U kunt een werkmap publiceren naar een bibliotheek van Microsoft SharePoint, zodat anderen de werkmap in een webbrowser kunnen bekijken of bewerken zonder dat Excel op hun computer hoeft te zijn geïnstalleerd. Het publiceren van een werkmap is in hoofdlijnen hetzelfde als het opslaan van een werkmap, met als verschil dat u bepaalde ingebouwde opties kunt instellen om te bepalen wat mensen kunnen zien als ze de werkmap openen in een browser.

Het is een goed idee om binnen de organisatie afspraken te maken voor wat betreft het opslaan of publiceren van werkmappen naar een centrale SharePoint-site. U verkleint zo de kans dat er binnen de organisatie verschillende versies van dezelfde werkmap worden gebruikt wanneer deze per e-mail wordt verzonden.

U kunt bepaalde publicatieopties instellen om de aandacht te vestigen op specifieke onderdelen van de werkmap, zoals grafieken, of om te voorkomen dat andere onderdelen kunnen worden weergegeven in de browser. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld wel een grafiek weergeven, maar niet de onderliggende gegevens. Een ander scenario is dat u alleen bepaalde werkbladen toegankelijk maakt en de andere werkbladen verbergt.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een werkmap publiceert vanuit Excel voor Windows en geen betrekking heeft op het verbinden van een werkmap of werkmapgegevens met een Excel Web Access-webonderdeel op een SharePoint pagina.

Wanneer u een werkmap publiceert naar een SharePoint-site, wordt de volledige werkmap opgeslagen in SharePoint. Een gebruiker met de benodigde SharePoint-machtigingen kan de werkmap in zijn geheel weergeven en bewerken in de browser, of in het Excel-bureaubladprogramma.

Als Office voor het web is geïmplementeerd in SharePoint, kunt u de gegevens in de browser weergeven en bewerken, ongeveer zoals u in het Excel-bureaubladprogramma met uw gegevens werkt. In tegenstelling tot de bureaubladversie van Excel, bieden de Office Web Apps ondersteuning voor het gelijktijdig bewerken van een werkmap in het browserraster. Als de knop Bewerken in Excel Online zichtbaar is wanneer u een werkmap in de browser bekijkt, betekent dit dat Office voor het web beschikbaar is.

Bewerken in Excel Online in het menu Werkmap bewerken

De werkmap voorbereiden

Voordat u de werkmap publiceert, kunt u aangeven welke werkbladen of items worden weergegeven in de browser. Houd er wel rekening mee dat de hele inhoud van de werkmap op de SharePoint-server wordt opgeslagen, ook al kunt u in deze modus selecteren wat er wordt weergegeven.

Als u naast andere items, zoals grafieken of draaitabellen, hele werkbladen als item wilt opnemen, definieert u het hele werkblad als een benoemd bereik. Selecteer het hele werkblad en definieer vervolgens een benoemd bereik. Dit benoemde bereik wordt dan als een beschikbaar item weergegeven in het dialoogvenster Opties voor publiceren als u klaar bent om te publiceren.

Als gebruikers een waarde mogen invoeren in een cel om te werken met een formule in een andere cel, stelt u die cel in als een gedefinieerde naam in Excel voordat u de werkmap publiceert. Vervolgens kunt u de gedefinieerde naam als een parameter toevoegen op het tabblad Parametersin het dialoogvenster Weergaveopties voor browser.

Hieronder heeft cel D2 bijvoorbeeld de gedefinieerde naam Tarief. Een gebruiker heeft in de browser de waarde 5,625 ingevoerd in het vak Tarief in het deelvenster Parameters en op Toepassen geklikt. Die waarde wordt vervolgens in cel D2 weergegeven en de formule in A2 gebruikt de waarde in D2. Het resultaat van de formule wordt opnieuw berekend en weergegeven in A2: € 1.151,31.

Als u een parameter invoert in het deelvenster, wordt deze gebruikt in cel D2.

