Een werkmap opslaan in een andere bestandsindeling

Een werkmap opslaan in een andere bestandsindeling

Waarschijnlijk wilt u meestal uw werkmappen opslaan in de huidige bestandsindeling (.XLSX). Soms wilt u echter een werkmap opslaan in een andere bestandsindeling, zoals de indeling van een eerdere Excel-versie, een tekstbestand of een PDF- of XPS-bestand. Onthoud echter dat bepaalde opmaak, gegevens en functies mogelijk niet worden opgeslagen wanneer u een werkmap opslaat in een andere bestandsindeling.

Zie Excel 2013Bestandsindelingen die in Excel worden ondersteund aan het einde van dit artikel voor een lijst met bestandsindelingen (ook bestandstypen genoemd) die u wel en niet kunt openen of opslaan in .

 1. Open de werkmap die u wilt opslaan.

 2. Klik op Bestand > Opslaan als.

  Optie Opslaan als op het tabblad Bestand

 3. Kies onder Locaties de plaats waar u de werkmap wilt opslaan. Kies bijvoorbeeld OneDrive als u de werkmap wilt opslaan op uw weblocatie of Computer als u deze wilt opslaan in een lokale map, zoals Documenten.

  Een optie voor Locatie kiezen

 4. Ga in het dialoogvenster Opslaan als naar de gewenste locatie.

  Een presentatie vanaf het begin starten

 5. Klik in de lijst Opslaan als op de gewenste bestandsindeling. Klik op de pijlen om naar de bestandsindelingen te gaan die niet zichtbaar zijn in de lijst.

  Opmerking: Het varieert welke bestandsindelingen u ziet, afhankelijk van het actieve type blad in uw werkmap (een werkblad, grafiekblad of ander type blad).

 6. Accepteer de naam in het vak Bestandsnaam of typ een nieuwe naam voor de werkmap.

Als u een Excel 97-2003-werkmap hebt geopend waarvan u de bestandsindeling niet hoeft te behouden, kunt u de werkmap converteren naar de huidige bestandsindeling (.XLSX).

 1. Klik op Bestand > Info.

 2. Klik op Converteren.

Knop Converteren

In Excel 2013 kunt u bestanden openen en opslaan in de volgende bestandsindelingen:

Excel-bestandsindelingen

Indeling

Extensie

Beschrijving

Excel-werkmap

.XLSX

De standaard-XML-bestandsindeling voor Excel 2007-2010. In deze indeling kunt u geen VBA-macrocode (Microsoft Visual Basic for Applications) of Microsoft Office Excel 4.0-macrobladen (.XLM) opslaan.

Strikt Open XML-spreadsheet

.XLSX

Een strikte ISO-versie van de bestandsindeling voor Excel-werkmappen (.XLSX).

Excel-werkmap (code)

.XLSM

De XML-bestandsindeling waarin macro's van Excel 2007-2013 worden ondersteund. In deze indeling kunt u VBA-macrocode of Excel 4.0-macrobladen (.XLM) opslaan.

Binaire Excel-werkmap

.XLSB

De binaire bestandsindeling (BIFF12) voor Excel 2007-2013.

Sjabloon

.XLTX

De standaardbestandsindeling voor een sjabloon van Excel 2007-2010. In deze indeling kunt u geen VBA-macrocode of Microsoft Office Excel 4.0-macrobladen (.XLM) opslaan.

Sjabloon (code)

.XLTM

De bestandsindeling met ondersteuning voor macro's voor een sjabloon van Excel 2007-2013. In deze indeling kunt u geen VBA-macrocode of Excel 4.0-macrobladen (.XLM) opslaan.

Excel 97-2003-werkmap

.XLS

De binaire bestandsindeling voor Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Excel 97- Excel 2003-sjabloon

.XLT

De binaire bestandsindeling voor een Excel-sjabloon voor Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Microsoft Excel 5.0/95-werkmap

.XLS

De binaire bestandsindeling voor Excel 5.0 - Excel 95 (BIFF5).

