Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

(Alleen in Microsoft SQL Server 2000.) Deze eigenschappenpagina bevat een set eigenschappen met betrekking tot opzoekvelden. Deze eigenschappenpagina is van toepassing op tabellen, weergaven en inlinefuncties.

Tabelnaam

Wordt alleen weergegeven als u met een tabel werkt. Hier wordt de naam van de tabel weergegeven. Als u aan een databasediagram werkt en hierin meer dan één tabel is geselecteerd, is alleen de naam van de eerste tabel zichtbaar.

Objectnaam

Wordt alleen weergegeven als u aan een weergave- of inlinefunctie werkt. Toont de naam van de weergave of functie. U kunt deze eigenschap niet bewerken.

Kolomnaam

Als u aan een tabel werkt, wordt de naam van een kolom in die tabel weergegeven. Als u aan een weergave of inline-functie werkt, wordt de naam van een uitvoerkolom voor die weergave of functie weergegeven. Als u de opzoekeigenschappen voor een andere kolom wilt controleren, kiest u in de vervolgkeuzelijst.

Weergave besturingselement

Geeft het standaardbesturingselement weer voor het weergeven van waarden van deze kolom wanneer u deze opneemt in een formulier.

Type rijbron

Werkt samen met de eigenschap Rijbron . Gebruik deze eigenschap om het type rijbron op te geven (tabel/query, lijst met waarden, veldenlijst of Visual Basic-functie) en geef vervolgens de werkelijke rijbron op in de eigenschap Rijbron .

Rijbron

Als Rijbrontype is ingesteld op Tabel/query, wordt de naam van de tabel, query of SQL-instructie weergegeven. Hoewel opgeslagen procedures niet worden weergegeven, kunt u de naam invoeren van een opgeslagen procedure met één instructie die geen gegevens wijzigt.

Als Rijbrontype is ingesteld op Lijst met waarden, worden de vermeldingen in de lijst weergegeven, gescheiden door puntkomma's.

Als Rijbrontype is ingesteld op Lijst met velden, wordt de naam van de tabel of query weergegeven.

Als Rijbrontype is ingesteld op Functienaam, is Rijbron leeg.

Afhankelijke kolom

Toont welke kolom is gebonden aan het onderliggende veld voor een keuzelijst met meerdere kolommen of keuzelijst met invoervak.

Aantal kolommen

Toont het aantal kolommen in een keuzelijst of keuzelijst met invoervak.

Kolombreedten

Geeft de breedte van elke kolom weer, gescheiden door puntkomma's. Als u de afhankelijke kolom voor de weergave wilt verbergen, gebruikt u een breedtewaarde van nul.

Aantal rijen

Geeft het maximum aantal rijen weer dat moet worden weergegeven in het keuzelijstgedeelte van een keuzelijst met invoervak.

Lijstbreedte

Toont de breedte van het keuzelijstgedeelte van een keuzelijst met invoervak.

Alleen lijst

Bepaalt of een keuzelijst met invoervak ingevoerde tekst accepteert of alleen tekst die overeenkomt met een van de waarden in de lijst.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×