Opmerking: Als u slicers maakt voor een Excel-tabel en een naam definieert voor het bereik met cellen dat de tabel en slicers bevat, kunt u de slicers niet gebruiken om de tabel te filteren in de browser als u het gedefinieerde bereik publiceert. Als u de tabel of het volledige werkblad of de bijbehorende werkmap publiceert, werken de slicers wel zoals verwacht in de browser.

De werkmap publiceren

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan als en klik vervolgens op SharePoint.

 2. Als u de map SharePoint onder Huidige,Recenteof Oudere,klikt u op de beste map.

  Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergeven.


  Als u dit nietdoet, klikt u op Bladeren, voert u het webadres voor de SharePoint site in en bladert u naar de map waar u de werkmap wilt publiceren.

  Klik op een SharePoint-map of klik op Bladeren
 3. Als u afzonderlijke werkbladen of items wilt selecteren om uit de werkmap te publiceren, klikt u op Weergaveopties voor Browser.

  Klik in het dialoogvenster Opslaan als op Weergaveopties voor browser

  U ziet het tabblad Weergeven en het tabblad Parameters.

 4. Als u alleen de hele werkmap wilt publiceren, klikt u opOpslaan. Voer anders een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de hele werkmap wilt weergeven in de browser, selecteert u Hele werkmap in de keuzelijst op het tabblad Weergeven.

  • Als u alleen bepaalde werkbladen wilt weergeven in de browser, selecteert u op het tabblad Weergeven de optie Bladen in de keuzelijst en schakelt u de selectievakjes uit van de werkbladen die u niet wilt weergeven in de browser.

   Standaard zijn alle werkbladen geselecteerd. Als u sommige selectievakjes hebt uitgeschakeld en alle bladen snel weer zichtbaar wilt maken, schakelt u het selectievakje Alle bladen in.

  • Als u alleen bepaalde items wilt weergeven in de browser (zoals benoemde bereiken, grafieken, tabellen of draaitabellen), gaat u naar het tabblad Weergeven, selecteert u Items in de werkmap in de keuzelijst en schakelt u de selectievakjes in van de items die u wilt weergeven.

  • Voeg op het tabblad Parameters eventuele gedefinieerde namen toe die u wilt gebruiken om cellen op te geven die kunnen worden bewerkt wanneer gebruikers de werkmap weergeven in de browser. Klik vervolgens op OK.

 5. Sla de werkmap op.

Notities: 

 • Als u items selecteert die dezelfde naam hebben (bijvoorbeeld een grafiek en de onderliggende gegevenstabel), is slechts één van deze items beschikbaar in de browser. Als u alle items wilt weergeven, moet u ervoor zorgen dat elk item in de werkmap een unieke naam heeft.

 • U kunt namen van tabellen wijzigen op het tabblad Ontwerpen in de groep Eigenschappen, namen van draaitabellen wijzigen op het tabblad Opties in de groep Draaitabel en namen van grafieken of draaigrafieken wijzigen op het tabblad Indeling in de groep Eigenschappen. Namen van andere dubbele items, zoals benoemde bereiken, kunt u wijzigen op het tabblad Formules in de groep Gedefinieerde namen.

Als Office voor het web is geïmplementeerd in SharePoint, kunt u de gegevens in de browser weergeven en bewerken, ongeveer zoals u in het Excel-bureaubladprogramma met uw gegevens werkt. In tegenstelling tot de bureaubladversie van Excel, bieden de Office Web Apps ondersteuning voor het gelijktijdig bewerken van een werkmap in het browserraster. Als de knop Bewerken in Excel Online zichtbaar is wanneer u een werkmap in de browser bekijkt, betekent dit dat Office voor het web beschikbaar is.

Bewerken in Excel Online in het menu Werkmap bewerken

Zie het artikel Verschillen tussen het gebruik van een werkmap in Excel en Excel Services voor meer informatie.

De werkmap voorbereiden

Voordat u de werkmap publiceert, kunt u aangeven welke werkbladen of items worden weergegeven in de browser. Houd er wel rekening mee dat de hele inhoud van de werkmap op de SharePoint-server wordt opgeslagen, ook al kunt u in deze modus selecteren wat er wordt weergegeven.

