EURO, functie

Met de functie EURO, een van de functies TEKST, converteert u een getal naar tekst met valutanotatie, met de decimalen afgerond op het aantal plaatsen dat u opgeeft. EURO gebruikt de getalnotatie $ #.##0,00_);($ #,##0,00), hoewel het toegepaste valutasymbool afhankelijk is van uw lokale taalinstellingen.

Syntaxis

EURO(getal;[decimalen])

De syntaxis van de functie EURO heeft de volgende argumenten:

  • Getal    Vereist. Een getal, een verwijzing naar een cel met een getal of een formule die resulteert in een getal.

  • decimalen    Optioneel. Het aantal decimalen rechts van de decimale komma. Als dit een negatief getal is, wordt het getal links van de decimale komma afgerond. Als u decimalen weglaat, wordt uitgegaan van 2 decimalen.

Opmerkingen

Over het algemeen gebruikt u het dialoogvenster Celeigenschappen(Ctrl+1)> Start >Getal > Financiële getalnotatie om een valutanotatie toe te passen op een cel. De functie EURO retourneert namelijk het getal dat als tekst is opgegeven. Getallen die zijn opgeslagen als tekst zijn een veelvoorkomende oorzaak van spreadsheetfouten omdat ze door veel functies worden genegeerd, zoals SOM, GEMIDDELDE, MIN, MAX, enzovoort.

Voorbeeld

Voorbeelden van de functie EURO

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×