XML-werkblad 2003

.XML

XML-werkblad 2003-bestandsindeling (XMLSS).

XML-gegevens

.XML

XML-gegevensindeling.

Excel-invoegtoepassing

.XLAM

De indeling van XML-invoegtoepassingen voor Excel 2007-2010 waarin macro's worden ondersteund. Een invoegtoepassing is een extra programma dat aanvullende code moet uitvoeren. Hierin kunt u VBA-projecten en Excel 4.0-macrobladen (.XLM) gebruiken.

Invoegtoepassing voor Excel 97-2003

.XLA

De Excel 97-2003-invoegtoepassing, een aanvullend programma voor het uitvoeren van aanvullende code. Ondersteunt het gebruik van VBA-projecten.

Excel 4.0-werkmap

.xlw

Een Excel 4.0-bestandsindeling voor het opslaan van werkbladen, grafiekbladen en macrobladen. U kunt een werkmap in deze bestandsindeling openen in Excel 2013, maar u kunt een Excel-bestand niet in deze bestandsindeling opslaan.

Tekstbestandsindelingen

Indeling

Extensie

Beschrijving

Opgemaakte tekst (spatie is scheidingsteken)

.PRN

Lotus-indeling met spaties. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Tekst (tab is scheidingsteken)

.TXT

Slaat een werkmap op als een door tabs gescheiden tekstbestand voor gebruik op een ander Microsoft Windows-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Tekst (Macintosh)

.TXT

Slaat een werkmap op als een door tabs gescheiden tekstbestand voor gebruik op een Macintosh-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Tekst (MS-DOS)

.TXT

Slaat een werkmap op als een door tabs gescheiden tekstbestand voor gebruik op een MS-DOS-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Unicodetekst

.TXT

Slaat een werkmap op als Unicodetekst. Unicode is een tekencoderingsstandaard die is ontwikkeld door het Unicode Consortium.

CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken)

.CSV

Slaat een werkmap op als een door lijstscheidingstekens gescheiden tekstbestand voor gebruik op een ander Windows-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

CSV (Macintosh)

.CSV

Slaat een werkmap op als een door lijstscheidingstekens gescheiden tekstbestand voor gebruik op een Macintosh-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

CSV (MS-DOS)

.CSV

Slaat een werkmap op als een door lijstscheidingstekens gescheiden tekstbestand voor gebruik op een MS-DOS-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

DIF

.DIF

Data Interchange-indeling. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

SYLK

.SLK

Symbolic Link-indeling. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen

Opmerking: Wanneer u een werkmap in een tekstindeling opslaat, gaat alle opmaak verloren.

Overige bestandsindelingen

Indeling

Extensie

Beschrijving

DBF 3, DBF 4

.DBF

dBase III en IV. U kunt deze bestandsindelingen in Excel openen, maar u kunt een Excel-bestand niet opslaan in dBase-indeling.

OpenDocument Spreadsheet

.ODS

OpenDocument-spreadsheet. U kunt Excel 2010-bestanden zo opslaan dat u deze kunt openen in spreadsheettoepassingen waarin de OpenDocument-spreadsheetindeling wordt gebruikt, zoals Google Docs en OpenOffice.org Calc. U kunt spreadsheets in de .ods-indeling ook openen in Excel 2010. Bepaalde opmaak kan verloren gaan wanneer u .ods-bestanden opslaat en opent.

PDF

.pdf

PDF (Portable Document Format). Deze bestandsindeling behoudt documentopmaak en ondersteunt het delen van bestanden. Wanneer het PDF-bestand online wordt weergegeven of wordt afgedrukt, blijft de beoogde opmaak behouden. Gegevens in het bestand kunnen niet gemakkelijk worden gewijzigd. De PDF-indeling is ook zeer geschikt voor documenten die worden gereproduceerd via commerciële afdrukmethoden.

