Een veld van het gegevensveld Lange tekst kan handig zijn voor het opslaan van grote hoeveelheden informatie, zoals notities, opmerkingen en beschrijvingen. Het gegevenstype Lange tekst bevat maximaal 65.536 alfanumerieke tekens en ondersteunt tekst met opmaak, zoals verschillende kleuren, lettertypen en markeringen.

Wat wilt u doen?

Een veld Lange tekst toevoegen in de gegevensbladweergave

U kunt een veld Lange tekst toevoegen in de gegevensbladweergave.

Toevoegen aan een bestaande tabel

 1. Open de tabel in de gegevensbladweergave.

 2. Schuif zo nodig horizontaal naar het eerste lege veld.

 3. Selecteer Klik om toe te voegen en selecteer Lange tekst in de lijst.

 4. Dubbelklik op de nieuwe veldnamenrij en typ een duidelijke naam voor het nieuwe veld.

 5. Sla uw wijzigingen op.

Toevoegen aan een nieuwe tabel

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Tabellen op Tabel.

 2. Klik opOpslaan en typ in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor de nieuwe tabel.

 3. Selecteer Klik om toe te voegen en selecteer Lange tekst in de lijst.

 4. Dubbelklik op de nieuwe veldnamenrij en typ een duidelijke naam voor het nieuwe veld.

 5. Sla uw wijzigingen op.

Naar boven

Een veld Lange tekst toevoegen in de ontwerpweergave

U kunt een veld Lange tekst toevoegen in de ontwerpweergave.

Toevoegen aan een bestaande tabel

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2.  Typ in de kolom Veldnaam van de ontwerpfunctie de naam van het veld Lange tekst. Bijvoorbeeld: 'Adres', 'Notities' of 'Opmerkingen'.

 3. Klik op de kolom Gegevenstype naast de veldnaam en kies Lange tekst in de lijst.

 4. Sla uw wijzigingen op.

Toevoegen aan een nieuwe tabel

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Tabellen op Tabel.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het documenttabblad van de nieuwe tabel en klik in het snelmenu op Ontwerpweergave.

 3. Als het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven, geeft u een naam op voor de nieuwe tabel.

 4. Selecteer in de kolom Veldnaam de eerste lege rij en voer een naam voor het veld in. Meestal worden namen zoals 'Opmerkingen' of 'Notities' toegepast op een veld met lange tekst.

 5. Klik op de kolom Gegevenstype naast de veldnaam en kies Lange tekst in de lijst.

 6. Sla uw wijzigingen op.

Als u een formulier- of rapporttekstvak aan het veld Lange tekst bindt, moet u ook de eigenschap Tekstopmaak voor het tekstvak instellen op Tekst met opmaak.

Naar boven

Veldeigenschappen voor Lange tekst instellen of wijzigen

U kunt de gegevensbladweergave gebruiken om een subset van veldeigenschappen in te stellen, zoals Is vereist of Uniek,maar u kunt de ontwerpweergave gebruiken om alle beschikbare eigenschappen in te stellen, waaronder Invoermasker of Bijschrift.

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Zoek op het tabblad Algemeen in het onderste gedeelte van de ontwerpfunctie voor tabellen, onder Veldeigenschappen,de eigenschap die u wilt wijzigen.

 3. Selecteer het veld naast de naam van de eigenschap. Afhankelijk van de eigenschap kunt u gegevens invoeren, de opbouwer voor expressies starten door op Knop Opbouwfunctiete klikken of een optie in een lijst selecteren.

  Voor informatie over het gebruik van elke veld eigenschap selecteert u de eigenschap en drukt u op F1.

Naar boven

Een veld met lange tekst verwijderen

U kunt een veld Lange tekst verwijderen uit een tabel in de gegevensbladweergave of de ontwerpweergave.

Belangrijk: Wanneer u een veld van het gegevensveld Lange tekst verwijdert, gaan deze gegevens definitief verloren en kunt u de verwijdering niet ongedaan maken. U moet een back-up van de database maken voordat u tabelvelden of andere databaseonderdelen verwijdert.

Verwijderen in gegevensbladweergave

 1. Open de tabel in de gegevensbladweergave.

 2. Zoek het veld Lange tekst, klik met de rechtermuisknop op de veldnamenrij (de naam) en klik op Veld verwijderen.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Verwijderen in de ontwerpweergave

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de rij selector (het lege vierkant) naast het veld Lange tekst en klik op Rijen verwijderen.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Naar boven

Verwijzing naar lange tekstveld-eigenschap

Wanneer u in de ontwerpweergave een veld Lange tekst toevoegt aan een tabel, kunt u een aantal eigenschappen voor het veld instellen en wijzigen. In deze tabel worden de veldeigenschappen van lange tekst vermeld en wordt beschreven wat elke veldeigenschappen doet, inclusief de gevolgen voor het instellen of wijzigen van de eigenschappen.

Eigenschap

Gebruik

Opmaak

Voer aangepaste notatietekens in om een weergave-indeling te definiëren. Indelingen die hier zijn gedefinieerd, worden weergegeven in gegevensbladen, formulieren en rapporten.

bijschrift

Hiermee geeft u de naam van het tekstveld op. De eigenschap accepteert maximaal 2048 tekens. Als u geen bijschrift opgeeft, wordt de standaardveldnaam toegepast.

Standaardwaarde

Hiermee wordt de opgegeven waarde automatisch toegewezen aan dit veld wanneer er een nieuwe record wordt toegevoegd. Als u bijvoorbeeld een waarde opgeeft, zoals 'Voer maximaal 65 kB tekst in'. Gebruikers worden er dan aan herinnerd dat ze 255 tekens kunnen invoeren.

