe te passen op een werkelijke dia.

Tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een dia-indeling

Tijdelijke aanduidingen zijn vakken in een dia-indeling waarop u klikt om inhoud toe te voegen wanneer u uw dia's maakt. In de diamodelweergave kunt u tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een nieuwe dia-indeling of het uiterlijk van een bestaande dia-indeling wijzigen.

 1. Klik op het menu Beeld in de groep Modelweergaven op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Klik in de groep Modelindeling op de pijl naast Tijdelijke aanduiding invoegen enklik vervolgens op het type tijdelijke aanduiding dat u wilt invoegen. Opties zijn voor Inhoud, Inhoud (verticaal),Tekst ,Tekst (verticaal),Afbeelding ,Grafiek ,Tabel , SmartArt, Mediaen Onlineafbeelding.

  alternatieve tekst

 4. Sleep op de dia om de tijdelijke aanduiding te tekenen.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Als u dit wilt doen

  Werkwijze

  Het formaat van de tijdelijke aanduiding wijzigen

  Selecteer de tijdelijke aanduiding, plaats de aanwijzer op een formaatgreep en sleep de greep totdat de tijdelijke aanduiding de gewenste grootte heeft.

  De tijdelijke aanduiding verplaatsen

  Selecteer de tijdelijke aanduiding en sleep deze naar de nieuwe locatie.

  De tijdelijke aanduiding opmaken

  Selecteer de tijdelijke aanduiding, klik op het tabblad Vormopmaak en pas de beste wijzigingen aan. Als u bijvoorbeeld de opvulkleur van de tijdelijke aanduiding wilt wijzigen, klikt u in Vormstijlenop Opvulling van vorm.

 6. Wanneer u de wijzigingen in de diamodelweergave voltooit, klikt u op het tabblad Diamodel op Master sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik wilt behouden, klikt u in de groep Thema bewerken op Thema's enklikt u vervolgens op Huidig thema opslaan.

 7. Selecteer in de normale weergave in het deelvenster Miniaturen alle dia's die gebruikmaken van de dia-indeling die u zojuist hebt gewijzigd.

  (Als u meerdere dia's wilt selecteren, houdt u de opdrachttoets ingedrukt ⌘ en klikt u op elke dia.)

  Klik in het deelvenster Miniaturen op de dia
 8. Klik op het tabblad Start op Indelingen selecteer vervolgens de indeling met de tijdelijke aanduidingen die u zojuist hebt gewijzigd.

  Met deze stap wordt de tijdelijke aanduiding gewijzigd door de gewijzigde dia-indeling opnieuw toe te passen op een werkelijke dia.

Voettekstelementen verwijderen uit een dia-indeling

Wanneer u een nieuwe dia-indeling toevoegt, worden er standaard tijdelijke aanduidingen voor de voettekst opgenomen. De voettekst bestaat uit drie elementen: datum en tijd, tekst en dianummer. De opmaak, grootte en positie van de tijdelijke aanduidingen voor de voettekst worden overgenomen van de voettekstelementen in het diamodel, behalve als u de tijdelijke aanduiding rechtstreeks op de dia-indeling bewerkt.

Belangrijk: Zelfs als de voettekstelementen worden weergegeven op het diamodel en dia-indelingen in de diamodelweergave, moet u deze inschakelen voordat ze worden weergegeven op de dia's van uw presentatie. Als u kopteksten en voetteksten wilt inschakelen, klikt u op het menu Invoegen en klikt u vervolgens op Koptekst en voettekst.

 1. Wijs in het menu Beeld de knop Basisweergaven aanen klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Op het tabblad Diamodel, in debasisindeling, het selectievakje Voetteksten uit.

  Schermafbeelding van de opties Titel en Voetteksten die beschikbaar zijn in de groep Modelindeling.

 4. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen voor toekomstig gebruik wilt behouden, klikt u in de groep Thema bewerken op Thema's enklikt u vervolgens op Huidig thema opslaan.

Tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een dia-indeling

Tijdelijke aanduidingen zijn vakken in een dia-indeling waarop u klikt om inhoud toe te voegen wanneer u een presentatie maakt. In de diamodelweergave kunt u tijdelijke aanduidingen toevoegen aan een nieuwe dia-indeling of het uiterlijk van een bestaande dia-indeling wijzigen.

 1. Wijs op het tabblad Beeld op Model en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Klik op het tabblad Diamodel en voer vervolgens onder Indeling bewerken een van de volgende handelingen uit:

  Tabblad Diamodel, groep Indeling bewerken

  Tijdelijke aanduiding invoegen voor

  Werkwijze

  Titel

  Opmerking: Er is maar één 'officiële' tijdelijke aanduiding voor titels toegestaan per dia, omdat de tekst die u in de normale weergave aan een tijdelijke aanduiding voor titels toevoegt, in het overzicht de diatitel wordt.

  Schakel het selectievakje Titel in.

  Verticale titel

  Opmerking: Er is maar één 'officiële' tijdelijke aanduiding voor titels toegestaan per dia, omdat de tekst die u in de normale weergave aan een tijdelijke aanduiding voor titels toevoegt, in het overzicht de diatitel wordt.

  Schakel het selectievakje Verticale titel in.

  tijdelijke aanduiding voor inhoud

  Klik op de pijl naast Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Inhoud Tijdelijke aanduiding voor inhoud.