XPS-document

.xps

XPS (XML Paper Specification). Deze bestandsindeling behoudt documentopmaak en ondersteunt het delen van bestanden. Wanneer het XPS-bestand online wordt weergegeven of afgedrukt, behoudt dit exact de gewenste opmaak, en de gegevens in het bestand kunnen niet eenvoudig worden gewijzigd.

Bestandsindelingen die met het Klembord worden gebruikt

Als u gegevens naar het Klembord hebt gekopieerd in een van de volgende bestandsindelingen, kunt u deze in Excel plakken met de opdracht Plakken of Plakken speciaal (Start > Klembord > Plakken).

Indeling

Extensie

Klembord-indeling

Afbeelding

.WMF of .EMF

Afbeeldingen in Windows-metabestand (WMF) of Windows Enhanced-metabestand (EMF).

Opmerking: Als u een afbeelding in de WMF-indeling kopieert vanuit een ander programma, wordt de afbeelding in Excel geplakt als afbeelding in de EMF-indeling.

Bitmap

.BMP

Afbeeldingen opgeslagen in Bitmap-indeling (BMP).

Microsoft Excel-bestandsindelingen

.xls

Binaire bestandsindelingen voor Excel-versies 5.0/95, (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) en Excel 2013 (BIFF12).

SYLK

.SLK

Symbolic Link-indeling.

DIF

.DIF

Data Interchange-indeling.

Tekst (door tabs gescheiden)

.TXT

Door tabs gescheiden tekstindeling.

CSV (door lijstscheidingstekens gescheiden)

.CSV

Door lijstscheidingstekens gescheiden waardenindeling.

Opgemaakte tekst (door spaties gescheiden)

.RTF

RTF-indeling. Alleen uit Excel.

Ingesloten object

.GIF, .JPG, .DOC, .XLS of .BMP

Microsoft Excel-objecten, objecten van correct geregistreerde programma's waarin OLE 2.0 (OwnerLink) en Afbeelding of een andere presentatie-indelingen worden ondersteund.

Gekoppeld object

.GIF, .JPG, .DOC, .XLS of .BMP

OwnerLink, ObjectLink, Link en Afbeelding of andere indelingen.

Office-tekenobject

.EMF

Indeling voor tekenobjecten van Office voor Afbeelding (Enhanced Windows-metabestand, EMF).

tekst

.TXT

Schermtekst, OEM-tekst.

Gecombineerd webpaginabestand

.mht, .mhtml

Gecombineerd webpaginabestand (MHT of MHTML). Deze bestandsindeling integreert inline-afbeeldingen, applets, gekoppelde documenten en andere ondersteunende items waar in het document naar wordt verwezen.

Webpagina

.htm, .html

Hypertext Markup Language (HTML).

Opmerking: Wanneer u tekst uit een ander programma kopieert, wordt de tekst in de HTML-indeling geplakt, ongeacht de indeling van de oorspronkelijke tekst.

Bestandsindelingen die niet worden ondersteund in Excel 2013

De volgende bestandsindelingen worden niet langer ondersteund, dus u kunt bestanden in deze indelingen niet openen of opslaan.

Probeer het volgende als u met uw werkbladgegevens wilt werken in een programma dat niet meer wordt ondersteund:

 • Zoek op internet naar een bedrijf dat conversieprogramma's maakt voor bestandsindelingen die niet in Excel worden ondersteund.

 • Sla uw werkmap op in een andere bestandsindeling die kan worden geopend in het andere programma. Sla de werkmap bijvoorbeeld op in een XML-spreadsheet- of tekstbestandindeling die mogelijk ook in het andere programma wordt ondersteund.

