Een veld voor Getal of Valuta maken of verwijderen

U voegt een veld Getal of Valuta toe aan een tabel als u numerieke gegevens wilt opslaan, zoals verkoop- en opbrengstcijfers of populatiegegevens. Houd ook rekening met de optimale veldgrootte en aanvullende eigenschappen (zoals decimalen, uniekheid en indien vereist) bij het maken van numerieke gegevens.

In dit artikel

Getal- en valutavelden

U gebruikt een veld Getal voor alle wiskundige berekeningen, inclusief geld en berekeningen waarvoor een hoge mate van nauwkeurigheid is vereist, of voor cijfers die u niet omhoog of omlaag wilt af ronden. De grootte van de waarden die u opgeslagen in een getal- of valutaveld, is afhankelijk van de manier waarop u de eigenschap Veldgrootte inwerkt. U kunt velden bijvoorbeeld instellen op waarden van 1 bytes, 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes of 16 bytes, plus replicatie-id's (globally unique identifier-waarden of GUID's) en decimale waarden. In de volgende tabel worden de waarden vermeld die elke instelling voor veldgrootte kan bevatten en wordt uitgelegd wanneer u elke instelling voor de grootte moet gebruiken.

Instelling voor veldgrootte

Beschrijving

Byte

Een geheel getal van 1 byte dat waarden bevat tussen 0 en 255.

Geheel getal

Een geheel getal van 2 byten met waarden tussen -32.768 en +32.767.

Lang geheel getal

Een geheel getal van 4 byten met waarden tussen -2.147.483.648 en 2.147.483.647.

(Niet van toepassing)

Een geheel getal van 8 byte dat waarden bevat van -2^31 tot 2^31-1

Single

Een geheel getal van 4 byten met waarden tussen -3,4 x 1038 en +3,4 x 1038 met maximaal 7 significante cijfers.

Double

Een 8-byte drijvende-punt met waarden tussen -1,797 x 10308 en +1,797 x 10308 met maximaal 15 significante cijfers.

Replicatie-id

Een GUID (Globally Unique Identifier) van 16 bytes. Willekeurig gegenereerde GUID's zijn lang genoeg dat ze waarschijnlijk niet overlappen. U gebruikt deze voor diverse toepassingen, zoals het bijhouden van goederen.

Decimaal

Een geheel getal van 12 byten met een gedefinieerde decimale precisie die waarden kan bevatten tussen -1028 en +1028. De standaardprecisie is 0. De standaardschaal (het aantal weergegeven decimalen) is 18. U kunt de schaal instellen op 28.

Naar boven

Een veld getal of valuta toevoegen in de gegevensbladweergave

U kunt een getal- of valutaveld toevoegen aan een nieuwe of bestaande tabel in de gegevensbladweergave.

Toevoegen aan een bestaande tabel

 1. Open de tabel in de gegevensbladweergave.

 2. Schuif zo nodig horizontaal naar het eerste lege veld.

 3. Dubbelklik op de veldnamenrij en typ een naam voor het nieuwe veld.

 4. Selecteer Klik om toe te voegen en selecteer vervolgens Getal,Groot getalof Valuta in de lijst.

 5. Dubbelklik op de nieuwe veldnamenrij en typ een duidelijke naam voor het nieuwe veld.

 6. Sla uw wijzigingen op.

Toevoegen aan een nieuwe tabel

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Tabellen op Tabel.

 2. Klik opOpslaan en typ in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor de nieuwe tabel.

 3. Selecteer Klik om toe te voegen en selecteer vervolgens Getal,Groot getalof Valuta in de lijst.

 4. Dubbelklik op de nieuwe veldnamenrij en typ een duidelijke naam voor het nieuwe veld.

 5. Sla uw wijzigingen op.

Naar boven

Een veld voor getal of valuta toevoegen in de ontwerpweergave

U kunt een getal- of valutaveld toevoegen aan een nieuwe of bestaande tabel in de ontwerpweergave.

Toevoegen aan een bestaande tabel

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Selecteer in de kolom Veldnaam de eerste lege rij en typ een naam voor het veld.

 3. Selecteer de aangrenzende cel in de kolom Gegevenstype en selecteer vervolgens Getal,Groot getal of Valuta in de lijst.

 4. Sla uw wijzigingen op.

Toevoegen aan een nieuwe tabel

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Tabellen op Tabel.

 2. Klik opOpslaan en typ in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor de nieuwe tabel.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het documenttabblad van de nieuwe tabel en klik op Ontwerpweergave.

 4. Selecteer in de kolom Veldnaam de eerste lege rij en typ een naam voor het veld.

 5. Selecteer de aangrenzende cel in de kolom Gegevenstype en selecteer vervolgens Getal,Groot getal of Valuta in de lijst.

 6. Sla uw wijzigingen op.

Naar boven

Veldeigenschappen voor Getal of Valuta instellen of wijzigen

U kunt de gegevensbladweergave gebruiken om een subset van veldeigenschappen in te stellen, zoalsIs vereist of Uniek,maar u kunt de ontwerpweergave gebruiken om alle beschikbare eigenschappen in te stellen, waaronder Invoermasker of Bijschrift.

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Zoek op het tabblad Algemeen in het onderste gedeelte van de ontwerpfunctie voor tabellen, onder Veldeigenschappen,de eigenschap die u wilt wijzigen.