Validatieregel

Hiermee geeft u vereisten op voor gegevens die in een record, veld of besturingselement worden ingevoerd. Wanneer u gegevens opgeeft die in strijd zijn met de regel die voor het veld is gedefinieerd, kunt u de eigenschap Validatietekst gebruiken om het resulterende foutbericht op te geven. Maximumlengte: 2048 tekens.

Zie het artikel Gegevensinvoer beperken met een validatieregel voor meer informatie over het gebruik van validatieregels.

Validatietekst

Hiermee geeft u de tekst op in het foutbericht dat wordt weergegeven wanneer gebruikers een validatieregel schenden. Zie het artikel Gegevensinvoer beperken met een validatieregel voor meer informatie over het maken van validatieregels.

Vereist

Als deze waarde is ingesteld op Ja,moet u een waarde invoeren in het veld of in een besturingselement dat is gebonden aan het veld en mag de waarde niet Null zijn.

Lengte nul toestaan

Als dit is ingesteld op Ja, kunt u tekenreeksen met lengte nul invoeren in een veld. Een tekenreeks met lengte nul bevat geen tekens en u gebruikt deze om aan te geven dat u weet dat er geen waarde bestaat voor een veld. U voert een tekenreeks met lengte nul in door twee dubbele aanhalingstekens te typen zonder spatie ertussen ("").

Geïndexeerd

U kunt indexen gebruiken om query's, sorteer- en groeperenbewerkingen op grote hoeveelheden gegevens te versnellen. U kunt indexen ook gebruiken om te voorkomen dat gebruikers dubbele gegevens invoeren. Keuzes:

 • Nee:schakelt indexering uit (standaard)

 • Ja (duplicaten OK):Indexeert het veld en staat dubbele waarden toe. U hebt bijvoorbeeld dubbele voor- en achternamen.

 • Ja (geen duplicaten): Indexeert het veld en staat geen dubbele waarden toe.

Unicode-compressie

In Access worden gegevens in de velden Korte tekst, Lange tekst en Hyperlink weergegeven met Unicode. Unicode neemt meer opslagruimte in beslag, omdat het in plaats van één teken 2 bytes per teken gebruikt. Als u de bestandsgrootte wilt verkleinen, is de standaardwaarde van de eigenschap Unicode-compressie voor een veld Korte tekst, Lange tekst of Hyperlink Ja. Als deze op Jais ingesteld, wordt elk teken waarvan de eerste byte 0 is, gecomprimeerd wanneer het wordt opgeslagen en gedecomprimeerd wanneer het wordt opgehaald.

Gegevens in een veld van het gegevensveld Lange tekst worden alleen gecomprimeerd als er 4096 bytes of minder opslagruimte nodig is na de compressie. Hierdoor wordt de inhoud van een veld van het gegevenslabel Lange tekst mogelijk gecomprimeerd in één record, maar niet in een andere record.

IME-modus

Hiermee wordt een Input Method Editor opgegeven, een hulpprogramma voor het gebruik van Engelse versies van Access met bestanden die zijn gemaakt in het Japans of Koreaans. Standaardwaarde: Geen besturingselement. Druk op F1 voor meer informatie over het gebruik van deze eigenschap.

IME-zinmodus

Hiermee geeft u het type gegevens op dat u kunt invoeren met een Input Method Editor. Druk op F1 voor meer informatie over het gebruik van deze eigenschap.

Infolabels

Geef alleen in Access 2010 een of meer smart tags op voor het veld en alle besturingselementen die aan het veld zijn gebonden. Smart Tags zijn onderdelen die de typen gegevens in een veld herkennen en waarmee u op basis van dat type actie kunt ondernemen. In het veld E-mailadres kan bijvoorbeeld een slim label een nieuw e-mailbericht beginnen of het adres toevoegen aan een lijst met contactpersonen.

Klik Knop Opbouwfunctie om een lijst met beschikbare slimme tags te zien.

Tekstopmaak

Schakelt tekst met rich-text bewerken in of uit. Selecteer Tekst met rich text om tekst met rich text te bewerken.

Als u tekst met rich-text voor het veld inschakelen en een tekstvakbesturingselement vervolgens aan het veld bindt, moet u ook bewerken van tekst met rich-text voor het besturingselement inschakelen.

Zie Een rich text-veld maken of verwijderen voor meer informatie over het opmaken van gegevens als tekst met opmaak.

Tekst uitlijnen

Hiermee geeft u de uitlijning voor gegevens in een veld met lange tekst op. U hebt de volgende mogelijkheden:

 • Algemeen:Hiermee wordt tekst links uitgelijnd, worden getallen en datums rechts uitgelijnd

 • Links:hiermee worden alle tekst, datums en getallen links uitgelijnd

 • Centreer:alle tekst, datums en getallen worden gecentreerd

 • Rechts:alle tekst, datums en getallen rechts uitlijnen

 • Verdelen:alle tekst, datums en getallen worden gelijkmatig verdeeld over beide zijden van het veld of het tekstvak

Alleen toevoegen

Hiermee bepaalt u of u wijzigingen van de waarde in het veld wilt bijhouden.

Er zijn twee instellingen:

 • Ja:wijzigingen volgen. Als u de geschiedenis van de veldwaarde wilt bekijken, klikt u met de rechtermuisknop op het veld en klikt u op Kolomgeschiedenis weergeven.

 • Nee:geen wijzigingen bijhouden.

Waarschuwing    Als u deze eigenschap instelt op Nee, verwijdert u de bestaande geschiedenis van een waarde (indien aanwezig).

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×