Indeling

Extensie

Klembord-indeling

Excel-grafiek

.XLC

Excel 2.0-, 3.0- en 2.x-bestandsindelingen

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.WK1, .WK2, .WK3, .WK4, .WKS

Lotus 1-2-3-bestandsindelingen (alle versies)

Microsoft Works

.WKS

Microsoft Works-bestandsindeling (alle versies)

DBF 2

.DBF

DBASE II-bestandsindeling

WQ1

.WQ1

Quattro Pro voor MS-DOS-bestandsindeling

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 en 7.0 voor Windows.

U kunt een Excel 2007-of een latere werkmap opslaan in de bestandsindeling van een eerdere versie van Excel, in een tekstbestandsindeling en in andere bestandsindelingen, zoals PDF of XPS. Bestanden worden standaard opgeslagen in de bestandsindeling. xlsx, maar u kunt de standaardbestandsindeling voor het opslaan van bestanden wijzigen. Als u regelmatig de opdracht Opslaan als gebruikt, wilt u deze misschien toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang.

Belangrijk: Als u een werkmap opslaat in een andere bestandsindeling dan de huidige bestandsindeling van Excel, blijven de opmaak en functies die uniek zijn voor Excel 2007 en hoger niet behouden. Zie Excel gebruiken met eerdere versies van Excelvoor meer informatie.

 1. Open in Excel de werkmap die u wilt opslaan voor gebruik in een ander programma.

 2. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan als.

 3. Als u de werkmap op een andere locatie wilt opslaan, geeft u het station en de locatie op in de mappen van het bestandspad en de map.

 4. Accepteer de naam in het vak Bestandsnaam of typ een nieuwe naam voor de werkmap.

 5. Klik in de lijst Opslaan als op de bestandsindeling die u wilt openen in het andere programma.

Klik indien nodig op de pijlen om naar bestandsindelingen te schuiven die niet zichtbaar zijn in de lijst.

Opmerking:  De bestandsindelingen die beschikbaar zijn, variëren, afhankelijk van het actieve type blad (een werkblad, grafiekblad of ander type blad).

Tip:  Als u meer wilt weten over het opslaan van een werkmap in PDF-bestanden (. PDF) of XPS-bestandsindelingen (. XPS), raadpleegt u Opslaan als PDF of XPS.

U kunt elke bestandsindeling die u kunt openen in Excel 2007 en hoger opslaan in de huidige bestandsindeling voor Excel-werkmappen (. XLSX). Op deze manier kunt u gebruikmaken van nieuwe functies die niet worden ondersteund in een andere bestandsindeling.

Opmerking: Wanneer u een werkmap opslaat die is gemaakt in een eerdere versie van Excel als een 2007-werkmap van Excel en later, worden sommige indelingen en functies mogelijk niet bewaard. Zie Excel gebruiken met eerdere versies van Excelvoor informatie over niet-ondersteunde functies voor Excel 97-2003.

 1. Open het bestand dat u wilt opslaan in de huidige bestandsindeling.

 2. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan als.

 3. Als u het bestand op een andere locatie wilt opslaan, geeft u het station en de locatie op in de vakken pad en map.

 4. Accepteer de naam in het vak Bestandsnaam of typ een nieuwe naam voor de werkmap.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst Opslaan als:

  • Als u een werkmap opslaat die is gemaakt in een eerdere versie van Excel en de werkmap macro's bevat die u wilt behouden, klikt u op Excel Macro-Enabled werkmap (*. XLSM).

  • Als u de werkmap wilt opslaan als een sjabloon, klikt u op Excel-sjabloon (*. xltx).

  • Als u een werkmap opslaat die is gemaakt in een eerdere versie van Excel, bevat de werkmap macro's die u wilt bewaren, en kunt u de werkmap als een sjabloon opslaan door te klikken op Excel Macro-Enabled sjabloon. xltm.

  • Als u de werkmap wilt opslaan in de huidige werkmap bestandsindeling van Excel, klikt u op Excel-werkmap (*. XLSX).

  • Als u het bestand wilt opslaan in de nieuwe binaire bestandsindeling, klikt u op binaire Excel-werkmap (*. XSLB).