Als u naast andere items, zoals grafieken of draaitabellen, hele werkbladen als item wilt opnemen, definieert u het hele werkblad als een benoemd bereik. Selecteer het hele werkblad en definieer vervolgens een benoemd bereik. Dit benoemde bereik wordt dan als een beschikbaar item weergegeven in het dialoogvenster Opties voor publiceren als u klaar bent om te publiceren.

Als gebruikers een waarde mogen invoeren in een cel om te werken met een formule in een andere cel, stelt u die cel in als een gedefinieerde naam in Excel voordat u de werkmap publiceert. Vervolgens kunt u de gedefinieerde naam als een parameter toevoegen op het tabblad Parametersin het dialoogvenster Weergaveopties voor browser.

Hieronder heeft cel D2 bijvoorbeeld de gedefinieerde naam Rate. Een gebruiker heeft in de browser de waarde 5.625 ingevoerd in het vak in het deelvenster Parameters en op Toepassen geklikt. Die waarde wordt vervolgens in cel D2 weergegeven en de formule in A2 gebruikt de waarde in D2. Het resultaat van de formule wordt opnieuw berekend en weergegeven in A2: $1,151.31.

Zie de Help van Excel voor informatie over het definiëren van bereiken.

Als u een parameter invoert in het deelvenster, wordt deze gebruikt in cel D2.

Opmerking: Als u slicers maakt voor een Excel-tabel en een naam definieert voor het bereik met cellen dat de tabel en slicers bevat, kunt u de slicers niet gebruiken om de tabel te filteren in de browser als u het gedefinieerde bereik publiceert. Als u de tabel of het volledige werkblad of de bijbehorende werkmap publiceert, werken de slicers wel zoals verwacht in de browser.

De werkmap publiceren

 1. Klik op Bestand > Opslaan als > SharePoint.

 2. Als u uw SharePoint onder Huidige map of Recente mappen ziet, klikt u op de bestemap. Klik anders op Bladeren en voer het webadres voor de SharePoint site in. Blader vervolgens naar de map waar u de werkmap wilt publiceren. Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergeven.

 3. Als u afzonderlijke werkbladen of items wilt selecteren in de werkmap om te publiceren, klikt u op Weergaveopties voor browser. U ziet vervolgens een tabblad Weergeven en een tabblad Parameters. Als u de hele werkmap wilt publiceren, klikt u op Opslaan. Voer anders een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de hele werkmap wilt weergeven in de browser, selecteert u Hele werkmap in de keuzelijst op het tabblad Weergeven.

  • Als u alleen bepaalde werkbladen wilt weergeven in de browser, selecteert u op het tabblad Weergeven de optie Bladen in de keuzelijst en schakelt u de selectievakjes uit van de werkbladen die u niet wilt weergeven in de browser.

   Standaard zijn alle werkbladen geselecteerd. Als u sommige selectievakjes hebt uitgeschakeld en alle bladen snel weer zichtbaar wilt maken, schakelt u het selectievakje Alle bladen in.

  • Als u alleen bepaalde items wilt weergeven in de browser (zoals benoemde bereiken, grafieken, tabellen of draaitabellen), gaat u naar het tabblad Weergeven, selecteert u Items in de werkmap in de keuzelijst en schakelt u de selectievakjes in van de werkbladen die u wilt weergeven.

  • Voeg op het tabblad Parameters eventuele gedefinieerde namen toe die u wilt gebruiken om cellen op te geven die kunnen worden bewerkt wanneer gebruikers de werkmap weergeven in de browser. Klik vervolgens op OK om het dialoogvenster te sluiten.

 4. Sla de werkmap op.

Notities: 

 • Als u items selecteert die dezelfde naam hebben (bijvoorbeeld een grafiek en de onderliggende gegevenstabel), is slechts één van deze items beschikbaar in de browser. Als u alle items wilt weergeven, moet u ervoor zorgen dat elk item in de werkmap een unieke naam heeft.