 3. Selecteer het veld naast de naam van de eigenschap. Afhankelijk van de eigenschap voert u gegevens in (zoals standaardtekst of een invoermasker), start u de opbouwweergave voor expressies door te klikken op ...of selecteert u een optie in een lijst.

  Voor informatie over het gebruik van elke veld eigenschap selecteert u de eigenschap en drukt u op F1.

Naar boven

Een veld voor Getal of Valuta verwijderen

Belangrijk    Wanneer u een nummerveld verwijdert dat gegevens bevat, gaan deze gegevens definitief verloren; u kunt de verwijdering niet ongedaan maken. Maak dus een back-up van de database voordat u tabelvelden of andere onderdelen van de database verwijdert.

Verwijderen in de gegevensbladweergave

 1. Open de tabel in de gegevensbladweergave.

 2. Zoek het nummerveld, klik met de rechtermuisknop op de veldnamenrij (de veldnaam)en klik vervolgens op Kolom verwijderen.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Verwijderen in de ontwerpweergave

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Klik op de rij selector (het lege vierkantje) naast het nummerveld en druk op Delete. U kunt ook met de rechtermuisknop op de rij selector klikken en vervolgens op Rijen verwijderen klikken.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Naar boven

Verwijzing naar veld van het veld Getal en Valuta

Wanneer u in de ontwerpweergave een veld Getal of Valuta toevoegt aan een tabel, kunt u verschillende eigenschappen voor het veld instellen en wijzigen. In deze tabel worden de veldeigenschappen Getal en Valuta beschreven en wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn van het instellen of wijzigen ervan.

Eigenschap

Gebruik

Veldlengte

Bepaalt de grootte van de waarde die u in het veld kunt invoeren en opslaan.

Opmaak

U voert aangepaste notatietekens in om een weergave-indeling te definiëren. Indelingen die hier zijn gedefinieerd, worden weergegeven in gegevensbladen, formulieren en rapporten.

Aantal decimalen

Hiermee stelt u het aantal decimalen in voor de waarden in het veld. Standaardwaarde: Auto. Andere mogelijke waarden variëren van 0 tot15.

Invoermasker

U definieert een invoermasker wanneer u wilt bepalen hoe gebruikers gegevens in het veld invoeren.

Zie het artikel Een invoermasker maken om veld- of besturingselementwaarden in een specifieke indeling in te voeren voor meer informatie over het gebruik van invoermaskers.

bijschrift

Hiermee geeft u de naam van het tekstveld op. Deze eigenschap accepteert maximaal 2048 tekens. Als u geen bijschrift opgeeft, wordt de standaardveldnaam toegepast.

Standaardwaarde

Hiermee geeft u de waarde op die automatisch in een veld wordt weergegeven wanneer u een nieuwe record maakt.

Validatieregel

Hiermee geeft u de vereisten op voor gegevens die worden ingevoerd in een volledige record, een afzonderlijk veld of een besturingselement. Wanneer gebruikers gegevens invoeren die in strijd zijn met de regel, kunt u de eigenschap Validatietekst gebruiken om het resulterende foutbericht op te geven. Maximumlengte: 2048 tekens.

Zie het artikel Een validatieregel maken om gegevens in een veld te valideren voor meer informatie over het maken van validatieregels.

Validatietekst

Hiermee geeft u de tekst op in het foutbericht dat wordt weergegeven wanneer gebruikers een validatieregel schenden. Maximumlengte: 255 tekens.

Zie het artikel Een validatieregel maken om gegevens in een veld te valideren voor meer informatie over het maken van validatieregels.

Vereist

Wanneer deze eigenschap is ingesteld op Ja,moet u een waarde invoeren in het veld of in besturingselementen die zijn gebonden aan het veld. Bovendien mag de waarde niet null zijn.

Geïndexeerd

U gebruikt een index om query's, sorteren en groeperen sneller uit te voeren op grote hoeveelheden gegevens. U kunt indexen ook gebruiken om te voorkomen dat gebruikers dubbele waarden invoeren. Keuzes:

 • Nee     Schakelt indexering uit (standaard).

 • Ja (duplicaten OK)     Indexeert het veld en staat dubbele waarden toe. U kunt bijvoorbeeld dubbele voor- en achternamen hebben.

 • Ja (geen duplicaten)     Indexeert het veld en staat geen dubbele waarden toe, dat wil zeggen dat alle waarden uniek zijn.

Infolabels

Alleen in Access 2010 kunt u een of meer smart tags opgeven voor het veld en alle besturingselementen die zijn gebonden aan het veld. Slimme labels zijn onderdelen die de typen gegevens in een veld herkennen en waarmee u op basis van dat type actie kunt ondernemen. In het veld E-mailadres kunt u met een slim label bijvoorbeeld een nieuw e-mailbericht maken of het adres toevoegen aan een lijst met contactpersonen.

Klik op Opbouwen(...)om een lijst met beschikbare smart tags weer te geeft.

Tekst uitlijnen

Hiermee geeft u de uitlijning voor gegevens op:

 • Algemeen     Hiermee wordt tekst links uitgelijnd, worden getallen en datums rechts uitgelijnd (standaardinstelling).

 • Links     Hiermee worden alle tekst, datums en getallen links uitgelijnd.

 • Rechts     Hiermee worden alle tekst, datums en getallen rechts uitgelijnd.

 • Centreren     Alle tekst, datums en getallen worden gecentraald.

 • Distribueren     Alle tekst, datums en getallen worden gelijkmatig uit tegen beide zijden van het veld of tekstvak.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×