  Verticale inhoud

  Klik op de pijl naast Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Verticale inhoud Tijdelijke aanduiding voor verticale inhoud.

  Tekst

  Klik op de pijl naast Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Tekst Tijdelijke aanduiding voor tekst.

  Verticale tekst

  Klik op de pijl naast Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Verticale tekst Tijdelijke aanduiding voor verticale tekst.

  Grafiek

  Klik op de pijl naast Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Grafiek Tijdelijke aanduiding voor grafiek.

  Tabel

  Klik op de pijl naast Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Tabel Tijdelijke aanduiding voor tabel.

  SmartArt-afbeelding

  Klik op de pijl naast Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op SmartArt- Tijdelijke aanduiding voor SmartArt-afbeelding.

  Films

  Klik op de pijl naast Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Media Tijdelijke aanduiding voor media.

  Illustraties

  Klik op de pijl naast Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Illustraties tijdelijke aanduiding voor illustratie.

  Afbeelding

  Klik op de pijl naast Tijdelijke aanduiding invoegenen klik vervolgens op Afbeelding Veelvoorkomende SmartArt-fouten herstellen.

 4. Sleep op de dia om de tijdelijke aanduiding te tekenen.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Als u dit wilt doen

  Werkwijze

  Het formaat van de tijdelijke aanduiding wijzigen

  Selecteer de tijdelijke aanduiding, plaats de aanwijzer op een formaatgreep en sleep de greep totdat de tijdelijke aanduiding de gewenste grootte heeft.

  De tijdelijke aanduiding verplaatsen

  Selecteer de tijdelijke aanduiding en sleep deze naar de nieuwe locatie.

  De tijdelijke aanduiding opmaken

  Selecteer de tijdelijke aanduiding, klik op het tabblad Opmaak en breng de gewenste wijzigingen aan. Als u bijvoorbeeld de opvulkleur van de tijdelijke aanduiding wilt wijzigen, klikt u onder Vormstijlen op Opvullen.

 6. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen wilt bewaren voor toekomstig gebruik, klikt u op het tabblad Thema's onder Thema's op Thema opslaan.

De tekst in een tijdelijke aanduiding vervangen

Als u een sjabloon maakt en u specifieke instructies wilt opnemen die aangeven welke inhoud er moet worden toegevoegd aan een tijdelijke aanduiding op een dia, kunt u de tekst vervangen in de diamodelweergave. In het volgende voorbeeld wordt de standaardtekst in de tijdelijke aanduiding voor een titel vervangen door 'Klik om een projectnaam toe te voegen'.

 1. Wijs op het tabblad Beeld op Model en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in de diamodelweergave op de eerste dia-indeling onder het diamodel in het navigatievenster. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Selecteer de standaardtekst Titelstijl van model bewerken en typ of plak de aangepaste tekst Klik om een projectnaam toe te voegen.

  De tekst van de tijdelijke aanduiding wordt gewijzigd in Klik om een projectnaam toe te voegen en u ziet deze nieuwe tekst in de tijdelijke aanduiding wanneer u teruggaat naar de normale weergave.

 4. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen wilt bewaren voor toekomstig gebruik, klikt u op het tabblad Thema's onder Thema's op Thema opslaan.

Voettekstelementen verwijderen uit een dia-indeling

Wanneer u een nieuwe dia-indeling toevoegt, worden er standaard tijdelijke aanduidingen voor de voettekst opgenomen. De voettekst bestaat uit drie elementen: datum en tijd, tekst en dianummer. De opmaak, grootte en positie van de tijdelijke aanduidingen voor de voettekst worden overgenomen van de voettekstelementen in het diamodel, behalve als u de tijdelijke aanduiding rechtstreeks op de dia-indeling bewerkt.

Belangrijk: Zelfs als de voettekstelementen worden weergegeven op het diamodel en dia-indelingen in de diamodelweergave, moet u deze inschakelen voordat ze worden weergegeven op de dia's van uw presentatie. Als u kopteksten en voetteksten wilt inschakelen, klikt u op het menu Invoegen en klikt u vervolgens op Koptekst en voettekst.

 1. Wijs op het tabblad Beeld op Model en klik vervolgens op Diamodel.

 2. Klik in het navigatievenster op de dia-indeling die u wilt wijzigen. Dia-indelingen staan onder het diamodel, wat de bovenste dia in het navigatievenster is.

 3. Klik op het tabblad Diamodel en schakel vervolgens onder Indeling bewerken het selectievakje Voetteksten toestaan uit.

  Tabblad Diamodel, groep Indeling bewerken

 4. Als u de wijzigingen in de diamodelweergave hebt voltooid, klikt u in de berichtenbalk op Model sluiten om terug te keren naar de normale weergave.

  Tip: Wijzigingen aan het diamodel en de corresponderende dia-indelingen worden tijdelijk toegevoegd aan het thema dat is toegepast op uw presentatie. Als u een ander thema toepast, worden de wijzigingen aan het diamodel genegeerd. Als u de wijzigingen wilt bewaren voor toekomstig gebruik, klikt u op het tabblad Thema's onder Thema's op Thema opslaan.

Zie ook

Dia-indelingen maken of wijzigen

Een diamodel wijzigen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×