 • Als u items selecteert die dezelfde naam hebben (bijvoorbeeld een grafiek en de onderliggende gegevenstabel), is slechts één van deze items beschikbaar in de browser. Als u alle items wilt weergeven, moet u ervoor zorgen dat elk item in de werkmap een unieke naam heeft.

 • U kunt namen van tabellen wijzigen op het tabblad Ontwerpen in de groep Eigenschappen, namen van draaitabellen wijzigen op het tabblad Opties in de groep Draaitabel en namen van grafieken of draaigrafieken wijzigen op het tabblad Indeling in de groep Eigenschappen. Namen van andere dubbele items, zoals benoemde bereiken, kunt u wijzigen op het tabblad Formules in de groep Gedefinieerde namen.

 • U kunt namen van tabellen wijzigen op het tabblad Ontwerpen in de groep Eigenschappen, namen van draaitabellen wijzigen op het tabblad Opties in de groep Draaitabel en namen van grafieken of draaigrafieken wijzigen op het tabblad Indeling in de groep Eigenschappen. Namen van andere dubbele items, zoals benoemde bereiken, kunt u wijzigen op het tabblad Formules in de groep Gedefinieerde namen.

Zie het artikel Een werkmap weergeven in Excel webonderdeel Web Access voor meer informatie over Excel webonderdelen van Web Access.

Wanneer u een werkmap publiceert naar een SharePoint-server, wordt de volledige inhoud van de werkmap opgeslagen op de server en kan deze worden bekeken en gewerkt als u de werkmap opent in het Excel bureaubladprogramma. Als Office Web Apps worden geïmplementeerd op de SharePoint-server, kan het weergeven en werken met uw gegevens in de webbrowser veel weg hebben van het werken met uw gegevens in het Excel bureaubladprogramma. In feite is gelijktijdig bewerken van een werkmap mogelijk in het browserraster wanneer Office web-apps worden geïmplementeerd. Wanneer u een werkmap in de browser bekijkt en de knop Bewerken in browser zichtbaar is, betekent dit dat Office web-apps beschikbaar zijn.

Knop Bewerken in browser

Zie het artikel Verschillen tussen het gebruik van een werkmap in Excel en Excel Services voor meer informatie.

De werkmap voorbereiden

Voordat u de werkmap publiceert, hebt u de mogelijkheid (in het dialoogvenster Publicatieopties) om de werkbladen of items te selecteren die zichtbaar zijn in de browser wanneer bewerken niet is ingeschakeld door op de knop Bewerken in browser te klikken. Hoewel u kunt selecteren wat in deze modus kan worden bekeken, wordt de volledige inhoud van de werkmap nog steeds opgeslagen op de SharePoint server.

Als u naast andere items, zoals grafieken of draaitabellen, hele werkbladen als item wilt opnemen, definieert u het hele werkblad als een benoemd bereik. Selecteer het hele werkblad en definieer vervolgens een benoemd bereik. Dit benoemde bereik wordt dan als een beschikbaar item weergegeven in het dialoogvenster Opties voor publiceren als u klaar bent om te publiceren.

Als u wilt toestaan dat gebruikers een parameter opgeven voor een formule bij het weergeven van een werkblad in een browser, stelt u een cel in als een gedefinieerde naam. Vervolgens kunt u die gedefinieerde naam toevoegen als parameter op het tabblad Parameters in het dialoogvenster Publicatieopties.

In de volgende afbeelding met een werkblad in de browser heeft cel D2 bijvoorbeeld de gedefinieerde naam Rate. In de browser heeft een gebruiker een waarde, 5,625, ingevoerd in het vak in het deelvenster Parameters en vervolgens op Toepassen geklikt. Die waarde wordt vervolgens in cel D2 weergegeven en de formule in A2 gebruikt de waarde in D2. Het resultaat van de formule wordt opnieuw berekend en weergegeven in A2: € 1.151,31.