 6. Klik op Opslaan.

U kunt het bestandstype wijzigen dat standaard wordt gebruikt wanneer u een werkmap opslaat.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.

 2. Klik in de categorie Opslaan onder werkmappen opslaanin het vak bestanden opslaan in deze indeling op de bestandsindeling die u standaard wilt gebruiken.

De opdracht Opslaan als is niet beschikbaar als de knop op het lint. U kunt echter de opdracht toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang.

 1. Klik op de vervolgkeuzepijl op de werkbalk Snelle toegang en klik op meer opdrachten.

  Quick Access Toolbar arrow

 2. Zorg dat in het vak Kies opdrachten uit de optie populaire opdrachten is geselecteerd.

 3. Schuif in de keuzelijst naar de knop Opslaan als en selecteer deze.

 4. Klik op Toevoegen.

U kunt een Microsoft Office Excel 2007 werkmap opslaan in een andere bestandsindeling. U kunt een werkmap opslaan in een bestandsindeling van een eerdere versie, in de vorm van tekstbestanden en in andere bestandsindelingen, zoals PDF of XPS. U kunt ook een bestandsindeling opslaan die u in Office Excel 2007 kunt openen als een Excel 2007 werkmap. Standaard worden in Excel 2007 bestanden opgeslagen in de bestandsindeling. xlsx, maar u kunt de standaardindeling wijzigen voor het opslaan van bestanden.

Als u regelmatig de opdracht Opslaan als gebruikt, wilt u deze misschien toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang.

U kunt elke bestandsindeling opslaan die u in Excel 2007 kunt openen in de bestandsindeling van de huidige Excel-werkmap (. XLSX). Op deze manier kunt u de nieuwe functies van Excel 2007 gebruiken, zoals het grotere raster, die niet worden ondersteund in een andere bestandsindeling.

Opmerking: Wanneer u een werkmap opslaat die u hebt gemaakt in een eerdere versie van Excel als een Excel 2007 werkmap, worden sommige indelingen en functies mogelijk niet bewaard.

 1. Open de werkmap die u als Excel 2007 werkmap wilt opslaan.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding Office-knop en klik vervolgens op Opslaan als.

 3. Accepteer de naam in het vak Bestandsnaam of typ een nieuwe naam voor de werkmap.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst Opslaan als:

  • Als u een werkmap opslaat die is gemaakt in een eerdere versie van Excel en de werkmap macro's bevat die u wilt behouden, klikt u op. xlsm.

  • Als u de werkmap wilt opslaan als een sjabloon, klikt u op. xltx.

  • Als u een werkmap opslaat die is gemaakt in een eerdere versie van Excel, bevat de werkmap macro's die u wilt bewaren, en kunt u de werkmap als een sjabloon opslaan door te klikken op. xltm.

  • Als u de werkmap wilt opslaan in de huidige werkmap bestandsindeling van Excel, klikt u op. xlsx.

  • Als u het bestand wilt opslaan in de nieuwe binaire bestandsindeling, klikt u op. XSLB.

  • Zie bestandsindelingen die worden ondersteund in Excelvoor meer informatie over bestandsindelingen.

 5. Klik op Opslaan.

U kunt het bestandstype wijzigen dat standaard wordt gebruikt wanneer u een werkmap opslaat.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Klik in de categorie Opslaan onder werkmappen opslaanin het vak bestanden opslaan in deze indeling op de bestandsindeling die u standaard wilt gebruiken.

De opdracht Opslaan als is niet beschikbaar als een knop op het lint Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface. U kunt echter de opdracht toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang.

Werkbalk Snelle toegang

 1. Klik op de knop Microsoft Office Afbeelding Office-knop .

 2. Klik met de rechtermuisknop op Opslaan alsen klik vervolgens op toevoegen aan werkbalk Snelle toegang.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×