Een parameter gebruiken in de browser

Zie de Help van Excel voor informatie over het definiëren van bereiken.

De werkmap publiceren

 1. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Opslaan & Verzenden.

 2. Klik op Opslaan om SharePoint.
  Opmerking    Als de opdracht Opslaan SharePoint niet beschikbaar is, kunt u de werkmap nog steeds opslaan op een SharePoint site met de opdracht Opslaan als. Het dialoogvenster Publicatieopties is niet beschikbaar. U kunt de werkmap ook rechtstreeks uploaden vanuit een SharePoint bibliotheek. Gebruikers kunnen de inhoud van de werkmap in de browser bekijken en bewerken door rechtstreeks naar de site te gaan waar de werkmap is opgeslagen.

  De opdracht Opslaan als

 3. Als u afzonderlijke werkbladen of items wilt selecteren die u wilt publiceren in de werkmap, klikt u op de knop Publicatieopties. Als u anders de hele werkmap wilt publiceren, gaat u rechtstreeks naar stap 4.
  Ga als volgt te werk op het tabblad Voorstelling:

  • Als u de hele werkmap in de browser wilt weergeven, selecteert u Hele werkmap in de keuzelijst.

  • Als u alleen specifieke werkbladen wilt weergeven in de browser, selecteert u Bladen in de keuzelijst en schakelt u de selectievakjes uit voor de bladen die u niet zichtbaar wilt maken.
   Opmerking    Standaard zijn alle bladen geselecteerd. Als u snel alle bladen weer wilt weergeven nadat u een aantal selectievakjes hebt gewist, kunt u het selectievakje Alle bladen in schakelen.

  • Als u alleen specifieke items wilt weergeven in de browser (zoals benoemde bereiken, grafieken, tabellen of draaitabellen), selecteert u Items in de werkmap in de lijst en selecteert u vervolgens de selectievakjes van de items die u wilt weergeven.
   Opmerking Als u items selecteert met dezelfde naam (zoals een grafiek en de onderliggende gegevenstabel), is slechts één van deze items beschikbaar in de browser. Als u alle items wilt laten zien, moet u ervoor zorgen dat elk item in de werkmap een unieke naam heeft. U kunt namen van tabellen wijzigen op het tabblad Ontwerpen in de groep Eigenschappen, namen van draaitabellen wijzigen op het tabblad Opties in de groep Draaitabel en namen van grafieken of draaigrafieken wijzigen op het tabblad Indeling in de groep Eigenschappen. Dubbele items, zoals benoemde bereik, kunnen worden gewijzigd op het tabblad Formules in de groep Gedefinieerde namen.
   Werkbladen of items selecteren

  • Voeg op het tabblad Parameters gedefinieerde namen toe die u wilt gebruiken om cellen op te geven die kunnen worden bewerkt wanneer gebruikers de werkmap in de browser bekijken. Klik vervolgens op OK om het dialoogvenster te sluiten.
   Parameters instellen

 4. Kies een locatie waarop u de werkmap wilt publiceren.
  Mogelijk zijn er al serverlocaties opgeslagen onder Huidige locatie,Recente locatiesof Locaties waaruit u kunt kiezen. Als er geen dergelijke locaties zijn of u wilt opslaan op een nieuwe locatie, dubbelklikt u onder Locaties op Bladeren naar een locatie.

 5. Typ in het dialoogvenster Opslaan als het webadres voor de SharePoint site en blader naar de site of bibliotheek waarin u de werkmap wilt opslaan.

 6. Als u nog geen afzonderlijke werkbladen of items hebt geselecteerd of parameters hebt ingesteld, klikt u op de knop Publicatieopties.

 7. Accepteer in het vak Bestandsnaam de voorgestelde naam voor de werkmap of typ indien nodig een nieuwe naam.

 8. Als u de inhoud van de werkmap direct na de publicatiebewerking wilt weergeven in een browservenster, controleert u of het selectievakje Openen met Excel in de browser is ingeschakeld.

 9. Klik op Opslaan.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×